Latin számnév – tőszámnevek

Latin számok
Tőszámnevek (Cardinālia)

A latin számok kérdőszava tőszámneveknél: Hány? Quot?
annyi: tot

A latin számok közül az 1, 2, 3 háromféle alakkal rendelkezik a három nemnek megfelelően. Ha önállóan állnak, a semleges nemű alakot használjuk (ūnum, duo, tria). 10 és 20 között az egyes kerül előre (szemben a magyarral). A 18-at és a 19-et a 20-ból vonjuk ki (ez a római számok logikájára emlékeztet: 19 = IXX).

1 ūnus, ūna, ūnum
2 duo, duæ, duo
3 trēs, trēs, tria
4 quattuor
5 quīnque
6 sex
7 septem
8 octō
9 novem
10 decem
11 ūndecim
12 duodecim
13 trēdecim
14 quattuordecim
15 quīndecim
16 sēdecim
17 septendecim
18 duodēvīgintī (20-2)
19 ūndēvīgintī (20-1)
20 vīgintī

A tízesek közül a 80-nak kétféle alakja lehet:

10 decem
20 vīgintī
30 trīgintā
40 quadrāgintā
50 quīnquagintā
60 sexāgintā
70 septuāgintā
80 octōgintā / octāgintā
90 nōnāgintā
100 centum

20 felett a nem egész számoknak kétféle elnevezésük is lehet. Kivéve a 28 és 29, ezeket csak a 30-ból vonhatjuk ki:

21 vīgintī ūnus (20+1)
22 vīgintī duo / duæ
23 vīgintī trēs / tria
24 vīgintī quattuor
25 vīgintī quīnque
26 vīgintī sex
27 vīgintī septem
28 –
29 –
30 trīgintā
21 ūnus / ūna / ūnum et vīgintī (1+20)
22 duo / duæ et vīgintī
23 trēs / tria et vīgintī
24 quattuor et vīgintī
25 quīnque et vīgintī
26 sex et vīgintī
27 septem et vīgintī
28 duodētrīgintā (30-2)
29 ūndētrīgintā (30-1)
30 trīgintā

Ez természetesen nem csak a 20 és 30 közötti számokra érvényes, hanem 100 alatt a többi számra is:

34 trīgintā quattuor / quattuor et trīgintā
46 quadrāgintā sex / sex et quadrāgintā
65 sexāgintā quīnque / quīnque et sexāgintā
79 ūndēoctōgintā
68 duodēseptuāginta

A 98-at és 99-et természetesen a 100-ból vonjuk ki:

98 duodēcentum
99 ūndēcentum

Több száz esetén a centum többes számba kerül, ez valamikor centi, valamikor genti:

100 centum
200 ducentī, ducentæ, ducenta
300 trecentī, trecentæ, trecenta
400 quadringentī, quadringentæ, quadringeta
500 quīngentī, quīngentæ, quīngenta
600 sescentī, sescentæ, sescenta
700 septingentī, septingentæ, septingenta
800 octingentī, octingentæ, octingenta
900 nōngentī, nōngentæ, nōngenta

100-nál nagyobb összetett szám esetén az egyes nem előzheti meg a tízest! 124  =  centum vīgintī quattuor (száz felett nem mondható a quattuor et vigintī). Ilyen számoknál a 8 és 9-et sem muszáj kivonni a nagyobb tízesből:

998 nōngentī duodecentum, de helyes így is: nōngentī nōnāgintā octō
999 nōngentī ūndecentum, vagy: nōngentī nōnagintā novem

Az ezer (mille) szintén többes számba kerül (mīlia), ha több van belőle. A mille szó ragozhatatlan, nincs más alakja. A mīlia viszont ragozható, lásd lejjebb.

1000 mille
2000 duo mīlia
3000 tria mīlia
4000 quattuor mīlia

A millió -ió ragja bár eredetileg latin rag, mégis az olaszból származik, így annak a „visszaképzése”, a milliárd -árd ragja pedig a franciából származik.  A római korban a millió kifejezésére a deciēs centēna mīlia (10*100*1000), a milliárd kifejezésére pedig a deciēs milliēs centēna mīlia (10*1000*100*1000) alakot használták.

Az ókorban nem létezett sem a nulla, sem a százezreseknél nagyobb szám jelölésére külön szó. A középkorban az arab nyelvű algebrából Európába érkező nullára a zerus, cifra, nulla [cifra] kifejezéseket használták. Ez előbbi kettő arab eredetű, míg az utóbbi a latin nullus, nulla, nullum (semmilyen, senki, semmi) névmásból származik. A zerus az arab صِفْر (sifr – üres) kifejezésből származik, ami a korábbi ugyanolyan jelentésű szanszkrit szónak a tükörfordítása. A középkorban cifra/ciphra-nak nevezték, Leonardo Fibonacci zephirumra latinosította. A zephirum rövidítéséből jött létre az újkorban a zerum.

