Melléknevek és határozószók fokozása a németben


Német melléknevek és határozószók fokozása

A német melléknevek és határozószók fokozása megegyezik. Hiszen a melléknevek határozószóként is használhatók, fokozásuk sem tér el.

Melléknevek fokozása

 

Középfokban -er, felsőfokban -(e)st ragot kap a melléknév:

billig – billiger – billigst-
(olcsó – olcsóbb – legolcsóbb)

Például: Dieses Haus ist am billigsten – Ez a ház a legolcsóbb.

(A felsőfokú alak ebben a formában nem fordul elő mondatokban, csak ragozva, mégis ez tekintendő a felsőfokú melléknév alapalakjának. Mivel mindig valamilyen ragot kap, a végére itt – jelet tettem. Például, ha önállóan mondat végén áll a felsőfokú melléknév, akkor elé am elöljárószó, a végére pedig -en rag kerül)

A felsőfokban akkor áll e is az st előtt, ha a melléknév d, t, s, ß, x, z, sch végű, valamint egyszótagú vagy az utolsó szótagja hangsúlyos:

weit – weiter – weitest- (messze – messzebb – legmesszebb)
wild – wilder – wildest (vad – vadabb – legvadabb)
heiß – heißer – heißest- (forró – forróbb – legforróbb)
kurz – kürzer – kürzest- (rövid – rövidebb – legrövidebb)

interessant – interessanter – interessantest- (érdekes – érdekesebb – legérdekesebb)

Példák: Dieser Kontinent ist am heißesten – Ez a földrész a legforróbb.
Dein Buch ist am interessantesten – A te könyved a legérdekesebb.

de:

reizend – reizender – reizendst-
(bájos – bájosabb – legbájosabb)

kivétel:
groß – größer – größt-
(nagy – nagyobb – legnagyobb)

Például: Unsere Firma ist am größten – A mi cégünk a legnagyobb.

Néhány, főleg egyszótagú melléknév magánhangzója Umlautot kap:

dumm – dümmer – dümmst- (buta – butább – legbutább)

Die Viren sind am dümmsten – A vírusok a legbutábbak.

Ilyen melléknevek még például: arg, alt, arm, hart, kalt, krank, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, groß, hoch, dumm, jung, klug, kurz

Egyes melléknevek Umlauttal és anélkül is képezhetik fokozott alakjaikat:

gesund – gesunder – gesundest
gesund – gesünder – gesündest
(egészséges – egészségesebb – legegészségesebb)

Megjegyzés: A gesünder, gesündest- jóval gyakoribb, mint a gesunder, gesundest- alak. Főleg azért, mert a gesunder lehet a gesund ragozott alakja, amikor a melléknevet vegyesen vagy erősen ragozzuk. (Például: ein gesunder Mann – egy egészséges férfi. De: Jener Mann ist gesünder – Az a férfi egészségesebb.)

Ide tartozik: bang, blaß, glatt, karg, naß, schmal, fromm, krumm, rot.

Soha nem kapnak Umlautot:

-au- tőhangzós melléknevek, pl. blau – blauer (kékebb);
-bar, -e, -el, -er, -en, -haft, -ig, -lich képzős melléknevek (pl. wunderbar – wunderbarer; dunkel – dunkler; trocken – trockener; hungrig – hungriger)
– idegen eredetű melléknevek, pl. interessant – interessanter; altmodisch – altmodischer
– a melléknévi igenevek (Partizip Präsens és Partizip Perfekt) (pl. am besuchtesten – a leglátogatottabb [ország])

Angolosok, vigyázat! Az egyszótagú, egyetlen mássalhangzóra végződő melléknevek utolsó mássalhangzója nem duplázódik meg fokozásnál! (angol: big – bigger – biggest; német: schmal – schmäler – schmälst) Az angollal ellentétben a felsőfokú melléknév végződése nem mindig -est, a legtöbbször csak -st. (A különbségek a két nyelv hangtani-alaktani eltéréseiből adódnak: az angol a kiejtés (rövid tőhangzó) megőrzése érdekében megduplázza az utolsó mássalhangzót, valamint igyekszik a mássalhangzótorlódásokat kikerülni. A német tőhangzó pedig nem feltétlen rövid a zárt szótagban (pl. schön – hosszan ejtendő az “ő”), amikor az angolban, így rövidségének megőrzésére sem kell figyelni.

Az -e, -el, -er, -en végű melléknevek e-je kiesik a középfok -er ragja előtt (az –er, -en e-je meg is maradhat):

müde – müder – müdest (fáradt)
dunkel – dunkler – dunklest (sötét)
teuer – teu(e)rer – teuerst (drága)
trocken – trock(e)ner – trockenst (száraz)

Rendhagyó fokozású melléknevek:

hoch – höher – höchst-
nahe – näher – nächst-
gern – lieber – liebst-
gut – besser – best-
viel – mehr – meist-
wenig – minder – mindest- (vagy: wenig – weniger – wenigst-)
groß – größer – größt (A felsőfokot képzi rendhagyóan.)

Német melléknevek és határozószók fokozása

Német melléknevek és határozószók fokozása: ügyeljünk arra is, hogy a GUT melléknevet ne úgy fokozzuk, ahogy a tévében hallottuk!

