Angol folyamatos jelen idő – Present continuous

Az angol folyamatos jelen idő
(Present continuous vagy Present progressive)

Az angol folyamatos jelen idő képzése: a to be ige ragozva egyszerű jelen időben, amit a főige ING-es alakja követ:

TO BE egyszerű jelen időben + IGE+ING

A to work (dolgozni) ragozása:

Állító alak Kérdő alak Tagadó alak
I am working

you are working

he / she / it is working

am I working?

are you working?

is he/she/it working?

I am not working

you are not working

he / she / it is not working

we are working

you  are working

they are working

are we working?

are you working?

are they working?

we are not working

you are not working

they are not working

Ahogy egyébként a létige jelen idejében, itt is lehet összevont alakokat használni állító és tagadó alakban, pl.: I’m working, you’re working, he’s working; I’m not working, he isn’t working, we aren’t working.
Lehet kérdezni és tagadni egyszerre is: Aren’t you working? (Nem dolgozol?) Ha nem összevont alakot használunk ilyenkor, a not helye az alany után van: Are you not working?

Feladat: Fordítsuk angolra a folyamatos jelen idő használatával! (tanulni: to learn, sétálni: to walk, olvasni: to read, nézni: to watch, hallgatni valamit: to listen to, beszélni: to speak)

Tanulok. Sétálok. Olvasol? Mit olvasol? Tévét nézünk. Tévét néztek? Mit néztek? Peter hallgatja a rádiót. Ki hallgatja a rádiót? Kik hallgatják a rádiót? Nem dolgoznak ők? Ki nem dolgozik? Kik nem dolgoznak? Peter beszél. Peter és Jane beszél. Ki beszél? Kik beszélnek?

Hogy van az ige ing-es alakja?

Az ING-es alak képzése: egyszerűen a főigével egybe írjuk az ING ragot (pl. work + ing = working). Azonban néhány szabályra ügyelnünk kell:

  • A szóvégi néma e az ige végéről eltűnik: have + ing = having; arrive + ing = arriving; write + ing = writing. Nem tűnik el az e az ige végéről, ha nem néma: be + ing = being. Kivétel még: dye + ing = dyeing; die + ing = dying, lie + ing = lying.
  • Ha az ige végén egyetlen, nem dupla mássalhangzó áll, amit egyetlen betűvel írt rövid és hangsúlyos magánhangzó előz meg, akkor a szóvégi mássalhangzó megkettőződik: swim + ing = swimming; put + ing = putting; sit + ing = sitting. Ez elsősorban az egy szótagú igékre jellemző, de több szótagú ige utolsó szótagja is lehet hangsúlyos, pl. prefer + ing = preferring.
    Erre egyébként hangtani okok miatt van szükség: ha nem kettőződne meg a szóvégi mássalhangzó, megváltozna előtte a magánhangzó kiejtése, így pl. az /i/ kiejtése “áj”-ra változna.
    A brit angolban a travel alakjából travelling lesz, az amerikai angolban traveling.

.

Bővebben:

Angol ing -es alak: képzése, helyesírási sajátosságai

Angol helyesírás – -s, -ed és -ing végződés

Az ige ING-es alakját az angol folyamatos jelen időn kívül más szerepkörben is használjuk. Így pl. kifejezhetjük vele a magyar folyamatos melléknévi igenevet, lehet jelző (pl. the singing boy = az éneklő fiú), fordítható olykor -ás, -és végű főnévnek (pl. eating makes you fat = az evéstől meghízik az ember), de fordítható -ni végű főnévi igenévnek is magyarra (pl. I like swimming = szeretek úszni).

Feladat: fordítsuk angolra a folyamatos jelen idő használatával!

Peter úszik. Peter és Jane úszik. Levelet írok. Mit írsz? Ki ír levelet? Ott ülnek. Kik ülnek ott?

Can és társai folyamatos jelen időben? Lehetséges?

A módbeli segédigéket nem tehetjük folyamatos jelen időbe. Ez nem azt jelenti, hogy nem fejezhetünk ki folyamatos cselekvést, ha a mondatban módbeli segédige van. Ha úgy akarunk folyamatosságot kifejezni, hogy módbeli segédige van a mondatban, akkor a módbeli segédige egyszerű jelen időben marad, utána jön változatlan alakban a be, majd a főige ING-es alakja, pl.

He must be working – Bizonyára dolgozik / Dolgoznia kell (éppen).

He can be swimming – Most éppen úszhat.

