Számok portugálul

Számok portugálul
Tőszámnevek (Números Cardinais)

A számok portugálul így vannak:

1 – um, uma
2 – dois, duas
3 – três
4 – quatro
5 – cinco
6 – seis
7 – sete
8 – oito
9 – nove
10 – dez
11 – onze
12 – doze
13 – treze
14 – catorze
15 – quinze
16 – dezasseis
17 – dezassete
18 – dezoito
19 – dezanove
20 – vinte

1-től 15-ig saját nevük van a számoknak. 16-19-ig a dez(a)- kerül a számok elejére. A dezasseis és dezassete két s-sel van. A brazíliai portugálban deza- helyett deze- áll három szám elején: dezesseis, dezessete, dezenove.
Az 1 és a 2 külön hímnemű és nőnemű alakkal is rendelkezik. Ugyanez érvényes lesz a 21, 22, 31, 32, stb. alakokra is. Viszont a 11-nek és 12-nek nincs külön nőnemű alakja!

Számok portugálul a hegyen

Rio de Janeiro jellegzetes hegye. andre3dcosta képe a Pixabay -en.

A tízesek:

10 – dez
20 – vinte
30 – trinta
40 – quarenta
50 – cinquenta
60 – sessenta
70 – setenta
80 – oitenta
90 – noventa
100 – cem / cento

Ha kereken 100-ról van szó, az lehet cem is. Ha nem két nulla van benne, akkor csak a cento használható.
Az egyeseket a tízesekkel e (és) kötőszóval kötjük össze:

23 – vinte e três
48 – quarenta e oito
75 – setenta e cinco
69 – sessenta e nove

Ha 1 vagy 2 az utolsó számjegy, akkor nemben egyeztetni kell azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik. (Kivétel a 11 és 12.)

21 könyv – vinte e um livros
21 ház – vinte e uma casas

52 könyv – cinquenta e dois livros
82 ház – oitenta e duas casas

A százasok közül a 200, 300 és az 500 külön elnevezést használ. A többi százas -centos végű. Az összes százas -os végű, de ez csak a hímnemre igaz, mert nőnemben -as a végződés:

100 – cento (cem)
200 – duzentos / duzentas
300 – trezentos / trezentas
400 – quatrocentos / quatrocentas
500 – quinhentos / quinhentas
600 – seiscentos / seiscentas
700 – setecentos / setecentas
800 – oitocentos / oitocentas
900 – novecentos / novecentas

Ha a százas után további számjegyek állnak, azokat is e szócskával kapcsoljuk hozzá:

101 – cento e um
208 – duzentos e oito

Egy számon belül így akár több e is előfordulhat:

184 – cento e oitenta e quatro
367 – trezentos e sessenta e sete
585 – quinhentos e oitenta e cinco
826 – oitocentos e vinte e seis

Az ezresekben mindig a mil áll, ez nem kerül többes számba és nincs külön nőnemű alakja:

1000 – mil
2000 – dois mil
7000 – sete mil
10.000 – dez mil
13.000 – treze mil
20.000 – vinte mil
100.000 – cem mil

Az ezres után e áll akkor, ha kerek, két nullával álló százasok követik:

1100 mil e cem
1200 mil e duzentos
1900 mil e novencentos

Ha az ezres után százas jön, és még az után is jön valami, akkor a százas és az ezres közé nem kell e – ennek az e-nek a hiányát a százas után van alkalmunk kárpótolni:

1230 mil duzentos e vinte
1940 mil novecentos e quarenta

Ha tízes vagy egyes jön az ezres után, szintén kell e:

1001 mil e um
1030 mil e trinta

Az évszámokat is ugyanúgy mondjuk, mint a többi számot:

1995 – mil novecentos e noventa e cinco
2016 – dois mil e dezasseis

számok portugálul évszám

A 2016-os Olimpiát Rióban tartották. Cristian Ferronato képe a Pixabay -en.

