Spanyol birtokos névmások – mi és mío, tu és tuyo

Spanyol birtokos névmások

A spanyol birtokos névmásoknak két fajtája létezik. Az egyik inkább a névelőhöz hasonló, mert a főnév előtt áll, és a névelőt kiváltja. (Pl. el libro – a könyv; mi libro – a könyvem – itt az el névelő helyére a mi kerül.) A másik önállóan áll, nem áll utána főnév:

Este es mi libro – Ez az én könyvem. / Ez a könyvem.
Este libro es (el) mío – Ez a könyv az enyém.

A mi a libro előtt áll, a mío pedig önállóan. A mi-nek a magyarban sokszor csak a személyrag felel meg, a könyv végén az -em. A mío jelentése pedig, „az enyém”. (Az angolban is két fajtájuk van a birtokos névmásoknak, a főnév előtt a my, önállóan pedig a mine áll. A spanyolban is ugyanezen az alapon különböztetjük meg a birtokos névmások két fajtáját.)

A főnév előtt álló birtokos névmások (más nevükön: birtokos determinánsok, birtokos „névelők”, birtokos melléknevek) a spanyolban:

EGYES SZÁMÚ BIRTOK TÖBBES SZÁMÚ BIRTOK
mi – az én … -m
tu – a te … -d
su – az ő … -ja
mis – az én … -jaim
tus – a te … -jaid
sus – az ő … -jai
nuestro / nuestra – a mi … -nk
vuestro / vuestra – a ti … -tek
su – az ő … -jük
nuestros / nuestras – a mi … -jaink
vuestros / vuestras – a ti … -jaitok
sus – az ő … -jaik

(Ügyeljünk arra, hogy a mi és a tu ékezet nélkül áll! A és a alakok is léteznek, de mást jelentenek.)

Ha többes számú a főnév, akkor mindig -s kerül a birtokos névmás végére. Csak a nuestro és a vuestro egyezik nemben is az utána álló főnévvel:

nuestro libro – a mi könyvünk
vuestro libro – a ti könyvetek

nuestra casa – a mi házunk
vuestra casa – a ti házatok

(A nosotros, nosotras, vosotros, vosotras névmásnak is van külön nőnemű alakja is. Ezeket azokkal kell egyeztetni nemben, akikre vonatkoznak (például: vosotras = ti nők). A nuestro, nuestra, vuestro, vuestra nem a birtokos személyének a nemével egyezik, hanem a birtok nemével! Tehát, amink van, annak a nemével egyeztetjük a nuestro, vuestro alakokat, mintha névelők lennének.)

A többi birtokos névmás alakja nemben nem változik:

mi libro, mi casa – az én könyvem; az én házam
tu libro; tu casa – a te könyved; a te házad
su libro; su casa – az ő könyve / az ő könyvük; az ő háza / az ő házuk

Ahogy az utolsó példákból is látszik, a su kétfélét is jelenthet: az övé és az övék.

Magázásnál szintén a su alakot kell használni:

su libro – az ön könyve

Így a su névmásnak eléggé sok jelentése lehet. Ha ez félreértésre adna okot, akkor a következőképpen pontosíthatunk:

el libro de él – az ő könyve (férfié)
el libro de ella – az ő könyve (nőé)
el libro de ellos – az ő könyvük (férfiaké, vagy férfiaké és nőké vegyesen)
el libro de ellas – az ő könyvük (nőké)
el libro de usted – az ön könyve

Ha a főnév többes számú, akkor a birtokos névmás mindig kap -s ragot a végére:

mis libros; mis casas – az én könyveim; az én házaim
tus libros; tus casas – a te könyveid; a te házaid
sus libros; sus casas – az ő könyvei / az ő könyveik; az ő házai / az ő házaik
nuestros libros; nuestras casas – a mi könyveink; a mi házaink
vuestros libros; vuestras casas – a ti könyveitek; a ti házaitok

Ibiza spanyol birtokos névmások

Ibiza, naplemente. lyager képe a Pixabay -en.

Az önállóan álló birtokos névmás összes alakja egyezik nemben is a főnévvel:

HÍMNEM NŐNEM
El libro es mío.
Los libros son míos.
La casa es mía.
Las casas son mías.
El libro es tuyo.
Los libros son tuyos.
La casa es tuya.
Las casas son tuyas.
El libro es suyo.
Los libros son suyos.
La casa es suya.
Las casas son suyas.
El libro es nuestro.
Los libros son nuestros.
La casa es nuestra.
Las casas son nuestras.
El libro es vuestro.
Los libros son vuestros.
La casa es vuestra.
Las casas son vuestras.
El libro es suyo.
Los libros son suyos.
La casa es suya.
Las casas son suyas.

Az önálló birtokos névmás állhat határozott névelővel és anélkül is. Így a mondat jelentése kissé módosul:

Este libro es mío – Ez a könyv az enyém (és nem valaki másé).
Este libro es el míoEz a könyv az enyém (és nem egy másik könyv).

