Német személyes névmások 2: Jelzői birtokos névmások. Genitivus partitivus

Német személyes névmások 2.

A német személyes névmások közül a jelzői birtokos névmás az előtt a főnév (vagy akár jelzős főnév) előtt áll, amelyikre vonatkozik. Az utána álló főnév nemétől függ az alakja:

hímnem nőnem semleges nem többes szám
mein
dein
meine
deine
mein
dein
meine
deine
sein
ihr
sein
seine
ihre
seine
sein
ihr
sein
seine
ihre
seine
unser
euer
ihr
unsere
eu(e)re
ihre
unser
euer
ihr
unsere
eu(e)re
ihre

Példák:

mein Buch (az én könyvem), meine Lampe (az én lámpám), mein Tisch (az én asztalom), meine Tische (az én asztalaim); mein neues Buch (az én új könyvem)
dein Auto, deine Mutter, dein Vater, dein Kind
unsere Schule, unser Freund, unsere Freunde
euer Buch, eu(e)re Bücher

Lényegében ugyanúgy viselkedik, mint a határozatlan névelő (ein, eine, ein), hasonlóan igazodik az alakja az utána álló főnév (és nem a birtokos!) neméhez. Nem állhat mellette már külön határozott vagy határozatlan névelő. (Ezért is nevezik birtokos névelőnek is, mert mintegy névelő szerepet is betölt.) Tárgy, részes és birtokos esetben is hasonlóan viselkedik, mint a határozatlan névelő ill. a kein, keine, kein (többes számban: keine), például: mit meinem Auto, ohne deinen Wagen, die Fenster unseres Hauses.
A határozatlan névelő és a kein ragozását lásd itt.

E/3-ban három alakja van (sein, ihr, sein), a birtokos nemének megfelelően, tehát ilyenkor a birtokos és a birtok nemét is kifejezi (pl. sein Haus – az ő háza, férfié; ihr Haus – az ő háza, nőé).

Magyarul nem jelenti azt, hogy „enyém”, „tiéd”, stb.! Magyarul úgy fejezzük ki, hogy „az én … -m”, „a te …-d”, vagy csak egyszerűen „a …-m”, „a …-d”, pl. mein Buch – az én könyvem / a könyvem.

Az euer második e-je kieshet (de meg is maradhat), ha a végére még valamilyen rag kerül, pl. euere Kinder vagy eure Kinder; ohne eueren Tisch vagy ohne euren Tisch.

Ha jelzős főnév előtt áll a birtokos névmás, akkor a jelző (melléknév) vegyes ragokat kap (pl. mein neues Buch, dein gutes Kind), akárcsak a határozatlan névelő (ein) és a kein után. A melléknév ragozásáról itt lehet olvasni.

– – –

Kiegészítés:

Sem határozott, sem határozatlan névelő nem állhat mellette. Ha mégis azt akarjuk kifejezni, hogy egy tollam, egy gyerekem, arra az ún Genitivus Partitivus szerkezetet használjuk. Ez két részből áll: 1. Az einer, eine, eines névmás abban az alakban, ami a birtok nemének megfelel; 2. A (birtokot kifejező) főnév többes szám birtokos esetben, birtokos névmással együtt (a birtokos névmás is természetesen többes birtokos esetbe kerül!). Pl.

einer + meiner Söhne = einer meiner Söhne (egy fiam, az egyik fiam) Azért einer, mert a Sohn hímnemű. Azért meiner, mert többes birtokos eset.

eine + deiner Töchter = eine deiner Töchter (egy lányod, az egyik lányod)

einer + unserer Tische = einer unserer Tische (egy asztalunk, az egyik asztalunk)

Az elsőre bonyolultnak látszó szerkezetet angolosok könnyen megérthetik, ha arra gondolnak, hogy lényegében teljesen azonos a szerkezet az angol “one of my children”, “one of your daughters”, “one of your tables” kifejezésekkel. Annyi a különbség, hogy az “of” helyett birtokos eset áll.

A genitivus partitivus természetesen nem csak birtokos névmásokkal használható, hanem pl. határozott névelős főnévből is kifejezhetünk így egyetlen darabot. Tehát nem csak azt fejezhetjük így ki, hogy “az egyik a gyerekeim közül”, hanem azt is, hogy “az egyik a gyerekek közül”. Ilyenkor értelemszerűen nem a birtokos névmás áll többes birtokos esetben, hanem a határozott névelő. Pl.:

einer der Söhne – az egyik fiú, egyik a fiúk közül
einer der Väter – az egyik apa
eine der Mütter – az egyik anya
eines der Bücher – az egyik könyv

eines der Kinder – az egyik gyerek, a gyerekek közül az egyik
(vö. eines meiner Kinder – az egyik gyerekem, az egyik a gyerekeim közül)

További példák:

eines der schönsten Bücher – az egyik legszebb könyv, a legszebb könyvek egyike
mit einem der schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvvel, a legszebb könyvek egyikével

eines meiner schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvem, a legszebb könyveim közül az egyik
mit einem meiner schönsten Bücher – az egyik legszebb könyvemmel, a legszebb könyveim egyikével

Linkek a német személyes névmások (birtokos névmások) témához:

Deutsche Grammatik 2.0 – Possessivpronomen

Mein-Deutschbuch – Possessivartikel

Kapcsolódó bejegyzés:

Német önálló birtokos névmások.

Birtokos névmások néhány más nyelvben:

Olasz birtokos névmások, spanyol birtokos névmások, francia birtokos névmások,

angol személyes névmások (birtokos névmások és minden más is),

holland névmások (birtokos névmások és minden más is),

A török birtokos személyjel és birtokos névmás.

4 komment:

 1. Mikor használunk sein- és mikor ihr-t?

  • sein Haus – az ő háza (férfié)
   ihr Haus – az ő háza (nőé)

   A sein férfira, az ihr nőre vonatkozik.
   A mein, dein, sein, ihr, sein ugyanazt a logikát követi, mint az ich, du, er, sie, es.

 2. július 13, 2023

  Timea Kondella Válasz

  Genitivus Partitivus…. ez valami gyönyörűűűű. Még mondja valaki, hogy nem szép a német nyelv. Sajnos csak itt találtam rá, amikor kicsit beleástam magam a birtokviszony kifejezésébe. Nagyon szépen köszönöm!

  • Nagyon szívesen! Lehet, nem mondok újat, a Genitivus Partitivus kifejezés latinul van. Néhány nyelvtani kifejezést latin elnevezéssel mondanak a németben, ilyen például a Präteritum is (eredetileg praeteritum).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.