Orosz igeragozás jelen időben

Orosz jelen idő, kijelentő mód

Az orosz jelen idő ragjai minden személyben különböznek. Tövét úgy kapjuk meg, hogy elhagyjuk a főnévi igenév ть végződését. Olykor az előtte álló betűkből is elhagyunk, ez attól függ, melyik csoportba tartozik az ige. A -ть végződés a főnévi igenév végződése, a magyar -ni megfelelője (pl. работать – dolgozni). A főnévi igenév végződése alól van egy kevés kivétel. Előfordult a -ти végződés (pl. идти – menni) és a -чь végződés (pl. печь – sütni). A visszaható igék főnévi igenevének végére -ся kerül még: интересоваться – érdeklődni.

A személyes névmásokat is ki kell tenni a ragozott igealakok elé. Bár néha hallhatjuk azok nélkül is. A példákban az egyszerűség kedvéért E/3-ban он szerepel он, она, оно helyett. Nem következtethető ki az igealakok hangsúlya, így a hangsúlyos magánhangzót ékezettel (egy vonallal) jelöljük.

orosz jelen idő Moszkva esti fényekben

Moszkva utcái esti fényekben – Улицы Москвы в вечернем свете

 

Két igeragozási csoport létezik. Leegyszerűsítve, a 2. csoportba az -ить végű igék tartoznak, az 1. csoportba az összes többi ige. De akadnak kivételek!

1. csoport:

Ide tartoznak az -ать, -ять, -еть, a -нуть, valamint az -овать, -евать főnévi igenév végű igék, pl. читать (olvasni), знать (tudni), менять (váltani), болеть (fájni), торговать (kereskedni), танцевать (táncolni), махнуть (inteni). Ezek a következő ragokat kapják:

-ю (-у)
-ешь
-ет

-ем
-ете
-ют (-ут)

Mikor van -ю helyett -у, -ют helyett -ут? ш, щ, ч, ж (tehát s-hangok) és ц után nem állhat ю és я, helyettük у ill. а áll. Ezért ha az ige töve ilyen hangokra végződik, a ragok is ehhez igazodnak. Ezért szerepel E/1-ben és T/3-ban zárójelben -у illetve -ут. Ilyen igékre példákat lásd lejjebb.

Példák a ragozásra:

читать (olvasni)
менять (váltani) владеть (birtokolni)
Я чита́ю
Ты чита́ешь
Он чита́ет
Я меня́ю
Ты меня́ешь
Он меня́ет
Я владею
Ты владе́ешь
Он владе́ет
Мы чита́ем
Вы чита́ете
Они чита́ют
Мы меня́ем
Вы меня́ете
Они меня́ют
Мы владе́ем
Вы владе́ете
Они владе́ют

Ahogy látjuk, az еть végű igéknél két е kerül egymás mellé, amikor a rag е-vel kezdődik.

A -нуть végű igék tövét úgy kapjuk, hogy nem csak a ть, hanem az уть végződést hagyjuk el a főnévi igenévből. A ragok is kicsit szokatlanok: е helyett általában ё áll a ragok elején (ide kerül a hangsúly). E/1-ben és T/3-ban pedig ю helyett у áll. Az ilyen igék ragjai tehát a következők: -у, -ёшь, -ёт; -ём, -ёте, -ут:

вернуть (visszaadni)

Я верну
Ты вернёшь
Он вернёт

Мы вернём
Вы вернёте
Они вернут

 Az -овать, -евать végű igéknél az -ов-, -ев- szótag helyére у kerül, ezután jönnek a ragok:

торговать (kereskedni) танцевать (táncolni)
Я торгу́ю
Ты торгу́ешь
Он торгу́ет
Я танцу́ю
Ты танцу́ешь
Он танцу́ет
Мы торгу́ем
Вы торгу́ете
Они торгу́ют
Мы танцу́ем
Вы танцу́ете
Они танцу́ют

Ugyanígy: рисовать (rajzolni)

A запере́ть (bezárni) e-je kiesik ragozásnál, de ez az ige más szempontból is kivételes, ezért lentebb a kivételeknél ismertetjük.
További kivételek az 1. csoportban: A зави́сеть (függni valamitől) és смотреть (nézni), bár a végződésük nem indokolja, a 2. csoportba tartoznak.

2. csoport:

Ide azok az igék tartoznak, melyek főnévi igeneve -ить végű, pl. ходить, говорить. A ragok előtt nem csak a -ть, hanem az -ить végződést marad el. A ragok a következők:

-ю (-у)
-ишь
-ит
-им
-ите
-ят (-ат)

A zárójelben szereplő és -ат végződések s-hangok (ш, щ, ч, ж) és ц után állnak, mivel ezek után ю és я nem állhat.

