Olasz birtokos névmások – Pronomi possessivi

Az olasz birtokos névmások

Az olasz birtokos névmások nemben és számban egyeznek azzal a főnévvel, amire vonatkoznak. Lényegében hasonlóak, mint az -o végű melléknevek, melyeket a főnévvel kell egyeztetni. Hímnem egyes számban azonban rendhagyó az alakjuk (miei, tuoi, suoi), valamit T/3-ban az alakjuk egyforma (loro):

Egyes számú birtok esetén:

il mio libro (az én könyvem)
il tuo libro (a te könyved)
il suo libro (az ő könyve)
la mia casa (az én házam)
la tua casa (a te házad)
la sua casa (az ő háza)
il nostro libro (a mi könyvünk)
il vostro libro (a ti könyvetek)
il loro libro (az ő könyvük)
la nostra casa (a mi házunk)
la vostra casa (a ti házatok)
la loro casa (az ő házuk)

Többes számú birtok esetén:

i miei libri (az én könyveim)
i tuoi libri (a te könyveid)
i suoi libri (az ő könyvei)
le mie case (az én házaim)
le tue case (a te házaid)
le sue case (az ő házai)
i nostri libri (a mi könyveink)
i vostri libri (a ti könyveitek)
i loro libri (az ő könyveik)
le nostre case (a mi házaink)
le vostre case (a ti házaitok)
le loro case (az ő házaik)

A birtokos névmás előtt a határozott névelőt is ki kell tenni. Természetesen más névelő vagy mutató névmás is állhat a határozott névelő helyett, pl. un mio amico (egy barátom), questi nostri libri (ezek a könyveink).

Családtagok mellett elmarad a határozott névelő, de csak akkor, ha egyes számban van a családtag és nincs becézve és nincs jelzője sem:

mio padre (az apám)
tua madre (az anyád)
suo fratello (a fiútestvére)

nostra sorella (a lánytestvérünk)
vostra figlia (a lányotok)
il loro figlio (az ő fiuk)

A loro mellett a névelőt ilyenkor is ki kell tenni.
A következő, családtagot jelölő főnevek mellett nem használunk tehát névelőt a birtokos névmásoknál:

mia madre (anya), mio padre (apa), mio fratello (fiútestvér), mia sorella (lánytestvér), mio figlio (fia), mia figlia (lánya), mio/mia nipote (unoka), mio nipote (unokaöcs), mia nipote (unokahúg), mio zio (nagybácsi), mia zia (nagynéni), mio cugino / mia cugina (unokatestvér), mio nonno (nagypapa), mia nonna (nagymama), mio bisnonno (dédnagypapa), mia bisnonna (dédnagymama), mio marito (férj), mia moglie (feleség), mio suocero (após), mia suocera (anyós), mio cognato (sógor), mia cognata (sógornő), mio genero (vő), mia nuora (meny)

A vőlegény és a menyasszony még nem családtag: il tuo fidanzato, la mia fidanzata.

Viszont használni kell a határozott névelőt pl. a következő, családtagokat kifejező szavak mellett, mert vagy becézett alakok, vagy többes számban vannak, vagy jelző áll mellettük:

i miei genitori (szülők), i tuoi nonni (nagyszülők), i nostri bisnonni (dédszülők), la mia mamma (anyu), il suo papà (apu), il tuo babbo (apu), il mio fratello minore (öcs), il tuo fratello maggiore (báty), la vostra sorella minore (húg), la nostra sorella maggiore (nővér), il mio fratellino, la tua sorellina (tesó), il tuo padrino (keresztapa)

Figyeljünk külön oda a loro használatára! Mindig névelő áll előtte, és alakja sosem változik:

il loro gatto (az ő macskájuk); i loro gatti (az ő macskáik)
la loro sorella (az ő lánytestvérük); le loro sorelle (a lánytestvéreik)

Megjegyzés: A birtokos névmás általában a főnév előtt áll (pl. la mia macchina). Ritkán előfordul a főnév után is, ha hangsúlyos (pl. la macchina mia), főleg bizonyos állandósult kifejezésekben, megszólításnál, ilyenkor a névelő is elmarad (pl. Dio mio!, Mamma mia!).

A suo helyett a proprio névmást használhatjuk, ha egyértelművé akarjuk tenni, kiről van szó:

Piero sta riparando la sua macchina – Piero az autóját javítja (a sajátját, vagy valaki másét).
Piero sta riparando la propria macchina – Piero az autóját javítja (a sajátját).

“Családom”, “családod” stb. értelemben a famiglia szó gyakran elmarad, helyette hímnem többes számban áll önállóan a birtokos névmás:

Ti salutano i miei – Üdvözöl a családom (Üdvözölnek az enyéim).
Come stanno i tuoi? – Hogy van a családod? (Hogy vannak a tieid?).

Az olasz birtokos névmások használata

Ugyanakkor használjuk, mint a magyarban a birtokos személyragokat. Néhány kivétel, amikor az olasz nem használ birtokos névmást, de a magyar használ birtokos személyragokat:

Megszólításnál, főleg levélben:

Egregio signore! (Tisztelt Uram!)
Egregio direttore! (Tisztelt Igazgató Úr!)
Cara mamma! (Kedves anya!)

Amikor birtokos névmás nélkül is egyértelmű, kire vonatkozik:

Lui incontra spesso il figlio (gyakran találkozik a fiával).
Apra la bocca! (Nyissa ki a száját!)