Ha névelő is van ott, akkor hangsúlyossá válik az, hogy milyen tulajdonról beszélünk. Névelő nélkül az hangsúlyos, hogy kinek a tulajdona. Ezért ha valaki az én kabátomat akarja elvinni a ruhatárból a sajátja helyett, így kell kiabálunk utána: ¡Oiga, esa chaqueta es MÍA! Itt az a lényeg, hogy ENYÉM, és nem másé. Ha a kabát lenne a lényeges, akkor annak a névelője is kellene. Úgy lehet ezt megjegyezni, hogy a névelő a főnév előtt szokott állni, és a főnevet is odaképzelhetjük, mert hangsúlyos.

¿Cuál es su chaqueta? – Melyik az ön kabátja? (Kérdezi a ruhatáros.)
Esa chaqueta es la mía – Az a kabát az enyém.

A magázás itt is a 3. személyű alakkal fejezhető ki: (el) suyo = az öné:

Esa chaqueta es la suya – Az a kabát az öné. (Ilyet például akkor mondanak, ha valaki új kabátot vett, és még nem tudja a sok kabát közül, melyik is az övé, és a ruhatáros segít megtalálni.)

Egyéb tudnivalók a spanyol birtokos névmásokról:

Az önálló birtokos névmás is előfordul főnév mellett, de nem előtte, hanem utána áll, és névelővel:

mi libro = el libro mío – az én könyvem
tu casa = la casa tuya – a te házad

Gyakoribb a mi libro-féle szerkezet, de az el libro mío sem ritka.

Ha azt akarjuk mondani, hogy az egyik könyvem, azt a de elöljárószóval tudjuk kifejezni:

uno de mis libros – az egyik könyvem
uno de mis amigos – az egyik barátom

Részmennyiséget is így, vagy a hátravetett birtokos névmással fejezhetünk ki:

unos de mis libros = unos libros míos – néhány könyvem
muchos de mis libros = muchos libros míos – sok könyvem

Az amigo szó mellett nem feltétlen kell kitenni a birtokos névmást, hiszen egyértelmű, hogy a saját barátaimról beszélek:

unos de mis amigos = unos amigos (míos) – néhány barátom
muchos de mis amigos = muchos amigos (míos) – sok barátom

Gyakoroljunk!

1. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokos névmással!

1. Tengo un libro. Es … libro.
2. Tienes una familia grande. Es … familia.
3. Tiene dos hermanos. Ellos son … hermanos.
4. Tenemos una habitación grande. Es … habitación.
5. Carmen tiene una hija pequeña. Ella es … hija.
6. Tenéis una televisión nueva. … televisión es nueva.
7. José tiene tres hijos. Ellos son … hijos.
8. La habitación tiene dos ventanas. … ventanas son anchas.
9. Tenemos un perro grande. … perro es grande.
10. Tienes una madre jóven. … madre es jóven.
11. Tenemos dos ordenadores portátiles. … ordenadores portátiles funcionan muy bien.
12. Tenéis un buen cochecito. … cochecito es bueno.

2. Tedd többes számba az alanyt! A mondat egyéb változásaira is ügyelj!

1. Aquel señor es mi profesor.
2. Aquella señora es tu hermana.
3. Aquel niño no es su sobrino.
4. Aquel niño es nuestro hermano.
5. Aquel señor es vuestro vecino nuevo.

3. Helyettesítsd a megadott névmásokat a megfelelő birtokos névmással!

1. Es (yo) bolígrafo, no (tú).
2. El dinero es (él), no (vosotros).
3. La pantalla es (tú), el teclado es (él), pero el ordenador es (yo).
4. La casa es (nosotros), pero el jardín es (vosotros).

A feladatok megoldása. Csak akkor nézzük meg, ha már megoldottuk a feladatokat!

– Köszönjük El Mexicano pontosításait, kiegészítéseit! –

Linkek a spanyol birtokos névmások témához:

El Mexicano – A spanyol birtokos névmások

Spanyolozz otthonról! – A spanyol névmások összefoglalója: Röviden szó esik a birtokos névmásokról is. A főnév előtt állót itt hangsúlytalan, az önállóan állót pedig hangsúlyos birtokos névmásnak nevezik.

StudySpanish.com – Possessive Pronouns – Az angollal összehasonlítva tanulmányozhatjuk a spanyol birtokos névmásokat.

Spanisch.de – Possessivpronomen – Itt inkább csak feladatot találhatnak a németesek. A megadott német kifejezéseket kell spanyolra fordítani, birtokos névmások használatával.

Birtokos névmások néhány más nyelvben:

Olasz birtokos névmások, francia birtokos névmások,

angol személyes névmások (birtokos névmások és minden más is),

német önálló birtokos névmások, német jelzői birtokos névmások,

holland névmások (birtokos névmások és minden más is),

A török birtokos személyjel és birtokos névmás.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.