Francia birtokos névmások

Francia birtokos névmások

A francia birtokos névmásoknak két fajtája van. Az egyik a főnévvel együtt szerepel, a főnév előtt (jelzői birtokos névmás), a másik önállóan, főnév nélkül (önálló birtokos névmás):

C’est mon livre – Ez az én könyvem.
Ce livre est le mien – Ez a könyv az enyém.

A jelzői birtokos névmás

Ez a főnév előtt áll, mindig névelő nélkül. Névelő sosem állhat előtte, maga a birtokos névmás viselkedik névelőként, hiszen a határozott névelőhöz hasonlóan külön alakja van hímnemben, nőnemben és többes számban. Ezért birtokos névelőnek vagy birtokos determinánsnak is szokták nevezni.

HÍMNEM NŐNEM TÖBBES SZÁM
mon livre – az én könyvem
ton livre – a te könyved
son livre – az ő könyve
ma maison – az én házam
ta maison – a te házad
sa maison – az ő háza
mes livres – a könyveim
tes maisons – a házaid
ses livres – a könyvei
notre livre – a mi könyvünk
votre livre – a ti könyvetek
leur livre – az ő könyvük
notre maison – a mi házunk
votre maison – a ti házatok
leur maison – az ő házuk
nos livres – a könyveink
vos maisons – a házaitok
leurs livres – a könyveik

Több birtokos (mi, ti, ők) esetén nincs külön hímnemű és nőnemű alakja a birtokos névmásnak, minkét nemben használható a notre, votre, leur alak. Több birtok esetén (ha többes számban áll utána a főnév) mindig s-re végződik a birtokos névmás. Ügyeljünk arra, hogy a notre, votre többes száma nos, vos, tehát a vége eléggé megváltozik.

A többes számú mes, tes, ses, nos, vos, leurs végén az s-t z-ként ki kell ejteni, ha magánhangzó jön utána (hangkötés): mes amis, leurs amis.

Ha az alany nem utal egyértelműen konkrét személyekre vagy dolgokra (pl. on, personne, rien, chacun fejezi ki), akkor a son, sa, ses névmást kell használni: Chacun a ses défauts (Mindenkinek megvannak a maga hibái.) Personne n’a ses défauts (Senkinek nincsenek meg a maga hibái.) Ha az on a nous helyett áll, természetesen a notre, nos névmást kell használni.

Magánhangzó előtt nőnemben a ma, ta, sa helyett mon, ton, son alakokat kell használni:

l’amie = barátnő → mon amie; DE: ma petite amie (mivel a petite mássalhangzóval kezdődik!)
ma voituremon ancienne voiture (régi autóm) (az ancienne magánhangzóval kezdődik!)

A jelzői birtokos névmást nem kell kitenni:

A magyarral ellentétben elmarad a jelzői birtokos névmás, ha egyértelmű nélküle is, kinek a tulajdonáról van szó. Ez leginkább testrészek mellett van így:

Je me lave les mains – Megmosom a kezem.
J’ai mal à la tête – Fáj a fejem.

Az önálló birtokos névmás

Mindig névelővel együtt áll és főnév nélkül. (Tehát mindig áll előtte határozott névelő: le, la vagy les!) Sokszor áll az être ige mellett az állítmány névszói részeként. Csak a mien, tien, sien névmásnak van külön nőnemű alakja is (mienne, tienne, sienne). A nôtre, vôtre, leur nem változik nőnemben. Csak az ékezetben (circonflexe) különbözik a nôtre, vôtre alakja a jelzői birtokos névmásokétól (notre, votre).

HÍMNEM

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
Ce livre est le mien. (Ez a könyv az enyém.)
Ce livre est le tien. (Ez a könyv a tiéd.)
Ce livre est le sien. (Ez a könyv az övé.)
Ces livres sont les miens. (Ezek a könyvek az enyémek.)
Ces livres sont les tiens. (Ezek a könyvek a tieid.)
Ces livres sont les siens. (Ezek a könyvek az övéi.)
Ce livre est le nôtre. (Ez a könyv a miénk.)
Ce livre est le vôtre. (Ez a könyv a tiétek.)
Ce livre est le leur. (Ez a könyv az övé.)
Ces livres sont les nôtres. (Ezek a könyvek a mieink.)
Ces livres sont les vôtres. (Ezek a könyvek a tieitek.)
Ces livres sont les leurs. (Ezek a könyvek az övék.)

NŐNEM

EGYES SZÁM TÖBBES SZÁM
Cette maison est la mienne. (Ez a ház az enyém.)
Cette maison est la tienne. (Ez a ház a tiéd.)
Cette maison est la sienne. (Ez a ház az övé.)
Ces maisons sont les miennes. (Ezek a házak az enyémek.)
Ces maisons sont les tiennes. (Ezek a házak a tieid.)
Ces maisons sont les siennes. (Ezek a házak az övéi.)
Cette maison est la nôtre. (Ez a ház a miénk.)
Cette maison est la vôtre. (Ez a ház a tiétek.)
Cette maison est la leur. (Ez a ház az övék.)
Ces maisons sont les nôtres. (Ezek a házak a mieink.)
Ces maisons sont les vôtres. (Ezek a házak a tieitek.)
Ces maisons sont les leurs. (Ezek a házak az övék.)

Figyeljünk arra, hogy a notre, votre többes számban nos, vos lesz, míg a nôtre, vôtre többes száma nôtres, vôtres!

Feladatok:

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokos névmással!

1. J’ai un livre. C’est … livre.
2. Tu as une grande famille. C’est … famille.
3. Il a deux frères. Ils sont … frères.
4. Nous avons un appartement grand. C’est … appartement.
5. Laurent a une petite fille. Elle est … fille.
6. Vous avez un grand télé. … télé est nouveau.
7. Jean a troix fils. Ils sont … fils.
8. L’appartement a deux fenêtres. … fenêtres sont larges.
9. Nous avons un grand chien. … chien est grand.
10. Tu as une jeune mère. … mère est jeune.
11. Nous avons deux ordinateurs portables. … ordinateurs portables fonctionnent très bien.
12. Vous avez une bonne voiture. … voiture est bonne.
13. J’ai une amie. C’est … amie.

Tedd többes számba az alanyt! A mondat egyéb változásaira is ügyelj!

1. Cet homme est mon professeur.
2. Cette dame est ta soeur.
3. Cet enfant n’est pas son neveu.
4. Ce garçon est notre frère.
5. Cet homme est votre nouveau voisin.

Helyettesítsd a megadott névmásokat a megfelelő birtokos névmással!

1. C’est (moi) stylo, pas (toi).
2. L’argent est (lui), pas (vous).
3. Le moniteur est (toi), le clavier est (lui), mais l’ordinateur est (moi).
4. La maison est (nous), mais le jardin est (vous).

A feladatok megoldása.

o – o – o

Linkek a francia birtokos névmás témához:

Thoughtco.com – French possessive pronouns (angol)

Lingolia.com – Possessive pronouns and determiners in French (angol)

Lawlessfrench.com – Possessive pronouns

Felhasznált irodalom:

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

Birtokos névmások néhány más nyelvben:

Olasz birtokos névmások, spanyol birtokos névmások,

angol személyes névmások (birtokos névmások és minden más is),

német önálló birtokos névmások, német jelzői birtokos névmások,

holland névmások (birtokos névmások és minden más is),

A török birtokos személyjel és birtokos névmás.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.