A portugál jelen idő, kijelentő mód (Presente do indicativo)

A portugál jelen idő
(Presente do indicativo)

A portugál jelen idejének személyragjai a következők:

-AR -ER -IR
-o -o -o
-as -es -es
-a -e -e
-amos -emos -imos
-ais -eis -is
-am -em -em

példák:

CANTAR VIVER DISCUTIR
canto vivo discuto
cantas vives discutes
canta vive discute
cantamos vivemos discutimos
cantais viveis discutis
cantam vivem discutem

rendhagyó igék:

caber caibo cabes cabe cabemos cabeis cabem
cair caio cais cai caímos caís caem
cobrir cubro cobres cobre cobrimos cobris cobrem
crer creio crês crê cremos credes crêem
dar dou dás damos dais dão
divertir divirto divertes diverte divertimos divertis divertem
dizer digo dizes diz dizemos dizeis dizem
dormir durmo dormes dorme dormimos dormis dormem
estar estou estás está estamos estais estão
fazer faço fazes faz fazemos fazeis fazem
fugir fujo foges foge fugimos fugis fogem
haver hei hás havemos haveis hão
ir vou vais vai vamos ides vão
ler leio lês lemos ledes lêem
medir meço medes mede medimos medis medem
ouvir ouço (oiço) ouves ouve ouvimos ouvis ouvem
passear passeio passeias passeia passeamos passeais passeiam
pedir peço pedes pede pedimos pedis pedem
perder perco perdes perde perdemos perdeis perdem
poder posso podes pode podemos podeis podem
pôr ponho pões põe pomos pondes põem
preferir prefiro preferes prefere preferimos preferis preferem
querer quero queres quer queremos quereis querem
repetir repito repetes repete repetimos repetis repetem
rir rio ris ri rimos rides riem
saber sei sabes sabe sabemos sabeis sabem
sair saio sais sai saimos saís saem
seguir sigo segues segue seguimos seguis seguem
sentir sinto sentes sente sentimos sentis sentem
ser sou és é somos sois são
servir sirvo serves serve servimos servis servem
subir subo sobes sobe subimos subis sobem
ter tenho tens tem temos tendes têm
traduzir traduzo traduzes traduz traduzimos traduzis traduzem
trazer trago trazes traz trazemos trazeis trazem
valer valho vales vale valemos valeis valem
ver vejo vês vemos vedes vêem
vestir visto vestes veste vestimos vestis vestem
vir venho vens vem vimos vindes vêm

A következő két ige elvileg szabályosan és rendhagyóan is ragozódhat:

distribuir (oszt) distribuo distribuis distribui distribuímos distribuem
construir (épít) construo constróis constrói construímos constroem

Szabályszerűségek a rendhagyó igékhez:

Némely igéknél a kiejtés miatt helyesírási változás következik be E/1 személyben :

 • -gir,-ger – E/1 – j lesz : fugir (menekül) – fujo, proteger (óv, véd) – protejo
 • -cer – E/1 – ç lesz : conhecer (ismer) – conheço

A -zir végű igék E/3-ban elhagyják az e ragot: traduzir – ele traduz

Néhány -ir végű igénél a hangsúlyos e alakul át i-vé E/1-ben: vestir – visto; despir – dispo

Az -uir végű igék ragozás szempontjából két csoportba sorolhatók, ragozásukra ügyelni kell:

1. construir-típusú igék (az u néhány személynél ó-ra vált: constróis, constrói, constroem)
2. disrtibuir-típusú igék (az u nem változik)

A jelen idő használata:

 • a jelenben zajló cselekvések, általános tényállások,állapotok kifejezésére
 • tevékenységek, ismétlődő cselekvések, tartós tulajdonságok szemléltetésére
 • néha jövő idő helyett
 • útmutatás, irányadáskor használjuk
 • úgynevezett „történelmi jelen” bemutatására

Példák :

 • A minha mãe cozinha uma sopa na casa. (Anya a házban levest főz)
 • A Joana trabalha muito, porque precisa de dinheiro. (Joana sokat dolgozik, mert szüksége van a pénzre.)
 • O meu irmão tem cabelos castanhos e olhos azuis. ( A testvéremnek barna haj és kék szeme van.)
 • Amanhã vamos à praia. (Holnap a strandra megyünk)
 • Em 1492 Colombo descobre o novo mundo (1492-ben Kolumbusz felfedezte az új világot)
 • O senhor vira à esquerda (Ön forduljon le balra)

