Számok finnül

Számok finnül

A számok finnül nem nehezek. Csak néhány apróságra kell figyelnünk.

0 nolla

1 yksi
2 kaksi
3 kolme
4 neljä
5 viisi
6 kuusi
7 seitsemän
8 kahdeksan
9 yhdeksän
10 kymmenen

A 8 és a 9 alakjában felismerhető, hogy a tízhez viszonyításból ered a nevük. A kah + deksan alakban a kah a kaksi (2) számra utal, az yh + deksän alakban pedig az yh az yksi (1) számra. Ügyeljünk, hogy a 8-as számban a, a 9-esben ä áll az utolsó szótagban! Ez a hangrendi illeszkedés miatt van így, hiszen az yh- magas, a kah- mély hangrendűvé teszi a szót, -dek- szótag „semleges”, így a magas hangrend miatt van szükség -sän végződésre -san helyett. (Vö. magyarul a hatVAN és hetVEN szavakat.)

számok finnül

Helsinki kikötő

10 és 20 között a helyzet rendkívül egyszerű, mert mindig a -toista szótag előtt áll az egyes szám, kivétel nincs:

11 – yksitoista
12 – kaksitoista
13 – kolmetoista
14 – neljätoista
15 – viisitoista
16 – kuusitoista
17 – seitsemäntoista
18 – kahdeksantoista
19 – yhdeksäntoista

A tízesekkel sem nehéz a helyzet. 20 és 90 között a kerek számok mind a -kymmentä végűek, elejükön az egyes áll, kivétel nélkül:

20 – kaksikymmentä
30 – kolmekymmentä
40 – neljäkymmentä
50 – viisikymmentä
60 – kuusikymmentä
70 – seitsemänkymmentä
80 – kahdeksankymmentä
90 – yhdeksänkymmentä

A nem kerek számokkal sem bonyolult a helyzet. Az egyest egyszerűen a tízes után írjuk ill. mondjuk:

21 – kaksikymmentäyksi (kaksikymmentä + yksi)
22 – kaksikymmentäkaksi (kaksikymmentä + kaksi)
34 – kolmekymmentäneljä
57 – viisikymmentäseitsemän
86 – kahdeksankymmentäkuusi

Betűvel a számokat mind egybe írjuk, így szép hosszú szavakat kapunk. Ez a finn nyelvben általában nem is ritka. Ezért itt a jobb áttekinthetőség miatt a hosszabb számok egyes részeit dőlttel írom.

A száz finnül sata. Ha egynél több van belőle, akkor aa-val írjuk a végén, hosszan ejtve:

100 – sata
200 – kaksisataa
300 – kolmesataa
400 – neljäsataa

900 – yhdeksänsataa

Száz felett is egybe írunk minden számot:

101 – satayksi
110 – satakymmenen
135 – satakolmekymmentäviisi

246 – kaksisataaneljäkymmentäkuusi
573 – viisisataaseitsemänkymmentäkolme

Az ezer finnül tuhat. Ha egynél több van belőle, akkor -tuhatta lesz az alakja:

1000 – tuhat
2000 – kaksituhatta
3000 – kolmetuhatta

10 000 – kymmenentuhatta
20 000 – kaksikymmentätuhatta
50 000 – viisikymmentätuhatta

100 000 – satatuhatta
500 000 – viisisataatuhatta

A nem kerek számok írásban igen hosszúak lehetnek:

1001 – yksituhatyksi
5600viisituhattakuusisataa
8735kahdeksantuhattaseitsemänsataakolmekymmentäviisi
90 555yhdeksänkymmentätuhattaviisisataaviisikymmentäviisi
185 675 – satakahdeksankymmentäviisituhattakuusisataaseitsemänkymmentäviisi

Még nagyobb számok:

1 000 000 – miljoona
2 000 000 – kaksimiljoonaa

1 000 000 000 – miljardi
2 000 000 000 – kaksimiljardia

1 000 000 000 000 – biljoona

A milliónak, milliárdnak, stb. is változik az alakja, ha egynél több van belőle. Az a betű a végén a partitívusz jele.

