Számok hollandul

Számok hollandul

A számok hollandul a következők:

0 nul

1 een
2 twee
3 drie
4 vier
5 vijf
6 zes
7 zeven
8 acht
9 negen
10 tien

Az een a határozott névelő alakja is. Ilyenkor hangsúlytalanul ejtjük. Ha hangsúlyos, akkor hosszan ejtjük, és ékezettel jelöljük (één).

számok hollandul - tulipánok

A tulipán Hollandia egyik jelképe. Meg tudjuk számolni hollandul, hány tulipán van a képen?

A 11-nek és 12-nek külön neve van. 12 és 19 között a végződés -tien. Ügyeljünk, hogy a 14 veertien (míg a 4 vier), az achttien pedig két t-vel van:

11 elf
12 twaalf
13 dertien
14 veertien
15 vijftien
16 zestien
17 zeventien
18 achttien
19 negentien
20 twintig

Ehhez hasonlóak a tízesek. A 80 elején a t nem elírás:

10 tien
20 twintig
30 dertig
40 veertig
50 vijftig
60 zestig
70 zeventig
80 tachtig
90 negentig
100 honderd

Az egyeseket a tízesek elé írjuk, és a tízesekhez en (és) szóval kapcsoljuk. Ha az en előtt twee vagy drie áll, akkor az en e-je két pontot kap (tréma):

24 vierentwintig (vier en twintig: 4 + 20)
38 achtendertig
42 tweeënveertig
53 drieënvijftig
65 vijfenzestig
81 eenentachtig

A több száz, több ezer kifejezése is egyszerű:

200 tweehonderd
300 driehonderd
500 vijfhonderd
800 achthonderd

1000 duizend
2000 tweeduizend
12000 twaalfduizend

Az egyeseket és a tízeseket a százasokkal egybe írjuk. A százasok után ilyenkor en is állhat, de ez el is maradhat:

101 honderdeen / honderdeneen
202 tweehonderdtwee / tweehoderdentwee
128 honderdachtentwintig / honderdenachtentwintig
456 vierhonderdzesenvijftig / vierhonderdenzesenvijftig

Az ezreseket külön írjuk az utánuk következő számjegyektől. Itt is állhat en, de el is maradhat:

1008 duizend acht / duizend en acht
1064
duizend vierenzestig / duizend en vierenzestig
3246 drieduizend (en) tweehonderdzesenviertig

A négyjegyű számokat máshogy is mondhatjuk. Két részre bontva, és az első rész után odatesszük, hogy honderd en, az egészet egybeírva. Így főleg évszámokat és irányítószámokat mondanak:

3265 tweeëndertighonderdenvijfenzestig

Az en el is maradhat, de a honderd is elmaradhat évszámnál:

1987 negentien (honderd) zevenentachtig

A milliókat és annál nagyobb számokat külön írjuk az elejükön álló számtól is:

1.000.000 (een) miljoen
2.000.000 twee miljoen
1.000.000.000 (een) miljard

6.048.670 zes miljoen achtenveertigduizend zeshonderdzeventig

billió = (een) biljoen
billiárd = (een) biljard
trillió = (een) triljoen
trilliárd = (een) triljard

Sorszámnevek

1-től 19-ig -de végződést kapnak a számnevek. Kivétel az 1. és a 8., mert itt -ste a végződés. A 3. nem szabályos:

1e eerste
2e tweede
3e derde
4e vierde
5e vijfde
6e zesde
7e zevende
8e achtste
9e negende
10e tiende
11e elfde
12e twaalfde
13e dertiende
14e veertiende
15e vijftiende
16e zestiende
17e zeventiende
18e achttiende
19e negentiende
20e twintigste

A magyarban a sorszámnév végére pontot teszünk. A hollandban e-t teszünk a végére, tehát a sorszámnév végződésének (-de vagy -ste) utolsó betűjét.

