Melléknevek és határozószók fokozása az olaszban

Olasz melléknévfokozás

Az olasz melléknévfokozás témáján kívül a határozószók fokozásával is foglalkozunk. Nézzük először a mellékneveket!

Melléknevek fokozása

Az olasz melléknévfokozás lényege: Középfokban a più (=több, inkább) szócskát tesszük a melléknév elé. Felsőfokban is a più kerül a melléknév elé, de névelővel együtt:

grande – più grande – il più grande
nagy – nagyobb – a legnagyobb

Ha a melléknév jelző és a főnév határozott névelővel áll, általában csak a mondat értelme dönti el, közép- vagy felsőfokú-e a melléknév, mivel a főnév a névelő után, de a più előtt áll:

la casa più bella = 1. a szebb ház; 2. a legszebb ház.

Ha a melléknév állítmány, természetesen nem lehet ilyen félreértés:

Questa casa è più bella – Ez a ház szebb.
Questa casa è la più bella – Ez a ház a legszebb.

A mellékneveknek önálló felsőfokú alakjuk is van, ezt az issimo raggal képezzük úgy, hogy a melléknév utolsó magánhangzója helyére ezt tesszük. Így minden melléknév önálló felsőfokú alakja -o végű lesz hímnem egyes számban, az alapfokban -e végű mellékneveké is:

bello, bella – bellissimo, bellissima (nagyon szép)
grande (hímnem és nőnem) – grandissimo (hímnem), grandissima (nőnem) (nagyon nagy)

Az olasz melléknévfokozás rendhagyó alakjai:

1. Középfokban külön alakjuk van, és a felsőfokot is ebből a rendhagyó alakból képzik:

buono – migliore (- il migliore) (jó – jobb (- legjobb) )
cattivo – peggiore (rossz – rosszabb)
grande – maggiore (nagy – nagyobb)
piccolo – minore (kicsi – kisebb)
molto – più (sok – több)
poco – meno (kevés – kevesebb/kevésbé)

2. Középfokban és felsőfokban is külön alakjuk van:

alto – superiore – il supremo (magas – magasabb – legmagasabb)
basso – inferiore – l’infimo (alacsony – alacsonyabb – legalacsonyabb)

3. Az előbbi mellékneveknek az önálló felsőfoka is rendhagyó:

buono – ottimo (jó – nagyon jó)
cattivo – pessimo (rossz – nagyon rossz)
grande – massimo (nagy – nagyon nagy)
piccolo – minimo (kicsi – nagyon kicsi)
alto – supremo/sommo (magas – nagyon magas)
basso – infimo (alacsony – nagyon alacsony)

A rendhagyó fokozású mellékneveknek szabályosan képzett alakjaik is vannak, a rendhagyó és a szabályos alakok egyaránt használhatók. Viszont egyes rendhagyó alakok csak átvitt  értelemben használhatók:

Paolo è il più cattivo ragazzo – Pál a legrosszabb fiú (ő viselkedik a legrosszabbul).
Paolo è il peggiore studente – Pál a legrosszabb tanuló (ő tanul a legrosszabbul).

Questo monte è il più alto – ez a hegy a legmagasabb.
Luigi è superiore a tutti gli amici – Luigi felette áll az összes barátainak.
Luigi è più alto di tutti gli amici – Luigi magasabb, mint az összes barátja.

Questa casa è più bassa – Ez a ház alacsonyabb.
Questi mobili sono di qualità inferiore – Ezek a bútorok gyengébb minőségűek.

Tehát:

più cattivo = rosszabb magaviseletű (erkölcsi értelem)
peggiore = rosszabb (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

più buono = jobb magaviseletű (erkölcsi értelem)
migliore = jobb előmenetelű (pl. előmenetelű, nem erkölcsi értelemben)

Nem személyekre vonatkozóan a più buono és a migliore, ill. a più cattivo és a peggiore egyformán használhatók.

Testvéreknél a maggiore és a minore segítségével fejezhetjük ki a nővér, húg, öccs, báty fogalmát, a szabályos melléknevekkel nem. Továbbá a maggiore azt is jelenti, hogy idősebb, a minore pedig, hogy fiatalabb:

Lui è il mio fratello maggiore – Ő a bátyám.
Lei è la mia sorella minore – Ő a húgom.

Tu sei più grande – Te nagyobb (magasabb) vagy.
Tu sei maggiore – Te idősebb vagy.

Mint látható, a szabályos és rendhagyó melléknevek használatában csak személyek esetében van jelentésbeli különbség.

Lefele fokozás:

più helyett a meno (kevesebb, kevésbé) szót kell használni:

grande – meno grande – il meno grande (nagy – kevésbé nagy – a legkevésbé nagy)

 

A hasonlítás alapfokban

così … come = olyan …, mint …
tanto … quanto = olyan …, mint …
altrettanto … quanto = ugyanolyan/éppen olyan …, mint …

Paolo è così alto come Piero = Pál olyan magas, mint Péter.
Paolo è (altret)tanto intelligente quanto Piero = Pál (ugyan)olyan okos, mint Péter

A hasonlítószerkezet első tagja el is maradhat:

Paolo è alto come Piero.