говори́ть (beszélni) учи́ть (tanulni)
Я говорю́
Ты говори́шь
Он говори́т
Я учу́
Ты у́чишь
Он у́чит
Мы говори́м
Вы говори́те
Они говоря́т
Мы у́чим
Вы у́чите
Они у́чат

A rendhagyó igékről:

Egyes igék ragjaiban е helyett ё áll:

A -нуть végű igéken kívül (lásd fent) más igék is tartoznak ide:

пить -inni давать – adni запере́ть – bezárni
Я пью́
Ты пьёшь
Он пьёт
Я даю́
Ты даёшь
Он даёт
Я запру́
Ты запрёшь
Он запрёт
Мы пьём
Вы пьёте
Они пью́т
Мы даём
Вы даёте
Они даю́т
Мы запрём
Вы запрёте
Они запру́т

Még néhány példa:

идти – menni жить – lakni
Я иду́
Ты идёшь
Он идёт
Я живу́
Ты живёшь
Он живёт
Мы идём
Вы идёте
Они иду́т
Мы живём
Вы живёте
Они живу́т

Egyes igék a 2. csoport ragjait kapják, pedig ezt nem indokolja semmi:

смотреть – nézni

Я смотрю́
Ты смо́тришь
Он смо́трит
Мы смо́трим
Вы смо́трите
Они смо́трят

Egyes igéknél a rag előtti mássalhangzó megváltozik:

Ez a változás valamikor csak a legelső igealakot (E/1) érinti, máskor az egész ragozást áthatja.

Az с, х átválthat ш-re:

с ш:

писать – írni

Я пишу́
Ты пи́шешь
Он пи́шет
Мы пи́шем
Вы пи́шете
Они пи́шут

A г, д, з átválthat ж-re:

1. дж (E/1):

сидеть – ülni

Я сижу́
Ты сиди́шь
Он сиди́т
Мы сиди́м
Вы сиди́те
Они сидя́т

видеть – nézni

Я ви́жу
Ты ви́дишь
Он ви́дит
Мы ви́дим
Вы ви́дите
Они ви́дят

2. зж (minden személyben):

сказать – mondani

Я скажу́
Ты ска́жешь
Он ска́жет
Мы ска́жем
Вы ска́жете
Они ска́жут

A к, т átválthat ч-re:

тч (E/1-ben):

платить – fizetni

Я плачу́
Ты пла́тишь
Он пла́тит
Мы пла́тим
Вы пла́тите
Они пла́тят

тч (minden személyben):

хоте́ть – akarni

Я хочу́
Ты хо́чешь
Он хо́чет
Мы хоти́м
Вы хоти́те
Они хотя́т

A т, ст, ск olykor щ-ra vált:

чистить – tisztítani

Я чищу
Ты чистишь
Он чистит
Мы чистим
Вы чистите
Они чистят

Egyes igék E/1-ben a rag elé egy л-t toldanak be:

Ilyen betoldás a б, в, м, п mássalhangzók után fordul elő, бл, вл, мл, пл lesz belőlük:

любить – szeretni купи́ть – venni, vásárolni спать – aludni
Я люблю́
Ты лю́бишь
Он лю́бит
Я куплю́
Ты ку́пишь
Он ку́пит
Я сплю́
Ты спи́шь
Он спи́т
Мы лю́бим
Вы лю́бите
Они лю́бят
Мы ку́пим
Вы ку́пите
Они ку́пят
Мы спи́м
Вы спи́те
Они спя́т

Egyéb:

есть – enni

Я е́м
Ты е́шь
Он е́ст
Мы еди́м
Вы еди́те
Они едя́т

Ennél több rendhagyó ige létezik. A szótárak jobb esetben feltüntetik, ha egy ige ragozása rendhagyó.

Linkek az orosz jelen idő témához:

Verbix – Tetszőleges orosz ige ragozása. A megadott igének először az aspektusát, aspektuspárjait, főnévi igenevét írja ki, de ha lejjebb görgetünk, láthatjuk a jelen idejű ragozását és más alakjait is. Jobb oldalon a kiejtés latin betűs átírása áll, a jelen időnél kissé kaotikus formában (egybe írva az összes alak, ezt talán majd javítják).

MasterRussian.com – The Present Tense in Russian

RussianLearn.com – Table of Russian Irregular Verbs

Russian for Everyone – Russian Verb: Present Tense

A linkelt oldalakon a rendhagyó igék csoportjait részletesebben is kifejtik.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.