Melléknevek fokozása a franciában

Francia melléknévfokozás

A francia melléknévfokozás során a melléknevek elé középfokban a plus, felsőfokban a le/la/les plus kerül:

vite – plus vite – le plus vite / la plus vite
gyors – gyorsabb – leggyorsabb

grand – plus grand – le plus grand (grande – plus grande – la plus grande)
nagy – nagyobb – legnagyobb

Rendhagyó fokozású melléknevek:

Egyes mellékneveknek csak rendhagyó alakjuk van. Más mellékneveknek a rendhagyó mellett szabályos alakjaik is léteznek.

bon, bonne – meilleur(e) – le meilleur / la meilleure
(jó – jobb – legjobb)

mauvais(e) – pire – le/la pire
mauvais(e) – plus mauvais(e) – le plus mauvais / la plus mauvaise
(rossz – rosszabb – legrosszabb)

petit(e) – moindre – le/la moindre
petit(e) – plus petit(e) –  le plus petit / la plus petite
(kicsi – kisebb – legkisebb)

beaucoup – plus – le plus
(sok – több – legtöbb)

peu – moins – le moins
(kevés – kevesebb – legkevesebb)

A mellékneveket lefelé is fokozhatjuk, ilyenkor a moins (kevésbé) ill. le/la moins (a legkevésbé) kerül a melléknév elé:

vite – moins vite – le/la moins vite
gyors – kevésbé gyors – a legkevésbé gyors

Hasonlító szerkezetek

Alapfokú hasonlításnál az aussi … que (olyan … mint) szerkezetet használjuk.

Anne est une élève aussi excellente que Lalie.
Anne ugyanolyan kiváló tanuló, mint Lalie.

Cet immeuble est aussi grand que l’autre.
Ez az épület ugyanolyan magas, mint a másik.

Középfokú mellékneveknél a que (mint) szót használjuk összehasonlításkor:

Anne est plus jeune que Julie et Lalie – Anne fiatalabb, mint Julie és Lalie.
Lalie est plus âgée que Julie et Anne
– Lalie idősebb, mint Julie és Anne.
Julie est plus âgée que Anne mais moins âgée que Lalie –
Julie idősebb, mint Anne, de fiatalabb, mint Lalie.

Felsőfokú mellékneveknél a de elöljárószóval határozzuk meg, milyen csoport tagjai között rendelkezik valaki a leginkább bizonyos tulajdonsággal:

Lalie a 12 ans, alors elle est la plus âgée des filles – Lalie 12 éves, tehát ő a legidősebb a lányok közül.
Anne a 6 ans, alors elle est la plus jeune des filles – Anne 6 éves, igy ő a legfiatalabb a lányok közül.

Tu connais le guépard? C’est l’animal le plus vite. – Ismered a gepárdot? Ez a leggyorsabb állat.
C’est le plus vite des animaux. – Ez a leggyorsabb az állatok közül.

Monsieur Csányi est le Hongrois le plus riche. – Csányi Úr a leggazdagabb magyar.
C’est / Il est le plus riche des Hongrois. – Ő a leggazdagabb a magyarok közül.

Autant que … és autant de … (ugyanannyi …, mint)

Az autant que szerkezetet akkor használjuk, amikor a beaucoup, peu (sokat, keveset) határozókat váltjuk ki középfokú összehasonlításban. Az autant de mindig főnévre vonatkozik, mely többes számban követi:

Paul a couru 3 kilomètres.
Marie a couru aussi 3 kilomètres.
Marie a couru autant que Paul
– Marie ugyanannyit futott, mint Paul.

Claire aime le plus les chats – Claire legjobban a macskákat szereti.
Denise aime aussi le plus les chats
– Denise is legjobban a macskákat szereti.
Denise aime autant les chats que Claire
Denise ugyanannyira szereti a macskákat, mint Claire.

Gérard a trois enfants.
Benoît aussi a trois enfants.
Gérard a autant d’enfants que Benoît.
– Gérard-nak ugyanannyi gyereke van, mint Benoît-nak.

