A lengyel főnév neme (rodzaj gramatyczny rzeczowników)

A lengyel főnév neme
(rodzaj gramatyczny rzeczowników)

A lengyelben minden főnévnek van neme. Ha a főnév élőlényt jelöl, melynek természetes neme van, akkor ez nem jelent problémát. Azonban a természetes nemmel nem rendelkező dolgok nemét nem lehet így meghatározni. Ilyenkor a főnév végződése alapján állapítható meg a főnév nyelvtani neme. Vannak kivételek is, ezért a legjobb a főneveket a nemükkel együtt megtanulni. A lengyel főnév lehet hímnemű, nőnemű és semleges nemű. Hímneműek főleg a mássalhangzóra végződő főnevek (pl. dom – ház, pokój – szoba), nőneműek az -a végű főnevek (ulica – utca), semleges neműek az -e ill. -o végű főnevek (pl. okno – ablak, mieszkanie – lakás). A teljes szabály azonban ennél bővebb, ezt ismertetjük lent részletesebben.

Egy lengyel főnév nemét azért fontos tudni, mert a főnév neme határozza meg, hogy a főnév alakja hogyan változik, ha mondatba kerül, azaz hogy hogyan kell a főnevet ragozni. A melléknevek és néhány más névmás is a főnév nemétől függően változtatja az alakját. Például a dom (ház) hímnemű, az ulica (utca) nőnemű, a mieszkanie (lakás) semleges nemű. Az „új” melléknév alakja így változik a három nemnek megfelelően: nowy dom (új ház), nowa ulica (új utca), nowe mieszkanie (új lakás). A magyarban mind a három alakját ennek a szónak úgy mondjuk, hogy „új”, lengyelül azonban egyeztetni kell a melléknévi végződést a főnév nemével.

Krakkó utcája lengyel főnév

Krakkó egyik utcája. Dima Lysenko képe a Pixabay-en.

Hímnem (rodzaj męski)

A legtöbb főnév, mely mássalhangzóra végződik, hímnemű. Kivétel a –ć és -dź, végződés. Például a következő főnevek hímneműek:

  • dom (ház)
  • pan (úr)
  • ż (kígyó)
  • brat (fiútestvér)
  • ptak (madár)
  • koń (ló)
  • pies (kutya)
  • stół (asztal)

 

Kivételek: Szintén hímneműek a következő főnevek:

 1. Bár a nőnemű -a végződéssel rendelkeznek, férfit jelölnek, így hímneműek:
  • kolega (kolléga)
  • mężczyzna (férfi)
  • tata (apu)
  • sędzia (bíró)
 2. Néhány idegen eredetű, -um végű főnév (bár szabályosan az -um végződésű főnevek semleges neműek):
  • album (album)
  • kostium (kosztüm)
 3. Tulajdonnevek vagy becenevek, melyek -o, ritkábban -e végűek:
  • Jagiełło (ez egy családnév)
  • Jasio (a Jan becézése)
  • tato (apu, papa)
 4. Egy különleges főnév:
  • książe (fejedelem)
 5. Olyan, főnévként használt melléknevek, melyek -y végűek, és férfi személyt jelölnek:
  • znajomy (ismerős)
  • krewny (férfi rokon)

A hímnemű főnevek csoportjai

A hímnemű főneveknek három csoportját különböztetjük meg. Erre azért van szükség, mert a különféle csoportok főneveit eltérően kell ragozni. Ez az eltérés elsősorban tárgyesetben jelentkezik. A következő csoportokat különböztetjük meg:

  1. élőlényeket (de nem személyeket) jelölő hímnemű főnevek
  2. élettelent jelölő hímnemű főnevek
  3. személyeket jelölő hímnemű főnevek.

1. Élőlényeket jelölő hímnemű főnevek:

Ide tartoznak mindenféle hímnemű élőlények: állatok, növények:

  • pies (kutya)
  • ptak (madár)
  • tygrys (tigris)
  • szczur (patkány)

Sajátosságaik:

– Egyes szám tárgyesete és birtokos esete megegyezik
– Többes szám tárgyesete és alanyesete megegyezik.

Egyes szám tárgyeset és birtokos eset egyezésére példa: mojego chomika = 1. a hörcsögömnek a; 2. a hörcsögömet

To jest klatka mojego chomika.
A hörcsögömnek a kalitkája.

→ Egyes szám, birtokos eset

Obserwuję mojego chomika.
Megfigyelem a hörcsögömet.

→ Egyes szám, tárgyeset

Többes szám tárgyeset és alanyeset egyezésére példa: moje psy = 1. a kutyáim; 2. a kutyáimat

Moje psy śpią w domu.
A kutyáim otthon alszanak.

→ Többes szám, alanyeset

Widzę moje psy.
Látom a kutyáimat.

→ Többes szám, tárgyeset

2. Élettelent jelölő hímnemű főnevek

Ide tartoznak a tárgyakat vagy elvont fogalmakat jelölő főnevek. Például:

  • stół (asztal)
  • zeszyt (füzet)
  • telewizor (televízió)
  • fotel (karosszék, fotel)
  • kapelusz (kalap)
  • ból (fájdalom)

Az élettelent jelölő hímnemű főnevek jellemzője, hogy az alanyesetük és a tárgyesetük mindig megegyezik egyes számban és többes számban is.

Egyes szám alanyeset és tárgyeset egyezésére példa: nowy kapelusz = 1. új kalap; 2. új kalapot:

Mój nowy kapelusz jest bardzo elegancki.
Az új kalapom nagyon elegáns.

→ Egyes szám, alanyeset

Założę dziś mój nowy kapelusz.
Ma az új kalapomat veszem fel.

