Szendvicses megoldókulcs

Szendvicses megoldókulcs

Az angol igeidők lényegét összefoglaló, szendvicsevéssel foglalkozó bejegyzés végén fordítási feladat van. Ennek a feladatnak a megoldókulcsa található meg itt.
Egy mondat általában többféleképpen is fordítható angolra, és ugyanaz a mondat többféleképpen is értelmezhető. Mivel csak mondatokat adtunk meg, szövegkörnyezetet nem, így nem feltétlen teljesen egyértelmű mindig a szituáció. Ezért többféle helyes megoldás is létezik. Itt is több helyes megoldást is említünk. Ezeken kívül is elképzelhetők helyes megoldások. Ha olyan helyes megoldást találnál, mely itt nem szerepel, vagy kérdésed van, írj kommentet!

1. Mit csinálsz most? – Éppen szendvicset eszem – What are you doing (now)? – I am (just) eating a sandwich (at the moment). (Most ebben a pillanatban, ezért folyamatos jelen idő. Kitehető a just, vagy az at the moment, vagy a right now, de elég csak az egyik.)

2. Mit eszik a kollégád minden reggel? – Szendvicseket eszik – What does your colleague eat every morning? He / She eats sandwiches. (Minden reggel, tehát rendszeres, ismétlődő cselekvés, ezért egyszerű jelen.)

3. Tegnap megettem a szendvicset – Yesterday I ate the sandwich / I ate the sandwich yesterday. (A yesterday állhat a mondat elején vagy végén is. A tegnap egy lezárult időszak, ami már nem jön vissza többet, a cselekvés egyértelműen lezárult, ezért egyszerű múlt idő.)

4. Tegnap szendvicseket ettünk, amikor a főnök belépett az irodába – Yesterday we were eating sandwiches when the boss / director entered the office. (A múltban folyamatban volt éppen a cselekvés, amikor egy másik cselekvés közbejött, ezért folyamatos múlt és egyszerű múlt idő is áll a mondatban. Az enter tárgyesetet vonz, ezért nem kell utána to vagy más elöljárószó.)

5. A főnök már tíz perce szendvicset evett, amikor megláttam – The boss / director had been eating a sandwich for ten minutes when I saw him / her. (A múltban folyamatban volt a cselekvés, és az is meg van adva, hogy mennyi ideje, ezért folyamatos-befejezett múlt idő áll a mondat első felében. Az, hogy megláttam a főnököt, egy pillanat alatt megtörtént a másik cselekvés közben, ezért ez egyszerű múlt időben áll.)

6. Míg a főnök szendvicset evett, mi dolgoztunk – While the boss was eating a sandwich, we were working. (Egymással párhuzamosan, egyszerre folyamatban volt a két cselekvés a múltban, mindkettő igealak folyamatos múlt időben áll.)

7. Ettél már szendvicset? – Nem, még nem adtak nekem – Have you (already) eaten a sandwich? – No, (I haven’t,) they haven’t given me a sandwich / they haven’t given me any / I haven’t been given any yet. (A még és a már szavak arra utalnak, hogy a múlt idejű cselekvés a jelennel kapcsolatba hozható. Még nem történt meg valami, de még megtörténhet, ezért befejezett jelen.)

8. Mihelyt megette a kollégám a szendvicset, elkezdett dolgozni – As soon as my colleague had eaten the sandwich he started / began working / to work. (A mihelyt, miután kötőszóval bevezetett mondatokban a kötőszó után befejezett múltat kell használni, a mondat másik részében pedig egyszerű múltat. Két múlt idejű cselekvés közül az egyik előbb történt meg.)

9. Valamikor minden nap szendvicseket ettünk – We used to eat sandwiches every day. (A valamikor határozószó egy pontosan meg nem határozott időszakra vonatkozik. A minden nap pedig ismétlődésre utal. Ilyenkor used to-t kell használni.)

