Számok románul (Numere)

Számok románul
(Numere)

A számok románul a következők. Nézzük meg először 10-ig!

0 zero

1 unu
2 doi
3 trei
4 patru
5 cinci
6 şase
7 şapte
8 opt
9 nouă
10 zece

A cinci végén az i alig hallatszik.

Számnévként az 1 alakja unu. Nőnemben külön alakja van: una. Ha határozatlan névelőként főnév elé kerül, akkor a főnév nemétől függően un és o lesz. (Például: un băiat – egy fiú; o fată – egy lány.)
A 2 nőnemű alakja: două.

10 és 20 között mindig -sprezece végű a számnév. A sprezece előtt a 11, 14, 16 esetében az 1, 4, 6 alakja lerövidül:

11 unsprezece (!)
12 doisprezece
13 treisprezece
14 paisprezece (!)
15 cincisprezece
16 şaisprezece (!)
17 şaptesprezece
18 optsprezece
19 nouăsprezece

Ezeket a hétköznapi nyelvben előfordul, hogy rövidítve mondják: unșpe, doișpe, treișpe, paișpe, cinșpe, șaișpe, șapteșpe/șaptișpe, optișpe/optâșpe/opșpe, nouășpe.

A tízesek 100-ig a következők:

20 douăzeci
30 treizeci
40 patruzeci
50 cincizeci
60 șaizeci
70 șaptezeci
80 optzeci
90 nouăzeci

A -zeci végén az i alig hallatszik.

Az egyeseket a tízesekhez a și (és) szóval kapcsoljuk:

23 douăzeci și trei
37 treizeci și șapte
48 patruzeci și opt
56 cincizeci și șase
65 șaizeci și cinci

A Romanianpod101 előadásában egy videón meg is hallgathatjuk a számokat 100-ig.

A száz, ha egy van belőle, sută. Ha egynél több, akkor sute. Mivel a sută nőnemű, ezért az 1 és a 2 is nőnemű alakban kerül elé, ezért a 100 alakjában nem unu, hanem una áll. A 200 alakjában pedig nem a doi, hanem a două áll. Az egyszáz elején az una helyett az o is állhat, ez gyakoribb is:

100 o sută (ritkábban: una sută)

200 două sute
300 trei sute
400 patru sute
500 cinci sute
600 șase sute
700 șapte sute
800 opt sute
900 nouă sute

123 o sută douăzeci și trei
159 o sută cincizeci și nouă

246 două sute patruzeci și șase
632 șase sute treizeci și doi
781 șapte sute optzeci și unu

Az egyezer mie, elé kitesszük az o vagy una szót. A több ezer mii. Akárcsak a sută, a mie is nőnemű, ezért 2000-nél a 2 nőnemű alakba kerül:

1000 o mie (ritkábban: una mie)
2000 două mii
3000 trei mii
5000 cinci mii
10 000 zece mii
20 000 douăzeci mii
100 000 o sută mii
500 000 cinci sute mii

1995 o mie nouă sute nouăzeci și cinci
2004 două mii patru
2020 două mii douăzeci
2023 două mii douăzeci și trei
20 500 douăzeci mii cinci sute
250 000 două sute cincizeci mii

Még nagyobb számok:

1 000 000 un milion
2 000 000 (două) milioane
3 000 000 trei milioane
10 000 000 zece milioane
100 000 000 o sută milioane

A milliárdra két szó is van: miliard és bilion:

1 000 000 000 un miliard / un bilion
2 000 000 000 două miliarde / două bilioane

Sorszámnevek

A sorszámneveknek van külön hímnemű és nőnemű alakjuk. Mindig egyeztetni kell nemben azzal a főnévvel, amelyre vonatkozik. Az első kivételével mindegyik sorszámnév elé hímnemben al, nőnemben a elöljárószó kerül. A sorszámnevek alakja igen egyszerű, hímnemben -lea, nőnemben -a végződéssel képezhetők a tőszámnév alakjából. Amire figyelni kell, hogy hímnemben az opt és lea közé u ékelődik (opt+lea = optelea). Nőnemben a tőszámneveknél megszokott ékezetek eltűnnek a szavak végéről, az ă változik a-vá.,

A magyarban a sorszámneveket a számjegy után tett ponttal rövidítjük (például 1., 2.). A románban pont helyett a -lea ill. -a végződéssel és a szám elé tett al ill. a szavakkal rövidítünk.

