Számok törökül

Számok törökül (Sayılar)

 A számok törökül nem is olyan nehezek! Lássuk csak!

Törökül a számneveket melléknévnek tekintik: mennyiséget határoznak meg, mégis a melléknevek csoportjába sorolják. A szám maga törökül sayı. (Inkább telefonszámoknál, azonosító számoknál használatos a latin eredetű: numara.) A melléknév törökül sıfat, és ebből kifolyólag a számnevek „szám-melléknevek” valójában, mivel sayı sıfatı a számnév megfelelője törökül. (Kvázi a mennyiség tulajdonságát jelöli – legalábbis a törökök így gondolkodnak.)

Tőszámnév

Asıl sayı sıfatı

0 sıfır

1 bir 6 altı 11 on bir 16 on altı
2 iki 7 yedi 12 on iki 17 on yedi
3 üç 8 sekiz 13 on üç 18 on sekiz
4 dört 9 dokuz 14 on dört 19 on dokuz
5 beş 10 on 15 on beş 20 yirmi
10 on 60  altmış
20 yirmi 70  yetmiş
30  otuz 80  seksen
40  kırk 90  doksan
50  elli 100 yüz
21 yirmi bir 200 iki yüz 700 yedi yüz
32 otuz iki 300 üç yüz 800 sekiz yüz
43 kırk üç 400 dört yüz 900 dokuz yüz
56 elli altı 500 beş yüz 1000  bin
87 seksen yedi 600 altı yüz 2000  iki bin
10 000  on bin 100 000  yüz bin
20 000  yirmi bin 200 000  iki yüz bin
50 000  elli bin 600 000  altı yüz bin

1.000.000 bir milyon
2.000.000 iki milyon
1.000.000.000 bir milyar (milliárd)
1.000.000.000.000 bir trilyon (billió)
1.000.000.000.000.000 bir katrilyon (billiárd)
1.000.000.000.000.000.000 bir katrilyar (trillió)

A számneveknek nincs nemük. A tőszámneveket helyi értékenként külön írjuk:

67.450.983.201. – altmış yedi milyar dört yüz elli milyon dokuz yüz seksen üç bin iki yüz bir

A számnév helye a főnév előtt: A megszokottól eltérően a számnév mindig az utolsó melléknév után áll. Vagyis, közvetlenül a főnév előtt. Például:

hat kicsi béka – küçük altı kurba (szórendben: kicsi hat béka)
İsztambul egy nagyon szép város. – İstanbul çok güzel bir şehir. (szórendben: nagyon szép egy város)

Sorszámnév

Sıra sayı sıfatı

A sorszámneveket a török nyelvben a tőszámnévhez illesztett négyalakú toldalékkal különböztetjük meg, ami (mint minden más négyalakú toldalék) alkalmazkodik a számnév hangrendjéhez. Jelölése ugyanúgy történik a törököknél is, mint a magyarban: a szám után egy pontot teszünk.

-()nc
A/I után » –ıncı E/İ után » –inci O/U után » –uncu Ö/Ü után » –üncü

0.  sıfırıncı
1.  birinci

2.  ikinci
3.  üçüncü
4.  dördüncü !
5.  beşinci
6.  altıncı
7.  yedinci
8.  sekizinci
9.  dokuzuncu
10. onuncu
… …
640.  altı yüz kırkıncı
9600. dokuz bin altı yüzüncü
1.000.000. bir milyonuncu
bir milyarıncı (milliárdodik)
bir trilyonuncu (billiomodik)
bir katrilyoncu/katrilyonuncu* (billiárdodik)
bir katrilyarıncı (trilliomodik)

* A billiárdodikra a katrilyonuncu lenne a helyes, de a katrilyoncu is előfordul. A belinkelt források a katrilyoncu-t tüntetik fel.

Törtszámnév

Kesir sayı sıfatı

1. Közönséges törtek: két részből állnak:

számláló – hány
———–     ——-
nevező   –  hanyad

Pont fordítva használják a törökök, mint mi (előbb mondják a nevezőt, utána a számlálót!), de nem olyan nehéz ez sem. Egy sémát kell megtanulni, és azt bármilyen számra lehet használni: a nevező kerül előre -D° toldalékkal, majd a számláló következik változatlanul.

1/2 ikide bir (egy ketted)
1/3 üçte bir (egy harmad)
1/4 dörtte bir (egy negyed)
1/5 beşte bir (egy ötöd)
1/6 altıda bir (egy hatod)

stb…
2/2 ikide iki (két ketted)
2/3 üçte iki (két harmad)
2/4 dörtte iki (két negyed)
3/5 beşte üç (három ötöd)
5/6 altıda beş (öt hatod)

stb…

2. Tizedes törtek: a török ugyanúgy vesszővel választja el az egész számokat a tört számoktól (nem ponttal, mint az angol!), de mind az angolhoz hasonló, és mind a magyarhoz hasonló kifejezést használja tizedes törteknél:

Angolhoz hasonló módszer: kimondják a számokat tőszámnévvel, a vessző helyén virgül-t (vesszőt) mondanak:

1,2 bir virgül iki („egy vessző kettő”)
2,3 iki virgül üç
7,555 yedi virgül beş yüz elli beş
20,20 yirmi virgül yirmi
0,005 sıfır virgül sıfır sıfır beş

Magyarhoz hasonló módszer: az egész szám után kimondják, hogy tam (egész), majd azt, hogy hanyad a bizonyos szám (tized, század, ezred, milliomod, stb.), és csak ezután mondják a tizedes szám értékét. Ez a sorrend tehát kicsit különbözik a magyartól! Olyan, mintha azt mondanánk, hogy „egy egész tized kettő” az egy egész két tized helyett.