10. Öt perce ettem a szendvicset, amikor megcsörrent a telefon – I had been eating the sandwich for five minutes when the phone / telephone rang. (A múltban folyamatban volt a cselekvés, és az is meg van adva, hogy mennyi ideje. Ezt folyamatos-befejezett múlt idővel fejezzük ki. Az az esemény, ami közbejött, egyszerű múlt időben áll.)
Vagy: I was eating the sandwich five minutes ago when the phone rang. (Így is értelmezhető a mondat. Hiszen a magyarban az „öt perce” jelentheti azt is, hogy öt perccel ezelőtt, és azt is, hogy öt percnyi ideje. Ha megjelöljük, hogy öt perccel ezelőtt, azaz a múlt egy adott időpontjában a cselekvés folyamatban volt, akkor folyamatos múlt idő használható, és mivel nincs időtartam, nem kell befejezett igeidőnek lennie. Az öt perce tehát értelmezhető időtartamként, és egy konkrét múltbeli időpontként is a magyarban.)

11. Reggel óta szendvicset eszel? Éhes vagy? – Have you been eating sandwiches / a sandwich since morning? Are you hungry? (A cselekvés a jelenben folyamatban van, és meg van adva az is, hogy mióta, ezért folyamatos-befejezett jelent kell használni. Elfogadható az a sandwich és a sandwiches is, mivel nem derül ki, egy vagy több szendvicsről van-e itt szó.)

12. Ma szendvicset fogok enni. Tegnap már megvettem hozzá a vajat – Today I am going to eat a sandwich. Yesterday I bought (some) butter for it. (Mivel már előre megvettem a vajat, a cselekvés előre el volt tervezve, ezért nem will, hanem to be going to kerül a mondatba.)

13. Sok étel van itt. Azt hiszem, szendvicset fogok enni – There is a lot of food here. I think I will eat a sandwich. (Nincs előre eltervezve, mit fogok enni. Látom, hogy sok étel van, és még nem is vagyok benne biztos, csak azt hiszem, hogy szendvicset fogok enni. Ha nem biztos, hogy mi lesz, akkor will használható, to be going to nem.)

14. Megettem a szendvicset, nem vagyok éhes – I have eaten the sandwich, I am not hungry. (A múltban történt ugyan, hogy megettem a szendvicset, de ennek kihatása van a jelenre, vagyis most nem vagyok éhes. Ezért befejezett jelen.)

15. Holnap egész nap szendvicseket fogok enni – Tomorrow I will be eating sandwiches all day long / Tomorrow I am going to eat sandwiches all day long. (Önmagában ez a mondat többféleképpen is értelmezhető. Mivel csak egy mondat ez, és nincs szövegkörnyezet, elfogadható az is, ha valakinek az jut eszébe, hogy a cselekvés folyamatban lesz a jövőben, ezért folyamatos jövőt lehet használni. Elképzelhető az is, hogy már előre elterveztem, hogy holnap egész nap szendvicseket fogok enni, bár erre egyértelmű utalás itt nincs, de nem is cáfolható meg, ezért elfogadható a to be going to használata is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy egyetlen mondatból sok esetben nem derül ki egyértelműen a szituáció, ha nincs szövegkörnyezet! Ezért nem szabad pontot levonni, ha a tanuló nem találta ki egyetlen mondatból, hogy a tanár mire gondolt.)

16. Holnap meg fogok enni három szendvicset, ha lesz időm – Tomorrow I will eat three sandwiches if I have time. (Nem használható itt to be going to, mert a ha lesz időm részből az derül ki, még nem tudta egyértelműen eltervezni az ember a cselekvést, a cselekvés egy feltételtől függ. Folyamatos jövő azért nem használható, mert nem folyamatában képzeljük el a cselekvést („enni fogom a három szendvicset”), hanem megállapítjuk, hogy meg fog történni a cselekvés, és a meg- igekötő arra utal, hogy le is fog zárulni.)

