Hónapok néhány nyelven

Hónapok néhány nyelven

A hónapok neve a legtöbb nyelven, melyet Magyarországon tanulnak idegen nyelvként, nagyon hasonló a magyarhoz. Akadnak azonban olyan nyelvek, melyeken a megszokottól teljesen eltérő nevük van a hónapoknak. Ilyen nyelv többek között a cseh, lengyel, horvát, finn és a török.

A hónapokat eredetileg a Hold mozgása alapján határozták meg. Ezért a hónap szó a hold-nap szavakból alakult ki. Ugyanígy például az angol month és a német Monat szóban is fellelhető a moon és Mond (Hold) szó maradványa.

Az általunk ismert hónapnevek a latinra nyúlnak vissza, innen kerültek be sok más nyelvbe is. A hónapok elnevezése részben római istenekre, részben római császárokra, részben számnevekre vezethető vissza, egy hónap neve pedig egy igéből származik. A latin hónapnevek eredetileg:

Ianuarius – Ianus hava

Februarius – Februa hava (tisztulási ünnep)

Martius – Mars hava

Aprilis – A latin „kinyitni” (aperire) jelentésű igéből származik. Többek között az olasz aprire, a spanyol abrir, francia ouvrir (kinyitni) ige is innen ered.

Maius – Maia hava (vagy: idősek hava)

Iunius – Junó hava (vagy: fiatalok hava)

Iulius – Ebben a hónapban született Julius Caesar, ezért róla nevezték el. Előtte Quintilis volt a hónap neve, ez az ötös számra utal.

Augustus – Augustus Caesarról kapta nevét. Előtte Sextilis volt a neve, ami a hatos számra utal.

September, October, November, December – számnevekről kapták a nevüket (septem = 7, octo = 8, novem = 9, decem = 10). (A latin számok bővebben)

A latinnal természetesen nem érjük be. Nézzük meg más nyelveken is a hónapokat!

angol német holland svéd norvég dán
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember
januar
februar
marts
april
maj
juni
juli
august
september
oktober
november
december

A germán nyelvek szeretik elhagyni a latinos végződéseket, mint például az -us. Ezért is rövidebbek a hónapnevek az eredetinél. A fentiek közül csak a holland őrizte meg, és csak az augustus hónapnévben. Érdekes, hogy néhány germán nyelv a január és február végére odatesz egy y vagy i betűt. A dán és norvég nyelv között írásban nehéz különbséget tenni, ám a hónapnevekben is van egy kicsi eltérés. A december írásmódjából is látszik, hogy a dán hagyományőrzőbb, mint a norvég. A juni, juli, oktober írásmódja az angol kivételével mindegyik nyelvben megegyezik. Az april, september, november pedig mind a hat nyelvben ugyanúgy van leírva.
A két norvég nyelvváltozatban (bokmål és nynorsk) a hónapnevek megegyeznek.

A nagy kezdőbetű a hónapok nevében az angolban kötelező, és a németben is, de a németben minden főnevet nagy kezdőbetűvel kell írni.

olasz spanyol portugál francia román
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

Az újlatin nyelvek között kevés olyan hónap van, melynek neve leírva teljesen megegyezik több nyelvben is. A március olaszul és spanyolul is marzo, az április spanyolul és portugálul is abril. Az agosto ugyanúgy van leírva olaszul, spanyolul és portugálul is. A novembre olaszul és franciául szintén ugyanúgy van leírva.

Az eszperantó hónapnevek is hasonlítanak a fentiekre. Két hónapnév a spanyollal egyezik meg írásban (junio, julio), a novembro pedig a portugállal:

januaro, februaro, marto, aprilo, majo, junio, julio, aŭgusto, septembro, oktobro, novembro, decembro

orosz bolgár szerb szlovén szlovák
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

Az újlatin és germán nyelveknél a helyzet még egészen egyszerű. A szláv nyelvek megosztottabbak, egy részükben megjelennek az általunk megszokottól eltérő elnevezések is. Fent azokat a főbb szláv nyelveket néztük, ahol a nálunk is megszokotthoz hasonló hónapnevekkel találkozhatunk. Az írásmód eltérését fokozza, hogy egyes szláv nyelvek cirill, más szláv nyelvek latin betűket használnak. Így például az április a bolgár, szerb és szlovén nyelvben is ugyanúgy lenne leírva, ha ugyanazt az írásrendszert használnák. A szerb és a szlovén hónapnevek egy része teljesen megegyezne leírva, ha mindkét nyelv egységesen vagy a cirill, vagy a latin írásrendszert használná. Az oroszban, bolgárban és a szerbben a márciust és az augusztust ugyanúgy írják. A september, november és december a szlovákban és a szlovénben megegyezik leírva. Sok hónapnév végén az oroszban lágyságjel van, ezt a bolgár általában -и betűvel helyettesíti. Szeptembertől kezdve a szerbben -bar végződéssel találkozunk. (A szerb és a horvát is az utolsó szótagban sokszor a-t használ, amikor más szláv nyelvekben e van ott, vagy valami más, például: horvát: jedan, cseh, szlovák, lengyel: jeden; horvát: dobar, szerb: добар, lengyel: dobry.)
Furcsának tűnhet, hogy a szerb és a horvát nyelv rendkívül közel állnak egymáshoz, a hónapnevek mégis teljesen eltérnek. Ennek oka az lehet, hogy a horvát nyelv nagyon purista, az idegen eredetű szavakat minden áron horvátosítják. Ezzel is ki akarják fejezni nyelvi különállásukat a szerbtől.
Ami számunkra talán a legérdekesebb, hogy néhány hónapnév leírva megegyezik a magyarban és a szlovákban (január,  február, október, november, december).