A hasonlítás középfokban a di-vel történik:

Két különböző dolognak vagy személynek hasonlítjuk össze ugyanazt a tulajdonságát. Másképp megközelítve, névmások és főnevek előtt di áll középfokú összehasonlításnál:

Paolo è più alto di Piero – Pál magasabb, mint Péter.
Io sono più diligente di te – Szorgalmasabb vagyok, mint te.

A hasonlítás középfokban a che-vel történik:

Ugyanannak az alanynak (dolognak vagy személynek) több tulajdonságát hasonlítjuk össze. Egyszerűbb úgy megjegyezni a szabályt, hogy közvetlen melléknév előtt di nem állhat, hanem csak a che:

Paolo è più diligente che intelligente = Pál inkább szorgalmas, mint okos.


Már nem teljesen a melléknevek fokozásához tartozik, che-t használunk igék előtt is, ha egy másik cselekvéssel összehasonlítjuk, és van egy középfokú melléknév (többnyire a più) is a mondatban:

Mi piace più leggere che ascoltare musica = Jobban szeretek olvasni mint zenét hallgatni / Jobban szeretem az olvasást a zenehallgatásnál.

Ha két főnevet hasonlítunk össze mennyiség szempontjából, akkor is che kerül a főnevek elé. Megtévesztő, hogy fentebb azt írtam, főnevek és névmások előtt di áll: akkor kerül che a főnevek elé, ha mennyiség szempontjából hasonlítunk össze két főnevet, és ilyenkor többnyire a più (több) melléknév is megtalálható a mondatban:

Oggi beviamo più acqua che birra = Ma több vizet iszunk, mint sört


Hasonlítás felsőfokban:

A di elöljárószóval kifejezhetjük, hogy az adott tulajdonság milyen csoporton (itt: az osztályon) belül jellemzi a leginkább a csoport valamelyik tagját:

Piero è il ragazzo più pigro della classe = Péter a leglustább fiú az osztályban.

 


Határozószók fokozása

Hasonló a melléknevek fokozásához; felsőfokban a hímnem egyes számú il névelőt kapják mindig:

lentamente – più lentamente – il più lentamente
lassan – lassabban – a leglassabban


Abszolút felsőfokban az –issima végű melléknévalakhoz csatlakozik a -mente képző:

debolissimamente = nagyon gyengén
fortissimamente = nagyon erősen

Ha a -mente képző alapfokban elmarad, akkor fokozásnál is el fog maradni:

piano – più piano – il più piano – pianissimo

Néhány határozószó fokozása rendhagyó:

bene – meglio – il meglio – benissimo, ottimamente
(jól – jobban – a legjobban – nagyon jól)

male – peggio – il peggio – malissimo, pessimamente
(rosszul – rosszabbul – a legrosszabbul – nagyon rosszul)

molto – più – il più – moltissimo
(nagyon – inkább – a leginkább – igen nagyon)

poco – meno – il meno – pochissimo
(kevéssé – kevésbé – a legkevésbé – igen kevéssé)

 

Gyakorlatok – Esercizi

1. Alkoss mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használd a melléknevek fokozott alakjait!

Például: elefante, topo, alto → Un elefante è più alto di un topo. Vagy: Un elefante è meno basso di un topo.

1. inverno, estate, caldo
2. Ungheria, Germania, grande
3. mio padre, mio nonno, vecchio
4. una casa, una macchina, costoso
5. una città, un paese, piccolo
6. la lingua italiana, la lingua cinese, difficile

2. Fordítsd a mondatokat olaszra! Traducete le frasi all’italiano.

1. Róma nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Genova sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Több kenyerem van, mint neked.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. Az angol filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Dante híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A feladatok megoldókulcsa itt érhető el.

Melléknévfokozás más nyelvekben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása az angolban. A melléknevek fokozása a németben. A melléknevek fokozása a hollandban.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása a franciában, Spanyol melléknévfokozás.

 

Forrás az olasz melléknévfokozás témához:

Nuovo Progetto Italiano 2
Király Rudolf – Dr. Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, negyedik kiadás, Tankönyvkiadó, Budapest, évszám nélkül

Link:

Treccani.it – Grado degli aggettivi

About.com – Italian Degree of Comparison Adjectives

One World Italiano – La comparazione in italiano

3 komment:

 1. március 6, 2015

  Rita Válasz

  Szia Tamas! Par sorral feljebb a “lentamente” forditasa szerintem el lett irva. Udv: Rita

  • március 7, 2015

   Bodnár Tamás Válasz

   Hú, tényleg! Nem tudom, hogy maradt úgy eddig. Köszönöm az észrevételt, javítottam!

 2. március 17, 2015

  Mezei Kristóf Válasz

  Szia,

  Nagyon sokat segített, köszönöm, hogy feltöltötted!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.