A török folyamatos jelen idő (Şimdiki zaman)

A török folyamatos jelen idő

Şimdiki zaman

.A törökben a főnévi igenév végződése -mak, -mek. Mély hangrendű tő esetén -mak, magas hangrendű tő esetén -mek.
A török folyamatos jelen idő képzéséhez a főnévi igenév -mak, -mek végződését elhagyjuk, ennek helyébe tesszük a ragokat.

Állítás:

yapmak (csinálni) → yap + ıyor + um = yapıyorum (én csinálok)
sevmek (szeretni) → sev + iyor + sun = seviyorsun (te szeretsz)
oturmak (ülni) → otur + uyor + = oturuyor (ő ül)
görmek (látni) → gör + üyor + uz = görüyoruz (mi látunk)
okumak (olvasni) → oku + yor + sunuz = okuyorsunuz (ti olvastok)
öğrenmek (tanulni) → öğren + iyor + lar = öğreniyorlar (ők tanulnak)

Az ige tövéhez először is egy időjel járul, majd ehhez a személyragok. Az időjel a hangilleszkedési szabályok értelmében lehet -iyor, -ıyor, -uyor és -üyor, ill. magánhangzó végű tő esetén -yor, amit mindig a személyragok követnek. Amint látjuk, az jel kötőhangként szerepel, ezért van, hogy bizonyos esetekben csak -yor alak kerül a szóhoz.

-()yor
MÁSSALHANGZÓ VÉGŰ TŐ MAGÁNHANGZÓ VÉGŰ TŐ
(ami nem -a vagy -e)
A/I » -ıyor E/İ » -iyor O/U » -uyor Ö/Ü » -üyor -yor
al|ıyor
(vesz/kap)
ver|iyor
(ad)
koş|uyor
(fut)
yüz|üyor
(úszik)
oku|yor
(olvas)

Azok az igék, melyeknek töve “a” vagy “e” hangra végződne, ezeket a hangokat elhagyják, és az időjel a hagyományos (fenti) szabály szerint fog a szóhoz tevődni. Hasznos, ha megjegyezzük, hogy -ayor és -eyor végű ige sosem keletkezhet. (Tagadó formánál is ezért válik le a tagadó jel magánhangzója, mivel ezekre a betűkre végződnek.)

-ayor -eyor
(ért) anlamak » anlıyor (néz (TV-t)) izlemek » izliyor
(él) yaşamak » yaşıyor (hallgat (zenét)) dinlemek » dinliyor
(játszik) oynamak » oynuyor (mond) söylemek » söylüyor
(mos) yıkamak » yıkıyor (hiányzik) özlemek » özlüyor
(elkezd(ődik)) başlamak » başlıyor (vár) beklemek » bekliyor

Amint ezzel az alakkal megvagyunk, utána jönnek a klasszikus személyragok (amiket eddig is használtunk). Azonban az időjel állandó o hangzója miatt csak egyetlen alakjára lesz szükségünk a ragoknak. E/3-ban nincs végződés, ez a legtöbb nyelvtani dolognál is így lesz (hasznos, ha ismerjük a zéró morféma fogalmát).

Ben
Sen
O
-(y)ım/im/um/üm
-sın/sin/sun/sün
Biz
Siz
Onlar
-(y)ız/iz/uz/üz
-sınız/siniz/sunuz/sünüz
(-lar/ler)

Példák a ragozásra:

AÇMAK
(bekapcsol)
DİNLENMEK
(pihen)
KONUŞMAK
(beszél)
YÜZMEK
(úszik)
ıyorum
ıyorsun
ıyor
ıyoruz
ıyorsunuz
ıyor(lar)
dinleniyorum
dinleniyorsun
dinleniyor
dinleniyoruz
dinleniyorsunuz
dinleniyor(lar)
konuşuyorum
konuşuyorsun
konuşuyor
konuşuyoruz
konuşuyorsunuz
konuşuyor(lar)
yüzüyorum
yüzüyorsun
yüzüyor
yüzüyoruz
yüzüyorsunuz
yüzüyor(lar)
ANLAMAK
(ért)
SÖYLEMEK
(mond)
UYUMAK
(alszik)
YÜRÜMEK
(sétál)
anlıyorum
anlıyorsun
anlıyor
anlıyoruz
anlıyorsunuz
anlıyor(lar)
söylüyorum
söylüyorsun
söylüyor
söylüyoruz
söylüyorsunuz
söylüyor(lar)
uyuyorum
uyuyorsun
uyuyor
uyuyoruz
uyuyorsunuz
uyuyor(lar)
yürüyorum
yürüyorsun
yürüyor
yürüyoruz
yürüyorsunuz
yürüyor(lar)

.

.

