Számok néhány nyelvben

Számok néhány nyelvben

„Számos probléma” felmerülhet. A számokat általában a nyelvtanulás elején megtanulja az ember és alap tudnivalónak elkönyveli. Idővel azonban elfelejtődhetnek bizonyos számok pontos helyesírási sajátosságai, vagy az angolban akár kiejtésük is, főleg a sorszámneveknél. (Nekem a ninth kiejtése merült feledésbe, de az is lehet, soha nem is tudtam azelőtt, hogyan kell kiejteni, amikor már magas szinten tudtam angolul – van ilyen!) Az angolban könnyű összekeverni a 14 (fourteen), 40 (forty) és 4. (fourth) számnév helyesírását, hogy melyikben van u betű, melyikben nincs. Azt is el lehet felejteni, hogy az eighteen egy vagy két t-vel íródik-e. Könnyen elsiklik az ember felette és elfelejtheti, ha meg is tanulta, hogy az olaszban a diciassette két s-szel, a diciannove pedig két n-nel van. Ez főleg azért van, mert a számokat csak nagyon ritkán szoktuk betűvel leírni.

Alább megnézzük a számokat néhány nyelven. Közben főleg a nyelvtanulás során problémát okozó esetekre térünk ki bővebben.Újlatin nyelvek

Aki több újlatin nyelvet is beszél, főleg a 4-et keverheti össze könnyen az egyes nyelvekben. Elég annyit megjegyezni, hogy csak az olaszban írjuk két t-vel a quattro-t!

Az „egy”, mint határozatlan névelő és mint számnév is mindegyik nyelvben egyezik nemben azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik.

  OLASZ FRANCIA SPANYOL PORTUGÁL KATALÁN ROMÁN
0 zero zéro cero zero zero zero
1 uno un, une uno um, uma u, un, una unu
2 due deux dos dois, duas dos, dues doi
3 tre trois tres três tres trei
4 quattro quatre cuatro quatro quatre patru
5 cinque cinq cinco cinco cinc cinci
6 sei six seis seis sis şase
7 sette sept siete sete set şapte
8 otto huit ocho oito vuit opt
9 nove neuf nueve nove nou nouă
10 dieci dix diez dez deu zece
11 undici onze once onze onze unsprezece
12 dodici douze doce doze dotze doisprezece
13 tredici treize trece treze tretze treisprezece
14 quattordici quatorze catorce catorze catorze paisprezece
15 quindici quinze quince quinze quinze cincisprezece
16 sedici seize dieciséis dezasseis setze şaisprezece
17 diciassette dix-sept diecisiete dezassete disset şaptesprezece
18 diciotto dix-huit dieciocho dezoito divuit optsprezece
19 diciannove dix-neuf diecinueve dezanove dinou nouăsprezece
20 venti vingt veinte vinte vint douăzeci

10 és 20 között a  „váltás” az olaszban, a franciában és a katalánban 17-nél kezdődik, előtte 1+10, 2+10 … 6+10 módon fejezik ki a számokat 10 és 20 között, utána úgy, hogy 10+7, 10+8, 10+9. Ez a „váltás” a spanyolban és a portugálban már 16-nál kezdődik. A román végig az 1+10, 2+10, stb. minta szerint fejezi ki ezeket a számokat, és a 20 is eltér a többi nyelvtől (2×10).

  OLASZ FRANCIA SPANYOL PORTUGÁL KATALÁN ROMÁN
10  dieci dix diez dez deu zece
20 venti vingt veinte vinte vint douăzeci
30 trenta trente treinta trinta trenta treizeci
40 quaranta quarante cuarenta quarenta quaranta patruzeci
50 cinquanta cinquante cincuenta cinquenta cinquanta cincizeci
60 sessanta soixante sesenta sessenta seixanta şaiszeci
70 settanta soixante-dix setenta setenta setanta şaptezeci
80 ottanta quatre-vingts ochenta oitenta vuitanta optzeci
90 novanta quatre-vingt-dix noventa noventa noranta nouăzeci
100 cento cent ciento cem cent o sută

A tízesek kifejezése:

A francia 70, 80, 90 eltér a többi nyelvtől: 70 = 60+10 (soixante+dix); 80 = 4×20 (quatre x vingts); 90 = 4 x 20 +10 (quatre x vingts + dix). Belga nyelvterületen használatosak a többi újlatin nyelvhez hasonló elnevezések: septante, octante, novante.
A katalán 90 (noranta) lóg még ki a sorból, r van benne, nem v, ahogy a többi nyelv alapján várnánk. Viszont a katalánban a 9-ben (nou) sincs v. A román kakukktojás, a -zeci végződés eltér a más nyelvekben megszokott -anta, -enta, -ente végződésektől, a 100 pedig szintén eltér.

