megoldások

Spanyol kötőmód megoldókulcs

A spanyolban a kötőmód jelen ideje nem annyira nehéz, hiszen logikus, de azért vannak benne buktatók is a gyanútlan nyelvtanuló számára. Egy fikarcnyi segítséget kívánunk nyújtani ahhoz, hogy ezeken a buktatókon túllépjen nyelvtanuló sorstársunk. Ugyanis gyakorlat teszi a mestert, és itt gyakorolhatunk!

Tovább

Szendvicses megoldókulcs

Egy bejegyzésben megnéztük, hányféleképpen lehet angolul szendvicset enni. Az összes igeidőt áttekintettük tömören. Annak a bejegyzésnek a végén gyakorló feladatok vannak, a szendvicsevést gyakorolhatjuk sok-sok igeidővel. Ezeknek a feladatoknak a megoldása található meg itt.

Tovább

Einer keiner megoldókulcs

Einer keiner megoldókulcs Az Einer és keiner határozatlan névmások című bejegyzés végén van egy feladatsor. Annak a megoldókulcsa található meg lejjebb. Először a feladatot kell megcsinálni, csak utána szabad megnézni a megoldókulcsot, fordítva nem ér! Nem történik semmi akkor sem, ha hibák lesznek a megoldásban, nem dől össze a világ! A hibákból tanulni lehet! Abból…

Tovább

Német tárgyeset – Megoldókulcs

A németben a tárgyeset nem nehéz. Azonban könnyű eltéveszteni, mivel csak hímnemben tér el az alanyesettől. Érdemes ezért jól begyakorolni a tárgyesetet, hogy ne tévesszük el! Külön érdemes odafigyelni a haben igére és az es gibt szerkezetre, mivel nagy bosszúságunkra itt is tárgyesetet kell használni, ami nekünk magyaroknak nem jön alapból.

Tovább

Megoldókulcs – Részmennyiség kifejezése az angolban

Expressing quantity – Részmennyiség kifejezése megoldókulcs A részmennyiség kifejezése az angolban című bejegyzés (angolul: expressing quantity) végén fordítási feladat található. Ez itt annak a megoldása. Előbb a feladatot érdemes megcsinálni, és csak utána megnézni a megoldást! Egy kifejezésnek vagy mondatnak olykor többféle fordítása is helyes lehet. Itt is valamikor többféle megoldási lehetőséget is ismertetünk. Elképzelhetők…

Tovább

Indefinite article megoldókulcs

Indefinite article megoldókulcs Megoldókulcs a határozatlan névelőhöz Ez az Indefinite article megoldókulcs az angol határozatlan névelőről szóló bejegyzésben lévő fordítási feladat megoldókulcsa. Előbb oldjuk meg a fordítási feladatot, csak utána nézzük meg a megoldást! Így lehet csak jól gyakorolni. Hogy van angolul? Anna lány. Péter fiú. Én is fiú vagyok – Ann is a girl….

Tovább

Megoldókulcs – többes szám az angolban

Többes szám az angolban – megoldókulcs Alább az angol többes szám bejegyzésben lévő feladatok megoldása található. Célszerű előbb a feladatot megcsinálni, és csak utána nézni meg a megoldást! A feladatoknak csak egyetlen megoldása lehetséges. Hiszen az egyes főnevek többes száma csak egyféle lehet. Bár akarnak főnevek, melyeknek kétféle többes száma is elfogadott, ilyenek itt nem…

Tovább

Imparfait megoldókulcs

Francia folyamatos múlt idő (imparfait) megoldókulcs Az imparfait-ról szólól bejegyzésben található feladatok megoldása található meg itt. Tegyük az igéket imparfait-ba! Mettez les verbes à l’imparfait! Je suis à la maison → J’étais à la maison. Il commence à dormir à neuf heures → Il commençait à dormir à neuf heures. Je lis beaucoup de livres → Je lisais beaucoup de livres….

Tovább

Megoldókulcs az Angol igeidők egyeztetése 1-hez

Angol időegyeztetés 1 – Megoldókulcs Az angol időegyeztetés 1 bejegyzésben lévő feladat megoldásait ismertetjük itt. Fontos, hogy ne nézzük meg előre a megoldást! Előbb oldjuk meg a feladatokat, utána ellenőrizzük! – 1. Alakítsuk át a mondatokat úgy, hogy eléjük tesszük az „Azt mondta, hogy” (He said (that)) kifejezést! Ügyeljünk az igeidők egyeztetésére! A megoldásban a…

Tovább

Die Uhrzeit – megoldókulcs

A német idő kifejezése (die Uhrzeit), megoldókulcs Itt a Die Uhrzeit – Az idő kifejezése a németben című bejegyzésben lévő fordítási feladat megoldása található. Ha még nem oldotta meg ott a feladatot, ne olvassa ezt itt tovább! A gyakorlás akkor lehet eredményes, ha utólag nézzük meg a feladat megoldását. A német idő kifejezését is így…

Tovább

Megoldókulcs a Partizip Präsenshez

Megoldókulcs a Partizip Präsenshez. Ezzel a témával külön bejegyzés foglalkozik, melyben feladatok it találhatók. Ezek a megoldásait ellenőrizhetjük itt.
Ha ezt a szöveget a Webnyelv oldalon tudod olvasni, legalább egy kicsit biztos értesz az informatikához. Ugyanis kattintásokkal nem érhető el a megoldókulcsoknak az előnézete.

Tovább

Megoldás a római számokhoz

Római számok megoldókulcsa A római számok megoldókulcsa – A római számokkal foglalkozó bejegyzésben gyakorló feladat található. Annak a megoldása ez itt. Hogy van római számmal? 8 VIII, 11 XI, 23 XXIII, 25 XXV, 34 XXXIV 48 XLVIII, 49 XLIX, 52 LII, 55 LV 86 LXXXVI, 73 LXXIII, 91 XCI, 99 XCIX, 66 LXVI 125 CXXV,…

Tovább

Angol számok megoldókulcsa

Angol számok megoldókulcsa Megoldókulcs a Számok angolul című bejegyzésben lévő feladatokhoz. Az angol számok megoldókulcsa itt olvasható. Javasoljuk, ne olvassa ezt tovább addig, amíg a feladatot nem oldotta meg. Ha a feladat megoldása nélkül vagy előtte nézi meg a megoldókulcsot, kevésbé tudja a számokat begyakorolni, ill. felismerni, mi okoz a gyakorlatban nehézséget. Hogy van angolul?…

Tovább

Német számok megoldókulcsa

A német számok feladat megoldása Eredeti magyarázat: Számok németül, a magyarázat végén házi feladat található. Ennek megoldása található meg itt. Csak akkor olvassa tovább, ha a feladatot már megoldotta! Ha előbb megoldja a feladatot, azzal saját tudását elmélyítheti. Megismerheti, mi okoz nehézséget, mit kell jobban átnézni, begyakorolni. Ha csak a megoldókulcsot nézi meg, azzal nem…

Tovább

Megváltás

A megváltás. Miért van rá szükség? Mi történt Ádámmal és Évával? Hogy hat ez ránk? Hogyan lehet a bűnöktől megszabadulni?
Ez a bejegyzés is egy megoldókulcs. Egy megoldásról szó, de most nem nyelvi feladatok megoldásáról.

Tovább
Az oldal tetejére!
Webnyelv