Tagadás:
A törökben külön tagadójel létezik, ez a -ma ill. -me (a tő hangrendjének megfelelően). Ez kerülne az időjel elé – mivel azonban az időjel itt magánhangzóval kezdődik mindig, a -ma és -me a-ja ill. e-je kiesik (mivel nincs -ayor/eyor vegződés). Így a tagadó alak alaktanilag annyiban különbözik az állító alaktól, hogy egy m betű kerül az igető és az időjel közé . Tagadásnál külön kell figyelni azokra az igékre, melyek állításkor valamilyen változáson mentek keresztül. Tagadásnál külön szabály ezekre az igékre nincs!

török folyamatos jelen idő

A török folyamatos jelen idő tagadó alakjának képzése

AÇMAK
(bekapcsol)
DİNLENMEK
(pihen)
KONUŞMAK
(beszél)
YÜZMEK
(úszik)
mıyorum
mıyorsun
mıyor
mıyoruz
mıyorsunuz
mıyor(lar)
dinlenmiyorum
dinlenmiyorsun
dinlenmiyor
dinlenmiyoruz
dinlenmiyorsunuz
dinlenmiyor(lar)
konuşmuyorum
konuşmuyorsun
konuşmuyor
konuşmuyoruz
konuşmuyorsunuz
konuşmuyor(lar)
yüzmüyorum
yüzmüyorsun
yüzmüyor
yüzmüyoruz
yüzmüyorsunuz
yüzmüyor(lar)
ANLAMAK
(ért)
SÖYLEMEK
(mond)
UYUMAK
(alszik)
YÜRÜMEK
(sétál)
anlamıyorum
anlamıyorsun
anlamıyor
anlamıyoruz
anlamıyorsunuz
anlamıyor(lar)
söylemiyorum
söylemiyorsun
söylemiyor
söylemiyoruz
söylemiyorsunuz
söylemiyor(lar)
uyumuyorum
uyumuyorsun
uyumuyor
uyumuyoruz
uyumuyorsunuz
uyumuyor(lar)
yürümüyorum
yürümüyorsun
yürümüyor
yürümüyoruz
yürümüyorsunuz
yürümüyor(lar)

.

Kérdés:

Az állítás kérdése hasonlóan történik a folyamatos jelen időben, mint a névszói állítmánynál. Az igetőhöz időjel (-ıyor/iyor/uyor/üyor/yor) járul, de személyragokat nem kap. A kérdőszócska (mı/mi/mu/mü) az ige után áll, ez kapja a személyragokat (muyum, musun, mu; muyuz, musunuz). A T/3 alakban kivételesen az ige kapja a személyragot (-lar), a kérdőszócska (mı) nem kap ragot.

török folyamatos jelen idő

A török folyamatos jelen idő kérdő alakjának képzése

Példa:

konuşmak (beszélni):

Konuşuyor muyum? (Beszélek?)
Konuşuyor musun? (Beszélsz?)
Konuşuyor mu? (Beszél?)

Konuşuyor muyuz? (Beszélünk?)
Konuşuyor musunuz? (Beszéltek?)
Konuşuyorlar mı? (Beszélnek?)

Tagadás kérdése:

A tagadó alakhoz hasonlóan a tagadójel (m) az időjel (-iyor, -uyor, stb.) elé kerül, ez kerül az igető végére, azonban személyragok nem járulnak hozzá. Az ige után áll az igétől különírva a kérdőszócska (mu-), ez kapja a személyragokat (muyum, musun…).
A “sima” kérdő alaktól csak annyiban különbözik a tagadó-kérdő alak tehát, hogy egy -m- betű kerül az igető és az időjel közé, ami a tagadást fejezi ki, vö.: Konuşuyor muyuz? – Beszélünk? Konuşmuyor muyuz? – Nem beszélünk?

török folyamatos jelen idő

A folyamatos jelen idő tagadó-kérdő alakjának képzése a törökben

Példa:

kızmak (bosszankodni):

Kızmıyor muyum? (Nem bosszankodom?)
Kızmıyor musun? (Nem bosszankodsz?)
Kızmıyor mu? (Nem bosszankodik?)

Kızmıyor muyuz? (Nem bosszankodunk?)
Kızmıyor musunuz? (Nem bosszankodtok?)
Kızmıyorlar mı? (Nem bosszankodnak?)


Rendhagyó igék:

Rendhagyó ige a török nyelvben igen kevés van. Mindössze 7 alap ige van, ami megváltozik folyamatos jelenben. Ezt két csoportra lehet szedni.

1. t » d: Egyik fajtája, melyben a szótő és az időjel között a “t” hang “d”-re vált állító alakban. Ebből 5 ilyen ige van (illetve bizonyos értelemben több is lentebb említve a * jelnél):

Ige Állítás Tagadás Állítás kérdése Tagadás kérdése
ditmek (tép, szakít)
didiyor ditmiyor didiyor mu ditmiyor mu
etmek* (tesz)
ediyor etmiyor ediyor mu etmiyor mu
gitmek (megy)
gidiyor gitmiyor gidiyor mu gitmiyor mu
gütmek (terel)
düyor gütmüyor düyor mu gütmüyor mu
tatmak (kóstol)
tadıyor tatmıyor tadıyor mu tatmıyor mu

