Olasz többes szám – a főnév többes száma

Az olasz többes szám

Az olasz többes szám kifejeződik sokszor a névelő alakjával is. Ezen kívül a főnevek végződése is legtöbbször megváltozik többes számban.

Az olasz főnevek jelentős részénél –i vagy –e végződés jelöli a többes számot (pl. libri, finestre). Néhány főnév egyáltalán nem változik többes számban (pl. film). Rendhagyó főneveknél az -a végződés is előfordul (pl. uova).
A melléknevek többes számának képzésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a főnevekére.

A hímnemű –o végű főnevek többes számban a végződést –i-re cserélik:

l’albero – gli alberi (fák)
il ragazzo – i ragazzi (fiúk)
il tavolo – i tavoli (asztalok)
lo zaino – gli zaini (hátizsákok)
Ugyanígy egy nőnemű főnév is: la mano – le mani

Az –e végű főnevek is –i-re cserélik végződésüket, nemtől függetlenül:

la chiave – le chiavi (kulcsok)
il giornale – i giornali (újságok)
il monte – i monti (hegyek)
il nome – i nomi (nevek)
la notte – le notti (éjszakák)
la torre – le torri (tornyok)

A nőnemű –a végű főnevek –e-re cserélik végződésüket:

la casa – le case (házak)
l’isola – le isole (szigetek)
la professoressa – le professoresse (tanárnők)
la ragazza – le ragazze (lányok)

A hímnemű –a végű főnevek végződése –i lesz:

il dramma – i drammi
il problema – i problemi
il programma – i programmi
il tema – i temi

il duca – i duchi (hercegek); il pianeta – i pianeti (bolygók); il poeta – i poeti (költők)

Kivétel: il cinema – i cinema (mozik); il parabrezza – i parabrezza (szélvédők)

A nőnemű –o végű főnevek többes számban nem változnak. Ezek többnyire összetett szavak rövid változatai (pl. foto fotografia; auto automobile):

la foto – le foto; la radio – le radio; la dinamo – le dinamo; un’auto – le auto; la moto – le moto; la biro – le biro

Kivétel: la mano – le mani

Egyes, élőlényeket jelölő –a végű főneveknél minkét nem lehetséges. Nemtől függően a többes szám –i vagy –e. A legtöbb ilyen főnév –ista végű:

un/un’ atleta – gli atleti / le atlete
il/la collega – i colleghi / le colleghe
il/la pilota – i piloti / le pilote

un/un’ artista – gli artisti / le artiste (művészek)
il/la dentista – i dentisti / le dentiste (fogorvosok)
il/la giornalista – i giornalisti / le giornaliste (újságírók)
il/la pianista – i pianisti / le pianiste (zongoristák)
il/la regista – i registi / le registe (rendezők)
il/la turista – i turisti / le turiste

Az –o végű főnevek különlegesebb esetei

Ha egy szó –io végű, többes számban csak egy -i lesz a végén:

il negozio – i negozi
l’operaio – gli operai (munkások)
il pomeriggio – i pomeriggi (délutánok)
il rovescio – i rovesci (lapok hátoldalai)
il secchio – i secchi (vödrök)

vecchio – vecchi (régiek, idősek)

De ha a hangsúly az i-re esik, akkor a főnév még egy i-t kap:

l’obblio – gli oblii (feledések)
lo zio – gli zii (nagybácsik)

A -co, -go végű főnevek és melléknevek többes száma -chi, -ghi végű, ha a szó hangsúlya az utolsó előtti szótagra (parola piana) esik:

antico – antichi
l’ago – gli aghi (tűk)
il lago – i laghi (tavak)
il buco – i buchi (lyukak)
il pacco – i pacchi (csomag)
polacco – polacchi (lengyelek)
il tabacco – i tabacchi (dohány)
tedesco – tedeschi (németek) (főnévként és melléknévként is)

Kivételek:
l’amico – gli amici (barátok); il nemico – i nemici (ellenségek)
greco – greci (görögök) (főnévként és melléknévként is)
il porco – i porci (sertések)

