Latin számnév – sorszámnevek

A latin sorszámnevek
Ōrdinālia

A latin sorszámnevek kérdőszava: Quotus, Quota, Quotum? (Hányadik?)
Annyiadik: totus, tota, totum

latin sorszámnevek

A latin sorszámnevek alakjai:

1. prīmus, prīma, prīmum
2. secundus, secunda, secundum
-» alter, altera, alterum
3. tertius, tertia, tertium
4. quartus, quarta, quartum
5. quīntus, quīnta, quīntum
6. sextus, sexta, sextum
7. septimus, septima, septimum
8. octāvus, octāva, octāvum
9. nōnus, nōna, nōnum
10. decimus, decima, decimum
11. ūndecimus
12. duodecimus

13. tertius decimus
14. quartus decimus
15. quīntus decimus
16. sextus decimus
17. septimus decimus
18. duodēvīcēsimus
19. ūndēvīcēsimus
20. vīcēsimus / vīgēsimus

A második kifejezést a latin vagy az alter, altera, alterum (a másik (a kettő közül), második) névmással fejezte ki, ami az alius (más) névmásból származik, vagy a secundus, secunda, secundum számnévvel, ami a sequor (követ) igének egykor még igenévként (következő) használt alakja.

20-90-ig a tízesek -gēsimus végződést kapnak:

20. vīcēsimus / vīgēsimus
30. tricēsimus / trigēsimus
40. quadragēsimus
50. quīnquāgēsimus
60. sexāgēsimus
70. septuāgēsimus
80. octōgēsimus
90. nōnāgēsimus

20 fölött a nem egész számokat kétféleképpen is kifejezhetjük. Sőt, ahol 2 van az egyes helyén, azt háromféleképpen is, mivel a 2.-ra két szó is van:

21. prīmus et vīcēsimus / vīcēsimus prīmus
22. secundus et vīcēsimus / alter et vīcēsimus / vīcēsimus secundus
23. tertius et vīcēsimus / vīcēsimus tertius

A százasok -ēsimus végződést kapnak:

100. centēsimus
200. ducentēsimus
300. tricentēsimus
400. quadringentēsimus
500. quīngentēsimus
600. sescentēsimus
700. septingentēsimus
800. octingentēsimus
900. nōngentēsimus

1000. millēsimus

A több ezret szorzószámnévvel fejezzük ki, pl. „kétszer ezredik”, azaz kétezredik:

2000. bis millēsimus (2*1000.)
3000. ter millēsimus (3*1000.)
4000. quater millēsimus (4*1000.)
10.000. deciēs millēsimus (10*1000.)

Az -ēsimus eredetileg -ēnsimus volt, előfordulhat ebben az alakban is.

A latin sorszámnevek ragozása:

Az összes sorszámnév a háromalakú melléknevek (alanyeset: -us, -a, -um) alapján ragozódik. Példának a prīmus ragozását mutatjuk be:

Egyes szám:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus prīmus prīma prīmum
Accusativus prīmum prīmam prīmum
Genitivus prīmī prīmæ prīmī
Dativus prīmō prīmæ prīmō
Ablativus prīmō prīmā prīmō

Többes szám:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus prīmī prīmæ prīma
Accusativus prīmōs prīmās prīma
Genitivus prīmōrum prīmārum prīmōrum
Dativus prīmīs
Ablativus prīmīs

Az alter ragozása is hasonló, csak alanyeset hímnemben nincs -us végződés:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus alter altera alterum
Accusativus alterum alteram alterum
Genitivus alterīus
Dativus alterī
Ablativus alterō alterā alterō

Többes szám:

  hímnem nőnem semlegesnem
Nominativus alterī alteræ altera
Accusativus alterōs alterās altera
Genitivus alterōrum alterārum alterōrum
Dativus alterīs
Ablativus alterīs

A latin sorszámnevek használata, egyéb tudnivalók:

A sorszámnevek rövidítését az országok többsége a saját anyanyelvi hagyományához igazította, mindenféle átírás lehetséges. Jelölhetjük ponttal vagy végződéssel (de figyeljünk oda, hogy a helyesen ragozott alakot illesszük az adott számhoz), római és arab számmal egyaránt.

A sorszámneveknek a latinban kiemelkedő funkciói vannak. Az időt minden szinten sorszámnevekkel fejezzük ki:

Quotā hōrā sumus?  – Hányadik órában vagyunk?
Hōrā quīntā. – Az ötödik órában.

annō centēsimō AUC (ab urbe conditā) – Róma megalapítása utáni 100. évben

annō (Dominī) millēsimō/bis millēsimo septimō decimō – Az Úr 1000./2017. évében

2015. január. 10-én:

ókori dátum: tertiō Idūs Iānuāriōs annō 2777 a.u.c.
középkori/újkori: (diē) decimō (mēnsis)  Ianuariī (annō) 2015./2015ō

A bejegyzés Latinoloquus tollából származik.

Feladat gyakorláshoz:

Sorszámnevek a latinban 1-10-ig

Linkek a latin sorszámnevek témához:

Thoughtco.com – Latin Numbers. The Ordinal Numbers

Dickinson College Commentaries – Cardinal and Ordinal Numbers

Felhasznált irodalom:

Betts Gavin: Latin nyelvkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest

M. Nagy Ilona – Tegyey Imre: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.