Rövid válasz (short answer)

Ha egy kérdésre igennel vagy nemmel válaszolhatunk, az angol ritkán használja önmagában csak a yes-t vagy a no-t. Ehelyett ún. rövid választ használunk, azaz a yes vagy no után megismételjük az alanyt, mindig névmás formájában, és utána kitesszük a segédigét. Igenlő rövid válaszban a yes után nem szabad összevont (aposztrófos) alakot használni (tehát pl. I am helyett nem használható az I’m). Tagadó rövid válaszban viszont a no után mindig összevont alakot kell használni (aposztróffal helyettesítve a kieső betűt):

Are you working? – igenlő válasz: Yes, I am. tagadó válasz: No, I’m not
Is Peter working? – igenlő válasz: Yes, he is. tagadó válasz: No, he isn’t
Are they working? – igenlő válasz: Yes, they are. tagadó válasz: No, they aren’t.

A angol folyamatos jelen idő használata

1. Elsősorban olyan cselekvések, történések kifejezésére használjuk, melyek a beszéd pillanatában, a jelenben folyamatban vannak, éppen akkor történnek, amikor beszélünk róluk. (Szemben az olyan cselekvésekkel, melyek minden nap megtörténnek, ismétlődnek, de a beszéd pillanatában nincsenek folyamatban.)

I am working at the moment = Ebben a pillanatban dolgozom.
I am reading this website now = Most ezt az oldalt olvasom.
We are waiting for the bus but it is not coming = Várunk a buszra, de nem jön.
He’s just listening to the radio = Éppen rádiót hallgat.
What are you doing? = Mit csinálsz (most)?
(vö. What do you do? = Mit csinálsz (általában)?, azaz: Mit dolgozol, mi a munkád?)

Ezért gyakran állnak olyan időhatározók a mondatban folyamatos jelen idő mellett, mint pl. at the moment (ebben a pillanatban), now (most), just (éppen), mert ezek a jelenre utalnak.

Nem használjuk a folyamatos jelen időt olyan cselekvések, történések kifejezésére, melyek a beszéd pillanatában történnek meg ugyan és nem ismétlődnek rendszeresen, viszont nagyon rövid idő alatt, egy pillanat alatt megtörténnek. Sok ige, a jelentéséből adódóan sem fejezhet ki folyamatos, csak pillanatnyi cselekvést:

Tom and Jerry enter the room and fall = Tom és Jerry belépnek a szobába és elesnek.
Nobody answers = Senki sem felel.

Magyarul sem mondható, hogy éppen lépnek befelé a szobába és éppen esnek el. Az elesés nem képzelhető el, mint a jelenben folyamatban lévő cselekvés.

2. Másodsorban használható az angol folyamatos jelen idő bosszantó cselekvések kifejezésére, melyek nincsenek a beszéd pillanatban folyamatban, hanem szokásos, ismétlődő cselekvések, és a beszélőt bosszantja, hogy pl. valaki mindig, állandóan csinál valamit. Ilyenkor mindig van a mondatban valamilyen határozatlan időt kifejező határozószó (általában az always, ami a létige és a főige közé kerül), ami az ismétlődésre utal:

My neighbour is always making noise = A szomszédom mindig zajong.
You are always asking the same questions, I am fed up = Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszed fel, már elegem van.

3. Használhatjuk a folyamatos jelen időt átmeneti állapotok kifejezésére, amikor valaminek az átmenetiségét hangsúlyozzuk, szemben állandó állapotokkal. Az ilyen cselekvések a beszéd pillanatában is aktuálisak, bár nincsenek feltétlen folyamatban a beszéd pillanatában. Azt fejezhetjük így ki, hogy most éppen olyan időszak van, amikor az adott dolog aktuális:

You are working hard today – Ma keményen dolgozol (de pl. tegnap nem így volt, és ebben a pillanatban lehet, hogy nem is dolgozol).
We are living here this year – Idén itt lakunk.
You are joking a lot this evening – Ma este sokat viccelődsz.

Ilyen esetben a mondatban gyakran van jelenre, de nem közvetlen a beszéd pillanatára utaló határozószó: today, this year, this week, this evening.

4. Ha a jelen időszakra vonatkozó változásokról beszélünk, azt is folyamatos jelennel fejezzük ki:

The population of this country is rising – Az ország népessége növekszik.
The situation is getting better – A helyzet egyre jobb.

5. Kifejezhetünk vele jövő időt is. Olyan jövő idejű cselekvést, amit elterveztünk, és biztos, hogy meg fog történni. Pl. a naplóba már be van írva, hogy azt terveztük egy bizonyos időpontra. Teljesen meg van szervezve:

We are having a party tomorrow – Holnap bulizunk.

Gyakorló feladat az angol folyamatos jelen időhöz:

— angol folyamatos jelen idő – present continuous —

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition, Oxford University Press, 1995.

Linkek:

English Tenses – Help2Say

Kapcsolódó bejegyzés:

Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.