Pretérito perfecto compuesto – A spanyol közelmúlt

Pretérito perfecto compuesto

A pretérito perfecto compuesto egy gyakori múlt idő a spanyol nyelvben. Az igeidő elnevezése azt jelenti, hogy összetett (compuesto), befejezett (perfecto) múlt idő (pretérito). Az „összetett” arra utal, hogy két részből tevődik össze, a segédigéből és a főigéből. A „befejezett” arra utal, hogy a jelen időpontjára a cselekvés befejeződik. Olyan eseményeket fejezhetünk ki vele, melyek a jelen időpontja előtt lezárultak, de a jelennel kapcsolatban állnak, kihatásuk, eredményük van a jelenben. Ezért magyarul olykor közelmúltnak nevezik. A leghelyesebb lenne befejezett jelennek nevezni, mivel funkciója szerint ilyet fejez ki.

A pretérito perfecto compuesto képzése:

Jelen időben kell ragozni az haber segédigét (he, has, ha; hemos, habéis, han), ezt követi a főige participio (pl. hablado, comido, vivido, hecho) alakja:

HABLAR (beszélni) COMER (enni)
he hablado
has hablado
ha hablado
he comido
has comido
ha comido
hemos hablado
habéis hablado
han hablado
hemos comido
habéis comido
han comido

Visszaható igéknél a visszaható névmás az haber alakja elé kerül:

LAVARSE (mosakodni)

me he lavado
te has lavado
se ha lavado

nos hemos lavado
os habéis lavado
se han lavado

A participio végződése a szabályos, -ar végű igéknél -ado, az -er és -ir végű szabályos igéknél -ido:

hablar → hablado
comprar (vásárolni) → comprado
vender (eladni) → vendido
dividir (felosztani) → dividido

Egyes igék rendhagyóan képzik a participio alakjukat: romper (törni) → roto, ver (látni) → visto, abrir (kinyitni) → abierto, cubrir (befedni) → cubierto, poner (rakni, helyezni) → puesto, volver (visszatérni) → vuelto, hacer (tenni, csinálni) → hecho, decir (mondani) → dicho, morir (meghalni) → muerto, escribir (írni) → escrito.

A pretérito perfecto compuesto használata

Olyan múlt idejű cselekvések, események kifejezésére használjuk, melyek kapcsolatba hozhatók a jelennel.

A pretérito perfecto compuesto használata

A pretérito perfecto compuesto kihatással van a jelenre.

1. A cselekvés hatása a jelenben is közvetlenül érzékelhető:

Hemos llegado – Megérkeztünk (és még mindig itt vagyunk).
He comido mucho – Sokat ettem (jóllaktam, most már nem vagyok éhes).
Mi hijo ha roto el plato – A fiam eltörte a tányért (a tányér szilánkjai még a földön vannak).

2. Az időszak, melyhez a cselekvést kötjük, még nem zárult le. Ezért általában a következő, jelenre utaló időhatározókkal fordul elő a mondatban ilyenkor ez az igeidő: hoy (ma), esta semana (ezen a héten), esta mañana (ma reggel), esta tarde (ma délután), en este año (az idén, ebben az évben).

Esta mañana he salido de casa – Ma reggel eljöttem otthonról.

Ezek az időhatározók természetesen csak akkor hozhatók kapcsolatba a jelennel, ha a jelenben fennáll még a cselekvés eredménye. Ha azt akarjuk mondani, hogy ma eljöttem otthonról, de azóta újra hazatértem (és még tart a ma), akkor már nem használható ez az igeidő.

3. Egyes időhatározók mellett ezt az igeidőt kell használni. Ezek a határozók arra utalnak, hogy a cselekvés már valaha megtörtént, vagy még soha nem történt meg:

ya (már), todavía (még), alguna vez (valaha), nunca (soha)

Ezért az olyan mondatban, ahol a magyarban az állítmány múlt időben áll, és ott van vagy odaérthető az egyik említett kifejezés, spanyolra fordításkor pretérito perfecto compuesto-t kell használni:

Mi amigo he estato ya en Hungría – A barátom volt már Magyarországon.
Hemos estado ya en España – Már voltunk Spanyolországban.