 A -co, -go végű főnevek és melléknevek többes száma -ci, -gi végű, ha a szó hangsúlya hátulról a harmadik szótagra esik (parola sdrucciola):

il medico – i medici (orvosok)
simpatico – simpatici
lo stomaco – gli stomaci (gyomrok)

Két kivétel:
il carico – i carichi; incarico – incarichi; scarico – scarichi
l’obbligo – gli obblighi

Két többes szám is lehetséges: stomaco – stomaci / stomachi; chirurgo – chirurgi / chirurghi

A -logo végű főnevek, ha személyt jelölnek, -logi végződésűek:

l’archeologo – gli archeologi
il biologo – i biologi
lo psicologo – gli psicologi
il sociologo – i sociologi

A -logo végű főnevek, ha nem személyt jelölnek, -loghi végződésűek:

il catalogo – i cataloghi
il dialogo – i dialoghi
il monologo – i monologhi

 –

Az –a végű főnevek különlegesebb esetei

A -ca, -ga végződés -che, -ghe lesz:

l’amica – le amiche
simpatica – simpatiche

Ha az –ia végződésben az i hangsúlyos, akkor többes számban –ie lesz a szó végén. Akkor is, ha –cia vagy –gia végű az alapszó. Az i-t ilyenkor mindig ki kell ejteni, egyes és többes számban is:

la bugia – le bugie (hazugságok)
energia – energie (energiák)
la farmacia – le farmacie (gyógyszertárak)
la magia – le magie (mágiák)
la strategia – le strategie (stratégiák)

A hangsúlytalan -cia, -gia végződés

Ha a hangsúlytalan -cia, -gia előtt mássalhangzó áll, -ce, -ge lesz:

la bilancia – le bilance (mérlegek)
la faccia – le facce (arcok)
la pioggia – le piogge (esők)
la spiaggia – le spiagge (strandok)
la torcia – le torce (zseblámpák)
la traccia – le tracce (nyom)

Ha a hangsúlytalan -cia, -gia előtt magánhangzó áll, -cie, -gie lesz. Az i-t nem ejtjük:

la camicia – le camicie (ingek)
la ciliegia – le ciliegie (cseresznyék)
la fiducia – le fiducie (bizalmak)
la valigia – le valigie (bőröndök)

Valójában annyira kevés az ilyen szó, hogy a szabály helyett a szavak többes számát érdemesebb megjegyezni.


Az –e végű főnevek különlegesebb esetei

Az –ie végződés nem változik többes számban:

la serie – le serie (sorozat)
la specie – le specie (fajta)
la superficie – le superficie / le superfici (felszínek) (mindkettő elfogadható)

A –glie végződés –gli lesz:

la moglie – le mogli (feleségek)


Nem változik az alakjuk többes számban a következő főneveknek

mássalhangzóra végződő főnevek:

gli autobus, i computer, i film, gli sport

hangsúlyos magánhangzóra végződő főnevek:

i caffè, le città, i metrò, i tassì

minden egyéb magánhangzóra végződő főnév:

le crisi, le gru, i paraurti

egyéb, idegen eredetű főnevek (jövevényszavak):

gli ufo

Néhány –a végű főnév:

i parabrezza, i cinema

Az összetett szavak egy részének, lásd lejjebb.

Az összetett szavak többes száma

Ha ige+többes számú főnév az összetétel (pl. cavare=húzni + tappi=dugók), a többes szám változatlan:

il cavatappi – i cavatappi (dugóhúzók)
l’apribottiglie – gli apribottiglie (üvegnyitók)

Ige+egyes számú nőnemű főnév (pl. tritare=darálni + la carne=hús) esetén a többes szám szintén változatlan:

il tritacarne – i tritacarne (húsdaráló)
il colapasta – i colapasta (tésztaszűrők)

Kivétel: il cacciavite (csavarhúzó), többes száma i cacciavite és i cacciaviti is lehet.