→ Egyes szám, tárgyeset

Többes szám alanyeset és tárgyeset egyezésére példa: zeszyty = 1. füzetek; 2. füzeteket:

Twoje zeszyty leżą na biurku.
A füzeteid az íróasztalon vannak [fekszenek].

→ Többes szám, alanyeset

Widzę twoje zeszyty.
Látom a füzeteidet.

→ Többes szám, tárgyeset

3. Személyeket jelölő hímnemű főnevek

Ide csak a férfi személyeket jelölő főnevek tartoznak. Például:

  • syn (valakinek a fia)
  • nauczyciel (tanár)
  • lekarz (orvos)
  • mąż (férj, házastárs)
  • brat (fiútestvér)
  • kolega (kolléga)

Ritkább gyűjtőnevek is tartoznak ide, melyek egy párt / egy csoportot jelölnek. Például:

  • państwo (hölgy és úr)

A személyeket jelölő hímnemű főnevek sajátossága:

– Az egyes szám tárgyeset és birtokos eset alakja megegyezik
– A többes szám tárgyeset és birtokos eset alakja megegyezik.

Egyes szám tárgyeset és birtokos eset egyezésére példa: brata = 1. fiútestvérnek a; 2. fiútestvért:

To jest córka mojego straszego brata.
Ő a bátyámnak a lánya.

→ Egyes szám, birtokos eset

Spotkałam dziś mojego straszego brata.
Ma találkoztam a bátyámmal. [bátyámat”]. A lengyelben a találkozni ige tárgyesetet vonz!

→ Egyes szám, tárgyeset

Többes szám tárgyeset és birtokos eset egyezésére példa: braci = 1. fiútestvéreknek a; 2. fiútestvéreket:

To są córki moich braci.
Ők a fiútestvéreim lányai.

– Többes szám, birtokos eset

Spotkałam dziś moich braci.
Ma találkoztam a fiútestvéreimmel.

– Többes szám, tárgyeset

Nőnem (rodzaj żeński)

A nőnemű főnevek jelentős része -a végződésű:

  • kobieta (nő)
  • siostra (lánytestvér)
  • córka (valakinek a lánya)
  • paczka (csomag)
  • szafa (szekrény)

A nőnemű főnevek egy része -i végződésű

  • pani (hölgy)
  • dozorczyni (házmesternő)
  • mistrzyni (mesternő)

Ide tartoznak még főnévként használt melléknevek, melyek női személyt jelölnek, és -a végződésűek:

  • znajoma (női ismerős)
  • krewna (női rokon)

Kivételek

Szintén nőneműek a következő főnevek:

 1. A következő végződésű főnevek: -ś, -ć, -ść, -dź, -c:
  • ś (liba)
  • miłość (szerelem)
  • złość (harag)
  • nić (cérna)
  • łó (csizma)
 2. Néhány –w végződésű főnév:
  • krew (vér)
  • brew (szemöldök)
  • chorągiew (zászló)
 3. Néhány –c vagy -l végű főnév:
  • noc (éjszaka)
  • moc (erő)
  • myśl (gondolat)
  • l (só)

Semleges nem (rodzaj nijaki)

A következő lengyel főnevek semleges neműek:

 1. Az -o végűek:
  • dziecko (gyerek)
  • mleko (tej)
  • biurko (íróasztal)
  • niebo (égbolt)
  • dzieło (mű, műalkotás)
  • miasto (város)
  • drzewo (fa)
  • auto (autó)
  • czoło (homlok)
  • okno (ablak)
 2. Olyan -e végű főnevek, melyek nem jelölnek személyt:
  • pole (mező)
  • zdanie (mondat)
  • słońce (Nap)
  • zdjęcie (fénykép)
  • mieszkanie (lakás)
 3. Az nazális magánhangzóra végződő főnevek:
  • dziecię (kisgyermek)
  • pisklę (csibe)
  • zwierzę (állat)
  • niemowlę (csecsemő)
  • imię (név)
  • ramię (kar)
 4. Az -um végű főnevek (nagyrészt idegen eredetűek):
  • muzeum (múzeum)
  • akwarium (akvárium)
  • centrum (központ, centrum)

A lengyel főnév nemének rövid összefoglalása (kivételeket kihagyva)

 • Hímneműek: Mássalhangzóra végződő főnevek (dom, pan, brat, ptak)
 • Nőneműek: -a, -i végű főnevek (szafa, ulica, pani)
 • Semleges neműek: -o, -e/-ę, -um végű főnevek (okno, dziecko, pole, imię, muzeum)

A bejegyzés a mowicpopolsku.com oldalon található, német nyelvű magyarázat fordítása, kisebb módosításokkal.

Gyakoroljunk!

Rendezd csoportokba a főneveket nemük szerint!

Linkek a lengyel főnév nemével kapcsolatban:

Mówić po polsku – Lerne Polnisch schnell, einfach, kostenlos (Német nyelvű magyarázatok a lengyel nyelvtanhoz)

Mówić po polsku – Grammatikalische Geschlechter (Genera) in der Polnischen Sprache

A főnév neme néhány más nyelvben:

A főnév neme a németben, A főnév neme a hollandban,

A főnév neme a svédben, A főnév neme az izlandi nyelvben,

A főnév neme az olaszban, A főnév neme a franciában,

A főnév neme a spanyolban, A főnév neme a portugálban,

A latin főnév neme,

A lovári főnév neme.

Mi lehet az oka, hogy egy német főnév milyen nemű?

Mi lehet az oka, hogy egy francia főnév milyen nemű?

A főnév neme az angolban és a németben (érdekesség).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.