Partizip Präsens vagy Partizip I. – német folyamatos melléknévi igenév

Partizip Präsens / Partizip I.
(Folyamatos melléknévi igenév)

A magyarban a melléknévi igeneveknek három fajtája létezik: folyamatos melléknévi igenév (pl. az éneklő ember), befejezett melléknévi igenév (az elénekelt dal) és beálló melléknévi igenév (az elénekelendő dal). A németben csak két fajtája van a melléknévi igenévnek, a folyamatos (Partizip Präsens, másik nevén Partizip I) és befejezett (Partizip Perfekt, másik nevén Partizip II).

A Partizip Präsens vagy Partizip I. nem csak a folyamatos melléknévi igenév jelentését (pl. éneklő) fejezi ki, hanem a határozói igenevét (pl. énekelve) is. Ezért talán helyesebb Partizip I. (kiolvasva: Partizip eins)-nak nevezni, mert a Partizip Präsens elnevezés csak a folyamatos melléknévi igenévre utal.

Partizip Präsens ein spielendes Kind

Ein spielendes Kind – egy játszó gyerek

A Partizip Präsens képzése:

Csak a főnévi igenév végére, tehát az ige alapalakja végére egy -d végződést kell tenni:

lesend – olvasó
schreibend – író
fliegend – szálló, repülő
singend – éneklő
tanzend – táncoló
sitzend – ülő
stehend – álló
fahrend / reisend – utazó

Ez a végződés az igekötős igéknél sem okoz különösebb gondot:

ankommend – megérkező
gefallend – tetsző
zunehmend – növekvő
aussteigend – leszálló

A rendhagyó igék sem térnek el:

wissend – tudó
habend – „birtokló”
werdend – valamivé váló
müssend – kellő

Az egyedüli rendhagyó ige a sein:

seiend – lévő

Visszaható igékből is képezhető:

waschend – mosó
sich waschend – mosakodó

Van, amikor nem -ó, -ő végű szóval fordítjuk magyarra, vagy eredeti jelentése elhomályosult:

dringen (sürgetni) – dringend (sürgős, sürgető)
fließen (folyni) – fließend (folyékony, folyó)
*anschließend (aztán)

Megjegyzés: A Partizip Präsens képzője valójában az igetőhöz járuló -end végződés. Azonban egyszerűbb úgy levezetni, hogy a főnévi igenév végére csak egy d-t rakunk. Ha a főnévi igenév nem -en, csak -n végű, akkor csak -nd lesz a végződés: sammeln – sammelnd (gyűjteni – gyűjtő), ändern – ändernd (változni – változó).

A Partizip Präsens használata:

1. A Partizip Präsens nyelvtani szempontból melléknév. Ebből kifolyólag lehet az összetett állítmány névszói része:

Das ist sehr überraschend! – Ez nagyon meglepő!
Dieses Programm ist immer unterhaltend/amüsierend – Ez a program mindig szórakoztató.
Die Reise war anstrengend – Az utazás megeröltető volt (anstrengen – megeröltetni)

2. Mivel melléknév, lehet jelző. Ilyenkor a melléknévragozás szabályai szerint kell ragozni:

der singende Vogel – az éneklő madár
ein singender Vogel – egy éneklő madár
die singenden Vögel – az éneklő madarak

der lesende Student – az olvasó egyetemista
ein lesender Student – egy olvasó egyetemista
die schreibende Lehrerin – az író tanárnő
eine schreibende Lehrerin – egy író tanárnő
die schreibenden Lehrerinnen – az író tanárnők

das sprechende Kind – a beszélő gyerek
ein sprechendes Kind – egy beszélő gyerek
sprechende Kinder – beszélő gyerekek

fließendes kaltes und warmes Wasser – folyóvíz (lakásokkal kapcsolatban szokták mondani)

der zunehmende Mond – növekvő Hold

fehlende Buchstaben – hiányzó betűk (fehlen – hiányozni)

A Partizip Präsensnek ilyenkor bővítménye is lehet:

die auf den Bus wartenden Leute – a buszra váró emberek
das auf dem Tisch liegende Buch – az asztalon fekvő könyv
Der dort singende Mann
ist mein BruderAz ott éneklő ember a testvérem.

Die am Tisch lernende Schülerin ist fleißigAz asztalnál tanuló iskoláslány szorgalmas.

