Melléknevek és határozószók fokozása az olaszban

Olasz melléknévfokozás

Melléknevek fokozása

Az olasz melléknévfokozás lényege: Középfokban a più (=több, inkább) szócskát tesszük a melléknév elé. Felsőfokban is a più kerül a melléknév elé, de névelővel együtt:

grande – più grande – il più grande
nagy – nagyobb – a legnagyobb

Ha a melléknév jelző és a főnév határozott névelővel áll, általában csak a mondat értelme dönti el, közép- vagy felsőfokú-e a melléknév, mivel a főnév a névelő után, de a più előtt áll:

la casa più bella = 1. a szebb ház; 2. a legszebb ház.

Ha a melléknév állítmány, természetesen nem lehet ilyen félreértés:

Questa casa è più bella – Ez a ház szebb.
Questa casa è la più bella – Ez a ház a legszebb.

A mellékneveknek önálló felsőfokú alakjuk is van, ezt az issimo raggal képezzük úgy, hogy a melléknév utolsó magánhangzója helyére ezt tesszük. Így minden melléknév önálló felsőfokú alakja -o végű lesz hímnem egyes számban, az alapfokban -e végű mellékneveké is:

bello, bella – bellissimo, bellissima (nagyon szép)
grande (hímnem és nőnem) – grandissimo (hímnem), grandissima (nőnem) (nagyon nagy)

Az olasz melléknévfokozás rendhagyó alakjai:

1. Középfokban külön alakjuk van, és a felsőfokot is ebből a rendhagyó alakból képzik:

buono – migliore (- il migliore) (jó – jobb (- legjobb) )
cattivo – peggiore (rossz – rosszabb)
grande – maggiore (nagy – nagyobb)
piccolo – minore (kicsi – kisebb)
molto – più (sok – több)
poco – meno (kevés – kevesebb/kevésbé)

2. Középfokban és felsőfokban is külön alakjuk van:

alto – superiore – il supremo (magas – magasabb – legmagasabb)
basso – inferiore – l’infimo (alacsony – alacsonyabb – legalacsonyabb)

3. Az előbbi mellékneveknek az önálló felsőfoka is rendhagyó:

buono – ottimo (jó – nagyon jó)
cattivo – pessimo (rossz – nagyon rossz)
grande – massimo (nagy – nagyon nagy)
piccolo – minimo (kicsi – nagyon kicsi)
alto – supremo/sommo (magas – nagyon magas)
basso – infimo (alacsony – nagyon alacsony)

A rendhagyó fokozású mellékneveknek szabályosan képzett alakjaik is vannak, a rendhagyó és a szabályos alakok egyaránt használhatók. Viszont egyes rendhagyó alakok csak átvitt  értelemben használhatók:

Paolo è il più cattivo ragazzo – Pál a legrosszabb fiú (ő viselkedik a legrosszabbul).
Paolo è il peggiore studente – Pál a legrosszabb tanuló (ő tanul a legrosszabbul).

Questo monte è il più alto – ez a hegy a legmagasabb.
Luigi è superiore a tutti gli amici – Luigi felette áll az összes barátainak.
Luigi è più alto di tutti gli amici – Luigi magasabb, mint az összes barátja.

Questa casa è più bassa – Ez a ház alacsonyabb.
Questi mobili sono di qualità inferiore – Ezek a bútorok gyengébb minőségűek.

Tehát:

più cattivo = rosszabb magaviseletű (erkölcsi értelem)
peggiore = rosszabb (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

più buono = jobb magaviseletű (erkölcsi értelem)
migliore = jobb előmenetelű (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

Nem személyekre vonatkozóan a più buono és a migliore, ill. a più cattivo és a peggiore egyformán használhatók.

Testvéreknél a maggiore és a minore segítségével fejezhetjük ki a nővér, húg, öccs, báty fogalmát, a szabályos melléknevekkel nem. Továbbá a maggiore azt is jelenti, hogy idősebb, a minore pedig, hogy fiatalabb:

Lui è il mio fratello maggiore – Ő a bátyám.
Lei è la mia sorella minore – Ő a húgom.

Tu sei più grande – Te nagyobb (magasabb) vagy.
Tu sei maggiore – Te idősebb vagy.

