A számok olaszul

A számok olaszul

A tőszámnevek
(I numeri cardinali)

A számok olaszul tíz és húsz között sajátosan alakulnak. 11-től 16-ig az egyes van elől, utána jön a -dici utótag, ez utóbbi sosem hangsúlyos. 17 és 20 között az egyes hátra kerül, és dicia- előtaggal kezdődik a szám. Ha a dicia- után mássalhangzó jön, az megkettőződik (diciassette, diciannove)!
A 15 alakja különleges meglepetés!
Arra kell még figyelni, hogy 10 alatt szó belsejében mindenhol két t-t írunk: quattro, sette, otto:

0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici (!)
16 sedici
7 sette
8 otto
9 nove
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove

20-tól felfele könnyen képezhetők a tízesek az egyesekből, a venti kivétel. Nehézséget a sessanta okozhat, mert az i kiesik, akárcsak a sedici számnévben is:

20 venti
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta

Húsz felett a tízesek után jönnek az egyesek, egybeírva. Az uno és az otto magánhangzóval kezdődik, így előtte kiesik a tízes utolsó betűje. A hangsúly mindig a második tagon, az egyesen van, ezt a tre végű számoknál jelölni is kell ékezettel. Ez az ékezet csak a hangsúlyt jelöli, nem lesz e-ből a kiejtés é, ahogy a magyarban!

21 ventuno (venti + uno)
22 ventidue
23 ventitré
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto (venti + otto)
29 ventinove
31 trentuno
32 trentadue
33 trentatré
34 trentaquattro
35 trentacinque
36 trentasei
37 trentasette
38 trentotto
39 trentanove
41 quarantuno
42 quarantadue
43 quarantatré
44 quarantaquattro
45 quarantacinque
46 quarantasei
47 quarantasette
48 quarantotto
49 quarantanove

További példák:

53 cinquantatré
61 sessantuno
79 settantanove
86 ottantasei
98 novantotto

Ha egy számnév -uno végű (pl. 21, 31, 41), sokszor elmarad a végéről az -o, ha főnév jön utána, pl. ventun case (21 ház), trentun colleghi (31 kolléga), novantun finestre (91 ablak).

Száztól ezerig a számok olaszul nem nehezek:

100 cento
200 duecento
300 trecento
400 quattrocento
500 cinquecento
600 seicento
700 settecento
800 ottocento
900 novecento
1000 mille

számok olaszulA százasok kifejezhetik az adott évszázadot is, pl. trecento – az 1300-as évek (14. század), 800 – az 1800-as évek (19. század).
Írásban ritkán fordul elő, de a százasokat, tízeseket, egyeseket egybe írjuk:

326 trecentoventisei
842 ottocentoquarantadue

Az összetételeknél a magánhangzótorlódást igyekeznek kiküszöbölni:

101 centuno / (cento uno)
888 ottocentottantotto

Az ezer főnévként kezelendő. Így ha több ezerről van szó, többes számba is kell tenni. Az ezer (mille) többes száma rendhagyó (mila):

1000 mille
2000 duemila
3000 tremila
10 000 diecimila
80 000 ottantamila

A százasokat, tízeseket, egyeseket egybe írjuk az ezresekkel. Így szép hosszú, nehezen áttekinthető szavak keletkeznek:

1001 milleuno
1492 millequattrocentonovantadue
1989 millenovecentottantanove
2017 duemiladiciassette
97 300 novantasettemilatrecento

Néhány tankönyv és weboldal szerint az egyeseket az ezresekhez e (és) kötőszóval kötjük (1001 mille e uno). Más források és anyanyelvi ismerősöm szerint egybe kell írni. Sok tankönyv nem is említi az 1001-et, talán mert ők se tudják, mi a helyzet, és ingadozás lehet a használatban.

Ha százezrekről beszélünk, és a százezres rész nem két nullára végződik, akkor a százezer után (-mila után) új szóba írjuk a szám többi részét. Ilyenkor a számjegyek között mi magyarok is kihagyunk egy kis helyet, hogy átlátható legyen:

365 432  trecentosessantacinquemila quattroccentotrentadue
802 111  ottocentoduemila centoundici

de: 800 111  ottocentomilacentoundici

A millió főnévnek számít (az olaszban egy l-lel!), mindig külön kell írni a többi számtól, és többes számba is kerül, ha egynél több van belőle:

1 000 000 un milione
2 000 000 due milioni

1 500 000 un milione cinquecentomila
3 004 000 tre milioni quattromila

A milliárd (olaszul egy l !) is főnévnek számít, a millióhoz hasonlóan viselkedik:

1 000 000 000 un miliardo
2 000 000 000 due miliardi

3 002 500 000 tre miliardi due milioni cinquecentomila

Ugyanígy (magyarul két l, olaszul egy l áll mindegyikben):

un bilione – egybillió, due bilioni – kétbillió
un biliardo – egybilliárd, due biliardi – kétbilliárd
un trilione – trillió, due trilioni – kéttrillió
un triliardo – trilliárd, due triliardi – kéttrilliárd
un quadrilione – kvadrillió, due quadrilioni – kétkvadrillió

Mivel ezek a nagy számok főnévnek számítanak, az utánuk álló főnevet di elöljárószóval kapcsoljuk, pl. un milione di persone – egymillió ember; un biliardo di stelle – egybilliárd csillag.