hímnem nőnem
1-ul primul
al 2-lea al doilea
al 3-lea al treilea
al 4-lea al patrulea
al 5-lea al cincilea

al 6-lea al şaselea
al 7-lea al şaptelea
al 8-lea al optulea (!)
al 9-lea al nouălea
al 10-lea al zecelea
1-a prima
a 2-a a doua (!)
a 3-a a treia
a 4-a a patra
a 5-a a cincia
a 6-a a şasea
a 7-a a şaptea
a 8-a a opta
a 9-a a noua (!)
a 10-a a zecea

al 11-lea / a 11-a al unsprezecelea / a unsprezecea
al 12-lea / a 12-a al doisprezecelea / a douasprezecea

al 20-lea / a 20-a al douăzecilea / a douăzecea

al 100-lea / a 100-a al o sutălea / a o suta

al 800-lea / a 800-a al opt sutelea / a opt suta

al 1000-lea / a 1000-a al o mielea / a o mia

Romanian hub videójában meg is hallgathatjuk, hogyan hangzanak 20-ig a sorszámnevek hímnemű alakjai.

Az elsőre a primul és prima alakok mellett az  întâiul és întâia alakokat is használják.
Ügyeljünk arra, hogy a 12. alakjában nem csak a végződés változik meg, hanem a 2 alakja is változik a hímnem és a nőnem szerint (doi és două)!

A 20-nál nagyobb, nem kerek számoknál mindig az utolsó számjegy kapja a sorszámnévi végződést, viszont az egész szám legelejére kerül az al ill. a.

25. al douăzeci și cincilea / a douăzeci și cincia
34. al treizeci și patrulea / a treizeci și patra
134. al o sută treizeci și patrulea / a o sută treizeci și patra

Az 1-re végződő sorszámnevek végén nem primul és prima áll, hanem unulea ill. una. Ez érthető, mivel a magyarban sem mondunk olyanokat, hogy harmincelső, hanem harmincegyedik:

21. al douăzeci și unulea / a douăzeci și una
31. al treizeci și unulea / a treizeci și una
101. al o sută unulea / a o sută una

Összefoglalva, a szabály a sorszámnév képzéséhez:

a / al
+
a számjegyek tőszámnév alakban, az utolsó számjegy kivételével
+
utolsó számjegy sorszámnév alakban

Egyéb számnevek

dublu – dupla
triplu – tripla

o dată – egyszer
de două ori – kétszer
de trei ori – háromszor

Feladatok – Exerciții

Párokba rendezős feladatok:

Keresd meg a párját! – A számok 1-10-ig

Keresd meg a párját! – A számok 1-20-ig

Keresd meg a párját! – A számok 10-100-ig

Hogy van románul?

kisebb számok nagyobb számok  még nagyobb számok
47
17
89
12
58
64
16
26
36
46
73
63
826
801
523
231
1912
1856
1432
1998
1989
8472
2781
5555

36 234 782 267

két milliárd

egy millió ötszázezer

Sorszámok:

3.
8.
11.
43.
55.
47.
200.
250.
335.
987.

Hogy van számjegyekkel?

optzeci și nouă
patruzeci și șapte
o sută șaptezeci și șase
două mii unu

trei sute optzeci mii cinci sute
o mie nouă sute optzeci și patru
două mii douăzeci și unu

Itt ellenőrizhetjük, jól oldottuk-e meg: Román számok megoldókulcsa.

Linkek a számok románul témához:

Egy kis magyarázat az angol Wikipédián a román számokhoz.

A romanianpod101.com oldalán igen részletes magyarázatot találunk a román számokhoz.

A Wiktionary függelékében nullától ezerig megtalálható az összes szám románul leírva, és még néhány más apróság is.

Az Omniglot oldalán is megtalálhatók a számok románul.

A learn101.org oldalon példamondatokban is bemutatják a számok használatát.

Languages and Numbers – Sokféle nyelv számaihoz kapunk útmutatót.

Romanian Hub videója – A sorszámneveket ismerteti, használatukat példamondatokban is bemutatja. A videó angol nyelvű.

Számok néhány más nyelven:

Számok olaszul, számok spanyolul, számok franciául, számok portugálul – Ezek a számnevek természetesen hasonlítanak a románra, nem is kicsit, hiszen közeli rokon nyelvekről van szó. Ezek a latin számokból alakultak ki.

Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul. Nyomokban itt is fel lehet fedezni hasonlóságot a románnal.

Számok eszperantóul – Az eszperantó a latinra ill. az újlatin nyelvekre építette a számok alakjait. A hasonlóság tehát adott, érdekes módon az egy (unu) az eszperantóban és a románban is ugyanúgy van. A távolabbi nyelvrokonság miatt még a számok oroszul, lengyelül és horvátul is hasonlítanak valamennyire. A számok törökül pedig semmire nem hasonlítanak. A számok finnül pedig a magyarra hasonlítanak egy kicsikét. Manysi (vogul) nyelven a számok még a finnél is jobban hasonlítanak a magyarra.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.