Spanyol melléknevek

Spanyol melléknevek
(Los adjetivos del español)

Bevezetés

A spanyol melléknevek nőnemben megváltoztathatják a végződésüket. Többes számú alakkal is rendelkeznek. Ha a főnév, amelyre a melléknév vonatkozik, nőnemű vagy/és többes számú, akkor a melléknév is nőnembe vagy/és többes számba kerül – ha az adott melléknévnek van külön nőnemű alakja is. A magyarban is van többes számú alakjuk a mellékneveknek (például: kékek, nagyok, kicsik). Azonban nálunk nem mindig kerül a melléknév többes számba, ha többes számú főnévre vonatkozik:

a nagy házak (Itt több házra vonatkozik a nagy melléknév, mégsem úgy mondjuk, hogy nagyok).
A házak nagyok. (Itt már a nagy ugyanúgy többes számba kerül, mint a ház.)

A spanyolban mindkét fenti esetben többes számban áll a melléknév. A grande jelentése nagy, ez többes számban grandes (nagyok):

las casas grandes – a nagy házak
vagy: las grandes casas – a nagy házak

Las casas son grandes – A házak nagyok.

Az első két példából azt is láthatjuk, hogy a jelző és a jelzett szó sorrendje a spanyolban eltérhet a magyarétól.

A spanyol melléknevek fajtái

Az -o végű melléknevek:

Ezeknek a mellékneveknek az alapalakja (hímnemű, egyes számú alakja) o-ra végződik. Nőnemben az o végződés a-ra vált. Néhány példa:

kicsi: pequeño (hímnemben) – pequeña (nőnemben)
új: nuevo – nueva
piros: rojo – roja
fehér: blanco – blanca
fekete: negro – negra
hosszú: largo – larga
rövid: corto – corta
jó: bueno – buena
finom: delicioso – deliciosa
gazdag: rico – rica
alacsony: bajo – baja
magas: alto – alta

Például:

el chico pequeño – a kicsi fiú
la chica pequeña – a kicsi lány

el libro pequeño – a kis könyv
la ciudad pequeña – a kis város

Ebbe a csoportba sok melléknév tartozik. Még néhány példa: rápido (gyors), lento (lassú), listo (kész), amarillo (sárga), hermoso (szép), simpático (szimpatikus).

Megjegyzés: A melléknevek -o végű alakja nem csak hímnemet, hanem semleges nemet is jelölhet. Kezdőszinten a semleges nemmel még nem fontos részletesen foglalkozni. Például ilyen mondatban fordul elő: Lo que dices no es malo ni bueno. (Amit mondasz, se nem rossz, se nem jó.) Itt sem hímnemű, sem nőnemű főnévre nem vonatkozik.

Az -e végű melléknevek:

Hímnemű és nőnemű alakjuk megegyezik:

grande (nagy), verde (zöld), increíble (hihetetlen), interesante (érdekes), pobre (szegény), triste (szomorú), inteligente (okos, intelligens)

la casa grande – a nagy ház
el árbol grande – a nagy fa
el libro grande – a nagy könyv

la chaqueta verde – a zöld dzseki
la gorra verde – a zöld sapka
el libro verde – a zöld könyv

Az -a végű melléknevek:

Ezekből nincs túl sok. Hímnemben és nőnemben egyaránt megmarad az -a végződés:

egoísta (egoista), agrícola (mezőgazdasági), belga (belga)

Este hombre es egoísta – Ez a férfi egoista.
Esta mujer es egoísta – Ez a nő egoista.

Megjegyzés: Az egoísta hangsúlya szabályos, mert az utolsó előtti szótagra esik, mégis jelölni kell. Hiszen az oi kettőshangzó is lehetne, ilyenkor az i nagyon rövid lenne, és az o lenne a hangsúlyos. A spanyol hangsúlyról bővebben itt lehet olvasni.