A románban, oroszban, bolgárban a november v-je elmarad, a fenti nyelvek között ez eléggé egyedi. A románban valószínűleg ez nem véletlen, szláv hatás lehet. Ami még feltűnő, hogy csak az oroszban és a bolgárban találunk a december nevében k-t (декабрь és декември), a többi szláv nyelvben itt c (ц) áll, és a nem szláv nyelvek is c-t (vagy z-t) írnak itt, amelynek hangértéke nyelvenként eltér (például az olaszban és a románban „cs”, a franciában és az angolban „sz”, a kasztíliai spanyolban pedig interdentális réshang). Az oka ennek a két furcsaságnak, hogy az oroszba és a bolgárba a hónapnevek a görögből kerültek át.
A következő szláv nyelvekkel érdekesebb a helyzet. Az első oszlopban magyarul is feltüntettem a hónapok neveit, így könnyebb beazonosítani, hogy melyik melyik:

magyar cseh lengyel horvát ukrán
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень

Egyes hónapnevek el vannak csúszva egymáshoz képest az egyes szláv nyelvekben. Csehül a květen májust jelent, míg a lengyelben a hasonló alakú kwiecień az április. Lengyelül a lipiec július, horvátul a lipanj június. Csehül a srpen, lengyelül a sierpień augusztus, míg horvátul a srpanj július. Csehül a říjen október, horvátul a rujan szeptember. A listopad csehül és lengyelül november (ukránul szintén листопад), horvátul október. Legtöbbször a horvát hónapnév van eltolódva a csehhez és a lengyelhez képest, olykor a lengyel és a cseh is egymáshoz képest. Az ukrán elnevezések a lengyel logikát követik. Az eltolódás oka talán az lehet, hogy az elnevezések az év adott szakában a fényviszonyokra, természeti jelenségekre, mezőgazdasági munkákra utalnak, és ezek nem teljesen egyszerre történnek az északibb és délibb országokban.

Néhány szláv hónapnév eredeti jelentése:

leden – jeges
styczeń – karó
siječanj – favágás
luty – hideg
veljača – csalóka
marzec (latin eredetű)
ožujak – hazudozós (szeszélyes időjárásra utal)
květen, kwiecień – virágok (+ hazudozás)
travanj, травень – fű
maj (latin eredetű)
svibanj – somfa
czerwiec – nőstény darázs
lipiec, lipanj – hársfa
sierpień, srpanj – sarló
kolovoz – betakarítás
wrzesień – hanga virágok
rujan, říjen – szarvasbőgés
październik – pozdorja
listopad, листопад – levélhullás
studeni – hideg
grudzień, грудень – földrög (a fagy miatt)
prosinac, prosinec – sütés

A litván nyelvet nem tanulják túl sokan idegen nyelvként Magyarországon – bár ennek oka valószínűleg nem az, hogy a hónapnevekkel nincs kedvük bajlódni a nyelvtanulóknak. Ha valakit mégis érdekel, a hónapok nevei így vannak: 1. Sausis, 2. Vasaris, 3. Kovas, 4. Balandis, 5. Gegužė, 6. Birželis, 7. Liepa, 8. Rugpjūtis, 9. Rugsėjis, 10. Spalis, 11. Lapkritis, 12. Gruodis (a számokat a könnyebb beazonosítás érdekében tettem ki). Természetesen csak véletlen, hogy áprilist a bolondok hónapjának tartják, és a neve hasonlít a „bolond” szóra. Megszállottabbak ezen az oldalon a litván hónapok nevének eredetéről is olvashatnak angolul, vagy videót is megnézhetnek róla. Ugye, néhány elnevezés azért ismerős a szláv nyelvekből? A litván nyelv egyébként a balti nyelvek közé tartozik, többek között a lett nyelvvel együtt, ezek közeli rokonai a szláv nyelveknek. A lettben viszont latinos hónapnevekkel találkozhatunk, ennek ellenére lettül is meglehetősen kevesen tanulnak. Hogy senkinek ne legyen hiányérzete, a lett hónapnevek: janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris, novembris, decembris. Figyelemre méltó a lett írásképben a szép, latinra emlékeztető, vonalas ékezet.

