A megrövidült főnévi igenevű igék az olaszban

A megrövidült főnévi igenevű igék

megrövidült főnévi igenév olasz Pisa Torre Pendente

Megrövidült főnévi igenév – a pisai torony is rövidíteni próbált.

Talán sok nyelvtanulónak feltűnt, hogy többek között a bere, dire és fare igében van valami furcsa. Jelen időben  „megnyúlik” az ige alakja, bekerül egy-két betű. (Pl. bevo, bevi…; dico, dici…; faccio, facciamo.) Ez az egy-két betű más igealakokban is előmerészkedik, pl. imperfettóban (pl. bevevo, bevevi; dicevo, dicevi; facevo, facevi). Ezek az igék tehát úgy viselkednek, mintha eredeti alakjuk nem pl. bere és dire, hanem bevere és dicere lenne. Régen valóban ez a hosszabb alak volt a főnévi igenév, de az az egy-két betű kiesett idővel a főnévi igenévből. Azonban az igeragozásban (pl. jelen idő, imperfetto) megmaradt a hosszabb tő.

Az ún. megrövidült főnévi igenevű igék egy régebbi, hosszabb tőből képzik alakjaikat. (Latin dicere → olasz dire; latin facere → olasz fare.) Ezeket rendhagyó igének tekintik az olaszban, de ha ismerjük az eredeti, hosszabb tövet, rendhagyónak vélt alakjaik szabályosan levezethetők. A gerundio semplice és a participio presente alakja egyetlen igének sem rendhagyó, itt a megrövidült főnévi igenevű igék okozhatnak csak problémát. (Pl. dire dicere dicendo, dicente; bere ← bevere bevendo, bevente; fare ← facere facendo, facente.)

A megrövidült főnévi igenevű igék a következők (az összes származékigét nem tüntetjük fel, csak a fontosabbakat):

bere  bevere
dire dicere; ugyanígy: benedire, contraddire
fare  facere; ugyanígy: rifare
porre ponere; ugyanígy: esporre, proporre
tradurre traducere; ugyanígy: addurre, condurre, produrre, ridurre
trarre traere; ugyanígy: astrarre, attrarre, distrarre

Majdnem az összes alakjukat a régi, hosszabb tőből képezik ezek az igék. Ha ezt a hosszabb tövet vesszük alapul, sok alakjuk nem is lenne rendhagyó. Így is rendhagyó a fare, porre és trarre (kijelentő módú és kötőmódú) jelen ideje, és a legtöbb ige jövő ideje és a participio passato, de a többi alak szabályosan levezethető. A jövő idő mai alakja később alakulhatott ki, mint hogy a főnévi igenév megrövidült. A latinban még teljesen máshogy képezték a jövő időt, ezért sem jön ott elő a hosszabb tő.

A hosszabb tőből képezik ezek az igék a folyamatos melléknévi igenevet (participio presente):

bere ← bevere → bevente
dire ← dicere → dicente
fare ← facere → facente
porre ← ponere → ponente
tradurre ← traducere → traducente
trarre ← traere → traente

A befejezett melléknévi igenév (participio passato) a bere kivételével mindegyik igénél rendhagyó:

bere ← bevere → bevuto

(dire – detto; fare – fatto; porre – posto; tradurre – tradotto; trarre – tratto)

Gerundio alakban is a hosszabb tő érvényesül:

bere ← bevere → bevendo
dire ← dicere → dicendo
fare ← facere → facendo
porre ← ponere → ponendo
tradurre ← traducere → traducendo
trarre ← traere → traendo

Kijelentő mód, jelen idő (Indicativo presente):

bere
(bevere)
bevo bevi beve beviamo bevete bevono
dire
(dicere)
dico dici dice diciamo dite dicono
fare
(facere)
faccio fai fa facciamo fate fanno
porre
(ponere)
pongo poni pone poniamo ponete pongono
tradurre
(traducere)
traduco traduci traduce traduciamo traducete traducono
trarre
(traere)
traggo trai trae traiamo traete traggono

Kijelentő mód, Imperfetto:

bere
(bevere)
bevevo bevevi beveva bevevamo bevevate bevevano
dire
(dicere)
dicevo dicevi diceva dicevamo dicevate dicevano
fare
(facere)
facevo facevi faceva facevamo facevate facevano
porre
(ponere)
ponevo ponevi poneva ponevamo ponevate ponevano
tradurre
(traducere)
traducevo traducevi traduceva traducevamo traducevate traducevano
trarre
(traere)
traevo traevi traeva traevamo traevate traevano

Kijelentő mód, passato remoto:

bere
(bevere)
bevvi bevesti bevve bevemmo beveste bevvero
dire
(dicere)
dissi dicesti disse dicemmo diceste dissero
fare
(facere)
feci facesti fece facemmo faceste fecero
porre
(ponere)
posi ponesti pose ponemmo poneste posero
tradurre
(traducere)
tradussi traducesti tradusse traducemmo traduceste tradussero
trarre
(traere)
trassi traesti trasse traemmo traeste trassero

Az olasz kötőmód jelen idejének töve ugyanaz, mint a kijelentő módé. (Pl. beva, dica, faccia, ponga, traduca, tragga).

Kötőmód imperfetto:

bere
(bevere)
bevessi bevessi bevesse bevessimo beveste bevessero
dire
(dicere)
dicessi dicessi dicesse dicessimo diceste dicessero
fare
(facere)
facessi facessi facesse facessimo faceste facessero
porre
(ponere)
ponessi ponessi ponesse ponessimo poneste ponessero
tradurre
(traducere)
traducessi traducessi traducesse traducessimo traduceste traducessero
trarre
(traere)
traessi traessi traesse traessimo traeste traessero

Kijelentő mód jövő időben (indicativo futuro semplice) és feltételes jelenben (condizionale presente) nem jön elő a hosszú tő:

Futuro:

bere – berrò; dire – dirò; fare – farò; porre – porrò; tradurre – tradurrò; trarre – trarrò

Condizionale presente:

bere – berrei; dire – direi; fare – farei; porre – porrei; tradurre – tradurrei; trarre – trarrei

A felszólító mód (imperativo) is a hosszabb tövet használja, a dire, fare, trarre rendhagyó:

bere – bevi!
dire – di’!
fare – fa’!
porre – poni!
tradurre – traduci!
trarre – trai!

Egyes igék főnévi igenevének a rövidülése nem csak az olaszban, hanem a franciában is megfigyelhető. A hosszabb latin alakot egy rövidebb váltotta fel. Viszont a spanyol és a portugál nyelv inkább a hosszabb alakot őrizte meg:

latin olasz francia spanyol portugál
dicere dire dire decir dizer
facere fare faire hacer fazer
bibere bere boire beber beber
traducere tradurre traduir traducir traduzir
ponere porre (poser) poner pôr !
trahere trarre (tirer / traire) traer trair / trazer

Forrás:

dict.cc – netes szótár sok nyelven

Reverso Dizionario – netes szótár sok nyelven

Mimma Diaco, Laura Kraft: Igetáblázatok, Olasz (PONS), Klett Kiadó, Budapest 2007.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.