A finn tőszámnevek használata

Megszokhattuk például az angolból, németből, és más nyelvekből, hogy ha egynél nagyobb számnév után főnevet teszünk, akkor az többes számba kerül. Kicsit hasonló a helyzet a finnben is, de nem teljesen! A -t végű többes számot itt el kell felejtenünk. Helyette partitívusz alakba kerül a főnév, ha egynél nagyobb szám áll előtte. A partitívusz sem túl bonyolult, ezzel később foglalkozunk. Gyakorlatilag a száz és az ezer is ilyen alakba kerül, ha egynél többre gondolunk. Ezért lesz több száz esetén sata helyett sataa (pl. kaksisataa – 200), több ezer esetén tuhat helyett tuhatta (pl. kaksituhatta – 2000). Még a tíz is így viselkedik, a kymmenen alakja kymmentä lesz (pl. kaksikymmentä – 20). Innen is látható, hogy a partitívusz végződése valami -a ill. -ta, -tä lesz:

yksi ovi = egy ajtó
kaksi ovea = két ajtó

yksi akkuna = egy ablak
viisi akkunaa = két ablak

yksi tyttö = egy lány
kolme tyttöä = három lány

yksi puhelin = egy telefon
kahdeksan puhelinta = nyolc telefon

A finn sorszámnevek

1. ensimmäinen
2. toinen
3. kolmas
4. neljäs
5. viides
6. kuudes
7. seitsemäs
8. kahdeksas
9. yhdeksäs
10. kymmenes

Ahogy láthatjuk, 1 és 10 között az 1. és a 2. teljesen rendhagyó. A többi sorszámnév végén -s végződés van. A főnév többes számánál is láthattuk, hogy az a végződés nincs túlzottan barátságban a -si, valamint az -n végű szavakkal. A sorszámneveknél is ugrott ez a barátság, így az 5. és 6. -si végződésének (viisi, kuusi) jól betesz a sorszámnév -s végződése, és a -si helyett -des lesz a végén. A 7., 8., 9., 10. -n végződésének (seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen) is búcsút inthetünk az agresszív -s sorszámnévi végződés miatt.

10 és 20 között is kicsit meglepő jelenséggel találkozhatunk:

11. yhdestoista
12. kahdestoista
13. kolmastoista
14. neljästoista
15. viidestoista
16. kuudestoista
17. seitsemästoista
18. kahdeksastoista
19. yhdeksästoista

A toista nem kap végződést. Az előtte levő, egyest jelölő szám kerül sorszámnév alakba, ehhez járul a -toista végződés. Kivétel a 11. és 12., ahol az yhdes- ill kahdes- az előtag, de a -toista végződés itt is ugyanaz. A magyarban is hasonló a helyzet: az első és a második kivétel, míg a tizenegyedik, tizenkettedik szóban már az -egyedik, -kettedik utótag szerepel.

A 20.-tól felfele újabb meglepetések várnak ránk:

tőszámnév: 20 – kaksikymmen
sorszámnév: 20.kahdeskymmenes

A 20-as mindkét összetevője behódol a sorszámnév végződésének: a kaksi-ből kahdes lesz, a kymmentä-ból pedig kymmenes. 20 és 90 között a kerek számoknak mindkét összetevőjét sorszámnévi alakba kell tennünk. Az első összetevő megegyezik a 11 és 19 közötti sorszámnevek első összetevőjével. A különbség csak az, hogy nem -toista, hanem -kymmenes a második tag:

20. kahdeskymmenes
30. kolmaskymmenes
40. neljäskymmenes
50. viideskymmenes
60. kuudeskymmenes
70. seitsemäskymmenes
80. kahdeksaskymmenes
90. yhdeksäskymmenes

Ha nem kerek a szám, akkor a nulla helyén lévő számjegy ugyancsak sorszámnév alakba kerül. Ilyenkor mind a három összetevője a számnak sorszámnév alakban van:

21. kahdeskymmenesensimmäinen
22. kahdeskymmenestoinen
25. kahdeskymmenesviides
28. kahdeskymmeneskahdeksas

A századik, ezredik stb. végén is -s van, „természetesen” ezen kívül is kicsit megváltozik a rag előtt egy-két betű:

100. sadas
1000. tuhannes
milliomodik – miljoonas
milliárdodik – miljardis
billiomodik – biljoonas

Ha több összetételből áll egy számnév, mindegyik összetétele felveszi a sorszámnévi alakot:

200. kahdessadas
2000. kahdestuhannes

Feladatok:

Párosítsd össze! – A számok finnül 1-től 10-ig

Párosítsd össze! – A számok finnül 10-től 100-ig

További linkek, ahol megnézhetjük, hogy vannak a számok finnül:

Languages and Numbers – Counting in Finnish

Angol Wikipédia – Finnish numerals

Omniglot.com – Numbers in Finnish: Videókon is bemutatják a finn számokat.

Ielanguages.com – Finnish numbers: Meg is hallgathatjuk a számokat, hogyan ejtik ki.

Finnishpod101.com – numbers

Számok néhány más nyelven:

Germán nyelvek: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek és a latin: A latin számok, számok olaszul, számok spanyolul, számok franciául, számok portugálul, számok románul.

Szláv nyelvek: számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül.

Egyéb nyelvek: Számok eszperantóul, számok törökül.

Ha már itt jár a finn számoknál, nézze meg a számokat manysi (vogul) nyelven is!

A számok még néhány nyelvben.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.