Számok lengyelül

Számok lengyelül

A számok lengyelül eléggé változatosak. Itt most csak az önállóan (főnév nélkül) álló számokat ismertetjük. Ha főnév is áll a számnév után (pl. két ház, három ember, négy autó), akkor a számnév alakja megváltozhat (például attól függően, személyt jelöl-e a főnév, vagy nem). Ezzel a jelenséggel itt most nem foglalkozunk, ez külön bejegyzés témája lesz.

számok lengyelül Varsó

Varsó (Warszawa), Óváros. Megpróbálhatjuk lengyelül megszámolni az embereket a téren. Websi képe a Pixabay -en.

Először 1-től 10-ig nézzük meg a lengyel számokat!

0 zero

1 jeden, jedna, jedno
2 dwa (nőnemben: dwie)
3 trzy
4 cztery
5 pięć
6 sześć
7 siedem
8 osiem
9 dziewięć
10 dziesięć

Az 1 és a 2 alakja nemtől függően változik. Az 1-nek külön alakja van mindhárom nemhez. A 2-nek csak nőnemben van külön alakja (dwie), hímnemben és semleges nemben az alakja megegyezik (dwa).

10 és 20 között mindegyik számnév -naście végű:

11 jedenaście (egy n-nel!)
12 dwanaście
13 trzynaście
14 czternaście (a cztery y-ja kiesik!)
15 piętnaście
16 szesnaście (a sześć vége megváltozik!)
17 siedemnaście
18 osiemnaście
19 dziewiętnaście (a dziewięć végén ć helyett t lesz!)

A tízesek esetében a 20 végén -dzieścia, a 30 és 40 végén -dzieści, a többi végén -dziesiąt áll:

20 dwadzieścia
30 trzydzieści
40 czterdzieści (az y kiesik a cztery végéről!)
50 pięćdziesiąt
60 sześćdziesiąt
70 siedemdziesiąt
80 osiemdziesiąt
90 dziewięćdziesiąt
100 sto

Nem kerek számok esetében egyszerűen egymás után áll a tízes és az egyes:

21 dwadzieścia jeden
32 trzydzieści dwa
48 czterdzieści osiem
64 sześćdziesiąt cztery
96 dziewięćdziesiąt sześć

A százasok elnevezése kicsit kacifántos. A 200-nak külön neve van, a 300 és 400 -sta végű, a többi végén -set van:

100 sto
200 dwieście
300 trzysta
400 czterysta
500 pięćset
600 sześćset
700 siedemset
800 osiemset
900 dziewięćset

Az ezresek elnevezése sem egysíkú. Az egyezer tysiąc. Ha 2, 3 vagy 4 van belőle, akkor tysiące lesz az alakja, ha még több, akkor tysięcy. Ennek oka nem tudom, mi lehet:

1000 tysiąc
2000 dwa tysiące
3000 trzy tysiące
4000 cztery tysiące
5000 pięć tysięcy
6000 sześć tysięcy
7000 siedem tysięcy
8000 osiem tysięcy
9000 dziewięć tysięcy
10.000 dziesięć tysięcy

Nem kerek számok:

128 sto dwadzieścia osiem
256 dwieście pięćdziesiąt sześć
512 pięćset dwanaście
1024 tysiąc dwadzieścia cztery
2489 dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć
5642 pięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa

Még nagyobb szám:

1000000 milion
10.000.000 (tízmillió) – dziesięć milionów

Sorszámnevek

Mindegyik sorszámnévnek három alakja van (egyes számban, alanyesetben), a három nemnek (hímnem, nőnem, semleges nem) megfelelően. A sorszámnevek melléknevek, így a melléknevekre érvényes szabályok szerint kell használni őket. A melléknevekről elöljáróban annyit érdemes tudni, hogy végződésük hímnemben -y vagy -i, nőnemben -a, semleges nemben -e vagy -ie. Ahol hímnemben -i a végződés (drugi, trzeci), ott semleges nemben -ie lesz!

1. pierwszy, pierwsza, pierwsze
2. drugi, druga, drugie
3. trzeci, trzecia, trzecie
4. czwarty, czwarta, czwarte
5. piąty, piąta, piąte
6. szósty, szósta, szóste
7. siódmy, siódma, siódme
8. ósmy, ósma, ósme
9. dziewiąty, dziewiąta, dziewiąte
10. dziesiąty, dziesiąta, dziesiąte

A sorszámnév mindig olyan alakba kerül, amilyen nemű a főnév, amelyre vonatkozik:

az első ház – pierwszy dom
az első könyv – pierwsza książka
az első múzeum – pierwsze muzeum

a harmadik szoba – trzeci pokój
a harmadik újság – trzecia gazeta
a harmadik múzeum – trzecie muzeum

11-19-ig -nasty végződésűek a sorszámnevek:

