Számok spanyolul

Számok spanyolul

A számok spanyolul a következők:

0 cero

1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
számok spanyolul madrid

Felhőkarcolók Madridban. Számoljuk meg spanyolul, hány felhőkarcolót látunk!

11-től 15-ig külön nevük van a számoknak. 16-19-ig a dieci- a tizen- megfelelője. A dieciséis az egyetlen szám 20 alatt, amely ékezetet kap!

11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte

A tízesek sem nehezek:

10 diez
20 veinte
30 treinta
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa

Az egyeseket a hússzal egybeírjuk, és i kerül a veinte végére az e helyett. A huszon- megfelelője a spanyolban tehát veinti-. A veintidós, veintitrés,veintiséis ékezetet kap a hangsúly miatt:

21 veintiuno / veintiún / veintiuna
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta

(A veintiún, veintiuna használatáról lásd lejjebb!)

A húszas kivételével az egyeseket a tízesekhez y (és) kötőszóval kötjük és külön írjuk:

31 treinta y uno
46 cuarenta y seis
57 cincuenta y siete
68 sesenta y ocho
79 setenta y nueve
84 ochenta y cuatro
93 noventa y tres

A száz többes számba kerül, ha egynél többről van szó. Az 500 rendhagyó. A 700-ban a siete helyett sete- áll, a 900-ban a nueve helyett nove-. (Hiszen az ie és ue diftongusok csak hansúlyos szótagban szerepelhetnek.) Ha főnév áll utánuk, azzal nemben egyeztetni kell, lásd lejjebb.

100 ciento / cien
200 doscientos
300 trescientos
400 cuatrocientos
500 quinientos
600 seiscientos
700 setecientos
800 ochocientos
900 novecientos

Száz felett a számokat külön írjuk, ahol csak lehet:

101 ciento uno
110 ciento diez
125 ciento veinticinco
248 doscientos cuarenta y ocho
572 quinientos setenta y dos

Az ezer mil. Több ezer esetén külön írjuk:

1000 mil
2000 dos mil
5000 cinco mil
10 000 diez mil
20 000 veinte mil
100 000 cien mil

Mint látható, ha tagolni akarjuk a számjegyeket, hogy ne folyjanak egybe, hátulról a harmadik számjegy elé szóközt teszünk. (Szóköz helyett vessző, pont, egyéb jelölés nem elfogadott.) Évszámoknál nincs szükség ilyen tagolásra.

Ezer fölött is különírunk mindent, amit csak lehet:

1001 mil uno
1983 mil novecientos ochenta y tres
2017 dos mil diecisiete
11 654 once mil seiscientos cincuenta y cuatro
999 112 novecientos noventa y nueve mil ciento doce

A milliót és annál nagyobb számokat jelölő szavak főnevek. Ezért, ha egynél több van belőlük, többes számba kerülnek:

1 000 000 un millón
2 000 000 dos millones
1 000 000 000 un millardo
3 000 000 000 tres millardos

billió = billón
trillió = trillón
kvadrillió = cuatrillón
kvintillió = quintillón (Az ll után nincs i, csak ón ezekben a számokban!)

Egyéb tudnivalók a tőszámnevekhez

Az egynél nagyobb számok után többes számba kerül a főnév. A nulla után is többes szám van:

Hace cero grados – 0 fok van.

Az 1, ha önmagában áll, uno. Ha főnév előtt áll, megváltozik. Hímnemű főnév előtt un, nőnemű főnév előtt una. Ez a többi, 1-re végződő számra (pl. 21, 31, 41) is igaz:

Önállóan: ¿Cuántos libros tienes? – Tengo veintiuno. – Hány könyved van? – 21 van.

Főnév előtt:
Tengo veintiún libros – 21 könyvem van.
Tiene treinta y un años – 31 éves.
Ese libro tiene setenta y una páginas – Annak a könyvnek 71 oldala van.

Ügyeljünk az ékezetre a 21-es számban:

veintiuno (önállóan, ha nem jön utána főnév)
veintiún (hímnemű főnév előtt)
veintiuna (nőnemű főnév előtt)

A 100 önmagában cien vagy ciento. Ha főnév áll utána, akkor cien:

cien libros – száz könyv

A százasokat az utánuk álló főnévvel nemben egyeztetni kell:

doscientas casas – kétszáz ház
doscientas cincuenta personas – 250 ember
quinientas diez pesetas – 510 pezeta

Sorszámnevek

A sorszámnevek alakja eléggé eltér a tőszámnevekétől.

1o primero
2o segundo
3o tercero
4o cuarto
5o quinto
6o sexto
7o séptimo
8o octavo
9o noveno
10o décimo

Régies, ma már ritka alak a 9.-re a nono.

A sorszámnevek -o végű melléknevek, melyeket egyeztetni kell azzal a főnévvel nemben és számban, amelyre vonatkoznak:

lección primera – első lecke
el piso tercero – a harmadik emelet

Rövidítéskor a számjegyek után nem pontot teszünk, ahogy a magyarban, hanem a szó utolsó magánhangzóját. Ez vagy -o, vagy -a.