17. Holnap meg fogok enni három szendvicset, hiszen minden nap három szendvicset eszem meg – Tomorrow I am going to eat three sandwiches because / as / since I eat three sandwiches every day. (Nem a beszéd pillanatában tervezi el az ember a cselekvést. Mivel minden nap megeszik három szendvicset, így már előre el van tervezve, hogy holnap is így lesz, ezért to be going to használható itt. A mondat második felében az every day ismétlődést fejez ki, ezért egyszerű jelen idő kell mellette.)

18. Talán épp a szendvicsedet fogod enni, amikor belép a főnök – Perhaps / Maybe you will be eating your sandwich when the boss enters. (Folyamatban lesz a cselekvés, amikor egy másik cselekvés meg fog történni.)

19. Órák óta fogjuk enni a szendvicseket, amikor végre te is megérkezel – We will have been eating the sandwiches for hours when you arrive at last / when you finally arrive. (Folyamatban lesz a cselekvés, és az is meg van adva, hogy mennyi ideje, ezért folyamatos-befejezett jövő időt kell használni. A when itt időhatározói mellékmondatot vezet be, ezért will nem állhat utána, csak jelen idő, akárcsak az if után, még ha jövő időt is fejezünk ki vele („megérkezel”, azaz „meg fogsz érkezni”.)

20. Szendvicset akarsz enni? Sajnos nincs szendvics. A kollégánk megette az összes szendvicset – Do you want to eat a sandwich? Unfortunately there is no sandwich / there isn’t any sandwich. Our colleague has eaten all the sandwiches. / All the sandwiches have been eaten by our colleague. (A kolléga megette az összes szendvicset, ennek érezhető hatása van a jelenben, azaz most nincs szendvics. Mivel az a lényeg, hogy most nincs szendvics, nem lehet enni, nem pedig az, hogy ki ette meg, a szenvedő szerkezet használata is indokolt lehet.)

21. A múlt héten a kollégánk megette az összes szendvicset – Last week our colleague ate all the sandwiches. (A múlt hét egy lezárult múltbeli időszak, ami a jelennel nincs kapcsolatban, ezért egyszerű múlt időt kell használni. Folyamatos múlt sem használható, mivel a meg- igekötő az ige elején arra utal, hogy a cselekvés lezárult, tehát nem a folyamat érdekel minket, hanem csak az, hogy megtörtént a cselekvés. A last week állhat a mondat végén is.)

22. Szendvicset eszem, ne zavarj! – I am eating a sandwich, don’t disturb me (please). (A mondatból egyértelmű a szituáció, hogy most éppen folyamatban van a cselekvés, így csak folyamatos jelen idő használható. A please állhat a don’t előtt is.)

23. Gyakran eszem szendvicset reggelire – I often eat a sandwich for breakfast. (A gyakran időhatározó ismétlődő, többször megtörténő cselekvésre utal, ezért egyszerű jelen időt kell használni.)

24. Tegnap szendvicset ettem reggelire – Yesterday I ate a sandwich for breakfast. (Ez egy kijelentés, hogy tegnap mi volt a reggelim. A tegnap már elmúlt, nincs kapcsolatban a jelennel, ezért egyszerű múlt idő használandó. Mivel nincs szövegkörnyezet, csak egyetlen mondatunk van, elfogadható lehet, ha valaki úgy képzeli el a szituációt, hogy éppen folyamatban volt az evés, és lehet, hogy valami később megszakította a cselekvést. Bár a mondat nem utal erre, de ez nem is zárható ki teljesen szövegkörnyezet nélkül, így elfogadható az I was eating is.)

25. A kollégánk tegnap nem evett szendvicset, de ma már evett szendvicset – Our colleague didn’t eat a sandwich yesterday but today he / she has (already) eaten a sandwich. (Ebből az egyetlen mondatból is egyértelműnek tűnik a szituáció, hogy nem a szendvicsevés folyamatát képzeljük el, hanem csak megjegyezzük, hogy tegnap nem történt meg, ma viszont megtörtént. A tegnap egy lezárult időszak, ehhez egyszerű múlt idő társul. A ma még tart, ott is van a már kötőszó, ami erre utal, így itt befejezett jelent kell használni.)

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.