Húsztól felfele minden sorszámnév -ste végű:

20e twintigste
30e dertigste
40e veertigste

56e zesenvijftigste
63e drieënzestigste
78e achtenzeventigste
81e eenentachtigste
94e vierennegentigste

100e honderdste
1000e duizendste

1.000.000e miljoenste
1.000.000.000e miljardste

Törtek

A számlálót tőszámnévvel, a nevezőt sorszámnévvel fejezzük ki. Ha a számlálóban egynél nagyobb szám áll, a nevezőt többes számba tehetjük (-n végződés, pl. twee vierden), de ez nem kötelező, sőt régies:

1/4 een vierde
2/4 twee vierde
1/3 een derde
2/3 twee derde
6/8 zes achtste
4/10 vier tiende

Külön neve van:

negyed = een kwart
fél = een half
másfél = anderhalf

Számtani műveletek

Összeadás: plus; kivonás: min; szorzás: keer / maal; osztás: gedeeld door:

4 + 4 = 8 – vier plus vier is acht

10 – 3 = 7 – tien min drie is zeven

5 x 6 = 30 – vijf keer zes is dertig

45 : 5 = 9 – vijfenveertig gedeeld door vijf is negen

Feladatok gyakorláshoz

Párkereső 1: a számok hollandul 1-10-ig

Párkereső 2: a számok hollandul 1-20-ig

Párkereső 3: a számok hollandul 1-100-ig

Hogy van hollandul?

48, 18, 86, 11, 46, 34, 16, 826, 802, 523, 321
7472, 3781, 2215, 8452, 46 324 782 627
két milliárd, egy billió, egy millió négyszázezer, 821 billiárd

44., 763., 12., 8., 3., 56., 535., 47., 300., 6000. (sorszámnevek!)
százmilliomodik, ezermilliomodik

évszámok: 1912, 1777, 1856, 1998, 1432, 1989

Linkek a számok hollandul témához:

Onze Taal – Getallen Uitschrijven

Onze Taal – Getallen in letters of cijfers – Mikor írjuk a számokat betűvel, mikor számjegyekkel?

Taaladvies.netWat is correct: tweeduizend zes of tweeduizend en zes? – Elmagyarázzák, mikor lehet pluszban kitenni az en szócskát a számnevekben.

Omniglot – Numbers in Dutch (Nederlands)

Transparent Language – Dutch Numbers

Marijn.com – Counting from 0 (nul) to 100 (honderd) in Dutch

Wiktionary – Miljoenste

Felhasznált irodalom:

Lesley Gilbert and Gerdi Quist: Dutch. A complete course for beginners, Teach Yourself Books

Mirjam Gabriel-Kamminga, Johanna Roodzant: Holland nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2011.

Sándor Anna: Holland nyelvkönyv, Balassi Kiadó, Budapest, 2001.

Megjegyzés a forrásokhoz: Az Onze Taal a „holland MTA”, ez az etalon. Furcsa módon a többi nyomtatott és internetes forrás többé-kevésbé eltér ettől. Mást írnak arról, hogyan íródnak a számok hollandul. A különbségek a külön és egybe írásban, a honderd és az en használatában állnak. A PONS szerint az 1047 egybe van írva (duizendzevenenveertig), míg az Onze Taal szerint ezer felett külön írjuk a számokat. A PONS az évszámokat egybe írja, két részre bontva, honderd nem szerepel benne (pl. 1992 negentientweeënnegentig). Sándor Anna könyve szerint honderd is van az évszámban: 1944 negentienhoderdvierenveertig. Az Onze Taal nem említi külön az évszámokat, ott a 2016 tweeduizend (en) zestien. A Teach Yourself könyv a százasokat külön írja (pl. 128 honderd achtentwintig), az Onze Taal pedig egybe (pl. 678: zeshonderdenachtenzeventig).
A bejegyzés megírásánál az Onze Taal elveit vettem figyelembe, illetve Hollandiában élő ismerősöm javaslatait.

A számok más nyelveken:

Germán nyelvek: Számok angolul, számok németül – A németben a 4 (vier), a 8 (acht) és a 11 (elf) írásképe megegyezik a hollanddal. Számok svédül, számok izlandiul.

Újlatin nyelvek: Számok olaszul, számok spanyolulszámok franciául, számok portugálul, számok románul. A rokonság távolabbi, de a számok hollandul olykor hasonlítanak.

Más nyelvek: A latin számok. Számok eszperantóul, számok törökül. Számok oroszul, számok horvátul, számok lengyelül, Számok finnül, manysi (vogul) számok.

Egyéb: Számok néhány nyelvben – A kisebb számok összehasonlítása több újlatin, germán és egyéb nyelvben. Matematika és nyelvészet – Elmélkedés és szabályszerűségek mindenféle nyelv számneveivel kapcsolatban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.