Melléknevek és határozószók fokozása a németben


Német melléknevek és határozószók fokozása

A német melléknevek és határozószók fokozása megegyezik. Hiszen a melléknevek határozószóként is használhatók, fokozásuk sem tér el.

Melléknevek fokozása

 

Középfokban -er, felsőfokban -(e)st ragot kap a melléknév:

billig – billiger – billigst-
(olcsó – olcsóbb – legolcsóbb)

Például: Dieses Haus ist am billigsten – Ez a ház a legolcsóbb.

(A felsőfokú alak ebben a formában nem fordul elő mondatokban, csak ragozva, mégis ez tekintendő a felsőfokú melléknév alapalakjának. Mivel mindig valamilyen ragot kap, a végére itt – jelet tettem. Például, ha önállóan mondat végén áll a felsőfokú melléknév, akkor elé am elöljárószó, a végére pedig -en rag kerül)

A felsőfokban akkor áll e is az st előtt, ha a melléknév d, t, s, ß, x, z, sch végű, valamint egyszótagú vagy az utolsó szótagja hangsúlyos:

weit – weiter – weitest- (messze – messzebb – legmesszebb)
wild – wilder – wildest (vad – vadabb – legvadabb)
heiß – heißer – heißest- (forró – forróbb – legforróbb)
kurz – kürzer – kürzest- (rövid – rövidebb – legrövidebb)

interessant – interessanter – interessantest- (érdekes – érdekesebb – legérdekesebb)

Példák: Dieser Kontinent ist am heißesten – Ez a földrész a legforróbb.
Dein Buch ist am interessantesten – A te könyved a legérdekesebb.

de:

reizend – reizender – reizendst-
(bájos – bájosabb – legbájosabb)

kivétel:
groß – größer – größt-
(nagy – nagyobb – legnagyobb)

Például: Unsere Firma ist am größten – A mi cégünk a legnagyobb.

Néhány, főleg egyszótagú melléknév magánhangzója Umlautot kap:

dumm – dümmer – dümmst- (buta – butább – legbutább)

Die Viren sind am dümmsten – A vírusok a legbutábbak.

Ilyen melléknevek még például: arg, alt, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, dumm, jung, klug, kurz

Egyes melléknevek Umlauttal és anélkül is képezhetik fokozott alakjaikat:

gesund – gesunder – gesundest
gesund – gesünder – gesündest
(egészséges – egészségesebb – legegészségesebb)

Megjegyzés: A gesünder, gesündest- jóval gyakoribb, mint a gesunder, gesundest- alak. Főleg azért, mert a gesunder lehet a gesund ragozott alakja, amikor a melléknevet vegyesen vagy erősen ragozzuk. (Például: ein gesunder Mann – egy egészséges férfi. De: Jener Mann ist gesünder – Az a férfi egészségesebb.)

Ide tartozik: bang, blaß, glatt, karg, naß, schmal, fromm, krumm, rot.

Soha nem kapnak Umlautot:

-au- tőhangzós melléknevek, pl. blau – blauer (kékebb);
-bar, -e, -el, -er, -en, -haft, -ig, -lich képzős melléknevek (pl. wunderbar – wunderbarer; dunkel – dunkler; trocken – trockener; hungrig – hungriger)
– idegen eredetű melléknevek, pl. interessant – interessanter; altmodisch – altmodischer
– a melléknévi igenevek (Partizip Präsens és Partizip Perfekt) (pl. am besuchtesten – a leglátogatottabb [ország])

Angolosok, vigyázat! Az egyszótagú, egyetlen mássalhangzóra végződő melléknevek utolsó mássalhangzója nem duplázódik meg fokozásnál! (angol: big – bigger – biggest; német: schmal – schmäler – schmälst) Az angollal ellentétben a felsőfokú melléknév végződése nem mindig -est, a legtöbbször csak -st. (A különbségek a két nyelv hangtani-alaktani eltéréseiből adódnak: az angol a kiejtés (rövid tőhangzó) megőrzése érdekében megduplázza az utolsó mássalhangzót, valamint igyekszik a mássalhangzótorlódásokat kikerülni. A német tőhangzó pedig nem feltétlen rövid a zárt szótagban (pl. schön – hosszan ejtendő az “ő”), amikor az angolban, így rövidségének megőrzésére sem kell figyelni.