Számok az újlatin nyelvekben

Számok több újlatin nyelvben. Kattintásra nagyítható a kép. A táblázatot El Mexicano készítette. Nagyításhoz kattintsunk a képre!

Az újlatin nyelvek természetesen a latin számokat vitték tovább. Néhány újlatin számnév részletesebben: számok olaszul, számok franciául, számok spanyolul, számok portugálul.

Germán nyelvek

  ANGOL NÉMET HOLLAND
0 zero null nul
1 one eins een
2 two zwei twee
3 three drei drie
4 four vier vier
5 five fünf vijf
6 six sechs zes
7 seven sieben zeven
8 eight acht acht
9 nine neun negen
10 ten zehn tien

A hasonlóság adott, még szóban is, ami könnyen okozhat keveredést a nyelvtanuló agyában. Írásban a 4 (vier) és a 8 (acht) megegyezik a hollandban és a németben. Az angolban egyik szám sem egyezik meg a némettel vagy a hollanddal, de pl. a 7 (seven, zeven) csak egyetlen betűben tér el a hollandtól.

  SVÉD NORVÉG DÁN IZLANDI FERÖERI
0 noll null nul núll null
1 ett en en einn eitt
2 två to to tveir tvey
3 tre tre tre Þrír trý
4 fyra fire fire fjórir fýra
5 fem fem fem fimm fimm
6 sex seks seks sex seks
7 sju syv syv sjö sjey
8 åtta åtte otte átta átta
9 nio ni ni níu níggju
10 tio ti ti tíu tíggiu

1-10-ig a svéd, norvég, dán számnevek nagyon hasonlítanak, de lényegében csak az 5 (fem) íródik ugyanúgy mind a három nyelvben. A norvég és a dán írás általában véve is rendkívül hasonló, a számok írása a 8 kivételével meg is egyezik teljesen. Az izlandi és feröeri nagyobb eltérést mutat az előző három nyelvhez képest és egymáshoz képest is.

ANGOL NÉMET HOLLAND SVÉD NORVÉG DÁN
11 eleven elf elf elva elleve elleve
12 twelve zwölf twaalf tolv tolv tolv
13 thirteen dreizehn dertien tretton tretten tretten
14 fourteen vierzehn veertien fjorton fjorten fjorten
15 fifteen fünfzehn vijftien femton femten femten
16 sixteen sechzehn zestien sexton seksten seksten
17 seventeen siebzehn zeventien sjutton sytten sytten
18 eighteen achtzehn achttien arton atten atten
19 nineteen neunzehn negentien nitton nitten nitten
20 twenty zwanzig twintig tjugo tjue tyve

Számok 10 és 20 között: Az angol eighteen (eight + ten) csak egy t-vel van! A németben csak a sechzehn (s kiesik) és a siebzehn (-en esik ki) alakja okozhat nehézséget. A holland vier + tien alakból veertien lesz, az achttien pedig két t-vel van, tehát nem olvad össze, mint az angolban a két t. A svéd, norvég, dán 18-ban a 8 å ill. o betűje a-ra vált.
Írásban 10-19-ig a dán és norvég számok megegyeznek, a svédhez is eléggé hasonlítanak
.

  ANGOL NÉMET HOLLAND SVÉD NORVÉG DÁN
10 ten zehn tien tio ti ti
20 twenty zwanzig twintig tjugo tjue tyve
30 thirty dreißig dertig trettio tretti tredive
40 forty vierzig veertig fyrtio førti fyrre
50 fifty fünfzig vijftig femtio femti halvtreds
60 sixty sechzig zestig sextio seksti tres
70 seventy siebzig zeventig sjuttio sytti halvfjerds
80 eighty achtzig tachtig åttio åtti firs
90 ninety neunzig negentig nittio nitti halvfems
100 one hundred hundert honderd hundra hundre hundrede
1000 one thousand tausend duizend tusen tusen tusind

A holland 80 (tachtig) rendkívüli, egy ejtéskönnyítő t került az elejére, ez nem elírás. A norvég és dán mindent elsöprő írásbeli hasonlósága a tízeseknél szabadságra ment. Nem, hogy nem egyeznek meg betűről betűre, de nem is hasonlítanak a 50-től felfele. Még a 100 és az 1000 is eltér egy kicsit.

