Fecha – A dátum kifejezése a spanyolban

La fecha – A dátum kifejezése a spanyolban
¿A qué estamos hoy? – Hányadika van ma?

A dátum (la fecha) kifejezéséhez – a magyarral ellentétben – tőszámneveket használunk a spanyolban:

írásban: 29 de enero
szóban: veintinueve de enero
január 29-e

írásban: 2 de febrero
szóban: dos de febrero
február 2-a

6 de mayo – május 3-a

Az elseje kivételesen kifejezhető sorszámnévvel is:

írásban: 1 de enero / 1ero de enero / 1o de enero
szóban: primero / uno de enero
január 1-je

Ahogy látható, elöl áll a nap, és utána a hónap, a kettő közé pedig de elöljárószó kerül. Ez a sorrend pont fordítva van, mint a magyarban. Ennek logikáját könnyen megérthetjük, ha szó szerint próbáljuk lefordítani. A de elöljárószó itt birtokos esetként értelmezhető: január(nak az) elseje. Eredetileg: januárnak az első napja, csak a nap szó elmaradt:

El día primero/uno de enero → El primero de enero.

Ha teljes mondattal mondjuk, hogy valahányadika van ma, akkor az estamos a vagy az hoy es szavakkal kezdjük:

Hoy es 29 de enero.
Estamos a 29 de enero.
Január 29-e van.

Határozóként használva (valahányadikán) az el névelőre van szükség a dátum előtt:

el 11 de febrero – február 11-én

Az évszámokat ugyanúgy fejezzük ki, mint bármely más számot:

2024 dos mil veinticuatro
1989 mil novecientos ochenta y nueve
1848 mil ochocientos cuarenta y ocho

Ha évszám is tartozik a dátumhoz, az a végére kerül. Az egész kifejezés sorrendje tehát pont fordítottja a magyarnak: nap, hónap, év:

el 11 de enero de 2024 – 2024. január 11. / 2024. január 11-én

El 15 de marzo de 1848 es la fecha de la Revolución y Guerra de Independencia de Hungría. (1848. március 15-e a magyar forradalom és szabadságharc dátuma.)

La Tercera República Húngara fue declarada el 23 de octubre de 1989. (1989. október 23-án kiáltották ki a harmadik Magyar Köztársaságot.)

Federico García Lorca nació el 5 de junio de 1898. Sándor Petőfi nació el 1 de enero de 1823.

A hónapok nevét a spanyolban kis kezdőbetűvel írjuk. Nevük sorban:

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,

julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre

Gyakorlatok – Ejercicios:

Hogy mondjuk magyarul a következő dátumokat és évszámokat? – ¿Cómo se dicen las siguientes fechas y años en húngaro?

3 de junio
25 de febrero
18 de octubre

siete de julio
once de marzo
quince de mayo

mil ochocientos sesenta y nueve
dos mil doce
mil quinientos treinta y cinco

Hogy mondjuk spanyolul? – ¿Cómo se dice en español?

április 1.
május 1.
június 3.
július 24.

1978
1985
1999
2008
2016

1995. december 15.
2018. szeptember 14.
1913. augusztus 27.

A feladat megoldása itt található.

Egyéb kifejezések

¿Qué día es hoy? – Milyen nap van ma?
Hoy es lunes – Ma hétfő van.
¿Qué día fue ayer? – Milyen nap volt tegnap?
Ayer fue domingo – Tegnap vasárnap volt.
¿Qué día es mañana? – Milyen nap lesz holnap?
Mañana es martes – Holnap kedd lesz.

Önállóan álló hónapok és önállóan álló évszámok elé is en elöljárószó kerül, ha határozóként mondjuk:

en julio – júliusban
en septiembre – szeptemberben

en 1980 – 1980-ban
en 2020 – 2020-ban

A napok neve elé el névelő kerül, ha határozóként állnak:

el lunes – hétfőn
el viernes – pénteken

Többes számú napnevek előtt los névelő áll határozóként:

los lunes – hétfőnként
los sábados – szombatonként

A hét napjai (los días de la semana) sorban:

lunes hétfő, martes kedd, miércoles szerda, jueves csütörtök, viernes péntek

sábado szombat, domingo vasárnap

Gyakorlat – Ejercicio: Válaszolj a kérdésekre! Responde a las preguntas.

Mikor születtél? – ¿Cuándo naciste? / Mikor született Ön? – ¿Cuándo nació usted?
Mikor születtek az ismerőseid? – ¿Cuándo nacieron tus conocidos?
¿Cuándo comenzó y terminó la Primera Guerra Mundial?
¿Cuándo ingresó España en la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea)?
¿Cuándo nació Vörösmarty?

A feladat megoldókulcsa.

Köszönjük El Mexicano pontosításait, javaslatait!
¡Gracias a El Mexicano por su colaboración!

Kapcsolódó bejegyzések:

Számok spanyolul

Spanyol időhatározók

Érdekességek: Hónapok néhány nyelven; A hét napjai néhány nyelven.

Link:

Spanish Academy – How to Write Dates in Spanish (Angol ismertető arról, hogyan írjuk a spanyolban a dátumot.)

Learn Spanish Online: Aprende a decir LA FECHA en Español – Röviden, frappánsan elmondják, hogyan kell a dátumot kifejezni spanyolul.

A dátum kifejezése más nyelvben:

A dátum kifejezése az angolban; A dátum kifejezése a németben; A dátum kifejezése a hollandban.

A dátum kifejezése a franciában; A dátum kifejezése az olaszban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.