 *és az “etmek” igével összeolvadt alakok mindegyike a fentebb látható módon változik jelen időben:

affetmek (affediyor) – megbocsát
emretmek (emrediyor) – rendel

seyretmek (seyrediyor) – néz (TV-t)
hissetmek (hissediyor) – érez
kahretmek (kahrediyor) – eltávolít
katletmek (katlediyor) – (le)mészárol
reddetmek (reddediyor) – visszautasít
kaybetmek (kaybediyor) – elveszít
gevşetmek (gevşediyor) – lazít, pihen
sabretmek (sabrediyor) – türelmesnek lenni

keşfetmek (keşfediyor) – felfedez
kaydetmek (kaydediyor) – bejegyez, regisztrál
üretmek (ürediyor) – előállít

fethetmek (fethediyor) – meghódít
zannetmek (zannediyor) – gondol

VIGYÁZZ! Vannak igék, melyek csak látszólagosan hasonlítanak a fentebb említetthez, ezek valójában önállóak, nem az “etmek”-kel vannak összeolvadva. Ezekben nincs t » d hangváltozás, szabályosan képzik alakjukat!
benzetmek (benzetiyor) – összehasonlít
öğretmek (öğretiyor) – tanít
yetmek (yetiyor) – elégnek lenni
yoketmek (yoketiyor) – eltávolít, eltűntet
yönetmek (yönetiyor) – irányít

2. e » i: Másik ilyen csoport az egy szótagú “e” végű szótövű igék. Ezek az igék – mivel nincs -eyor végződés – ugyanúgy elhagyják “e” hangzójukat. Ám ebben az esetben nem lesz magánhangzó a szótőben, amihez az időjel hangrendileg hasonul… Hoppá!!! Ám valamiért -iyor végződést fog kapni állító alakban. Ha nagyon akarunk, ezt a szabályt is meg lehet közelíteni valamilyen logikai módon, de véleményem szerint, nem érdemes, egyszerűbb csak megjegyezni, mivel csak két ilyen ige létezik:

Ige Állítás Tagadás Állítás kérdése Tagadás kérdése
yemek (eszik) yiyor yemiyor yiyor mu yemiyor mu
demek (mond) diyor demiyor diyor mu demiyor mu

Csak azok kedvéért, akik szeretnének mindenre okot találni: azért kaphat -i- hangot az időjel magánhangzó híján, mert az “e” hang után az ı/i/u/ü hangváltozás értelmében “i” magánhangzóként alkalmazkodik a hang (mint a négyalakú toldalékok).

Használata:

1. A cselekvés a beszéd pillanatában történik:

Şimdi ne yapıyorsun? Most mit csinálsz?
Televizyon izliyorum.
Nézem a televíziót.
Anneciğim mutfakta yemek pişiriyor. Édesanyám a konyhában ételt főz.

2. A közeli jövőben történő határozott szándékú cselekvés kifejezésére:

Maçımız 10:30’da başlıyor. A meccsünk 10:30-kor kezdődik.
Yarın alışverişe gidiyorum. Holnap elmegyek bevásárolni.
Hâlâ evde misin?! Okula gitmiyor musun? Még mindig otthon vagy?! Nem mész iskolába?

3. Rendszeres cselekvések, állapotok, és törvényszerűségek kifejezésére:

Sarımsağı sevmiyorum. Nem szeretem a fokhagymát.
Bir bankada çalışıyorum. Egy bankban dolgozom.
Her gün saat yedide otobüse biniyorum. Minden nap hét órakor szállok fel a buszra.

Şimdiki zaman eki: -()yor
Állítás Tagadás Állítás kérdése Tagadás kérdése
-(I°)yorum
-(I°)yorsun
-(I°)yor
-(I°)yoruz
-(I°)yorsunuz
-(I°)yor(lar)
-mI°yorum
-mI°yorsun
-mI°yor
-mI°yoruz
-mI°yorsunuz
-mI°yor(lar)
-(I°)yor muyum
-(I°)yor musun
-(I°)yor mu
-(I°)yor muyuz
-(I°)yor musunuz
-(I°)yor(lar) mI°
-mI°yor muyum
-mI°yor musun
-mI°yor mu
-mI°yor muyuz
-mI°yor musunuz
-mI°yor(lar) mI°

 

Ez a bejegyzés nem jöhetett volna létre Kriseff (hristfor@inbox.ru) nélkül!

Feladatok gyakorláshoz:

Keresd meg a párját! – Az okumak (olvasni) ige gyakorlása állító alakban

Keresd meg a párját! – A gelmek (jönni) ige gyakorlása állító alakban

Keresd meg a párját! – Gyakorlás többféle igével, csak állító alakban

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelően ragozott igével! – A török folyamatos jelen idő kérdő és tagadó alakját is gyakorolhatjuk. Az igealakok beírásához segítséget nyújt a typeit.org oldal a török karakterek előhívásakor.Török nyelvi teszt, folyamatos jelen idő

Teszt a török folyamatos jelen időhöz (Şimdiki zaman)

Link:

Mehmet Seyhan Youtube videójában elmagyarázza az állító alakokat angolul.

2 komment:

  1. Kedves Szerkesztő!

    A yönetmek ige jelentése tényleg az hogy sikerül?

  2. július 2, 2020

    Kriseff Válasz

    Valóban nem. Néha velem is megesik… Javítottam a jelentést. Köszönöm az észrevételt!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.