A sorszámnevek
(I numeri ordinali)

10-ig a sorszámneveknek külön nevük van. Aki ismeri a zenéből a hangközök neveit, annak nem lesz nehéz megjegyezni:

1o primo
2o secondo
3o terzo
4o quarto
5o quinto
6o sesto
7o settimo
8o ottavo
9o nono
10o decimo

A settimo és decimo hangsúlya hátulról a harmadik szótagra esik!

A többi számnév esimo végződést kap sorszámnévként, ezeknél hátulról a harmadik szótag (e) hangsúlyos. Az -esimo végződés a számnév utolsó betűje helyett áll, kivéve a 3 és 6 végűeket. Azért, mert a tre egy szótagú hangsúlyos, a sei pedig kettőshangzóra végződik. Rejtélyes okokból a mille nem kerül többes számba, ha sorszámnév, így két l-lel írjuk, hogy 2000., 3000., stb.:

11o undici → undicesimo
19o diciannove diciannovesimo
20o venti ventesimo

30o trenta trentesimo
21o ventuno ventunesimo
23o ventitré -→ ventitreesimo
26o ventisei -→ ventiseiesimo
40o quaranta quarantesimo
43o quarantatré quarantatreesimo
46o quarantasei quarantaseiesimo
48o quarantotto quarantottesimo

100o cento centesimo
1000o mille millesimo
2000o duemila duemillesimo (!)
4000o quattromila quattromillesimo (!)

1 000 000o milionesimo

Az olaszban a sorszámok után nem teszünk pontot. Pont helyett felső indexbe kerül a szó utolsó betűje, ami általában o, de nőnemben a, és többes számban i vagy e is lehet.

il 2o piano (secondo piano) – második emelet
la 12a unità – 12. lecke

A sorszámnevek előtti névelőhasználatról nem írnak szabályt. Általában határozott névelőt teszünk elé, ha jelzőként áll, de ez sokszor elmarad.

Megjegyzés: Ritkán, főleg régies szövegekben latinosabb sorszámnevekkel is találkozhatunk, pl. undecimo (undicesimo helyett), vigesimo (ventesimo helyett). Van, amikor a számnév mindkét tagja felveszi a sorszámnév végződését, pl. ventesimoprimo (ventunesimo helyett). Nekünk azonban ilyeneket nem kell mondanunk.

Érdekesség: Az olasz számnevek mind latin eredetűek. Latin eredetű szavak a magyarban is szép számmal akadnak. A millennium, millenáris szavunk a latin mille szóra vezethető vissza, a centenárium is ugyanonnan származik, ahonnan az olasz cento. A mértékegységek előtagjai, a deci, centi, milli is ugyanonnan származik, mint az olasz dieci, cento, mille.

Feladatok: Gyakoroljuk, hogy vannak a számok olaszul!

A számok olaszul 1-10-ig

A számok olaszul 1-20-ig

A számok olaszul 1-100-ig

A számok olaszul 10-100-ig

Az olasz tő- és sorszámnevek 1-10-ig

Az olasz sorszámnevek 1-10-ig

Akik szeretik a számokat, azoknak a következő bejegyzéseket ajánljuk még:

Számok néhány nyelvben

Matematika és nyelvészet    Számos érdekesség (előkészületben)

Számok angolulSzámok németülSzámok hollandulSzámok svédül, Számok izlandiul

Számok franciáulSzámok spanyolulSzámok portugálulSzámok románul

A latin számok

Számok oroszulSzámok horvátulSzámok lengyelül

Számok törökül

Számok eszperantóul

Számok finnülSzámok a manysi (vogul) nyelvben.

Linkek:

The Italian Experiment – Italian Numbers – A számok olaszul, kiejtéssel

Wiktionary: Appendix – Italian Numbers – Számok olaszul 1-100-ig és még sok más

Languages and Numbers – Italian numbering rules – Szabályok angolul a hosszabb számok képzéséhez. Ha beírunk számjegyekkel egy számot, megkapjuk betűkkel!

Olasz Wikipédia – Numero ordinale – Az olasz sorszámnevekről, sok példával

A nyelvész válaszol – Az olaszokban is felmerül, a duemillesimo, tremillesimo, stb. csak két l-lel helyes-e. Az oldal alja felé olvasható Maria kérdése és az olasz nyelvész válasza.

L’italiano della matematica – A fő matematikai műveleteket és néhány matematikai fogalmat ismerhetünk meg olaszul.

Forrás:

Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan, Budapest, Terra Kiadó, 1988.

Maria Teresa Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően, Klett Kiadó, Budapest, 2008.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.