Mássalhangzóra végződő melléknevek:

Ha nyelvet, nemzetiséget vagy földrajzi helyet jelölnek, akkor van külön nőnemű alakjuk. Az -a végződés a hímnemű alakhoz járul:

español – española (spanyol)
inglés – inglesa (angol)
francés – francesa (francia)
alemán – alemana (német)

Mivel egy újabb szótaggal bővül ilyenkor a melléknév, ez változást okozhat az ékezet használatában. A hangsúly a helyén marad. Inglés – az e hangsúlyos, de mivel ez nem szabályos, jelölni kell a hangsúlyt. Inglesa – itt is az e hangsúlyos, és mivel ez szabályosan az utolsó előtti szótagra esik, nem kell külön jelölni. Az español szónál az o hangsúlyos, ami -l végződésnél szabályos, nem kell a hangsúlyt jelölni. Az española szónál is az o hangsúlyos, ez szabályosan az utolsó előtti szótagra esik, ezért nem kell jelölni.

Ha nem jelölnek nyelvet, nemzetiséget vagy földrajzi helyet, akkor hímnemű és nőnemű alakjuk megegyezik:

difícil (nehéz), fácil (könnyű), azul (kék), joven (fiatal), feliz (boldog)

la gorra azul – a kék sapka
el libro azul – a kék könyv

el niño feliz – a boldog kisfiú
la niña feliz – a boldog kislány

el trabajo difícil – a nehéz munka

Van néhány olyan, mássalhangzó végű melléknév, mely nem nemzetiséget jelöl, mégis van nőnemű alakja. Ezek az -án, -ín és -or végű melléknevek:

lusta: holgazán – holgazana
elbűvölő: encantador – encantadora
picike: chiquitín – chiquitina

Kivétel a rendhagyó középfokú mejor (jobb) és peor (rosszabb), menor (kisebb), mayor (nagyobb) melléknevek. Ezeknél nem jelöljük a nőnemet: la casa mayor – a nagyobb ház.

A hangsúlyos szótagokat adott esetben ékezettel kell jelölni, attól függően, hogy a hangsúly helye szabályos-e vagy sem.

A spanyol melléknevek többes száma:

Ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a főnév többes számának képzésekor. A magánhangzó végű melléknevek -s, a mássalhangzó végűek -es végződést kapnak.

grande → grandes
rojo → rojos
roja → rojas
pequeño → pequeños

A z végű mellékneveknél többes számban az -es végződés előtt a z c-re változik:

feliz → felices

Az ékezet a már ismert szabályok alapján megjelenhet vagy eltűnhet többes számban:

joven → jóvenes
francés → franceses

A francés melléknévből láthatjuk, hogy az egyes számban -s végű melléknevek többes számban -es végződést kapnak. Ilyenkor tehát két s is van a szó vége felé, akárcsak a főnevek esetében.

A spanyol melléknevek helye:

Jelzett szó után: A jelzőként használt melléknevek legtöbbször a jelzett szó után állnak, a magyarral ellentétben. Ezek a jelentésmódosító melléknevek:

la policía madrileña – a madridi rendőrség

Általában akkor áll a jelzett szó után a melléknév, ha a jelentését módosítja, konkretizálja. Így például a rendőrségről pontosabban megtudhatjuk, hogy a madridiról van szó. Ezért például a színeket jelölő melléknevek is általában a jelzett szó után állnak: una camisa negra (egy fekete ing).

Jelzett szó előtt: Viszont például a hó mindig fehér, így ha azt mondjuk, fehér hó, ezzel nem pontosítjuk a jelentését, így most nem a jelzett szó után, hanem előtte fog állni a melléknév:

la blanca nieve – a fehér hó (A hó mindig fehér.)
la gorra blanca – a fehér sapka (A sapka más színű is lehet.)

Vagyis, ha a melléknév valójában nem módosítja a főnév jelentését, azaz nem hordoz pluszinformációt, akkor a jelzett szó előtt áll.