A 10 feletti sorszámneveket a gyakorlatban csak ritkán használják. A 11. és 12. alakjában hátul áll a -décimo (ékezettel), 13 és 19 között elöl (ékezet nélkül: decimo-):

11o undécimo / decimoprimero
12o duodécimo / decimosegundo
13o decimotercero
14o decimocuarto
15o decimoquinto
16o decimosexto
17o decimoséptimo
18o decimoctavo
19o decimonoveno / decimonono
20o vigésimo

13 és 19 között tehát a tíz és a másik szám is sorszámnév alakba kerül (magyarul kb. „tizedik-harmadik”). Ugyanígy van 20 fölött is, csak két szóba írva:

21o vigésimo primero
22o vigésimo segundo
23o vigésimo tercero
31o trigésimo primero
45o cuadragésimo quinto

Tíz felett a kerek számok -ésimo végződést kapnak. A tövük nem vezethető le a tőszámnevekből. Ezeket a hétköznapi nyelvben alig használják:

10o décimo
20o vigésimo
30o trigésimo
40o cuadragésimo
50o quincuagésimo
60o sexagésimo
70o septuagésimo
80o octogésimo
90o nonagésimo
100o centésimo
200o ducentésimo
300o tricentésimo
400o cuadringentésimo
500o quingentésimo
600o sexcentésimo
700o septingentésimo
800o octingentésimo
900o nonigentésimo

1 000o milésimo
1 000 000o millonésimo

Egyéb tudnivalók a sorszámnevekhez:

A primero és a tercero hímnemű főnév előtt elveszti a szó végi o-ját, megrövidül. Ugyanígy a postrero (utolsó) is. A sorszámnév állhat a főnév előtt, de utána is:

el primer aniversario – az első évforduló
el tercer dia
– a harmadik nap

el postrer capítulo – az utolsó fejezet

Egybeírt, összetett sorszámneveknél csak az utolsó tagot egyeztetjük nemben a főnévvel: decimoquinta. Régies a decimaquinta alak. Ezek a sorszámnevek a hétköznapi életben nem is fordulnak elő.

A tízes és húszas sorszámnevek írhatók egybe és külön is. Ha különírjuk, a hangsúlyt az első tagon is jelölni kell, és mindkét szót egyeztetni kell a főnévvel:

décima primera lección / decimoprimera lección – 11. lecke.

.

Törtek és egyéb számnevek

Törteknél a számláló tőszámnév, a nevező sorszámnév. Ha a számláló egynél nagyobb számot jelöl, a nevezőt többes számba tesszük:

1/4 un cuarto
1/5 un quinto
2/5 dos quintos
3/6 tres sextos
1/10 un décimo

A harmad kivétel, nem tercero, hanem tercio:

1/3 un tercio
4/3 cuatro tercios

Az egy egész un entero, a fél pedig un medio.

Mivel az összetett sorszámneveket nem használják, a törteket sem velük fejezik ki. Helyette a nevező -avo végződést kap:

1/12 un doceavo
2/15 dos quinceavos
1/20 un veinteavo
5/20 cinco veinteavos

A nevezőben akármekkora szám van, azt egybeírjuk:

1/543 un quinientoscuarentaitresavo

A tizedestörtekben a tizedesvesszőt coma-nak olvassuk. A tizedesvessző után hasonlóan mondjuk a számokat, mint a magyarban. A század, ezred, stb. általában lemarad a végéről:

0,75 cero coma setenta y cinco
1,25 uno coma veinticinco
2,5 dos coma cinco

Egyszer, kétszer, háromszor, sokszor: una vez, dos veces, tres veces, muchas veces.

Dupla, tripla, négyszeres, ötszörös: doble, triple, cuádruple, quíntuple

Feladatok gyakorláshoz:

Keresd meg a párját! – A számok spanyolul 1-től 10-ig

Keresd meg a párját! – A számok spanyolul 1-től 20-ig

Keresd meg a párját! – A számok spanyolul 10-től 100-ig

Keresd meg a párját! – A spanyol sorszámnevek

Linkek a számok spanyolul témához:

El Mexicano – Spanyol számnevek és használatuk

Spanishdict – Spanish Numbers (0-100)

Intro2Spanish.com – Spanish Numbers Advanced

RAE – Ortografía de la lengua española

Spanyolozz Otthonról! videója a spanyol számokról.

Külön köszönet El Mexicanónak a javításokért, javaslatokért.

Forrás:

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan, AULA Kiadó, 2001.

dr. Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest.

Érdekesség: számok más nyelveken:

Számok olaszul, számok franciául, számok portugálul, számok románul – Ezek a számnevek természetesen hasonlítanak a spanyolra, nem is kicsit, hiszen közeli rokon nyelvekről van szó. Ezek a latin számokból alakultak ki. A spanyol sorszámnevek nagyon hasonlítanak a latin sorszámnevekre.

Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul.

Számok eszperantóul – Az eszperantó a latinra ill. az újlatin nyelvekre építette a számok alakjait. A hasonlóság tehát adott. A távolabbi nyelvrokonság miatt még a számok oroszul, lengyelül és horvátul is hasonlítanak valamennyire. A számok törökül pedig semmire nem hasonlítanak. A számok finnül pedig a magyarra hasonlítanak egy kicsikét. Manysi (vogul) nyelven a számok még a finnél is jobban hasonlítanak a magyarra.

2 komment:

  1. április 2, 2024

    Nagy Károly Válasz

    ¨Tiene treinta y un años – 21 éves.¨ – 31

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.