Participe passé

A participe passé

A participe passé igazából nem más, mint a befejezett melléknévi igenév. Az elnevezése is ezt jelenti: participe: igenév, passé: múlt idejű, befejezett. A magyarban ez (a múlt időhöz hasonlóan) -t vagy -tt végződéssel fejezhető ki. A franciában leginkább csak a múlt idő (passé composé, plus-que-parfait) vagy a szenvedő szerkezet részeként találkozunk vele, azonban nem csak ezekben a funkciókban fordulhat elő!

A participe passé képzése:

Az -er végű igék végződése . Ez a végződés szóban ugyanúgy hangzik, mint az -er végződés, csak az íráskép különbözik. A -re végű igék végződése általában -u, az -ir végű igék végződése -i.

-ER -RE -IR
-U -I
aller (menni) → allé
arriver (megérkezni) → arrivé
chanter (énekelni) → chanté
laver (mosni) → lavé
lever (felemelni) → levé
manger (enni) → mangé
parler (beszélni) → parlé
attendre (várni) → attendu
battre (ütni) → battu
rendre (visszaadni) → rendu
rompre (törni) → rompu
vendre (eladni) → vendu
choisir (választani) → choisi
dormir (aludni) → dormi
finir (befejezni) → fini
guérir (meggyógyulni) → guéri
partir (elutazni) → parti
punir (megbüntetni) → puni
ralentir (lassítani) → ralenti
remplir (kitölteni) → rempli
réussir (sikerülni) → réussi
sentir (érezni) → senti
sortir (kimenni) → sorti

Vagy még például:

commencer (kezdeni) → commencé
entendre (hallgatni) → entendu
réfléchir (gondolkodni) → réfléchi

Rendhagyó képzés:

A fenti táblázatban sok szabályos igét mutattunk be. Azonban sok ige rendhagyóan képzi a participe passé alakot. Lehetséges végződések az -s, -t, -u, -é. Az -s végződést csak a mettre, prendre és az asseoir ige kapja, és származékaik (pl. comprendre). A rendhagyóak közül csak a naître és az être kap végződést. Tehát inkább a -t és -u végződés okoz problémát, és az ige tövében beálló különféle változások.

Az -er végű igék participe passé alakja mind szabályos. Kivétel nincs.

Az -ir végű igék jelentős része szabályosan -i végződést kap. Akad néhány -u végződésű és néhány -t végződésű az -ir csoport igéi között, ezekből azonban nincs sok.

Az -oir, -oire végű igék -u végződést kapnak (kivétel: asseoir). Néhány más -ir végű is -u végződést kap, és még a -re végű igék közül is néhány:

-oir, -oire csoport: -u
apercevoir – aperçu
(észrevenni)
avoir – eu
(birtokolni)
boire – bu
(inni)
croire – cru
(hinni)
devoir – dû
(kell) (Itt háztető is kell az u-ra!)

falloir – fallu (kell)
mouvoir – mû (mozogni) (Itt háztető is rámozog az u-ra!)

pleuvoir – plu (esőnek esni)
pouvoir – pu (-hat, -het, tud)
recevoir – reçu (megkapni)
savoir – su (tudni)
valoir – valu (érni)
voir – vu (látni)
vouloir – voulu (akarni)

-ir csoport: -u
courir – couru
(futni)

tenir – tenu (tartani)
venir – venu (jönni)

Ugyanígy:

concourir – concouru (versenyezni), parcourir – parcouru (távolságot megtenni)
appartenir – appartenu (tartozni valahova), contenir – contenu (tartalmazni), entretenir – entretenu (ápolni, eltartani), maintenir – maintenu (karbantartani), obtenir – obtenu (elérni), retenir – retenu (visszatartani)

A -re csoport igéi között is akad -u végű, például az aître végűek. A szabályos végződés itt amúgy is -u, de sajnos más betűk kiesnek, vagy éppen odamerészkednek:

apparaître / paraître – apparu / paru (megjelenni)
connaître – connu (ismerni)
disparaître – disparu
(eltűnni)
lire – lu (olvasni)

plaire – plu (tetszeni)
vaincre – vaincu (győzni) (Hm, ez talán nem is rendhagyó?)
vivre – vécu (élni)

Az -oudre végű igék is -u végződést kapnak, de nem túl kedvesek hozzánk a rendhagyóságukkal, mert a dr-t száműzi az s vagy l:

coudre – cousu (varrni)
moudre – moulu (darálni)
résoudre – résolu (megoldani, pl. feladatot)

Néhány -ir végű ige -t végződést kap:

mourir – mort (meghalni)
ouvrir – ouvert (kinyitni)

Néhány -re végű ige -s végződést kap:

prendre – pris (fogni, venni)
mettre – mis (tenni, helyezni)

Ugyanígy:

apprendre (tanulni), comprendre (érteni)
permettre (megengedni), promettre (megígérni)

Sok -re végű ige kap -t végződést, főleg az -uire végűek:

conduire – conduit (vezetni)
construire – construit (építeni)
craindre – craint
(félni)
cuire – cuit
(főzni)
détruire – détruit
(lerombolni)
dire – dit
(mondani)
instruire – instruit
(oktatni)
écrire – écrit
(írni)