Az -e, -el, -er, -en végű melléknevek e-je kiesik a középfok -er ragja előtt (az –er, -en e-je meg is maradhat):

müde – müder – müdest (fáradt)
dunkel – dunkler – dunklest (sötét)
teuer – teu(e)rer – teuerst (drága)
trocken – trock(e)ner – trockenst (száraz)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

hoch – höher – höchst-
nahe – näher – nächst-
gern – lieber – liebst-
gut – besser – best-
viel – mehr – meist-
wenig – minder – mindest- (vagy: wenig – weniger – wenigst-)
groß – größer – größt (A felsőfokot képzi rendhagyóan.)

Német melléknevek és határozószók fokozása

Német melléknevek és határozószók fokozása: ügyeljünk arra is, hogy a GUT melléknevet ne úgy fokozzuk, ahogy a tévében hallottuk!

 

A fokozott melléknév mint jelző:

A fokozott melléknevet ugyanúgy ragozzuk jelzőként, mint a többi melléknevet:

das neue Haus – das neuere Haus – das neueste Haus
ein neues Haus – ein neueres Haus

das große Problem – das größere Problem – das größte Problem
ein großes Problem – ein größeres Problem

A fokozott melléknév, mint az állítmány névszói része:

Felsőfokban kétféleképpen is kifejezhetjük: határozott névelő + gyenge ragozással, vagy am + -en:

Dieses Haus ist das schönste.
Dieses Haus ist am schönsten.

Ha hasonlító szerkezet is van a mondatban, akkor az am-os alakot nem használhatjuk:

Dieses Haus ist das schönste in der Welt.

Hiányos fokozású melléknevek:

Egyes mellékneveknek nincs középfokú alakjuk sem a magyarban, sem a németben:

der/die/das obere (felső) – der/die/das oberste (legfelső)
der/die/das untere (alsó) – der/die/das unterste (legalsó)
der/die/das äußere (külső) – der/die/das äußerste (legkülső)
der/die/das innere (belső) – der/die/das innerste (legbelső)
der/die/das hintere (hátsó) – der/die/das hinterste (leghátsó)
der/die/das vondere (elülső) – der/die/das vonderste (legelülső)

Nem fokozható melléknevek:

Amiket a magyarban nem fokozhatunk, azokat értelemszerűen a németben sem, pl. „élő”, „halott” – ezeknek nincs fokuk. Az igéből képzett Partizip alakok mint melléknevek sem fokozhatók általában.

Hasonlító szerkezetek:

Alapfokban: (eben)so … wie = (ugyan)olyan …, mint …
Középfokban: als

Dieses Haus ist so hoch wie das andere – Ez a ház olyan magas, mint a másik.
Dein Haus ist höher als meines – A te házad magasabb, mint az enyém.

Kiegészítés: az égtájakból képzett mellékneveket is lehet fokozni:

nördlich (északi) – nördlicher (északibb) – am nördlichsten (legészakibb)
südlcih (déli) – südlicher (délibb) – am südlichsten (legdélibb)
östlich (keleti) – östlicher (keletibb) – am östlichsten (legkeletibb)
westlich (nyugati) – westlicher (nyugatibb) – am westlichsten (legnyugatibb)

 

A határozószók fokozása

 

A melléknévből képzett határozószókat ugyanúgy fokozzuk, mint a mellékneveket. Felsőfokban a melléknév előtt am elöljárószó, a melléknév végén -en rag áll általában:

schön (szép) – schöner (szebben) – am schönsten (a legszebben)

Ich arbeite fleißiger. Du arbeitest am fleißigsten.

Rendhagyó fokozásúak:

bald – eher – am ehesten
gern – lieber – am liebsten
oft – öfter/häufiger – am häufigsten
sehr/viel – mehr – am meisten
wenig – weniger/minder – am wenigsten/am mindesten
wohl – besser/wohler – am besten/am wohlstenNémet melléknév- és kedélyfokozó teszt

Teszt a német melléknevek és határozószók fokozásához

Melléknévfokozás más nyelvekben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása az angolban. A melléknevek fokozása a hollandban.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása az olaszban. A melléknevek fokozása a franciában.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.