3. Lehet főnévvé vált melléknév:

der Reisende – az utazó, az utas
ein Reisender – egy utazó, egy utas

der Vorsitzende – az elnök
die Vorsitzende – az elnöknő

der Fehlende – a hiányzó (pl. tanuló)
die Fehlenden – a hiányzók

4. Kifejezheti a magyar -va, -ve végződésű határozói igenevet is. Ilyen jelentésben mellékmondatokat rövidíthetünk vele. Helyettesíthető mellékmondatban a während kötőszóval:

Er kommt singend – Énekelve jön.
(Vö. Er singt während er kommt – Énekel, miközben jön.)

Külön határozói igenév nincs a németben. Ennek jelentését is a folyamatos melléknévi igenév fejezi ki. A Partizip elnevezés melléknévi igenevet jelent, tehát az elnevezése miatt indokolt folyamatos melléknévi igenévnek nevezni. De tudnunk kell, hogy pl. a sitzend nem csak azt jelentheti, hogy „ülő”, hanem azt is, hogy „ülve”!

Feladat: Fordítsa németre! Übersetzen Sie ins Deutsche!

A játszó gyerek. A játszó gyerekek. Nevető emberek.
Nevetve dolgozom. Kérdezve tanulunk. Játszva tanulunk.
A film szórakoztató. A szórakoztató film.
Ülve eszünk. Sétálva telefonált. Gondolkodva ült. Evés közben jön meg az étvágy.
Tévénézés közben ettünk. Ivás közben beszélgettünk.

A kocogó nő és a kocogó férfi. A férfi utas és a női utas. Hol van az elnök? Hol vannak az elnökök?
egy meleg lakás folyóvízzel
hangosan beszélő emberek
szorgalmasan dolgozó mérnökök

Megoldókulcs

A zu + Partizip Präsens szerkezet:

Ez a magyar beálló melléknévi igenevet (-andó, -endő végződéssel) fejezi ki: zu lesend – elolvasandó; zu lernend – megtanulandó. Jelzőként állhat a mondatban:

das zu lesende Buch – az elolvasandó könyv
ein zu lesendes Buch – egy elolvasandó könyv

zu schreibende Aufgaben – megírandó feladatok

zu kaufende Gemüse – megvásárolandó zöldségek

Elváló igekötős igénél a zu beékelődik az ige és igekötő közé, és az egész szó egybe írandó:

anbieten – megkínálni: der anzubietende Gast – a megkínálandó vendég

übersetzen – átszállítani: überzusetzende Waren – átszállítandó áruk

(DE: zu übersetzende Texte – lefordítandó szövegek)

Az elváló és nem elváló igekötőkről bővebben: Német igekötők

Feladat: Fordítsa németre! Übersetzen Sie ins Deutsche!

A megoldandó feladat. Elolvasandó könyvek. A megírandó levelek. A holnap gyártandó termékek.
A falra felakasztandó kép. Az asztal mellé állítandó szekrények.
Az elfogadandó javaslat. Megkeresendő papírok. A megnézendő film. Felteendő kérdések.

Használandó igék – Zu benutzende Verben:
lösen (megoldani), herstellen / produzieren (gyártani), aufhängen (felakasztani), stellen (állítani), annehmen / akzeptieren (elfogadni), anschauen (megnézni), eine Frage stellen (kérdést feltenni)
der Vorschlag – javaslat

Megoldókulcs

Link:

DeutschAkademie – A Partizip Präsens és Partizip Perfekt összehasonlítása (német)

ThoughtCo – Using German Participles as Adjectives and Adverbs (angol)

CanooNet – Das Partizip Präsens (német)

Forrás:

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch. Kommunikatives Kursbuch, Mittelstufe (2), Padlás Nyelviskola Könyvek.

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Maros Judit: Kon-Takt 3, Arbeitsbuch, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2014.

3 komment:

 1. november 4, 2017

  Zsuzsa Válasz

  Nagyon szuper! Köszönöm

 2. november 25, 2023

  Király Péter Válasz

  Kedves tanár úr!
  A legnagyobb köszönet a magyarázatokért, minden super. A magyarhoz viszonyítva minden nyelvtani részt öröm ölvasni, és örök életre megjegyzi az ember tényleg, öröm a tanulás.
  Tiszteletttel, Király Péter,
  Ha valamit nem értek, majd írok.

  • november 25, 2023

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Péter! Örülök annak, hogy öröm a tanulás. Én is örömmel készítem ezeket a magyarázatokat, mert a hobbim a nyelvek. Remélem, ez átjön, és aki olvassa, annak hasznára, örömére válik.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.