A le/la même … que, les mêmes … que (ugyanaz a … mint) szerkezet:

Paul aime la même fille que Pierre – Paul ugyanazt a lányt szereti, mint Pierre.

Marie aime les mêmes couleurs que sa soeur – Marie ugyanazokat a színeket szereti, mint a húga.

C’est le même journal qu’on a lu hier – Ez ugyanaz az újság, mint amit tegnap olvastunk.

Határozószók fokozása

A határozószók fokozása ugyanolyan, mint a francia melléknévfokozás. A francia határozószók ugyanúgy fokozhatók, mint a melléknevek. Felsőfokban mindig a hímnemű névelőt (le) kapják.

rapidement – plus rapidement – le plus rapidement
gyorsan – gyorsabban – leggyorsabban

Fais tes devoirs le plus rapidement possible.
A lehető leggyorsabban csináld meg a feladataid.

Marie a fait ses devoirs plus rapidement que Jeanne.
Marie gyorsabban csinálta meg a feladatait, mint Jeanne.

Marie a fait ses devoirs aussi rapidement que Jeanne.
Marie ugyanolyan gyorsan csinálta meg a feladatait, mint Jeanne.

Marie a fait ses devoirs le plus rapidement des élèves.
Marie csinálta meg leggyorsabban a feladatait a tanulók közül.

 Rendhagyó fokozású határozók:

bien – mieux – le mieux
(jól – jobban – a legjobban)

beaucoup – plus – le plus
(sokat – többet – a legtöbbet)

peu – moins – le moins
(keveset – kevesebbet – a legkevesebbet)

Gyakorlatok – Exercices

Alkosson mondatokat a következő szavak felhasználásával! Használja a melléknevek fokozott alakjait! Ügyeljen arra is, hogy a melléknevet nemben egyeztetni kell a főnévvel!

Például: éléphant, souris, grand → Un éléphant est plus grand qu’une souris. Vagy: Une souris est moins grande qu’un éléphant.

1. hiver, été, chaud
2. Hongrie, Allemagne, grand
3. mon père, mon grand-père, vieux
4. une maison, une voiture, cher
5. une ville, un village, petit
6. la langue française, la langue chinoise, difficile

Fordítsa a mondatokat franciára! Traduisez les phrases en français.

1. Párizs nagyobb, mint Budapest.
2. Az alma drágább, mint a körte.
3. Az alma ugyanolyan drága, mint a körte.
4. Európa sokkal kisebb, mint Amerika.
5. Ázsia a legnagyobb földrész a világon.
6. Marseille sokkal messzebb van, mint Bécs.
7. Több kenyerem van, mint neked.
8. Az én könyvem érdekesebb, mint a te könyved.
9. A francia filmek a legérdekesebbek.
10. Ez a rendőr udvariasabb, mint az a fodrász.
11. A fodrász ugyanolyan udvarias, mint a rendőr.
12. Baudelaire híresebb, mint a nagybátyám.
13. Ma korábban keltem, mint tegnap.
14. A szomszédom autója rosszabb, mint az én autóm.
15. A te autód a legrosszabb.
16. Ma jobban érzem magam, mint tegnap.

A feladat megoldókulcsa. Ne nézzük meg előre, csak ha már megoldottuk a feladatot!

——

A bejegyzés Bácsy Éva francia nyelvtanár jegyzetei alapján készült.

Forrás a francia melléknévfokozás témához:

Qwiziq – Comparatif – Egy kis angol nyelvű összefoglaló a hasonlító szerkezetekről.

Melléknévfokozás más nyelvekben:

Germán nyelvek: A melléknevek fokozása az angolban. A melléknevek fokozása a németben. A melléknevek fokozása a hollandban.

Újlatin nyelvek: A melléknevek fokozása az olaszban, Spanyol melléknévfokozás.

Két komment:

  1. április 5, 2017

    Németh Vivien Válasz

    Merci beaucoup ??

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.