A finnben is saját nevük van a hónapoknak. A hónap szó jelentése finnül kuu, mindegyik hónapnév így végződik:

január: tammikuu – tölgyfa hava
február: helmikuu – gyöngyszem hava
március: maaliskuu – föld / festék / nyírfa hava
április: huhtikuu – irtvány hava
május: toukokuu – vetéshó
június: kesäkuu – nyárhó
július: heinäkuu – széna hava
augusztus: elokuu – gabona hava
szeptember: syyskuu – ősz hava
október: lokakuu – latyakos hónap
november: marraskuu – dermedt, halott hónap
december: joulukuu – karácsony hava

Lásd még: Finnországilevelek.com.

A finn közeli rokonában, az észtben (mely valamivel távolabbi rokona a finnugor nyelvek ugor ágába tartozó magyarnak) azonban a latinos eredetű hónapnevekkel találkozhatunk:

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember

A török hónapok neve sem szokásos. Az elnevezések egy része török, nagyobb része arab eredetű, de akad három szokványos, latin eredetű hónapnév is:

január: ocak – török eredetű: kályha, sütő
február: şubat – arab eredetű
március: mart – latin eredetű: Mars isten
április: nīsan – arab eredetű: első gyümölcsök
május: mayıs – latin eredetű: Maja isten, ill. idősek hónapja
június: hazīran – arab eredetű: Sirius csillag, mely nyáron jelenik meg az égbolton.
július: temmuz – arab eredetű: Tammuz, sumér isten.
augusztus: ağustos – latin eredetű, Augustus császár
szeptember: eylül – arab eredetű: betakarítás
október: ekim – török eredetű: vetés
november: kasım – arab eredetű: osztó, osztás, darabolás
december: aralık – török eredetű: rés, hézag, nyílás (két időszelet, azaz év közötti idő)

Lásd még: angol Wikipédia a török hónapnevekről. A blogspoton egy írás az ottomán török hónapnevek eredetéről

A török nyelvrokonában, az azeri nyelvben már latin eredetű a hónapok neve. Ennek oka, hogy a török az arabból (esetleg a szírből) vette át ezeket a szavakat is (sok arab jövevényszó van a törökben), míg az azeri az oroszból. (Azerbajdzsán a volt Szovjetunió egyik török köztársasága.)

yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr

Feltűnő az azeri és az orosz hónapnevek hasonlósága. A november v-jének az elmaradása befigyel, a románhoz és a bolgárhoz hasonlóan, a dekabr k-járól nem is beszélve.

Megjegyzés, konklúzió: A fő célom ezzel az írással az volt, hogy magamnak összegyűjtsem a hónapneveket az engem leginkább érdeklő nyelveken, hogy könnyen utána tudjak nézni bármelyiknek. A körítésben nem kell semmilyen tudományos célt keresni. Ennek ellenére arra az érdekes felismerésre jutottam, hogy közeli rokon nyelvekben sokszor eltérőek a hónapnevek, még akkor is, ha ezek a nyelvek egymással kölcsönösen érthetőek. Így eltérnek a lett és a litván, a szerb és a horvát, a török és az azeri, a finn és az észt hónapnevek. Ennek okát a török és azeri esetében megfejtettük, a horvát purizmusa is magyarázatot ad erre e jelenségre, és valószínűleg a finn is az idegen szavakkal szembeni „ellenállás” miatt használ saját hónapneveket. Érdekes lenne a lett és a litván nyelvnél is megtalálni az eltérés okát.
Ami még elgondolkoztatott, hogy az oroszban és a bolgárban a latin eredetű december nevében k-t találunk c helyett, valamint a november v-je kiesett, így került át ezekből a nyelvekből a hónapnév más nyelvekbe is.

Köszönjük Kriseffnek a türk nyelvek (török és azeri) hónapneveihez a kiegészítéseket!

Linkek a hónapok témához:

Az eszperantó Wikipédia nagyon jó hozzánk. A hónap (Monato) szócikkben rengeteg nyelven fel vannak sorolva a hónapok. Bár például a litván hónapnevek birtokos esetben vannak, mert a dátumban is így fordulnak elő, és a bolgárban a január is rosszul volt leírva, amíg ki nem javítottam.

A témával a Nyelv és Tudomány (nyest.hu) oldal is foglalkozott már.

Régen én is publikáltam a témában.

A Projetbabel.org, francia nyelvű fórumon a szláv nyelvek hónapneveivel eléggé részletesen foglalkoznak.

Az OSZK oldalán egy dokumentumban jó sok nyelven nézhetjük meg a hónapneveket és a hét napjainak neveit. Mindegyik nyelvhez latin betűs átírást alkalmaznak. Az érdeklődők többek között thai és zulu nyelven is megtekinthetik a szokásostól eltérő hónapneveket.

A quora.com oldalon az albán hónapnevek eredetéről is olvashatunk.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.