La date – A dátum kifejezése a franciában – Quelle est la date, aujourd’hui?

La date – A dátum kifejezése a franciában
Quelle est la date, aujourd’hui?Hányadika van ma?

A franciában a dátum szó nőnemű: la date.

Hányadika van? – Ez a kérdés franciául többféleképpen is feltehető:

Quelle est la date, aujourd’hui?
Quelle est la date d’aujourd’hui?

Le combien sommes-nous aujourd’hui? (soutenu)
On est le combien aujourd’hui? (courant)
C’est le combien aujourd’hui? (courant)

Ha erre a kérdésre válaszolunk, a válasz általában a következőképpen kezdődhet:

Nous sommes le…
C’est le…
On est le…

A dátum (la date) kifejezéséhez – a magyarral ellentétben – tőszámneveket használunk a franciában. A dátum elejére le névelő kerül:

írásban: le 28 janvier
szóban: le vingt-huit janvier
január 28-e

írásban: le 2 février
szóban: le deux février
február 2-a

írásban: le 8 mars
szóban: le huit mars
március 8-a

írásban: le 11 avril
szóban: le onze avril
április 11-e

le 4 mai – május 4-e

A magánhangzóval kezdődő számnevek (huit – 8, onze – 11) előtt is le áll, ahogy fent látható. Itt nem érvényesül a szabály, hogy magánhangzó előtt l’ lesz a névelő!

Az elseje kivétel! Sorszámnévvel fejezzük ki:

írásban: le 1er janvier
szóban: le premier janvier
január 1-je

Ahogy látható, elöl áll a nap, és utána a hónap. Ez a sorrend pont fordítva van, mint a magyarban. Ennek logikáját könnyen megérthetjük, ha így próbáljuk értelmezni:

Le premier jour de janvier – január(nak az) első napja → Le premier janvier.

Határozóként használva (-án, -én) nem történik semmi változás, nem kell külön elöljárószót használni a dátum előtt:

le 11 février – február 11-én

Az évszámokat ugyanúgy fejezzük ki, mint bármely más számot:

2024 deux mille vingt-quatre
1989 mille neuf cent quatre-vingt-neuf
1848 mille huit cent quarante-huit

Ha évszám is tartozik a dátumhoz, az a végére kerül. Az egész kifejezés sorrendje tehát pont fordítottja a magyarnak: nap, hónap, év:

le 11 janvier 2024 – 2024. január 11. / 2024. január 11-én

Le 15 mars 1848 est la date de la révolution hongroise et de la guerre d’indépendance. (1848. március 15-e a magyar forradalom és szabadságharc dátuma.)

La Troisième République hongroise a été déclarée le 23 octobre 1989(1989. október 23-án kiáltották ki a harmadik Magyar Köztársaságot.)

Victor Hugo est né le 28 juin 1867.
Sándor Petőfi est né le 1er janvier 1823.

A hónapok nevét a franciában is kis kezdőbetűvel írjuk. Nevük sorban:

janvier, février, mars, avril, mai, juin,

juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre

Gyakorlatok – Exercices:

Hogy mondjuk magyarul a következő dátumokat és évszámokat? – Comment dit-on les dates et années suivantes en hongrois ?

le 3 juin
le 25 février
le 18 octobre

le sept juillet
le onze mars
le quinze mai

mille huit cent soixante-neuf
deux mille douze
mille cinq cent trente-cinq
mille neuf cent soixante-dix-sept
mille neuf cent quatre-vingt-onze
mille neuf cent quatre vingt-huit

Hogy mondjuk franciául? – Traduisez en français.

április 1.
május 1.
június 3.
július 24.

1978
1985
1999
2008
2016

1995. december 15.
2018. szeptember 14.
1913. augusztus 27.

A feladat megoldása itt található.

Egyéb kifejezések

Quel jour sommes-nous aujourd’hui ? – Milyen nap van ma?
On est quel jour ? (köznyelvi, baráti forma) – Milyen nap van ma?
Nous sommes lundi – Hétfő van.
C’est lundi aujourd’hui
– Ma hétfő van.
Quel jour étions-nous hier ? – Milyen nap volt tegnap?
Hier, c’était dimanche – Tegnap vasárnap volt.
Quel jour on est demain ? – Milyen nap lesz holnap?
Demain, c’est mardi – Holnap kedd lesz.

Önállóan álló hónapok elé en elöljárószó kerül, ha határozóként mondjuk:

en juillet – júliusban
en septembre – szeptemberben

Önállóan álló évszámok elé is az en kerül határozóként:

en 1980 – 1980-ban
en 2020 – 2020-ban

A napok neve elé nem kerül semmi, ha határozóként állnak:

lundi – hétfőn
vendredi – pénteken

Ha határozott névelőt teszünk a nap neve elé, akkor ismétlődést fejezünk ki:

le lundi – hétfőnként / minden hétfőn
le samedi – szombatonként / minden szombaton

A hét napjai (les jours de la semaine) sorban:

lundi hétfő, mardi kedd, mercredi szerda, jeudi csütörtök, vendredi péntek

samedi szombat, dimanche vasárnap

A dátum elé sokszor kiteszik a napot is:

Nous sommes le samedi 29 mars.
le mardi 27 février 2024

Levélbe a következőképpen írjuk a dátumot:

Paris, le 27 février 2024
vagy: Paris, le 27/02/2024

Gyakorlat – Exercice: Válaszoljon a kérdésekre! – Répondez aux questions.

Mikor születtél? – Quand es-tu né/née ? / Mikor született Ön? – Quand êtes-vous né/née ?
Mikor születtek az ismerőseid? – Quand tes connaissances sont-elles nées ?
Mikor kezdődött és mikor ért véget az első világháború? – Quand la Première Guerre mondiale a-t-elle commencé et fini ?
Mikor jött létre a francia Köztársaság? – Quand est née la République française ?
Quand Vörösmarty est-il né ?

A feladat megoldókulcsa.

Köszönjük Juhász Ildikó francia nyelvtanár pontosításait, javaslatait!

Kapcsolódó bejegyzések:

Számok franciául

Francia időhatározók

Érdekességek: Hónapok néhány nyelven; A hét napjai néhány nyelven.

Link:

Comme une françiase – Angol összefoglaló a francia dátumról

Lawless French: Dates – Egy másik angol nyelvű összefoglaló

A dátum kifejezése más nyelvekben:

A dátum kifejezése az angolban; A dátum kifejezése a németben; A dátum kifejezése a hollandban.

A dátum kifejezése a spanyolban; A dátum kifejezése az olaszban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.