A ya legtöbbször az ige előtt áll, de előfordulhat az ige után vagy a mondat végén is:
Ya hemos estado en España és Hemos estado ya en España egyaránt helyes.
Ya lo he hecho / Lo he hecho ya – Már megtettem.

A nunca megelőzheti az igét, ilyenkor nincs szükség még egy tagadószóra: Nunca he estado en Hungría (Soha nem voltam Magyarországon). Állhat az ige után is, ilyenkor az igét külön tagadni kell (kettős tagadás): No he estado nunca en Hungría.

+1. Ennek az igeidőnek az a lényege, hogy a cselekvés élményszerű-e. Azaz, fontos-e a jelenben, hogy megtörtént. Ha nincs semmi jelentősége, következménye, hogy pl. valaki ma későn érkezett, akkor nem kell ezt az igeidőt használni. Ilyenkor úgy is mondhatjuk, hogy Hoy llegué tarde (Ma későn érkeztem). A 2. és 3. pontban ismertetett szabályokat valójában csak Spanyolország egy részén tartják be.

Mivel a spanyolban többféle múlt idő is létezik, problémát okozhat, hogy mikor melyiket használjuk. Külön bejegyzésben fogunk majd foglalkozni azzal, hogy hogyan válasszuk ki a megfelelő múlt időt.

Köszönjük El Mexicano kiegészítéseit, pontosításait!

Ejercicios – Gyakoroljunk!

1. Hogy van a megadott igéknek a megadott személyben a pretérito perfecto compuesto alakja?

Például: llegar → nosotros hemos llegado.

1. hablar → yo ____
2. llegar → él _____
3. dar → él _____
4. hablar → nosotros _____
5. dar → tú _____
6. volver → vosotros _____
7. mostrar → ellos _____
8. jugar → ellos _____
9. nadar → nosotros _____
10. nadar → ella _____
11. comer → yo _____
12. comer → vosotros _____
13. ir → nosotros _____
14. venir → tú _____
15. partir → ellas _____
16. ver → yo _____
17. hacer → él _____
18. decir → ella _____
19. comprar → nosotras _____
20. saber → él _____
21. querer → yo _____
22. ver → vosotras _____
23. leer → vosotros _____
24. beber → tú _____

2. Fordítsuk spanyolra, a pretérito perfecto compuesto igealakot használjuk!

1. Kinyitottam az ablakot.
2. Beléptem a szobába.
3. A kollégám megette a szendvicset.
4. A szüleim megérkeztek.
5. Voltál már Spanyolországban? – Igen, már voltam ott.
6. Még nem voltunk Franciaországban.
7. Ti még soha nem voltatok Magyarországon?
8. A főnök az asztalra tette a könyvet.
9. Már megírtuk a levelet.
10. Már felkeltem.

A feladatok megoldókulcsa itt található.

Link:

BurbujaDELEspanol – El PRETÉRITO PERFECTO compuesto en español: ¿Cómo se forma? ¿Cuándo se usa? A spanyol nyelvű magyarázaton kívül feladatot is találunk gyakorláshoz

El Mexicano: Spanyol múlt idők használata – Aki a többi spanyol múlt időt is ismerni, annak hasznos lehet megismerni, mikor kell ezt a múlt időt használni, mikor másikat.

Felhasznált irodalom:

Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv kezdők számára, Tankönyvkiadó, Budapest.

Nagy Erika, Seres Krisztina: Colores – Spanyol nyelvkönyv 1, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2. kiadás, 2008.

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Kiadó, Szeged.

Hasonló igeidő más nyelvekben:

Olasz passato prossimo, francia passé composé – ezekben a nyelvekben kétféle segédige létezik, a létige és az az ige, amely a birtoklást fejezi ki. A portugálban viszont – a spanyolhoz hasonlóan – egyetlen segédigét használnak, ez a haver. Nem mellékes, hogy a párhuzamos olasz és francia igeidő képzése hasonló a spanyoléhoz, de használati köre eltér! Ugyanis nem csak a jelennel kapcsolatba hozható cselekvéseket fejezhetjük ki velük. El Mexicano írt is a témában, az igeidő történetéről és a párhuzamos olasz igeidővel össze is hasonlítja.

Angol present perfect, német Perfekt, holland voltooid tegenwoordige tijd. Az angolban, mint a spanyolban is, egyetlen segédige létezik (to have), a német és a holland kétféle segédigét használ.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.