 

latin számok

A latin számok kicsit bonyolultak. Vigyázzunk, el ne szédüljünk tőlük!

Egyéb tudnivalók
a latin számok használatához

A tőszámnevek főnevek előtt melléknévként viselkednek. A melléknevekhez hasonlóan egyeztetjük nemben, számban és esetben a számokat 1-től 3-ig (akkor is, ha ezek összetett számok részei, mint pl. 21, 32, 43), ill. 100-900-ig.

A tőszámnevek főnév előtt – az egyet jelölő szám kivételével – többes számot vonzanak:

ūnus liber (egy könyv), duo librī (két könyv)

 

A tőszámnevek ragozása:

Az ūnus, ūna, ūnum nem használatos határozatlan névelőként. A háromalakú melléknevek mintájára (főnevek 1. és 2. deklinációja) ragozzuk. Birtokos és részes esete inkább a névmások paradigmáihoz hasonlít:

  hímnem nőnem semleges nem
Nominativus ūnus ūna ūnum
Accusativus ūnum ūnam ūnum
Genitivus

ūnīus

Dativus

ūnī

Ablativus ūnō ūnā ūnō

Többes száma is van:

  hímnem nőnem semleges nem
Nominativus ūnī ūnæ ūna
Accusativus ūnōs ūnās ūna
Genitivus ūnōrum ūnārum ūnōrum
Dativus

ūnīs

Ablativus

ūnīs

A duo, duæ, duo alanyesetben lévő (hímnemű és semlegesnemű) végződései a latinból korán kiveszett kettes számra utalnak. Hasonló a helyzet az ambo, ambæ, ambo (mind a kettő) névmással is:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus duo duæ duo
Accusativus duo / duōs
duās duo
Genitivus duōrum duārum duōrum
Dativus duōbus duābus duōbus
Ablativus duōbus duābus duōbus

A trēs,  trēs (nagyon ritkán: trīs),  tria a kétalakú melléknevek (főnevek 3. deklinációjának i-tövű alcsoportja) szerint ragozódik:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus trēs trēs tria
Accusativus trēs trēs tria
Genitivus trium
Dativus tribus
Ablativus tribus

A százasok a háromalakú melléknevek többes számának mintájára ragozódnak:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus ducentī ducentæ ducenta
Accusativus ducentōs ducentās ducenta
Genitivus ducentōrum ducentārum ducentōrum
Dativus ducentīs ducentīs ducentīs
Ablativus ducentīs ducentīs ducentīs

A mille ragozhatatlan.

A mīlia (több ezer esetén) főnévként ragozódik! Semleges nemű főnév, így a ragozása is a semleges nemű főnevekét követi:

Nominativus: mīlia
Accusativus: mīlia
Genitivus: mīlium
Dativus: mīlibus
Ablatisvus: mīlibus

Ha nem járul több tag hozzá, akkor a jelzett főnév birtokos esetben (genitivus) áll. Ha százasok, tízesek, egyesek járulnak hozzá, akkor az vagy a birtokos szerkezet mögé kerül (felvéve a birtokos számát és esetét, ill. a birtok nemét), vagy egyszerűen az ezres mögé kerül, és rendesen ragozódik:

mille hominēs, cum mille hominibus – ezer ember, ezer emberrel

duo mīlia hominum, vagy: cum duōbus mīlibus hominum – kétezer emberrel

duo mīlia hominum et quingentī vagy: duo mīlia quingentī hominēs – 2500 ember

 

— A bejegyzés Latinoloquus tollából származik —

Feladat a latin számok gyakorlásához:

Számok latinul (1-10)

Számok latinul: a százasok

Linkek a latin számok témához:

Transparent Language – Latin Numbers 1-100

Languages and Numbers – Counting in Latin

Forrás:

M. Nagy Ilona – Tegyey Imre: Latin nyelvtan a középiskolák számára

Érdekesség:

A számok olaszul, a számok franciául vagy a számok spanyolul vagy akár portugálul és románul természetesen hasonlítanak a latin számokra. Az újlatin nyelvek persze már nem ragozzák a számokat se. Az eszperantó számokat is a latinból kölcsönözték.

Itt megnézhetjük, hogy vannak a számok néhány nyelven, például több újlatin nyelven is.

Matematika és nyelvészet

Egyebek: Számok angolul, számok németül, számok hollandul, számok svédül, számok izlandiul, számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül, számok törökül, számok finnül, számok manysi (vogul) nyelven.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.