Voltooid tegenwoordige tijd – holland összetett múlt idő

Voltooid tegenwoordige tijd (v t t)
(holland összetett múlt idő
)

A Voltooid tegenwoordige tijd jelentése: befejezett jelen idő (voltooid – befejezett; tegenwoordig – jelen (melléknév); tijd – idő). Az elnevezése ellenére mégis inkább múltbeli történéseket fejezhetünk ki vele. Angolosoknak vigyázni kell, mert a használata nem egyezik meg az angol befejezett jelen idejével! A képzésmódja viszont hasonló, azonban itt kétféle segédige is lehetséges.

Két részből áll: 1. a hebben vagy a zijn ige jelen időben; 2. a főige befejezett melléknévi igeneve (voltooid deelword, esetleg más néven még: verleden deelwoord):

hebben / zijn jelen időben   +   befejezett melléknévi igenév

ik heb                      gegeten
wij hebben              gelezen

ik ben                      gekomen

Példák a ragozása:

gaan (menni)
werken (dolgozni)
ik ben gegaan
jij bent gegaan
hij is gegaan
ik heb gewerkt
jij hebt gewerkt
hij heeft gewerkt
wij zijn gegaan
jullie zijn gegaan
zij zijn gegaan

wij hebben gewerkt
jullie hebben gewerkt
zij hebben gewerkt

A hebben vagy zijn és az igenév egymással ún. mondatkeretet alkot, a főige befejezett melléknévi igeneve a mondat végére kerül, így a két rész mintegy keretbe fogja a mondatot, pl.

Ik ben gisteren naar de bioscoop gegaan. ‘Tegnap a moziba mentem.’
Hij heeft gisteren op de tafel een book gezien. ‘Tegnap az asztalon egy könyvet látott.’
Wij hebben het hele dag gewerkt. ‘Egész nap dolgoztunk.’

Mikor használjuk a hebben-t és mikor a zijn-t? Erről bővebben: Hebben of zijn?

A befejezett melléknévi igenév: gegaan, gezien, gewerkt…

Alakját a következőképpen kapjuk meg: először is el kell hagyni a főnévi igenév -en (vagy -n) végződését, így megmarad az igető (pl. werken → werk). Ennek végére t vagy d kerül, attól függően, zöngés vagy zöngétlen-e a tő végén a mássalhangzó. Ha magánhangzóra végződik a tő, akkor d kerül a végére. Az egész elejére pedig ge- szótag kerül:

ge + igető + t/d

werken → gewerkt

Ha az igető végén v van, abból f lesz. Ha pedig z, abból s lesz. Ezek végére d kerül:

leven → geleefd

Ha eleve t-re vagy d-re végződik az igető, nem kerül a végére semmi:

antwoorden → geantwoord

Ha hosszú magánhangzó nyílt szótagból zárt szótagba kerül, a hosszúságát duplázással jelöljük:

maken → gemaakt

Ez természetesen csak a szabályos igékre igaz. A fenti gegaan és gezien nem szabályos alakok, ezeket meg kell tanulni. A nem szabályos alakok általában nem t-re vagy d-re végződnek, hanem n-re, és a tövükben is sokszor történik valami fura változás. Az ilyen igealakokat nem tudjuk a fenti szabály szerint képezni, ezért meg kell tanulni. Például:

A következő igéknél a tőhangzó megváltózik e-ről o-ra:

breken – gebroken
helpen – geholpen

spreken – gesproken

A tőben az ij sokszor átvált e-re:

begrijpen – begrepen
blijven – gebleven
schrijven – geschreven
kijken – gekeken

Egyes igéknél a főnévi igenév alakja elé kerül a ge- szótag:

komen – gekomen
gaan – gegaan
zien – gezien
lezen – gelezen

Valamikor nem is hasonlít a befejezett melléknévi igenév az eredeti igére:

zijn – geweest

Igekötős igék:

Ha nem elváló igekötő van az ige elején, akkor a ge- előtag elmarad. A hollandban semmi más nem adhat okot arra, hogy a ge- elmaradjon! Nem elváló igekötők az ige elején a következők: ge-, be-, er-, ont-, ver-, her-

begrijpen – ge begrepen
ontstaan – ge ontstaan

Elváló igekötőknél a ge- szótag beékelődik az igekötő és az ige közé:

aankomen – aangekomen

Linkek a holland múlt idők témához:

Verbix – tetszőleges holland ige ragozása

Dutchgrammar. com

Hasonló igeidő más nyelvekben: Csak a képzése hasonló, de nem teljesen ugyanaz. A használata pedig jelentősen eltérhet!

A német Perfekt, az angol present perfect,

az olasz passato prossimo, a francia passé composé, spanyol pretérito perfecto compuesto (másik nevén: indefinido)

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.