Számok franciául

Számok franciául

A számok franciául a következőképpen alakulnak:

Tőszámnevek
(Les nombres cardinaux)

1 un, une
11 onze 30 trente
2 deux 12 douze 40 quarante
3 trois 13 treize 50 cinquante
4 quatre 14 quatorze 60 soixante
5 cinq 15 quinze 70 soixante-dix
6 six 16 seize 80 quatre-vingts
7 sept 17 dix-sept 90 quatre-vingt-dix
8 huit 18 dix-huit 100 cent
9 neuf 19 dix-neuf 600 six cents
10 dix 20 vingt 700 sept cents
1000 mille 4000 quatre mille
10 000 dix mille
100 000 cent mille
1 000 000 un million 3 000 000 trois millions 1 00 000 000 cent millions

21 és 61 között, ha az egyes helyén 1 áll, akkor a tízeshez az egyest et (és) kötőszóval kapcsoljuk:

21 = vingt et un
31 = trente et un
41 = quarante et un
51 = cinquante et un
61 = soixante et un

Ha az egyes nem 1, akkor kötőjellel kapcsoljuk a tízeshez:

22 = vingt-deux         23 = vingt-trois
37 = trente-sept        34 = trente-quatre
42 = quarante-deux      55 = cinquante-cinq

70 és 80 között a kiindulópont a 60. Ezeket a számokat úgy fejezzük ki, hogy 60-hoz hozzáadjuk a megfelelő számot, tehát a szám második része egy 10 és 19 közötti szám. A 71-et az et kötőszóval kapcsoljuk, hasonlóan a 21-61-hez:

71 = 60 + 11 = soixante et onze
72 = 60 + 12 = soixante-douze
73 = 60 + 13 = soixante-treize
74 = 60 + 14 = soixante-quatorze
75 = 60 + 15 = soixante-quinze
76 = 60 + 16 = soixante-seize
77 = 60 + 17 = soixante-dix-sept
78 = 60 + 18 = soixante-dix-huit
79 = 60 + 19 = soixante-dix-neuf

80 értelmezése: 4 * 20:

80 = 4 * 20 = quatre-vingts (s a végén!)
81 = 4 * 20 + 1 quatre-vingt-un (nincs a végén s!)
82 = 4 * 20 + 2 = quatre-vingt-deux
83 = 4 * 20 + 3 = quatre-vingt-trois
84 = 4 * 20 + 4 = quatre-vingt-quatre
85 = 4 * 20 + 5 = quatre-vingt-cinq
86 = 4 * 20 + 6 = quatre-vingt-six
87 = 4 * 20 + 7 = quatre-vingt-sept
88 = 4 * 20 + 8 = quatre-vingt-huit
89 = 4 * 20 + 9 = quatre-vingt-neuf

90: Így értelmezik: 4 * 20 + 10:

90 = 4 * 20 + 10 = quatre-vingt-dix
91 = 4 * 20 + 11 = quatre-vingt-onze
92 = 4 * 20 + 12 = quatre-vingt-douze
93 = 4 * 20 + 13 = quatre-vingt-treize
94 = 4 * 20 + 14 = quatre-vingt-quatorze
95 = 4 * 20 + 15 = quatre-vingt-quinze
96 = 4 * 20 + 16 = quatre-vingt-seize
97 = 4 * 20 + 17 = quatre-vingt-dix-sept
98 = 4 * 20 + 18 = quatre-vingt-dix-huit
99 = 4 * 20 + 19 = quatre-vingt-dix-neuf

A cent ‘száz’ többes számba kerül (cents), ha egynél több van belőle:

200 deux cents            300 trois cents

Ha nem nullák, hanem más számjegyek vannak a százas után, akkor a többes szám -s ragja elmarad:

211 deux cent onze        340 trois cent quarante.

Az un million és un milliard főnevek. Mindig többes számban állnak, ha egynél többről van szó:

5 000 000 cinq millions
4 400 000 cinq millions quatre cent mille

Ez azt is jelenti, hogy ha főnév áll KÖZVETLENÜL a million vagy a milliard után, akkor azt de elöljárószóval kapcsoljuk a számnévhez:

un million d’habitants
DE: un million quatre cent mille habitants.

A nulla neve: zéro.

Az évszámokat ugyanúgy mondjuk, mint bármely más számokat:

1991 mille neuf cent quatre-vingt-onze
2000 deux mille
2014 deux mille quatorze
2019 deux mille dix-neuf

Létezik az évszámoknak egy másik, ritkább kifejezési módja is. Ilyenkor két részre bontjuk a számot, és külön-külön mondjuk a két részt, a kettő közé a cent szót tesszük. Például: 1991 dix-neuf cent quatre-vingt-onze (szó szerint: „tizenkilenc száz kilencvenegy”.

