Orosz igeragozás jelen időben

Orosz jelen idő, kijelentő mód

Az orosz jelen idő ragjai minden személyben különböznek. Tövét úgy kapjuk meg, hogy elhagyjuk a főnévi igenév ть végződését. Olykor az előtte álló betűkből is elhagyunk, ez attól függ, melyik csoportba tartozik az ige. A -ть végződés a főnévi igenév végződése, a magyar -ni megfelelője (pl. работать – dolgozni). A főnévi igenév végződése alól van egy kevés kivétel. Előfordult a -ти végződés (pl. идти – menni) és a -чь végződés (pl. печь – sütni). A visszaható igék főnévi igenevének végére -ся kerül még: интересоваться – érdeklődni.

A személyes névmásokat is ki kell tenni a ragozott igealakok elé. Bár néha hallhatjuk azok nélkül is. A példákban az egyszerűség kedvéért E/3-ban он szerepel он, она, оно helyett. Nem következtethető ki az igealakok hangsúlya, így a hangsúlyos magánhangzót ékezettel (egy vonallal) jelöljük.

orosz jelen idő Moszkva esti fényekben

Moszkva utcái esti fényekben – Улицы Москвы в вечернем свете

 

Két igeragozási csoport létezik. Leegyszerűsítve, a 2. csoportba az -ить végű igék tartoznak, az 1. csoportba az összes többi ige. De akadnak kivételek!

1. csoport:

Ide tartoznak az -ать, -ять, -еть, a -нуть, valamint az -овать, -евать főnévi igenév végű igék, pl. читать (olvasni), знать (tudni), менять (váltani), болеть (fájni), торговать (kereskedni), танцевать (táncolni), махнуть (inteni). Ezek a következő ragokat kapják:

-ю (-у)
-ешь
-ет

-ем
-ете
-ют (-ут)

Mikor van -ю helyett -у, -ют helyett -ут? ш, щ, ч, ж (tehát s-hangok) és ц után nem állhat ю és я, helyettük у ill. а áll. Ezért ha az ige töve ilyen hangokra végződik, a ragok is ehhez igazodnak. Ezért szerepel E/1-ben és T/3-ban zárójelben -у illetve -ут. Ilyen igékre példákat lásd lejjebb.

Példák a ragozásra:

читать (olvasni)
менять (váltani) владеть (birtokolni)
Я чита́ю
Ты чита́ешь
Он чита́ет
Я меня́ю
Ты меня́ешь
Он меня́ет
Я владею
Ты владе́ешь
Он владе́ет
Мы чита́ем
Вы чита́ете
Они чита́ют
Мы меня́ем
Вы меня́ете
Они меня́ют
Мы владе́ем
Вы владе́ете
Они владе́ют

Ahogy látjuk, az еть végű igéknél két е kerül egymás mellé, amikor a rag е-vel kezdődik.

A -нуть végű igék tövét úgy kapjuk, hogy nem csak a ть, hanem az уть végződést hagyjuk el a főnévi igenévből. A ragok is kicsit szokatlanok: е helyett általában ё áll a ragok elején (ide kerül a hangsúly). E/1-ben és T/3-ban pedig ю helyett у áll. Az ilyen igék ragjai tehát a következők: -у, -ёшь, -ёт; -ём, -ёте, -ут:

вернуть (visszaadni)

Я верну
Ты вернёшь
Он вернёт

Мы вернём
Вы вернёте
Они вернут

 Az -овать, -евать végű igéknél az -ов-, -ев- szótag helyére у kerül, ezután jönnek a ragok:

торговать (kereskedni) танцевать (táncolni)
Я торгу́ю
Ты торгу́ешь
Он торгу́ет
Я танцу́ю
Ты танцу́ешь
Он танцу́ет
Мы торгу́ем
Вы торгу́ете
Они торгу́ют
Мы танцу́ем
Вы танцу́ете
Они танцу́ют

Ugyanígy: рисовать (rajzolni)

A запере́ть (bezárni) e-je kiesik ragozásnál, de ez az ige más szempontból is kivételes, ezért lentebb a kivételeknél ismertetjük.
További kivételek az 1. csoportban: A зави́сеть (függni valamitől) és смотреть (nézni), bár a végződésük nem indokolja, a 2. csoportba tartoznak.

2. csoport:

Ide azok az igék tartoznak, melyek főnévi igeneve -ить végű, pl. ходить, говорить. A ragok előtt nem csak a -ть, hanem az -ить végződést marad el. A ragok a következők:

-ю (-у)
-ишь
-ит
-им
-ите
-ят (-ат)

A zárójelben szereplő és -ат végződések s-hangok (ш, щ, ч, ж) és ц után állnak, mivel ezek után ю és я nem állhat.