Ige+egyes számú hímnemű főnév (pl. portare=vinni + il foglio=papírlap) esetén az összetétel második tagja változik:

il portafoglio – i portafogli (pénztárcák)

A főnév+melléknév összetétel sajátos! Mindkét összetevő alakja megváltozik többes számban:

la cassaforte – le casseforti (páncélszekrények)
la terraferma – le terreferme (szárazföldek)

Ha a főnév első tagja capo, és ez valamilyen vezető személyt jelent, akkor a capo szó kerül többes számba:

il capoclasse – i capiclasse (osztályfőnök)
il capoufficio – i capiufficio (irodavezetők)

Van, amikor a személyt jelölő, capo előtagú szónak mindkét tagja változik:

il capobandito – i capibanditi (rablóvezérek)

Ha a capo előtag nem személyre utal, akkor az összetétel második tagja változik csak többes számban:

il capolavoro – i capolavori (remekművek)
il capoluogo – i capoluoghi (székhelyek)

Egyéb összetételek esetén csak az összetétel második tagja változik többes számban, pl. il mezzogiorno – i mezzogiorni (delek), il pianoforte – i pianoforti (zongorák).

olasz többes szám

olasz többes szám

 

Rendhagyó többes szám

il bue – i buoi (ökrök)

il dio – gli diei (istenek) (a névelő is rendhagyó többes számban!)

l’uomo – gli uomini (emberek)

l’ala – le ali (szárnyak)
l’arma – le armi (fegyver)

mille (ezer) – mila (pl. duemila, tremila)

Nem csak a többes szám rendhagyó, hanem a főnév neme is megváltozik:

il centinaio – le centinaia (körülbelül száz)
il migliaio – le migliaia (körülbelül ezer)

il miglio – le miglia (mérföld)
il paio – le paia (pár)
l’uovo – le uova (tojás)

Nem csak a névelő változik meg, hanem a főnév neme is valójában. Tehát a melléknevet is eszerint kell egyeztetni: un uovo piccolo, delle uova piccole.

Egyes főneveknek kétféle többes száma van, de jelentésbeli különbséggel. A rendhagyó többes szám a „normális”. A szabályos többes szám átvitt jelentésű.
Sok ilyen főnév jelöli a test részeit:

il braccio (kar)

le braccia
átvitt értelemben: i bracci (pl. i bracci del fiume – a folyó elágazásai)

il dito

le dita (ujjak)
i diti (az egyes ujjak, külön, külön)

il labbro

le labbra (emberi ajkak)
átvitt értelemben: i labbri (a szélei valaminek)

il membro (tag)

i membri (tagok)
le membra (emberi testrészek)

l’osso (csont)

gli ossi (egyes csontok)
le ossa (konkrét csontok)

il ginocchio

i ginocchi (térdek általában)
le ginocchia (egy személynek a két térde)

Lásd még: sapere.it – Dizionario Italiano

Másik részük nem testrészeket jelöl:

il frutto (termés, gyümölcs)

i frutti del lavoro (a munka gyümölcse)
i frutti di mare (tengeri herkentyűk)

le frutta (fa termése)

il muro

i muri (falak)
le mura (városfalak)

l’urlo (ordítás)

gli urli (állati ordítás)
le urla (emberi ordítás)

Feladat az olasz többes szám gyakorlásához:

Esercizio

Felhasznált irodalom az olasz többes szám témához:

Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan, Terra, Budapest, 1988.

Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, 2006.

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006.

Nyerges Julianna, szerk.: Garamvölgyi Katalin: Kis olasz nyelvtan, Anno Kiadó.

Király Rudolf, Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

Dizionario inverso (szóvégmutató szótár)

dict.cc – olasz-német online szótár

– o –

A főnév többes száma néhány más nyelvben:

Angol többes szám, német többes szám, holland többes szám;

Francia többes szám, spanyol többes szám, portugál többes szám, latin többes szám;

Horvát többes szám;

Finn többes szám, török többes szám. lovári többes szám.

Két komment:

  1. április 25, 2017

    TZ Válasz

    klassz

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.