 

A fokozott melléknév mint jelző:

A fokozott melléknevet ugyanúgy ragozzuk jelzőként, mint a többi melléknevet:

das neue Haus – das neuere Haus – das neueste Haus
ein neues Haus – ein neueres Haus

das große Problem – das größere Problem – das größte Problem
ein großes Problem – ein größeres Problem

A fokozott melléknév, mint az állítmány névszói része:

Felsőfokban kétféleképpen is kifejezhetjük: határozott névelő + gyenge ragozással, vagy am + -en:

Dieses Haus ist das schönste.
Dieses Haus ist am schönsten.

Ha hasonlító szerkezet is van a mondatban, akkor az am-os alakot nem használhatjuk:

Dieses Haus ist das schönste in der Welt.

Hiányos fokozású melléknevek:

Egyes mellékneveknek nincs középfokú alakjuk sem a magyarban, sem a németben:

der/die/das obere (felső) – der/die/das oberste (legfelső)
der/die/das untere (alsó) – der/die/das unterste (legalsó)
der/die/das äußere (külső) – der/die/das äußerste (legkülső)
der/die/das innere (belső) – der/die/das innerste (legbelső)
der/die/das hintere (hátsó) – der/die/das hinterste (leghátsó)
der/die/das vondere (elülső) – der/die/das vonderste (legelülső)

Nem fokozható melléknevek:

Amiket a magyarban nem fokozhatunk, azokat értelemszerűen a németben sem, pl. „élő”, „halott” – ezeknek nincs fokuk. Az igéből képzett Partizip alakok mint melléknevek sem fokozhatók általában.

Hasonlító szerkezetek:

Alapfokban: (eben)so … wie = (ugyan)olyan …, mint …
Középfokban: als

Dieses Haus ist so hoch wie das andere – Ez a ház olyan magas, mint a másik.
Dein Haus ist höher als meines – A te házad magasabb, mint az enyém.

Kiegészítés: az égtájakból képzett mellékneveket is lehet fokozni:

nördlich (északi) – nördlicher (északibb) – am nördlichsten (legészakibb)
südlcih (déli) – südlicher (délibb) – am südlichsten (legdélibb)
östlich (keleti) – östlicher (keletibb) – am östlichsten (legkeletibb)
westlich (nyugati) – westlicher (nyugatibb) – am westlichsten (legnyugatibb)

 

A határozószók fokozása

 

A melléknévből képzett határozószókat ugyanúgy fokozzuk, mint a mellékneveket. Felsőfokban a melléknév előtt am elöljárószó, a melléknév végén -en rag áll általában:

schön (szépen) – schöner (szebben) – am schönsten (a legszebben)
fleißig (szorgalmasan) – fleißiger (szorgalmasabban) – am fleißigsten (a legszorgalmasabban)

Hans arbeitet fleißig. Ich arbeite fleißiger. Du arbeitest am fleißigsten – Hans szorgalmasan dolgozik. Én szorgalmasabban dolgozom. Te dolgozol a legszorgalmasabban.

Rendhagyó fokozásúak:

bald – eher – am ehesten
gern – lieber – am liebsten
oft – öfter / häufiger – am häufigsten
sehr / viel – mehr – am meisten
wenig – weniger / minder – am wenigsten / am mindesten
wohl – besser / wohler – am besten / am wohlsten

Übungen – Gyakorlatok

1. Alkoss mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használd a melléknevek fokozott alakjait!

Például: Elefant, Maus, hoch → Ein Elefant ist höher als eine Maus.

1. Winter, Sommer, warm
2. Ungarn, Deutschland, groß
3. mein Vater, mein Großvater, alt
4. ein Haus, ein Auto, teuer
5. eine Stadt, ein Dorf, klein
6. die deutsche Sprache, die chinesische Sprache, schwer

2. Fordítsd a mondatokat németre! Übersetze die Sätze ins Deutsche!

1. Berlin nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Berlin sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Több kenyerem van, mint neked.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. Az angol filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Goethe híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A feladatok megoldása.Német melléknév- és kedélyfokozó teszt

Teszt a német melléknevek és határozószók fokozásához

Melléknévfokozás más nyelvekben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása az angolban. A melléknevek fokozása a hollandban.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása az olaszban. A melléknevek fokozása a franciában, Spanyol melléknévfokozás.

Egyéb: Eszperantó melléknévfokozás.

4 komment:

 1. január 28, 2022

  Fanni Válasz

  Szia,

  Felsőfoknál -e ragot rá kell mindig rakni a melléknévre és azt a névelőt rakni elé, ami az alanyé? -e ragot kap, annak ellenére, hogy nem főnév előtt áll?

  Dieses Haus ist das bestE vagy am besten.
  Dieser Vater ist der bestE vagy am besten.
  Diese Mutti ist die bestE vagy am besten.

  Középfoknál nem kap ragot, igaz?
  Dieses Haus ist besser.

  Köszi

  • Kedves Fanni! Valóban így van, az -st végű felsőfokú melléknév nem igazán áll önmagában, és ilyenkor már kerül valami az -st után is. Magyarul is névelővel együtt szoktuk mondani: a legjobb, a legszebb, stb. Középfokban erre nincs szükség.

 2. november 3, 2023

  Laura Válasz

  A tesztben helytelennek bizonyult a schmaler megoldásom, holott a Duden szerint ez IS helyes. Légyszi javítsd a tesztet, mert ez így félrevezető.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.