éteindre – éteint (kikapcsolni)
faire – fait (tenni, csinálni)
peindre – peint (festeni)
rejoindre – rejoint
(utolérni)

traduire – traduit (lefordítani)

Néha előfordul az végződés is -re végű igéknél:

naître – né (születni)
être – été (lenni)

Néhány -re végű ige -i végződést kap

rire – ri (nevetni)
suffire – suffi (elégnek lenni)

suivre – suivi (követni)

ugyanígy: sourire – souri (mosolyogni)

Egyéb:

asseoir – assis (leültet)

A participe passé használata:

1. A passé composé alakjaival talán már mindenki találkozott az avoir vagy être segédige mellett:

Nous avons fermé la porte – Becsuktuk az ajtót.
J’ai ouvert la fenêtre – Kinyitottam az ablakot.
Ma femme est venue – Megjött a feleségem.

A passé composéhoz hasonlóan a többi összetett igealakban is előfordul, így a plus-que-parfait, a passé antérieur és a futur antérieur igeidőknek is része. A feltételes múlt idő (conditionnel passé), subjonctif passé és a subjonctif plus-que-parfait alakjaihoz is kell:

Tu as dit qu’il avaient fermé la porte – Azt mondtad, hogy (már) becsukták az ajtót.

Ugyanígy segédigével együtt a befejezett főnévi igenév (infinitif passé) alakjában is megtalálható:

avoir vu
être venu

A befejezett főnévi igenév többek között mellékmondatok rövidítésére való. Előidejűséget fejezhetünk ki vele:

Après avoir mangé j’ai pris un café – Miután ettem (evés után) ittam egy kávét.

2. A szenvedő szerkezetnek is része:

Jean a été arrêté hier – Tegnap letartóztatták Jeant.

3. Előfordulhat önállóan, jelzőként is, akárcsak a magyarban. Ahogy a franciában általában, itt is a főnév után áll a jelző. A jelzett szóval nemben és számban egyeztetni kell:

la lettre écrite – a megírt levél
la viande mangée – a megevett hús
le livre lu – az elolvasott könyv
une actrice connue – egy ismert színésznő

4. Rövidíthetünk vele vonatkozói mellékmondatot. Ilyenkor az aki, amely szavakat is helyettesíti:

La lettre écrite hier à neuf heures est déjà arrivée – A tegnap 9 órakor megírt levél már megérkezett. (A levél, amelyet tegnap 9 órakor megírtak, már megérkezett.)
La chanteuse connue par tout le monde est triste – Az énekesnő, akit mindenki ismer, szomorú.

A hétköznapi beszédben a 3. és 4. pontban ismertetett használat eléggé ritka. Mi magyarok sem gyakran mondjuk például azt, hogy „egy megírt levél” vagy „a megevett hús”. (Bár „az ismert színésznő” teljesen hétköznapi kifejezés.) A beszélt nyelv az egyszerűségre törekszik, emiatt a 4. pontban ismertetett szerkezetek is inkább csak írásban fordulnak elő.

Befejezett melléknévi igenév más nyelvekben:

az olasz participio passato; a német Partizip Perfekt.

Forrás:

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest.

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

Link:

Learn French with Vincent videója a Youtube-on a participe passé rendhagyó alakjainak csoportjairól (angol nyelvű).

Français avec Pierre videójában pár szót ejt a használatáról, és a rendhagyó alakokat próbálja csoportosítani (francia nyelvű)

Thoughtco: French Past Participle – A participe passé használatáról és képzéséről angol nyelven

Kwiziq – egy másik angol nyelvű oldal

Külön köszönet a Francia tanulás – Étudions le français Facebook csoportnak a segítségért, javaslatokért a bejegyzés megírásában!

2 komment:

 1. november 19, 2023

  Franciát Tanuló Válasz

  Tisztelt Tanárnő! Tisztelt Tanár Úr!

  Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani az oldalért! Borzasztó sokat ad! A segítségével gyorsan haladok a franciával, és jönnek is a visszajelzések – és magamon is látom –, hogy egyre több szót, szerkezetet megértek.

  Azután egy szó tisztázását kérem. A lire (olvasni) ige a befejezett melléknévként rendhagyóan -t végződést kapók között van megemlítve (lire – lit (olvasni)), noha a participe passé használatának harmadik pontjánál lévő példa szerint -u végződést kellene kapjon (le livre lu – az elolvasott könyv). Az utóbbi a helyes, igaz? Tehát ez az ige a -re –> -u kategóriába tartozik.

  A felvilágosítást előre is köszönöm!

  Üdvözlettel:
  egy rajongójuk

  • november 19, 2023

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Franciát Tanuló!
   Valóban a lu alak a helyes, javítottam. Köszönöm az észrevételt! Sajnos előfordul, hogy az olasz analógiája alapján próbálok használni egy szabályt a franciában is, ezért került oda a -t végű alak.
   Örülök, hogy hasznosnak találja az oldalt! A nyelvtanuláshoz további sok sikert!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.