1,2 bir tam onda iki (egy egész két tized)
2,3 iki tam onda üç (két egész három tized)
7,555 yedi tam binde beş yüz elli beş (hét egész ötszázötvenöt ezred)
20,20 yirmi tam yüzde yirmi (húsz egész húsz század)
0,005 sıfır tam binde beş (nulla egész öt ezred)

3. Egyéb törtek, amik “egyediek”:

tam egész yarım fél (vmi ½ része) buçuk fél (+0,5) çeyrek negyed (+0,25)

Természetesen a törteket nem muszáj mindig számmal mondani – ha valami félre vagy negyedre esik épp, akkor az alábbi módon is lehet:

0,5 sıfır buçuk (nulla és fél)
2,5 iki buçuk
 (két és fél)
10,5 on buçuk (tiz és fél)

5,25 beş çeyrek (öt és negyed)
100,25 yüz çeyrek (száz és negyed)

A fél kifejezésére két szó is van a törökben (yarım és buçuk), használatuk eltér: iki yarım (két fél, tehát egy egész); iki buçuk (kettő és fél). Bővebben:

YARIM: mindig egy egésznek a felét jelenti (értékálló):

iki yarım – szó szerint azt jelenti, hogy 2 fél (tehát 2×½, azaz 1 egész)
iki yarım elma – két fél alma
İki yarım elma yedim. – Megettem két fél almát.

(bir) yarım fıçı şarap – (egy) fél hordó bor
Mahzenide (bir) yarım fıçı şarap var. – A pincében (egy) fél hordó bor van.
Természetesen a yarım elé nem muszáj kitenni a bir-t, ha az valóban csak egy fél.
Sâdece yarım fıçı şarabım var. – Csak fél hordó borom van.

BUÇUK: szintén felet jelent, de olyan felet, ami valamin felül még plusz egy fél (relatív): a buçuk előtt mindig áll konkrét mennyiség!

iki buçuk – szó szerint két és fél (azaz 2,5)
iki buçuk elma – két és fél alma
İki buçuk elma yedim. – Megettem két és fél almát.

bir buçuk fıçı şarap – egy és fél hordó bor / másfél hordó bor
Mahzenide bir buçuk fıçı şarap var. – A pincében másfél hordó bor van.

Magyarán: a yarım szót akkor használjuk, ha kihangsúlyozzuk a feleket. Visszatérvén a boros példához: ha van 5 boroshordóm, de mind az 5 hordó csak félig van tele borral, akkor mondhatom, hogy 5 fél hordó borom van (5 yarım), de az nem egyenlő az öt és fél hordóval (5 buçuk).

Vesd össze: iki yarım – iki buçuk (Mennyi az annyi?)

Feladat gyakorláshoz:

Keresd meg a párját! – A számok törökül 1-től 10-ig

Keresd meg a párját! – A számok törökül: a tízesek, kerek számok

Keresd meg a párját! – A török számok 1 és 100 között (vegyesen)

Ez a bejegyzés nem jöhetett volna létre Kriseff (hristfor@inbox.ru) nélkül!

—–

Kapcsolódó bejegyzések, számok más nyelveken:

Számok néhány nyelven (a számnevek összehasonlítása a török rokon nyelveiben, a Türk nyelvek cím alatt)

Számok más nyelveken:

számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul,

számok olaszul, számok spanyolulszámok franciául, számok portugálul, számok románul, számok latinul.

számok eszperantóul,

számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül.

számok finnül, számok manysi (vogul) nyelven.

Link:

Omniglot.com – Numbers in Turkish

Turkish Language Class – Numbers – Tőszámnevek, sorszámnevek, törtek, gyakorlatok

Turkey Travel Planner – Turkish Numbers

Wiktionary – A török sorszámnevek listája 999-ig (angol)

Egy saját készítésű program, amibe ha beírunk egy számot számjegyekkel, kiírja törökül betűkkel! Régi gépeken lassú!

5 komment:

 1. november 24, 2016

  Alexandra Válasz

  Üdv. a sorszámnév résznél a számokat nem értem.
  1. Elseje vagy első (helyezett pl)
  2. Másodika vagy második
  Vagy nem jászik szerepet?
  Köszönöm

 2. november 29, 2016

  Hegedüs Mónika Válasz

  A negyedik törökül dördüncü , a felsorolásnál dörtüncü szerepel.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.