Mint látható, a szabályos és rendhagyó melléknevek használatában csak személyek esetében van jelentésbeli különbség.

Lefele fokozás:

più helyett a meno (kevesebb, kevésbé) szót kell használni:

grande – meno grande – il meno grande (nagy – kevésbé nagy – a legkevésbé nagy)

 

A hasonlítás alapfokban

così … come = olyan …, mint …
tanto … quanto = olyan …, mint …
altrettanto … quanto = ugyanolyan/éppen olyan …, mint …

Paolo è così alto come Piero = Pál olyan magas, mint Péter.
Paolo è (altret)tanto intelligente quanto Piero = Pál (ugyan)olyan okos, mint Péter

A hasonlítószerkezet első tagja el is maradhat:

Paolo è alto come Piero.

A hasonlítás középfokban a di-vel történik:

Két különböző dolognak vagy személynek hasonlítjuk össze ugyanazt a tulajdonságát. Másképp megközelítve, névmások és főnevek előtt di áll középfokú összehasonlításnál:

Paolo è più alto di Piero – Pál magasabb, mint Péter.
Io sono più diligente di te – Szorgalmasabb vagyok, mint te.

A hasonlítás középfokban a che-vel történik:

Ugyanannak az alanynak (dolognak vagy személynek) több tulajdonságát hasonlítjuk össze. Egyszerűbb úgy megjegyezni a szabályt, hogy közvetlen melléknév előtt di nem állhat, hanem csak a che:

Paolo è più diligente che intelligente = Pál inkább szorgalmas, mint okos.


Már nem teljesen a melléknevek fokozásához tartozik, che-t használunk igék előtt is, ha egy másik cselekvéssel összehasonlítjuk, és van egy középfokú melléknév (többnyire a più) is a mondatban:

Mi piace più leggere che ascoltare musica = Jobban szeretek olvasni mint zenét hallgatni / Jobban szeretem az olvasást a zenehallgatásnál.

Ha két főnevet hasonlítunk össze mennyiség szempontjából, akkor is che kerül a főnevek elé. Megtévesztő, hogy fentebb azt írtam, főnevek és névmások előtt di áll: akkor kerül che a főnevek elé, ha mennyiség szempontjából hasonlítunk össze két főnevet, és ilyenkor többnyire a più (több) melléknév is megtalálható a mondatban:

Oggi beviamo più acqua che birra = Ma több vizet iszunk, mint sört


Hasonlítás felsőfokban:

A di elöljárószóval kifejezhetjük, hogy az adott tulajdonság milyen csoporton (itt: az osztályon) belül jellemzi a leginkább a csoport valamelyik tagját:

Piero è il ragazzo più pigro della classe = Péter a leglustább fiú az osztályban.Határozószók fokozása

Hasonló a melléknevek fokozásához; felsőfokban a hímnem egyes számú il névelőt kapják mindig:

lentamente – più lentamente – il più lentamente
lassan – lassabban – a leglassabban


Abszolút felsőfokban az –issima végű melléknévalakhoz csatlakozik a -mente képző:

debolissimamente = nagyon gyengén
fortissimamente = nagyon erősen

Ha a -mente képző alapfokban elmarad, akkor fokozásnál is el fog maradni:

piano – più piano – il più piano – pianissimo

Néhány határozószó fokozása rendhagyó:

bene – meglio – il meglio – benissimo, ottimamente
(jól – jobban – a legjobban – nagyon jól)

male – peggio – il peggio – malissimo, pessimamente
(rosszul – rosszabbul – a legrosszabbul – nagyon rosszul)

molto – più – il più – moltissimo
(nagyon – inkább – a leginkább – igen nagyon)

poco – meno – il meno – pochissimo
(kevéssé – kevésbé – a legkevésbé – igen kevéssé)

 

Forrás:

Nuovo Progetto Italiano 2
Király Rudolf – Dr. Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, negyedik kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, évszám nélkül

Link:

Treccani.it – Grado degli aggettivi

About.com – Italian Degree of Comparison Adjectives

olasz melléknévfokozás

3 komment:

  1. Szia Tamas! Par sorral feljebb a “lentamente” forditasa szerintem el lett irva. Udv: Rita

  2. Szia,

    Nagyon sokat segített, köszönöm, hogy feltöltötted!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!