Hebben of zijn? – Hebben vagy zijn? Melyik segédigét kell használni?

Hebben of zijn?
Hebben vagy zijn?

Hebben of zijn? Azaz, hebben vagy zijn? A holland nyelvtan egyik nagy kérdése. Többek között az összetett múlt időhöz (másik nevén befejezett jelen: voltooid tegenwoordige tijd) kell tudnunk, hogy mikor melyik segédigét kell használni. Ezen az igeidőn kívül más igealakokban is előjön a probléma, így a befejezett múlt idő, a befejezett jövő idő és a befejezett múltbeli jövő (vagy feltételes múlt idő) képzésénél is a hebben és a zijn segédige közül kell választanunk. A befejezett főnévi igenév képzéséhez is tudnunk kell, hebben vagy zijn legyen-e a segédige.

A következő igealakoknál jelentkezik a hebben-zijn kérdés:

Befejezett jelen (voltooid tegenwoordige tijd):

Ik heb gelezen – Olvastam.
We hebben gegeten – Ettünk.

Ik ben gegaan – Mentem.
We zijn gekomen – Jöttünk.

Befejezett múlt (voltooid verleden tijd):

Ik had gelezen – Olvastam. (Egy múltbeli időszak előtti időpontban.)
We hadden gegeten – Ettünk.

Ik was gegaan – Mentem.
We waren gekomen – Jöttünk.

Befejezett jövő (voltooid tegenwoordige toekomende tijd):

Ik zal gelezen hebben.
We zullen gegeten hebben.

Ik zal gegaan zijn.
We zullen gekomen zijn.

Feltételes múlt ill. befejezett jövő a múltban (voltooid verleden toekomende tijd):

Ik zou gelezen hebben – Olvastam volna.
We zouden gegeten hebben – Ettünk volna.

Ik zou gegaan zijn – Mentem volna.
We zouden gekomen zijn – Jöttünk volna.

Befejezett főnévi igenév:

gelezen hebben
gegeten hebben

gegaan zijn
gekomen zijn

Igazából a befejezett jövő és a feltételes múlt alakjaiban is a befejezett főnévi igenév alakja áll.

Mikor használjuk a hebben-t és mikor a zijn-t?

Hebben áll:

* A tárgyas igék mellett (pl. eten – enni, drinken – inni, lezen – olvasni, schrijven – írni, zien – látni, sturen – küldeni, geven – adni)

* A módbeli segédigék (kunnen, moeten, willen)

* A visszaható igék mellett (pl. zich wassen – mosakodni)

* Néhány tárgyatlan ige mellett, főleg azok mellett, melyek nem fejeznek ki állapotváltozást, helyzetváltoztatást ill. kezdést (pl. slapen – aludni, werken – dolgozni)

Zijn áll:

* A mozgást, állapotváltozást, hely- és helyzetváltoztatást kifejező tárgyatlan igék mellett (pl. komen – jönni, gaan – menni)

* A kezdést, befejezést kifejező igék mellett (pl. beginnen – kezdődni)

* Az ún. kopulatív igék mellett, melyek két alanyesetű mondatrészt kötnek össze, ill. az alanyt egy melléknévvel kötik össze. Máshogy megfogalmazva: amelyek a névszói-igei állítmány igei részét képezik. Ezek elsősorban: zijn – lenni; blijven – maradni; worden – válni valamivé; heten – hívják, nevezik valahogy; schijnen – tűnik valaminek/valamilyennek)

A problémát a zijn-es igék szokták okozni, ezért itt egy csaknem teljes lista róluk:

Megjegyzés: A *-gal jelölt igék hebben-nel és zijn-nel is állhatnak, de általában többé-kevésbé más jelentéssel, lásd lejjebb

Állapotváltozást kifejező igék: aankomen (hízni), afnemen (lefogyni), bevriezen (megfagyni), bezwijken (összeomlani, összeroskadni), dalen (csökken, esik-statisztikailag pl.), groeien (növekszik), trouwen (házasodni), promoveren (doktorálni), sterven (meghalni), *verdrinken (vízbe fulladni), geboren zijn / (geboren worden) (születni), gebeuren / passeren (történni), verdorren (kiszáradni), vergrijzen (elöregedni) verouderen (elavulni), verschijnen (megjelenni, felbukkanni), verstommen (elhallgatni, megnémulni), schrikken (megijedni, megrémülni), stikken (megfulladni), ontstaan (keletkezni), wijken / verdwijnen (eltűnni), *veranderen (megváltozni)

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék: gaan (menni), komen (jönni), aankomen / arriveren (megérkezni), barsten (betör, beront, berobban), vallen (esni), zinken / (neer)zijgen (elsüllyedni), binnendringen (behatolni), *dansen (táncolni), *wandelen (sétálni), *lopen (gyalog menni, futni), opstaan (felkelni), *fietsen (biciklizni), *klimmen (mászni), ontsnappen (megszökni), *springen (ugrani), stijgen (emelkedni), *rijzen (utazni), (*)rijden (utazni), vertrekken (elindul, elutazik), *varen (hajózni, vitorlázni), *vliegen (repülni), vluchten (elmenekülni), *zwemmen (úszni)

Az összes kezdést ill. befejezést kifejező ige: *aanbreken / beginnen / starten / aanvangen (kezdődni), *eindigen (véget érni), ophouden / stoppen (abbahagyni)

Kopulatív igék: zijn (lenni), blijven (maradni), worden (válni valamivé), heten (hívni valahogy), schijnen / lijken / dunken (tűnik valaminek/valamilyennek), raken (lesz, válik valamivé), voorkomen / blijken (megjelenik)

Egyéb ige: bevallen (tetszeni), vergeten (elfelejteni – lehet hebben vagy zijn is)

Példák:

De voorstelling is te laat begonnen – Az előadás túl későn kezdődött.
Ik ben het vergeten – Elfelejtettem.

Igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is ragozódhatnak:

passeren: zijn – történni; hebben – megelőzni

Ik ben verloren – Elvesztem. (Menthetetlen vagyok.)
Ik heb iets verloren – Elvesztettem valamit.

schijnen (geschenen): zijn – tűnni; hebben – ragyogni

A voorkomen igének számos jelentése van! Az igekötő, jelentéstől függően lehet elváló és nem elváló: voorkomen: előfordul, megtörténik; voorkomen: megakadályoz

Bizonyos igék, ha tárgyas értelemben használjuk őket, akkor hebben-nel, ha tárgyatlan jelentésben, akkor zijn-nel ragozódnak:

aanbreken (aangebroken): zijn – elkezdődik, beköszönt; hebben – felbont (ételt, italt)

De dag is aangebroken – Felvirradt a Nap, új nap virradt.
We hebben een nieuwe fles wijn aangebroken – Megkezdtünk (felbontottunk) egy új üveg bort.

bederven (berdorven): zijn – elromlani, megromlani; hebben – elrontani, tönkretenni:

De melk is bedorven – A tej megromlott.
Hij heeft de voorstelling bedorven – Tönkretette az előadást.

breken (gebroken): zijn – összetörik; hebben – összetör vmit

eindigen (geëindigd): zijn – befejeződni; hebben – befejezni

Ik heb de voorstelling geëindigd – Befejeztem az előadást.
De voorstelling is geëindigd
– Befejeződött az előadás.

genezen: zijn – meggyógyul; hebben – meggyógyít

Mijn zuster is genezen – A lánytestvérem meggyógyult.
De dokter heeft me genezen – Az orvos meggyógyított.

minderen, verminderen: zijn – csökkenni; hebben – csökkenteni

scheiden (gescheiden): zijn – elválik; hebben – elválaszt:

Onze ouders zijn vorig jaar gescheiden – Szüleink tavaly váltak el.
We hebben de honden van de katten gescheiden – Elválasztottuk a kutyákat a macskáktól.

sluiten (gesloten): zijn – bezár, bezáródik; hebben – bezár vmit, becsuk

Het restaurant is om vier uur gesloten – Az étterem 4 órakor bezárt.
Ik heb de deur gesloten – Bezártam az ajtót.

smelten (gesmolten): zijn – olvad; hebben – olvaszt

trouwen (getrouwd): zijn – megesküdni; hebben – megesketni

veranderen (veranderd): zijn – megváltozni; hebben – megváltoztatni

De scheiding heeft haar echt veranderd – A válás nagyon megváltoztatta.
Zij is echt veranderd na haar scheiding – A válása után nagyon megváltozott.

verbranden: zijn – égni; hebben – égetni

verdrinken (verdronken): zijn – vízbe fulladni; hebben – vízbe fojtani

De prins heeft het monster verdronken – A királyfi beleölte a szörnyet a vízbe.
Ik ben bijna in het water verdronken – Majdnem belefulladtam a vízbe.

vermeerden: zijn – növekedni, gyarapodni; hebben – növelni, gyarapítani

Ugyanígy: bedaren – megnyugodni/megnyugtatni; verteren – megemésztődni / megemészteni.

Mozgást, helyváltoztatást kifejező igék, melyek jelentéstől függően hebben-nel vagy zijn-nel is állhatnak: Ha nem fejezünk ki ill. értünk oda irányt a mondatba, akkor hebben-t használunk. Ha a cselekvés irányán van a hangsúly, akkor zijn-t használunk:

We zijn naar de stad gefietst – Bebicikliztünk a városba.
We hebben een uur gefietst – Egy órát bicikliztünk.

Ik ben naar de stad gelopen – A városba gyalogoltam.
Ik heb de hele dag gelopen – Egész nap gyalogoltam.

Jullie zijn de kamer uit gedanst – Kitáncoltatok a szobából.
Jullie hebben veel gedanst – Sokat táncoltatok.

Ik ben naar de kust gezwommen – A part felé úsztam.
Ik heb in de zee gezwommen – A tengerben úsztam.

Ide tartozik a fietsen, lopen, dansen, klimmen, springen, varen, vliegen, wandelen, zwemmen.

Különleges a rijden ige. Jelentheti azt, hogy “valamilyen járművel utazni”, és azt is, hogy “valamilyen járművet vezetni”. Utazni értelemben zijn-nel, vezetni értelemben hebben-nel ragozzuk:

Ik heb de hele dag in de auto gereden – Egész nap vezettem.
We zijn met de auto naar huis gereden – Hazaautóztunk.

A zullen összetett múlt ideje nem igazán használatos. Ha mégis előfordul, állhat hebben-nel vagy zijn-nel is: ik heb zouden, ik ben zouden.

–  –

Linkek a hebben of zijn témához:

Learn Dutch with Bart de Pau videójában elhangzik pár példamondat összetett múlt időben.

OnzeTaal – Gefietst hebben / zijn? – Hollandul bemutatnak néhány igét, melyek mindkét segédigével használhatók.

Egy kis gyakorlás.

Hasonló jelenség más nyelvekben:

Német: haben vagy sein?

Olasz: avere vagy essere?

Francia: avoir vagy être?

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.