Melléknevek fokozása a franciában

Melléknevek fokozása a franciában

A francia melléknevek elé középfokban a plus, felsőfokban a le/la/les plus kerül:

vite – plus vite – le plus vite
gyors – gyorsabb – leggyorsabb

Rendhagyó fokozású melléknevek:

bon, bonne (jó) – meilleur(e) (jobb) – le/la meilleur(e) (legjobb)

mauvais(e) (rossz) – plus mauvais(e) vagy pire (rosszabb) – le/la plus mauvais(e) vagy: le/la pire (legrosszabb)

petit(e) (kicsi) – plus petit(e) vagy moindre (kisebb) – le/la plus petit(e) vagy le/la moindre (legkisebb)

beaucoup (sok) – plus (több) – le plus (a legtöbb)

peu (kevés) – moins (kevesebb) – le moins (a legkevesebb)

A mellékneveket lefelé is fokozhatjuk, ilyenkor a moins (kevésbé) ill. le/la moins (a legkevésbé) kerül a melléknév elé:

vite – moins vite – le/la moins vite
gyors – kevésbé gyors – a legkevésbé gyors

Hasonlító szerkezetek

Alapfokú hasonlításnál az aussi … que (olyan … mint) szerkezetet használjuk.

Anne est une élève aussi excellente que Lalie.
Anne ugyanolyan kiváló tanuló, mint Lalie.

Cet immeuble est aussi grand que l’autre.
Ez az épület ugyanolyan magas, mint a másik.

Középfokú mellékneveknél a que (mint) szót használjuk összehasonlításkor:

Anne est plus jeune que Julie et Lalie. Lalie est plus âgée que Julie et Anne. Julie est plus âgée que Anne mais moins âgée que Lalie.
Anne fiatalabb, mint Julie és Lalie. Lalie idősebb, mint Julie és Anne. Julie idősebb, mint Anne, de fiatalabb, mint Lalie.

Felsőfokú mellékneveknél a de elöljárószóval határozzuk meg, milyen csoport tagjai között rendelkezik valaki a leginkább bizonyos tulajdonsággal:

Lalie a 12 ans, alors elle est la plus âgée des filles. Lalie 12 éves, tehát ő a legidősebb a lányok közül.
Anne a 6 ans, alors elle est la plus jeune des filles. Anne 6 éves, igy ő a legfiatalabb a lányok közül.

Tu connais le guépard? C’est l’animal le plus vite. Ismered a gepárdot? Ez a leggyorsabb állat.
C’est le plus vite des animaux. – Ez a leggyorsabb az állatok közül.

Monsieur Csányi est l’Hongrois le plus riche. Csányi Úr a leggazdagabb magyar.
C’est / Il est le plus riche des Hongrois. – Ő a leggazdagabb a magyarok közül.

Autant que … és autant de … (ugyanannyi …, mint)

Az autant que szerkezetet akkor használjuk, amikor a beaucoup, peu (sokat, keveset) határozókat váltjuk ki középfokú összehasonlításban. Az autant de mindig főnévre vonatkozik, mely többes számban követi:

Paul a couru 3 kilomètres. Marie a couru aussi 3 kilomètres. Marie a couru autant que Paul. Marie ugyanannyit futott, mint Paul.

Claire aime le plus les chats. Denise aime aussi le plus les chats. Denise aime autant les chats que Claire. Claire legjobban a macskákat szereti. Denise is legjobban a macskákat szereti. Denise ugyanannyira szereti a macskákat, mint Claire.

Gérard a trois enfants. Benoît aussi a trois enfants. Gérard a autant d’enfants que Benoît. Gérard-nak ugyanannyi gyereke van, mint Benoît-nak.

A le/la même … que, les mêmes … que (ugyanaz a … mint) szerkezet:

Paul aime la même fille que Pierre. Paul ugyanazt a lányt szereti, mint Pierre.

Marie aime les mêmes couleurs que sa soeur. Marie ugyanazokat a szineket szereti, mint a húga.

C’est le même journal qu’on a lu hier. Ez ugyanaz az újság, mint amit tegnap olvastunk.

Határozószók fokozása

Ugyanúgy fokozhatók, mint a melléknevek. Felsőfokban mindig a hímnemű névelőt (le) kapják.

rapidement – plus rapidement – le plus rapidement
gyorsan – gyorsabban – leggyorsabban

Fais tes devoirs le plus rapidement possible.
A lehető leggyorsabban csináld meg a feladataid.

Marie a fait ses devoirs plus rapidement que Jeanne.
Marie gyorsabban csinálta meg a feladatait, mint Jeanne.

Marie a fait ses devoirs aussi rapidement que Jeanne.
Marie ugyanolyan gyorsan csinálta meg a feladatait, mint Jeanne.

Marie a fait ses devoirs le plus rapidement des élèves.
Marie csinálta meg leggyorsabban a feladatait a tanulók közül.

 Rendhagyó fokozású határozók:

bien (jól) – mieux (jobban) – le mieux (legjobban)

beaucoup (sokat) – plus (többet) – le plus (legtöbbet)

peu (keveset) – moins (kevesebbet) – le moins (legkevesebbet)

——

A bejegyzés Bácsy Éva francia nyelvtanár jegyzetei alapján készült.

Két komment:

  1. Merci beaucoup ??

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!