Még nagyobb számok:

millió – milhão
milliárd – bilhão

A millió és milliárd főnévnek számít, ezért ha egynél több van belőlük, többes számba kerülnek:

2.000.000 dois milhões
5.000.000.000 cinco bilhões

Mivel a millió és milliárd főnév, az utánuk álló főnevet de elöljárószóval kapcsoljuk hozzá:

um milhão de euros – egymillió euró

Portugál sorszámnevek
(Números Ordinais)

A portugál sorszámnevek -o végű melléknévként viselkednek, így nemben és számban egyeznek azokkal a főnevekkel, amelyekre vonatkoznak. Számjeggyel rövidítve nem pontot teszünk a végére, mint a magyarban, hanem a sorszámnév utolsó betűjét tesszük felső indexbe. Ez értelemszerűen hímnemben o, nőnemben a.

1o primeiro
2o segundo
3o terceiro
4o quarto
5o quinto
6o sexto
7o sétimo
8o oitavo
9o nono
10o décimo
10o décimo
20o vigésimo
30o trigésimo
40o quadragésimo
50o quinquagésimo
60o sexagésimo
70o septuagésimo
80o octogésimo
90o nonagésimo
100o centésimo
1000o milésimo
1.000.000o milionésimo

Az -o végű melléknevekhez hasonlóan négy alakja lehetséges mindegyik portugál sorszámnévnek. Például:

primeiro, primeira, primeiros, primeiras

Ha jelzőként állnak, határozott névelő is áll előttük:

a primeira casa – az első ház

Ha több számjegyből áll a sorszámnév, külön mindegyik tagja sorszámnév alakba kerül:

14o décimo quarto
31o trigésimo primeiro

Egyéb

Törtek (os números proporcionais):

Tizedes törteknél tizedespont (ponto) vagy tizedesvessző (vírgula) is használható:

5.45 – cinco ponto quarenta e cinco
0.027 – zero ponto zero vinte e sete

Valódi törteknél a számláló tőszámnév. A nevező 10-ig sorszámnév, 10 és 99 között tőszámnév + avos. A pontosan egyszázad, egyezred, egymilliomod ugyancsak sorszámnév. A félnek külön neve van:

1/2 – um meio / metade
3/4 – três quartos
5/12 – cinco doze avos
1/100 – um centésimo
1/200 – um duzentos avos
1/1000 – um milésimo
1/1.000.000 – um milionésimo

Matematikai alapműveletek (as operações aritméticas básicas):

6 + 7 = 13 – seis mais sete igual a treze
10 – 4 = 6 – dez menos quatro igual a seis
6 * 4 = 24 – seis vezes quatro igual a vinte e quatro
12 : 4 = 3 – doze a dividir por quatro  é igual a três

Gyakoroljuk a portugál számokat!

Párosítsd össze! A számok 1-10-ig.

Párosítsd össze! A számok 1-20-ig.

Párosítsd össze! A számok 10-től 100-ig.

Párosítsd össze! A sorszámnevek.

Linkek a számok portugálul témához:

Fluent in 3 Months – Numbers in Portuguese

Learn European Portuguese – Numbers in Portuguese

Learningportuguese.co.hu – Numbers

Zahlen merken – Zahlen auf Portugiesisch lernen – Németes precízségű alapos ismertető

Wikibooks – Szintén németes precízséggel tárgyalja a szabályokat

Forrás a számok portugálul témához:

Fernando Costa, Fehér Ferenc, Szendrő Borbála: Dicionário temático-ilustrado Português-Húngaro, Portugál-magyar tematikus képes tanuló-szótár (Eu ♥ as palavras – Én ♥ a szavakat), Szultán BT., Budapest, 2000

Számok néhány más nyelven:

Germán nyelvek: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek és a latin: A latin számok, számok olaszul, számok spanyolul, számok franciául, számok románul.

Szláv nyelvek: számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül.

Finnugor nyelvek: Számok finnül, manysi (vogul) számok.

Egyéb nyelvek: Számok eszperantóul, számok törökül.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.