A jelen idő más kifejezésmódjafolyamatosság kifejezése

Portugáliában: ESTAR jelen időben + a + főnévi igenév

Brazíliában: ESTAR jelen időben + határozói igenév (gerúndio)

Példamondatok a portugáliai nyelvváltozatból:

 • Estou a falar com o teu pai. (Épp apukáddal beszélek)
 • O gato preto está a beber leite quente (A fekete cica épp meleg tejet iszik)
 • Estão a correr no parque (Épp futnak a parkban)
 • Estamos a discutir (Épp vitatkozunk)

Példamondatok a brazíliai nyelvváltozatból:

 • Estou falando com o teu pai (Épp apukáddal beszélek)
 • O gato preto está bebendo leite quente ( A cica épp meleg tejet iszik)
 • Estão correndo no parque (Épp futnak a parkban)
 • Estamos discutindo (Épp vitatkozunk)

Link a portugál jelen idő témához:

Brazilianote – Verbos regulares no presente – világosan bemutatja a szabályos igék ragozását és néhány rendhagyóságot, sajátosságot

Verbix – portugál igék ragozása, nem csak jelen időben

Felhasznált irodalom a portugál jelen időhöz:

Morvay Károly: Kevés szóval portugálul, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

Manuela Cook: Portugál nyelvkönyv (Tanulj magad!), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

– – –

További portugál igeidőkről a bejegyzések előkészületben: A kijelentő mód összetett múlja (Pretérito perfeito composto); A kijelentő mód összetett régmúltja (Pretérito mais-que-perfeito (composto))

5 komment:

 1. szeptember 23, 2011

  Barlai-Szabó Endre Válasz

  Én a helyedben oda írnám a melléknévi igeneveket,és a határozói igeneveket,ha már oda írtad az ige feltételes módját!
  Csak ennyi

 2. szeptember 7, 2013

  Dani Válasz

  Nem olvastam át az egész oldalt, és remélem nincs benne több hiba, de az “esni” ige spanyolul “caer”, portugálul “cair”. Amúgy jó az oldal.

 3. szeptember 9, 2013

  Bodnár Tamás Válasz

  Kedves Dani! Köszönöm a javítást. Egyébként a Kevés szóval portugálul könyvben caer-nek írják a függelékben. De most megnéztem egy netes és egy nyomtatott szótárban is, és tényleg cair. Örülök, ha át tudod olvasni a többit is. És örülök, hogy tetszik az oldal! Sajnos a portugál igeragozásról szóló rész még elég hiányos. Csak feltettem ide, amit korábban kijegyzeteltem magamnak.

 4. december 23, 2016

  Nagy Ferenc Válasz

  A rendhagyó igéket nem a főnévi igenév szerint kellene ABC-sorrendbe rendezni, hanem a rendhagyás mikéntje szerint csoportosítsa!
  Példa csoportokra:
  * Személyrag
  – szabálytalan magánhangzó az E. sz. 1. sz. személyragjában,
  – szabálytalan magánhangzó az E. sz. 3. sz-ben,
  – szabálytalan magánhangzó az E. sz. 3. sz-ben,
  – leesett végződés,
  * Tő vége
  – lecserélt mássalhangzó az E. sz. 1. sz-ben,
  – lecserélt mássalhangzó az E. sz. 3. sz-ben,
  * Tő közepe
  – lecserélt mássalhangzó az E. sz. 1. sz-ben,
  – lecserélt mássalhangzó az E. sz. 3. sz-ben,

  ezek közül több is stb.

  • december 23, 2016

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   A korábbi jegyzeteimet csak feltöltöttem ide, nem foglalkoztam részletesen a rendhagyó igékkel. Ha az említett csoportokhoz odaírja, mely igék tartoznak oda, és elküldi akár e-mailben nekem a tamas kuukkac webnyelv hu címre, kiegészítem a bejegyzést az oldalon. Jelenleg nincs kapacitásom, hogy magam utánajárjak a csoportoknak. De engem is foglalkoztat a dolog, egyszer majd megcsinálom, de az lehet, hogy soká lesz.
   Köszönöm a kommentet!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.