11. jedenasty, jedenasta, jedenaste
12. dwunasty, -a, -e
13. trzynasty, -a, -e
14. czternasty, -a, -e
15. piętnasty, -a, -e
16. szesnasty, -a, -e
17. siedemnasty, -a, -e
18. osiemnasty, -a, -e
19. dziewiętnasty, -a, -e

A tízeseknél 20-tól 40-ig -dziesty, 50-től 90-ig -dziesiąty a sorszámnévi végződése:

20. dwudziesty, dwudziesta, dwudzieste
30. trzydziesty, -a, -e
40. czterdziesty, -a, -e
50. pięćdziesiąty, -a, -e
60. sześćdziesiąty, -a, -e
70. siedemdziesiąty, -a, -e
80. osiemdziesiąty, -a, -e
90. dziewięćdziesiąty, -a, -e

A százasok és nagyobb számok:

100. setny, -a, -e
200. dwusetny
300. trzechsetny
400. czterechsetny
500. pięćsetny
600. sześćsetny
700. siedemsetny
800. osiemsetny
900. dziewięćsetny

1000. tysięczny

1.000.000. milionowy

Nem kerek számoknál a szám mindegyik elemét sorszámnév alakba kell tenni:

21. dwudziesty pierwszy
22. dwudziesty drugi
23. dwudziesty trzeci

Törtek

A számlálót tőszámnévvel, a nevezőt sorszámnévvel fejezzük ki, és a számokat nőnemű alakban használjuk. (Ezért van az 1-re mindig jedna, a 2-re dwie.) Ha 1 áll a számlálóban, akkor a nevező egyes számba kerül (jedna trzecia). Ha a számláló utolsó számjegye 2, 3, 4 egyike, akkor a nevező alanyeset többes számba kerül (dwie tzecie). Minden más esetben a nevező többes birtokos esetben áll (pięć trzecich).
Gyakorlatilag, ha a számlálóban 1 áll, a nevező végződése -a. Ha a számláló utolsó számjegye 2, 3 vagy 4, a nevező végződése -e. Minden más esetben a nevező végződése -ich vagy -ych:

1/2 – pół
1 1/2 – másfél – jeden i pół / jedna i pół, vagy: półtora / półtorej

1/3 – jedna trzecia
1/4 – jedna czwarta / ćwierć
1/5 – jedna piąta

2/3 – dwie trzecie
3/4 – trzy czwarte
4/8 – cztery ósme

5/6 – pięć szóstych
5/8
– pięć ósmych

Ahogy látható, a félnek külön neve van. A negyednek is van külön saját neve is.

Egy kis gyakorlás:

További feladatok:

Rendezd párba! A számok 1-től 20-ig. (Két szónak nincs párja!)

Rendezd párba! A számok 10-től 100-ig. (Két szónak nincs párja!)

Rendezd párba! A számok 100-tól 1000-ig.

Hogy van lengyelül? Írjuk le a számokat betűvel!

1, 3, 5, 7, 8
12, 22, 32, 42, 52
14, 34, 54, 64, 94
10, 9, 19, 29, 99
110, 210, 310, 410
520, 630, 740, 850, 960, 980
535, 755, 895
1000, 1100, 1200, 1300
2500, 2700, 2900
11000, 15000, 20000, 50000
2/4, 3/4
1/5, 1/3
4/3, 4/8

Hogy mondjuk lengyelül?

Én vagyok az első. Ki a második?
a negyedik könyv
az ötödik ház
a 11. szoba
a 20. újság

A feladatok megoldókulcsa.

o – o – o

Linkek:

Język-Polski.de – Zahlen

Számok lengyelül a Mówić po polsku oldalán (angol), kiejtéshez hanganyaggal: Tőszámnevek, sorszámnevek, törtek.

ItsEwelina videója a Youtube-on a lengyel számokról (angol). Ewelina megtanít minket lengyelül számolni 30-ig.

A számok lengyelül a Languages and Numbers oldalán. Egy hibája, hogy a szám beírásánál ha 100 és 200 közötti számot adunk meg, kiteszi a sto elé a jeden szót, ami nem kell oda.

A Learn Entry oldalán 1-50-ig egyesével megtalálhatók a számok lengyelül.

Learn Polish Today – A számokat „csak” százig, a sorszámokat millióig is átnézhetjük.

Learn Polish Today – Nagyon rövid ízelítő a lengyel törtekből

Forrás:

Norbert Damerau: Polnische Grammatik. Zweite, unveränderte Auflage, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1992. (66-70. oldal)

Számok néhány más nyelven:

Germán nyelvek: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek és a latin: A latin számok, számok olaszul, számok spanyolul, számok franciául, számok portugálul, számok románul.

Szláv nyelvek: számok oroszul, számok horvátul.

Finnugor nyelvek: Számok finnül, manysi (vogul) számok.

Egyéb nyelvek: Számok eszperantóul, számok törökül.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.