Das Datum – A dátum kifejezése a németben

Das Datum – A dátum kifejezése a németben
Den wievielten haben wir heute?

A német das Datum szó többes száma kissé szokatlan: die Daten (a dátumok).

Hányadika van? – Ez a kérdés németül kétféleképpen is feltehető:

Der wievielte ist heute? / Den wievielten haben wir heute?

Ha erre a kérdésre válaszolunk, a válasz általában úgy kezdődik, hogy Es ist…

A német dátum kifejezése egyszerű. Képzeljük el a dátumot így: December második napja van. Es ist der zweite Tag von Dezember – valahogy így lenne, de persze valójában nem mondjuk így! Ebből a Tag és a von szót kihagyjuk – ezzel meg is van, hogyan fejezzük ki németül a dátumot:

Es ist der zweite Dezember.
Es ist der 2. Dezember.

Ugyanígy:

der 15. März

der 20. August

der 23. Oktober

A dátum kifejezésmódja a németben eltér a magyartól. Ezt a gondolkodásmódot megérthetjük, ha úgy közelítjük meg, hogy „március 15. napja”, csak a „nap” szót elhagyjuk. Lényegében magyarul is hasonlóan mondjuk, csak nem tűnik fel: március tizenötödike = március(nak a) tizenötödike = der 15. Tag von März → der fünfzehnte März. A birtokos szerkezetben elöl van a birtok, utána a birtokos. Pont fordított sorrendben, mint a magyarban: a ház(nak az) ablaka = das Fenster des Hauses. Így a dátumnál is fordított lesz a sorrend! Pl. augusztus(nak a) huszadika = der zwanzigste von August → der zwanzigste August. A hónapokat a németben természetesen nagy kezdőbetűvel írjuk, hiszen főnevek!

A hónapok sorban:

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli,

August, September, Oktober, November, Dezember

Az évszámok is belépnek a képbe!

Az évszámokat 1000 és 1999 között két részre bontva olvassuk ki, például 1848 németül kiolvasva „tizennyolc-száz – negyvennyolc”, azaz achtzehn hundert achtundvierzig:

1989 neunzehnhundertneunundachtzig
1956 neunzehnhundertsechsundfünfzig
1903 neunzehnhundertdrei
1909 neunzehnhundertneun

1800 achtzehnhundert
1900 neunzehnhundert

2000-től az évszámokat is úgy mondjuk, mint a többi számot:

2000 zweitausend
2016 zweitausendsechzehn
2024 zweitausendvierundzwanzig

– –

Ha évszám is csatlakozik a dátumhoz, az a végére kerül. Így az egész dátum sorrendje pont fordított lesz, mint a magyarban. (Magyarban: év, hónap, nap. Németben: nap, hónap, év)

Der 15. März 1848 ist das Datum der ungarischen Revolution und des Unabhängigkeitskrieges. (1848. március 15-e a magyar forradalom és szabadságharc dátuma.)

Am 23. Oktober 1989 wurde die dritte Ungarische Republik ausgerufen. (1989. október 23-án kiáltották ki a harmadik Magyar Köztársaságot.)

Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28. August 1749 geboren.

Petőfi ist am 1. Januar 1823 geboren.

Dátumoknál a hónapokat számokkal is kifejezhetjük:

der 15. März 1848 → 15. 03. 1848.
der 23. Oktober 1989 → 23. 10. 1989.
der 28. August 1749 → 28. 08. 1749.

Ahogy látható fent, a dátumokban pontot használunk. / jel és más jelek nem használhatók pont helyett a németben.

Gyakorlatok – Übungen

Hogy mondjuk magyarul a következő dátumokat és évszámokat? – Wie sagt man die folgenden Daten und Jahrnummern auf ungarisch?

der 3. Juni
der 25. Februar
der 18. Oktober

der siebte Juli
der elfte März
der fünfzehnte Mai

achtzehnhundertneunundsiebzig
zweitausendzwölf
fünfzehnhundertfünfunddreißig

Fordítsa németre! – Übersetzen Sie ins Deutsche!

április 2.
május 3.
június 1.
július 23.

1978
1985
1999
2008
2016

1995. december 14.
2017. szeptember 10.
1914. augusztus 28.

A feladatunk megoldását itt ellenőrizhetjük!

Egyéb kifejezések

Was ist heute? – Milyen nap van ma?
Heute ist Freitag – Ma péntek van.
Was ist morgen? – Milyen nap van holnap?
Morgen ist Samstag – Holnap szombat van.
Was war gestern? – Milyen nap volt tegnap?
Gestern war Donnerstag – Tegnap csütörtök volt.

Dátum előtt az an elöljárószó névelős alakja áll: am (lásd feljebb a példákat.) Ilyenkor utána a sorszámnév (a melléknévragozás szabályai szerint) -n végződést kap, amit írásban általában nem jelölünk a dátumnál:

am 15. März (szóban: am fünfzehnten März) – Március 15-én.

DE: der 15. März (szóban: der fünfzehnte März) – Március 15.

Ha önállóan áll az évszám, nem állhat előtte elöljárószó. Határozóként („valamilyen évben”) is elöljáró nélkül áll:

1983 – 1983-ban
1994 – 1994-ben
2020 – 2020-ban

Sie ist 2020 geboren – 2020-ban született

Évszámok előtt használható még az im Jahre kifejezés is:

im Jahre 2020 – 2020-ban / a 2020-as évben.

Önállóan álló hónapnevek előtt im névelős elöljárószó áll, ha határozóként használjuk:

im Januar – januárban
im März – márciusban
im Mai – májusban

A hét napjai előtt az an elöljárószó névelős alakja (am) áll, ha határozóként használjuk:

am Montag – hétfőn
am Donnerstag – csütörtökön
am Sonntag – vasárnap

További hasonló határozós kifejezések: Időhatározók a németben.

A hét napjai (die Tage der Woche) sorban:

Montag hétfő, Dienstag kedd, Mittwoch szerda, Donnerstag csütörtök, Freitag péntek

Samstag szombat, Sonntag vasárnap

Feladat – Aufgabe:

Válaszoljon a kérdésekre! – Beantworten Sie die Fragen!

Mikor születtél? – Wann bist du geboren? / Mikor született Ön? – Wann sind Sie geboren?
Mikor születtek az ismerőseid? – Wann sind deine Verwandten geboren?
Mikor kezdődött és mikor ért véget az első világháború? – Wann hat der Erste Weltkrieg begonnen und geendet?
Wann wurde Vörösmarty geboren?

A feladat megoldókulcsa itt található.

Kapcsolódó bejegyzések:

Számok németül

Érdekességek: Hónapok néhány nyelven; A hét napjai néhány nyelven.

Link:

Német Wikipédia – Kalenderdatum

A dátum kifejezése más nyelvben:

A dátum kifejezése az angolban; A dátum kifejezése a hollandban.

A dátum kifejezése a spanyolban; A dátum kifejezése a franciában; A dátum kifejezése az olaszban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.