Megoldókulcs: Olasz igeidő-egyeztetés 1.

Megoldókulcs: Olasz időegyeztetés 1.

Figyelem! Ne nézzük meg előre a megoldókulcsot! Előbb a feladatot oldjuk meg, csak utána ellenőrizzük! így lehet csak begyakorolni az olasz időegyeztetés szabályát.

1. Alakítsuk át a mondatokat úgy, hogy eléjük tesszük az “Azt mondta, hogy” (Ha detto che) kifejezést! Ügyeljünk az igeidők egyeztetésének szabályára!

I ragazzi sono tristi → Ha detto che i ragazzi erano tristi.
Tutti i colleghi lavorano → Ha detto che tutti i colleghi lavoravano.
Non vuole venire nessuno → Ha detto che non voleva venire nessuno.
Non hai voglia di venire → Ha detto che non avevi voglia di venire.
Bisogna fare le spese → Ha detto che bisognava fare le spese.
Fa bel tempo → Ha detto che faceva bel tempo.
Piove → Ha detto che pioveva.
Cinque più quattro fa nove → Ha detto che cinque più quattro fa nove. (Általános igazság!)
Non funziona la stampante → Ha detto che non funzionava la stampante.
Dopo la primavera viene sempre l’estate → Ha detto che dopo la primavera viene sempre l’estate. (Általános igazság!)

2. Fordítsuk olaszra!

Többféle megoldás lehetséges. Itt is olykor feltüntetünk több lehetőséget, de ezen kívül is lehetségesek helyes megoldások. A főmondatot itt olykor passato prossimóval, olykor imperfettóval fordítottuk. Azonban szinte mindegyik főmondat fordítható lenne imperfettóval, attól függően, hogy többször megtörtént cselekvésre gondolunk, esetleg egy folyamatra. (Pl. azt kérdezte – ha domandato, ha csak egyszer kérdezte, domandava, ha többször is kérdezte.) Egyes főmondatokban itt nem használható a passato prossimo, mert mást jelentene (pl. sapevo – tudtam, de: ho saputo – megtudtam; capivo – értettem, de: ho capito – megértettem). A megoldásokban a passato prossimo helyett passato remoto is elfogadható (pl. ha domandato helyett domandò), bár használata a hétköznapi nyelvben általában nem gyakori.

Azt kérdezte, hol vannak a bútorok. Aztán elvitték a bútorokat tegnap – Ha domandato dove erano i mobili. Poi hanno portato via i mobili.
Tudtam, hogy elfoglalt vagy, ezért nem kerestelek – Sapevo che eri occupato cioè / perciò non ti ho cercato.
Biztos voltam benne, hogy dolgozik – Sono stato sicuro che lavorava.
Láttuk, hogy sok ember van az utcán – Vedevamo che c’era molta gente sulla strada.
Említettük, hogy nem lehet használni a számítógépet. De most működik – Abbiamo menzionato che non si poteva usare il computer / che il computer non poteva esser usato. Ma adesso funziona.
Mondtad, hogy nincs senki a szobában. De most érkezett valaki. – Hai detto che non c’era nessuno nella stanza (nella camera). Ma adesso è arrivato qualcuno.
Láttam, hogy az ablak nyitva van, ezért becsuktam – Vedevo che la finestra era aperta cioè l’ho chiusa.*
Mondtam, hogy nincs szükségem új telefonra – Ho detto che non avevo bisogno di un nuovo telefonino.
Tavaly mindenki tudta, hogy nem húsz éves vagy – Tutti sapevano l’anno scorso che tu non avevi venti anni.
Giulio azt kérdezte, miért várok itt – Giulio (mi) ha domandato perché aspettavo (vagy: stavo aspettando) qui.
Azonnal megértettem, hogy enni akar valamit. Adtam neki pizzát – Ho capito subito che voleva mangiare qualcosa. Gli / Le ho dato / offerto (della) pizza.
Észrevettem tegnap este, hogy esik a hó – Ieri sera mi sono accorto che nevicava.
Megértettem, hogy nincs semmi probléma – Ho capito che non c’era nessun problema.

* L’ho chiusa – azért nem chiuso, mert az l’ az ablakra (la finestra) utal vissza. Ha a tárgy megelőzi az igét múlt időben, egyeztetni kell a participio passatót vele! Bővebben a szabály: Avere vagy essere.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.