A dán számnevekről

Dánul a tízesek érdekesen alakulnak. 50 és 90 között a tízeseket 20 valamilyen szorzataként fejezik ki. Ezeket a szorzatokat azonban már szinte nyomokban is alig lehet felfedezni a számnevekben, mivel nem elég, hogy ma már archaikusnak számító szavakból állnak össze, amik jelentősen le is vannak rövidítve, némelyik meglehetősen rejtjelesen van kódolva. Mindegyikben megtalálható az utalás a sinde (a „-szor, -ször” régies alakja) szóra egy árva s betű formájában, és a 20-as szám, amivel szorzunk, egyik alakban sincs benne már, csak odaértendő.
A 60 és a 80 kifejezése még „egészen egyszerű”:

60: tres = tre sinde tyve (3 x 20)
80: firs = fir(e) sinde tyve (4 x 20)

Az 50, 70 és 90 felépítésének megértéséhez némi előismeretre van szükség. Mint köztudott, az 50, 70 és 90 nem írható fel egész szám 20-szal való szorzataként:

2.5 x 20 = 50 (halvtreds)
3.5 x 20 = 70 (halvfjerds)
4.5 x 20 = 90 (halvfems)

A számnév elején a halv jelentése „fél”. Utána az a szám áll, aminél egy féllel kisebbre van szükségünk (tre → tred, fire → fjerd, fem, ezek valójában törtszámok), majd a végére jön az s betű, ami arra utal, hogy ezt az egészet megszorozzuk 20-szal. Tehát kb. úgy áll össze pl. az 50, hogy (3-0.5)x20. A 3-0.5-öt olyan bonyolultan fejezi ki, hogy „fél harmad”, a 4-0.5-öt „fél negyed”, az 5-0.5-öt „fél ötöd”.

Tőszámneveknél általában a „hússzal való szorzástól mentes”, rövidített alakot használják (tehát a sinde tyve elmarad a végéről), a sorszámneveket azonban ebből az eredetileg hosszabb alakból képzik, pl. 50. = halvtredsindstyvende.
Nyelvreform keretében megpróbálták már a 20-as alapú számokat a máshol szokványos, 10-es alapú számokkal kicserélni, de ennek nem volt sikere. A 10-es alapú számokat csak a skandináv országok közötti kommunikációban használják és pénzügyi területen, pl. csekkek kitöltésénél. Ezek: 50 femti, 60 seksti, 70 syvti, 80 ot(te)ti, 90 niti.

Néhány germán nyelv számnevei részletesebben: számok angolul, számok németül, számok hollandulszámok svédül, számok izlandiul.

Türk nyelvek

TÖRÖK AZERI TÜRKMÉN KIRGIZ ÜZBÉG KAZAK* BASKÍR*
0 sıfır nol  
1 bir bir bir bir bir bir (бір) ber (бер)
2 iki iki iki eki ikki eki (екі) ike (ике)
3 üç üç üç üch uch üş (үш) ôs (өс)
4 dört dörd dört tört to’rt tört (төрт) dùrt (дүрт)
5 beş beş bäş besh besh bes (бес) biš (биш)
6 altı altı alty alty olti altı (алты) alty (алты)
7 yedi yeddi ýedi jeti yetti jeti (жеті) ete (ете)
8 sekiz səkkiz sekiz segiz sakkiz segiz (сегіз) ḥigeẓ (һигеҙ)
9 dokuz doqquz dokuz toguz to’qqiz toğız (тоғыз)  tuġyẓ (туғыҙ)
10 on on on on o’n on (он)  un (ун)

A *-gal megjelölt nyelvek cirill írásmódot használnak. Azért vannak itt a számok latin betűkkel is feltüntetve, hogy jobban érzékelhető legyen a rokon nyelvekkel a hasonlóság.

Lásd még részletesen: A számok törökül.

 A türk nyelvcsaládba tartozó nyelvek számneveit Kriseffnek (hristfor@inbox.ru) köszönhetjük!

Finnugor nyelvek

A magyar számneveket jól ismerjük, de más finnugor nyelv számnevei már kevésbé ismertek hazánkban.

Számok finnül.

A számok manysi (vogul) nyelven.

Szláv nyelvek

Erről kicsit többet is lehetne majd írni. A száz minden szláv nyelven sto, valahol cirill betűkkel írják.

A számok oroszul.

A számok horvátul.

A számok lengyelül.

 

——

Érdekesség: a számok szanszkrit nyelven:

Linkek:

Katalán számnevek

Számnevek portugálul és néhány más nyelven

Román számnevek

Angol Tanszék – angol számnevek

ielanguages.com – Free Language Tutorials

A dán számokról angolul az olestig.dk oldalán

Kapcsolódó bejegyzések:

Matematika és nyelvészet

2 komment:

  1. […] Az alapszókincs eleve hasonló a rokon nyelvekben, ide tartoznak pl. a napok nevei, a színek és a számnevek. […]

  2. január 16, 2024

    Visnovitz György Válasz

    A dán számnevekhez, ha már magyaroknak tanítjuk:
    Ezt írják: A 3-0.5-öt olyan bonyolultan fejezi ki, hogy „fél harmad”, a 4-0.5-öt „fél negyed”, az 5-0.5-öt „fél ötöd”.
    Ez bizony a magyarban is létezik, régies formaként, időtartam órákban megadására pl. 3-0,5=2,5 = harmadfél (=a harmadik fél). Ma is köznyelvi fordulat viszont 1,5 esetére a 2-0,5= másfél (=a második fél).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.