Ha átvitt értelemben használunk egy melléknevet, akkor megelőzi a jelzett szót. Eredeti jelentésében a szegény azt jelenti, nincs pénze. Átvitt értelemben egy sajnálatra méltó embert jelöl, akivel valami olyan történt, amiért sajnáljuk:

Szegény fiú! – ¡Pobre niño!
Ő egy szegény fiú, mert nincs pénze – Él es un niño pobre porque no tiene dinero

Van olyan melléknév is, amely a jelzett szó előtt és után is állhat, jelentésbeli különbség nélkül. Ilyenek: nuevo, grande, bueno, malo:

el nuevo libro – el libro nuevo – az új könyv
una gran casa – una casa grande – egy nagy ház
una buena sopa – una sopa buena – egy jó leves
la mala película – la película mala – a rossz film

Egyes melléknevek megrövidülése:

Ha a főnév előtt áll, a grande melléknév alakja megrövidül. Ilyenkor gran lesz belőle. Ez hímnemű és nőnemű főnév előtt is érvényes, de csak egyes számban:

la gran casa – a nagy ház
el gran monte – a nagy hegy
los grandes montes – a nagy hegyek

A bueno (jó) és malo (rossz) melléknév elveszítheti -o végződését, ha főnév előtt áll. Ez csak hímnemben és egyes számban lehetséges:

¡Buen provecho! – Jó étvágyat
¡Buen viaje! – Jó utat!
Hace buen tiempo – Jó idő van.
Hace mal tiempo – Rossz idő van.
un buen café – egy jó kávé

Ha nem a főnév előtt állnak ezek a melléknevek, nem rövidülnek meg:

un café bueno – egy jó kávé
una casa grande – egy nagy ház

A santo (szent) melléknév is megrövidül nevek előtt, ha hímnemben és egyes számban áll. San lesz belőle:

San Pedro – Szent Péter

A Do- és To- szótaggal kezdődő nevek előtt a santo nem rövidül meg. Félreértésre adhatna okot szóban, hogy az a szótag a santo része-e, vagy nem:

Santo Domingo – Szent Domonkos
Santo Tomás – Szent Tamás

Ejercicios – Feladatok

Tedd az üres helyekre a megadott melléknevek megfelelő alakját!
¡Completa los espacios en blanco con la forma correcta de los adjetivos!

1. blanco: Este libro es ___.
2. nuevo: Estos libros son ___.
3. alto: Mi hermana es ___.
4. largo: Estas calles son ___.
5. azul: una casa ___
6. francés: la niña ___
7. joven: los hombres ___
8. inglés: Nuestros vecinos son ___.
9. alemán: Tengo una amiga ___.
10. feliz: Esas mujeres son siempre ___.
11. bueno: ¡ ___ tardes!
12. fácil: Los ejercicios son ___.
13. difícil: Aquellos ejercicios son ___.
14. marrón: El armario es ___.
15. marrón: La puerta es ___.
16. marrón: Las sillas son ___.

Pótold a melléknevek végződéseit!
¡Completa los adjetivos con las terminaciones correctas!

En esta gran__ aula hay dos armarios roj__, diez mesas nuev__ y veinticinco sillas pequeñ__. La pared es blanc__. En la pared hay tres cuadros hermos__. La puerta es alt__, las ventanas son también grand__.
En las mesas hay unos libros interesant__. Debajo de las mesas hay unas alfombras verd__ y roj__. Estas mesas son mejor__ que las de casa.

A feladat megoldása itt megtekinthető.

Köszönjük El Mexicano kiegészítéseit, pontosításait!

Linkek:

Spanish Academy Blog – Melléknevek listája, jelentésük szerint csoportosítva

Aprender Español: Idioma PRO videója: Gramática – Adjetivos y Género en Español (Learn Spanish)

El Mexicano: Mi más grande amigo – Helytelen? – A melléknevek és más szavak megrövidüléséről kaphatunk egy átfogó áttekintést.

El Mexicano: Gentilicios – A kiszámíthatatlan melléknevek – A nemzetiséget kifejező melléknevekkel foglalkozhatunk mélyrehatóan.

Forrás:

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Könyvkiadó, Szeged.

A melléknevek néhány más nyelvben:

Melléknevek az olaszban; Melléknevek a franciában.

A német melléknevek ragozása; A holland melléknév.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.