Amikor a mondatban más névmás már utal arra a szóra, amire a birtokos névmás utalna. Ez főleg visszaható igéknél van így, testrészek mellett:

Mi lavo le mani (Megmosom a kezemet).
Mi lava le mani (Megmossa a kezemet).

Az önálló birtokos névmás

Ha a birtokos névmás mellett nem áll ott a birtokot jelölő szó, hanem önállóan áll, akkor nincs mellette határozott névelő. Ilyenkor a loro is névelő nélkül áll, viszont di elöljárószó kerül elé.

hímnem
egyes szám
nőnem
egyes szám
hímnem
többes szám
nőnem
többes szám
mio
tuo
suo
mia (az enyém)
tua (a tiéd)
sua (az övé)
miei
tuoi
suoi
mie (az enyémek)
tue (a tiéid)
sue (az övéi)
nostro
vostro
di loro
nostra (a miénk)
vostra (a tiétek)
di loro (az övék)
nostri
vostri
di loro
nostre (a mieink)
vostre (a tiéitek)
di loro (az övéik)

Questo quaderno è mio – Ez a füzet az enyém.
Questi quaderni sono miei –  Ezek a füzetek az enyémek.
Quella casa è tua – Az a ház a tied.
Quelle case sono tue – Azok a házak a tieid.
Il computer è di loro – A számítógép az övék.
Le macchine sono di loro – Az autók az övéik.

Nagyon ritkán di nélkül is előfordul a loro: La casa non è solo loro, è anche vostra (a ház nem csak az övék, a tiétek is).

Link az olasz birtokos névmások témához:

Treccani.it – Possessivi, aggettivi e pronomi

Felhasznált irodalom az olasz birtokos névmások témához:

Maria Teresa Angelini, Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

olasz birtokos névmások

olasz birtokos névmások

Feladatok – Esercizi

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokos névmással! Ha kell, tedd ki a névelőt is!

1. Ho un libro. È … libro.
2. Hai una famiglia grande. È … famiglia.
3. Lui ha due fratelli. Loro sono … fratelli.
4. Abbiamo un appartamento nuovo. Ecco … appartamento.
5. Gianna ha una figlia piccola. Lei è … figlia.
6. Avete un gran televisore. … televisore è nuovo.
7. Giovanni ha tre figli. Loro sono … figli.
8. L’appartemento ha due finestre. … finestre non sono strette.
9. Abbiamo un gran cane. … cane è bianco.
10. Hai una madre giovane. … madre è giovane.
11. Abbiamo due laptop. … laptop funzionano molto bene.
12. Avete una macchina vecchia. … macchina è vecchia.

Tedd többes számba az alanyt! A mondat egyéb változásaira is ügyelj!

1. Quest’uomo è il mio professore.
2. Questa donna è tua sorella.
3. Questo bambino non è suo cugino.
4. Questo ragazzo è vostro fratello.
5. Quest’uomo è il vostro nuovo vicino.

Helyettesítsd a zárjójelbe tett névmásokat a megfelelő birtokos névmással!

1. È (io) penna, non (tu).
2. I soldi sono (lui), non (voi).
3. Il monitore è (tu), la tastiera è (lui), ma il computer e (loro).
4. La casa è (noi), ma il giardino è (voi).

Tedd egyes számba a mondatokat! Ügyelj arra, hogy itt családtagokról van szó!

1. I miei fratelli sono arrivati.
2. Le nostre sorelle lavorano sempre.
3. Dove sono i tuoi cugini?
4. I suoi fratelli maggiori stanno bene.
5. I vostri figli studiano ancora.
6. I loro figli non studiano più.

A feladatok megoldókulcsa.

Birtokos névmások néhány más nyelvben:

Spanyol birtokos névmások, francia birtokos névmások,

angol személyes névmások (birtokos névmások és minden más is),

német önálló birtokos névmások, német jelzői birtokos névmások,

holland névmások (birtokos névmások és minden más is),

A török birtokos személyjel és birtokos névmás.

4 komment:

 1. július 16, 2020

  Nagyné Fóris Katalin Válasz

  Kedves Bodnár Tamás!
  Nagyon jól használhatók az anyagai, köszönet a munkájáért.
  Egy javaslattal élnék, ha megengedi.
  A családtagok témakörhöz a menye vkinek (nuora) és a vő, veje vkinek (genero) szavak beemelését jónak tartanám.
  Csak szótárból néztem ki őket, ha nem jól, kérem korrigálja.
  Üdvözlettel N. Fóris Katalin

  • Kedves Katalin! Így van valóban a nuora és a genero szó, be is írtam a bejegyzésbe. Köszönöm a kiegészítést!

 2. január 28, 2021

  Horváth Péter Válasz

  Kedves Tamás!
  Nagyon jól strukturált, átlátható, részletes leírás, köszönjük!
  Egy apró pontosítás:
  Az összetett, rokonságot jelentő szavak esetében is ki kell tenni a határozott névelőt a birtokos névmás előtt:
  il bis+nonno, la bis+nonna, la tris+avola, stb. Tehát helyesen: il mio bisnonno, la mia bisnonna, la mia trisavola lesz.

  Üdvözlettel:

  Horváth Péter

  • Kedves Péter!
   Köszönöm a kiegészítést! Nekem is fejtörést okozott a bejegyzés írásakor, hogy kik számítanak még családtagnak, kik nem. Azt meg tudná esetleg mondani, milyen forrásban lehet ezt az információt megtalálni?

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.