Az irányítószámokat is ugyanúgy mondjuk, mint a többi számot:

1221 mille deux cent vingt et un
13190 treize mille cent quatre-vingt-dix

A telefonszámok elé mindig le névelőt tesznek, és kettesével mondják. Az elején a nullát és az azt követő számjegyet külön mondják:

01 32 45 67 89 le zéro un trente-deux quarante-cinq soixante-sept quatre-vingt-neuf

 

 

Sorszámnevek
(Les nombres ordinaux)

1. premier, première
11. onzième 30. trentième
2. deuxième 12. douzième 40. quarantième
3. troisième 13. treizième 50. cinquantième
4. quatrième 14. quatorzième 60. soixantième
5. cinqième 15. quinzième 70. soixante-dixième
6. sixième 16. seizième 80. quatre-vingtième
7. septième 17. dix-septième 90. quatre-vingt-dixième
8. huitième 18. dix-huitième 100. centième
9. neuvième 19. dix-neuvième 1000. millième
10. dixième 20. vingtième 1 000 000. millionième

Figyelem: 21. = vingt et unième (nem pedig: premier)
   31. = trente et unième
   41. = quarante et unième
   51. = cinquante et unième
   61. = soixante et unième

Csak a  premier / première -nek van külön alakja hímnemben és nőnemben.

Ha -s vagy -e végű egy tőszámnév, ezt a végződést elveszíti az -ième végződés előtt:

quatre → quatrième (quatre végéről eltűnik az -e)
trois cents → trois centième (cents végéről eltűnik az -s)

.

Közelítő számnevek
(Les nombres approximatifs)

A francia nyelvben viszonylag gyakoriak. Körülbelüli mennyiséget lehet kifejezni velük:

12 – douze → une douzaine – egy tucat(nyi)
20 → une vingtaine – kb. húsz
100 → une centaine – kb. száz

Az utánuk következő főnévhez de elöljárószóval kapcsolódnak:

une douzaine de cartons – egy tucatnyi doboz
une vingtaine de personnes – kb. húsz ember
une centaine de maisons – kb. száz ház

 

Nagyon nagy számok – érdekesség

Ha egy nagy számhoz hozzáírunk három nullát, egy újabb számot kapunk, aminek saját elnevezése van. Így jön a millió (un million) után a milliárd (un milliard), azután a billió (un billion), majd a billiárd (un billiard). Tehát az -illió (-illion, ill még nagyobb számoknál -illon) és az -illiárd (-illiard, még nagyobb számoknál -illard) végződések váltogatják egymást.

A millióhoz hasonlóan a nagyon nagy számok nevei főnevek, így többes számba kerülnek, ha egynél többről van szó:

1 000 000 000 un milliard
2 000 000 000 deux milliards
1 000 000 000 000 un billion
3 000 000 000 000 trois billions

A nagyon nagy számokat 10 hatványaiként fejezzük ki. Ezeket a számokat a hétköznapi életben nem használjuk:

106 millió Million
109 milliárd Milliard
1012 billió Billion
1015 billiárd Billiard
1018 trillió Trillion
1021 trilliárd Trilliard
1024 kvadrillió Quadrillion
1027 kvadrilliárd Quadrilliard
1030 kvintillió Quintilion
1033 kvintilliárd Quintilliard
1036 szextillió Sextillion
1039 szextilliárd Sextilliard
1042 szeptillió Septillion
1045 szeptilliárd Septilliard
1048 oktillió Octillion
1051 oktilliárd Octilliard
1054 nonillió Nonillion
1057 nonilliárd Nonilliard
1060 decillió Décillion
1063 decilliárd Décilliard
1066 undecillió Undécillon
1069 undecilliárd Undécillard
1072 bidecillió Duodécillon
1075 bidecilliárd Duodécillard
1078 tridecillió Trédécillon
1081 tridecilliárd Trédécillard
1084 kvadecillió Quattordezillon
1087 kvadecilliárd Quattordécillard
1090 kvintdecillió Quindécillon
1093 kvintdecilliárd Quindécillard
1096 szexdecillió Sexdécillon
1099 szexdecilliárd Sexdécillard

Feladat:

Les numéros en français 1-20

Les numéros en français 10-100

Érdekesség:

A számok olaszul és a számok spanyolul is eléggé hasonlóak a franciához, akárcsak a számok portugálul. A számok románul már jobban eltérnek, de még mindig nagyon hasonlítanak a franciára. A latin számok, ahonnan a francia számok is származnak, szintén hasonlítanak, de eltérések is akadnak. A latinban még egyes számneveknek ragozása is volt. A 70, 80, 90 kifejezésében a francia eltér a többi újlatin nyelvtől, és a latintól is.
Még a számok eszperantóul is hasonlítanak a franciára, az eszperantóban a számokat a latinból kölcsönözték.

A számok rajongóinak: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul, számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül, számok törökül, számok finnül, manysi (vogul) számok.

Azoknak, akiket még jobban érdekelnek a számok: Számok néhány nyelvben – többek között több újlatin nyelvben is, pl. románul és katalánul is megnézhetjük a számokat, melyek szintén hasonlítanak a franciához.

Akik szeretnek olvasni: Matematika és nyelvészet.

Link a számok franciául témához:

ThoughtCo – Az évszámok kifejezése (angol)

Quiziq – Expressing dates in French (dátumok kifejezése franciául)

Felhasznált irodalom:

Dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Negyedik kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Francia Wikipédia: Noms des grands nombres

A közelítő számnevekről szóló részt Bácsy Éva francia nyelvtanárnak köszönhetjük.

2 komment:

  1. március 18, 2020

    Frank Válasz

    Hiánypótló adat lenne az ezres és kétezres évszámok példákkal és néhány irányítószám megjelenítése is.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.