Számok svédül

Számok svédül

A számok svédül a következők:

0 noll

1 ett
2 två
3 tre
4 fyra
5 fem
6 sex
7 sju
8 åtta
9 nio
10 tio

Az 1 számnévként ett. Határozatlan névelőként a semleges nemű főnevek előtt ett, a nem semleges nemű főnevek előtt en az alakja.

számok svédül csónak Svédország

Gyakorolhatjuk, hogy vannak a számok svédül, ha megszámoljuk svédül a csónakokat!

A számok svédül 10 és 20 között: az egyes után -ton végződést teszünk. Magánhangzó után a -ton t-je megkettőződik. A 11-nek és 12-nek külön neve van:

11 elva
12 tolv
13 tretton
14 fjorton
15 femton
16 sexton
17 sjutton
18 arton
19 nitton
20 tjugo

A tízesek (a 20 kivételével) -tio végűek. A -tio végéről az -o elmaradhat:

10 tio
20 tjugo
30 trettio / tretti
40 fyrtio / fyrti
50 femtio / femti
60 sextio / sexti
70 sjuttio / sjutti
80 åttio / åtti
90 nittio / nitti
100 (ett)hundra

Az egyeseket egyszerűen a tízesek után írjuk, velük egybe:

21 tjugoett
27 tjugosju
34 trettiofyra
56 femtiosex
75 sjuttiofem
98 nittioåtta

Learn Swedish with SwedishPod101.com videója: a számok 10-től 100-ig

Több száz sem bonyolult:

200 tvåhundra
300 trehundra
500 femhundra

A nem kerek számokat is egyszerűen egymás után mondjuk, és egybe írjuk:

380 trehundraåttio
463 fyrahundrasextiotre
897 åttahundranittiosju

Az ezresek:

1000  tusen
2000  tvåtusen
3000  tretusen
10 000 tiotusen

Példák nagyobb számokra:

1047 tusenfyrtiosju
1569 tusenfemhundrasextionio
5538 femtusenfemhundratrettiåtta

Az évszámok kifejezése kicsit máshogy történik. Két részre bontjuk a számot középen. Az első részhez a hundra szót tesszük hozzá:

1986 nittonhundra åttiosex
1998 nittonhundra nittioåtta

A milliót, milliárdot és ennél nagyobb számokat többes számba tesszük, ha több van belőlük (a százat és az ezret nem!):

millió – (en) miljon
kétmillió – två miljoner
milliárd – (en) miljard
hárommilliárd – tre miljarder
billió – (en) biljon

A számok használata főnevek mellett:

Egynél nagyobb szám mellett a főnév többes számba kerül:

två böcker – két könyv
tre pojkarna – a három fiú

Az 1 alakja a főnév nemétől függően változik:

ett hus – egy ház
en flicka – egy lány

 

Sorszámnevek

Ha a svéd számok sorszámneveit számmal jelöljük, utána kettőspontot teszünk, aztán pedig a sorszámnév utolsó betűjét. Ha 1 vagy 2 áll a szám végén (11 és 12 kivételével), akkor az utolsó betű a, a többi esetben e.

1 és 12 között meg kell tanulni a sorszámnevek alakjait, mert nehéz szabályba foglalni. Onnan fölfele -nde a végződés. A 100.-nak csak -de a végződése.

1:a första
2:a andra
3:e tredje
4:e fjärde
5:e femde
6:e sjätte
7:e sjunde
8:e åttonde
9:e nionde
10:e tionde
11:e elfte
12:e tolfte
13:e trettonde
14:e fjortonde
15:e femtonde
16:e sextonde
17:e sjuttonde
18:e artonde
19:e nittonde
20:e tjugonde
10:e tionde
20:e tjugonde
30:e trettionde
40:e fyrtionde
50:e femtionde
60:e sextionde
70:e sjuttionde
80:e åttionde
90:e nittionde
100:e hundrade
1000:e tusende 101:a hundraförsta

Svenskahavet videója a svéd sorszámnevekről

Az összetett sorszámneveknél csak az utolsó tag kerül sorszámnévi alakba:

31:a trettioförsta
54:e femtiofjärde
78:e
sjuttioåttonde

Gyakoroljunk!

További gyakorlatok: Hogy vannak a számok svédül?

A svéd számok 10-20-ig

A svéd sorszámnevek

Svéd számok vegyesen

– – –

Linkek:

Languages and Numbers – Counting in Swedish

IElanguages – Swedish Numbers

Marijn.org

Schweden-Seite.de – Schwedische Grundzahlen

Transparent Language – Ordinal Numbers in Swedish

it.wikibooks.org – Svedese – Numeri

Forrás:

Kerstin Ballardini, Sune Stjärnlöf, Åke Viberg: Nya Mål 1

Számok néhány más nyelven:

Germán nyelvek: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek: Számok olaszul, számok spanyolulszámok franciául, számok portugálul, számok románul.

Szláv nyelvek: számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül.

Egyéb nyelvek: A latin számok. Számok eszperantóul, számok törökül, számok finnül, manysi (vogul) számok.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.