говори́ть (beszélni) учи́ть (tanulni)
Я говорю́
Ты говори́шь
Он говори́т
Я учу́
Ты у́чишь
Он у́чит
Мы говори́м
Вы говори́те
Они говоря́т
Мы у́чим
Вы у́чите
Они у́чат

A rendhagyó igékről:

Egyes igék ragjaiban е helyett ё áll:

A -нуть végű igéken kívül (lásd fent) más igék is tartoznak ide:

пить -inni давать – adni запере́ть – bezárni
Я пью́
Ты пьёшь
Он пьёт
Я даю́
Ты даёшь
Он даёт
Я запру́
Ты запрёшь
Он запрёт
Мы пьём
Вы пьёте
Они пью́т
Мы даём
Вы даёте
Они даю́т
Мы запрём
Вы запрёте
Они запру́т

Még néhány példa:

идти – menni жить – lakni
Я иду́
Ты идёшь
Он идёт
Я живу́
Ты живёшь
Он живёт
Мы идём
Вы идёте
Они иду́т
Мы живём
Вы живёте
Они живу́т

Egyes igék a 2. csoport ragjait kapják, pedig ezt nem indokolja semmi:

смотреть – nézni

Я смотрю́
Ты смо́тришь
Он смо́трит
Мы смо́трим
Вы смо́трите
Они смо́трят

Egyes igéknél a rag előtti mássalhangzó megváltozik:

Ez a változás valamikor csak a legelső igealakot (E/1) érinti, máskor az egész ragozást áthatja.

Az с, х átválthat ш-re:

с ш:

писать – írni

Я пишу́
Ты пи́шешь
Он пи́шет
Мы пи́шем
Вы пи́шете
Они пи́шут

A г, д, з átválthat ж-re:

1. дж (E/1):

сидеть – ülni

Я сижу́
Ты сиди́шь
Он сиди́т
Мы сиди́м
Вы сиди́те
Они сидя́т

видеть – nézni

Я ви́жу
Ты ви́дишь
Он ви́дит
Мы ви́дим
Вы ви́дите
Они ви́дят

2. зж (minden személyben):

сказать – mondani

Я скажу́
Ты ска́жешь
Он ска́жет
Мы ска́жем
Вы ска́жете
Они ска́жут

A к, т átválthat ч-re:

тч (E/1-ben):

платить – fizetni

Я плачу́
Ты пла́тишь
Он пла́тит
Мы пла́тим
Вы пла́тите
Они пла́тят

тч (minden személyben):

хоте́ть – akarni

Я хочу́
Ты хо́чешь
Он хо́чет
Мы хоти́м
Вы хоти́те
Они хотя́т

A т, ст, ск olykor щ-ra vált:

чистить – tisztítani

Я чищу
Ты чистишь
Он чистит
Мы чистим
Вы чистите
Они чистят

Egyes igék E/1-ben a rag elé egy л-t toldanak be:

Ilyen betoldás a б, в, м, п mássalhangzók után fordul elő, бл, вл, мл, пл lesz belőlük:

любить – szeretni купи́ть – venni, vásárolni спать – aludni
Я люблю́
Ты лю́бишь
Он лю́бит
Я куплю́
Ты ку́пишь
Он ку́пит
Я сплю́
Ты спи́шь
Он спи́т
Мы лю́бим
Вы лю́бите
Они лю́бят
Мы ку́пим
Вы ку́пите
Они ку́пят
Мы спи́м
Вы спи́те
Они спя́т

Egyéb:

есть – enni

Я е́м
Ты е́шь
Он е́ст
Мы еди́м
Вы еди́те
Они едя́т

Ennél több rendhagyó ige létezik. A szótárak jobb esetben feltüntetik, ha egy ige ragozása rendhagyó.

Linkek az orosz jelen idő témához:

Verbix – Tetszőleges orosz ige ragozása. A megadott igének először az aspektusát, aspektuspárjait, főnévi igenevét írja ki, de ha lejjebb görgetünk, láthatjuk a jelen idejű ragozását és más alakjait is. Jobb oldalon a kiejtés latin betűs átírása áll, a jelen időnél kissé kaotikus formában (egybe írva az összes alak, ezt talán majd javítják).

MasterRussian.com – The Present Tense in Russian

RussianLearn.com – Table of Russian Irregular Verbs

Russian for Everyone – Russian Verb: Present Tense

A linkelt oldalakon a rendhagyó igék csoportjait részletesebben is kifejtik.

A kijelentő mód jelen ideje más nyelvekben:

Cseh jelen idő, Lengyel jelen idő.

Angol egyszerű jelen idő, angol folyamatos jelen idő.

Német jelen idő, Holland jelen idő, Svéd jelen idő.

Olasz jelen idő, Spanyol jelen idő, Francia jelen idő, Portugál jelen idő, Román jelen idő.

Latin jelen idő.

Török széles jelen, török folyamatos jelen.

 

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.