Az olasz melléknév – L’aggettivo

Az olasz melléknév
(L’aggettivo italiano)

Az olasz melléknév lehet jelző (pl. „nagy ház”) és lehet az állítmány része (pl. „A ház nagy“), akárcsak a magyarban.
Jelzőként általában a jelzett szó után áll, szemben a magyarral, ahol a jelzett szó elé kerül.

Jelző:

il libro interessante – az érdekes könyv
la macchina rossa – a piros autó

Az állítmány névszói része:

Il libro è interessante – A könyv érdekes.
La macchina è rossa – Az autó piros.

A melléknevet minden esetben (jelzőként és állítmányként is) ragozni kell, azaz egyeztetni a főnévvel (nemben és számban), amelyre vonatkozik. Minden olasz főnév vagy hímnemű, vagy nőnemű. Eszerint kell a melléknevet is hímnemű vagy nőnemű alakba tenni.

 

Az -o végű (négyalakú) melléknevek

Pl. a rosso (piros) melléknév nőnemű alakja rossa:

il libro rosso – a piros könyv
la macchina rossa – a piros autó

A libro főnév hímnemű, ezért a rosso is hímnemű alakban áll mellette. A macchina nőnemű,ezért a rosso is nőnemű alakba kerül, a végén az o a-ra vált (rossa).
A rosso melléknévnek tehát hímnemben -o, nőnemben -a végű az alakja. Ugyanez igaz a többi -o végű melléknévre is. Így viselkedik pl. az azzurro (kék), piccolo (kicsi), alto (magas) melléknév is:

il tavolo azzurro – a kék asztal
la sedia azzurra – a kék szék

l’uomo alto – a magas ember
la casa alta – a magas ház

Az olasz melléknév tehát aszerint változtatja alakját, hogy a hozzá kapcsolódó főnév milyen nemű. Azonban nem csak a főnév neme, hanem száma szerint is változik a melléknév! Ha a főnév többes számban van, a melléknév is többes számba kerül. (Vö. állítmányként a magyarban is: a könyv piros – a könyvek pirosak, de jelzőként a magyarban nem: a piros könyv – a piros könyvek.)

i libri rossi – a piros könyvek
le macchine rosse – a piros autók

i tavoli azzurri – a kék asztalok
le sedie azzurre – a kék székek

Mint látható, az -o végű mellékneveknek összesen négyféle alakja van: két alak egyes számban a hímnem és a nőnem számára, és két alak a többes szám hímnem és nőnem számára. Ennek megfelelően a melléknév végződései:

hímnem nőnem
egyes szám
többes szám
-o
-i
-a
-e


Pl.:

rosso rossa
rossi rosse

Ez nem jelenti azt, hogy az -o végű melléknevek végződése az egyeztetés miatt mindig megegyezik a főnév végződésével! Hiszen a főnév nem feltétlen mindig -o végű hímnemben és -a végű nőnemben, lehet más végződése is. Pl.:

la chiave nuova – az új kulcs
il ponte rosso – a piros híd
la mano lunga – a hosszú kéz
il problema serio – a komoly probléma

Többes számban is lehet eltérő végződése a főnévnek és a melléknévnek:

le chiavi nuove – az új kulcsok
(i ponti rossi – a piros híd – egyes számban térnek csak el a végződések)
le mani lunghe – a hosszú kéz
(i problemi seri – a komoly probléma – egyes számban térnek csak el a végződések)

 –

Az -e végű (kétalakú) melléknevek

Az -o végű mellékneveken kívül léteznek -e végű melléknevek (pl. grande – nagy). Ezek alakja nőnemben nem változik. Hímnemben és nőnemben azonos a végződésük:

il libro grande – a nagy könyv
la casa grande – a nagy ház

Többes számban végződésük i-re vált mind hímnemben, mind nőnemben:

i libri grandi – a nagy könyvek
le case grandi – a nagy házak

Az -e végű mellékneveknek tehát összesen két alakja lehet: egyes számban -e végű, többes számban -i végű:

hímnem és nőnem
egyes szám -e
többes szám  -i

További -e végű melléknevek pl. verde (zöld), interessante (érdekes), triste (szomorú), importante (fontos), intelligente (okos):

la casa verde – a zöld ház
le case verdi – a zöld házak
il tavolo verde – a zöld asztal
i tavoli verdi – a zöld asztalok

la storia interessante – az érdekes történet
le storie interessanti – az érdekes történetek
il libro interessante – az érdekes könyv
i libri interessanti – az érdekes könyvek

 

olasz melléknév

olasz melléknév

Az -o végű melléknevek különlegesebb esetei

A -go végű melléknevek kiejtésben a „g” hangot mindig megtartják. Ezért a többes szám végződése előtt h-t toldanak be mind hímnemben, mind nőnemben. Largo (széles):

hímnem nőnem
egyes szám largo larga
többes szám larghi larghe

A -co végű melléknevek (a -co végű főnevekhez hasonlóan, lásd bővebben itt) a hangsúlytól függően kétféleképpen viselkednek. Ha a hangsúly az utolsó előtti szótagra esik, a -co végződés c-je megőrzi „k” hangértékét, ezért h-t told be a melléknév a többes szám i vagy e jele előtt. Sporco (piszkos):

hímnem nőnem
egyes szám sporco sporca
többes szám sporchi sporche

Ha a hangsúly nem az utolsó előtti szótagra esik, akkor a hímnem többes számú melléknév c-jének kiejtése megváltozik, nem toldunk be h-t. A nőnemben azonban a c kiejtése „k” marad és h-t toldunk be. Simpatico (szimpatikus):

hímnem nőnem
egyes szám simpatico simpatica
többes szám simpatici simpatiche

Az -io végű melléknevek hímnem többes számban nem kapnak két i-t. Ampio (széles, tág):

hímnem nőnem
egyes szám ampio ampia
többes szám ampi ampie

 

Egyéb melléknevek

Létezik néhány, főleg idegen eredetű olasz melléknév, melyek végződése nem változik sosem. Ezek egy része eleve nem is -o vagy -e végű pl. blu (sötétkék), lilla, rosa, viola (ibolyakék), snob, standard, tabù. De akad köztük olyan is, mely -o-ra vagy -e-re végződik, mégsem változtatják alakjukat. Pl.: arancio (narancssárga), beige, turchese (türkiz):

il libro beige
i libri beige
le case beige

 

Színeket jelölő összetett melléknevek

A színeket jelölő, két szóból álló melléknevek alakja sosem változik. Többek között ilyenek a sötét (scuro) és világos (chiaro) szóval álló melléknevek:

verde scuro (sötétzöld), azzurro chiaro (világoskék):

Questa casa è azzurro chiaro – Ez a ház világoskék.
I suoi libri sono rosso scuro – Könyvei sötétpirosak.

– – –

Felhasznált irodalom az olasz melléknév témához:

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006.

Link az olasz melléknév témához:

about education – Italian adjectives

A melléknevek néhány más nyelvben:

Melléknevek a franciában; Melléknevek a spanyolban.

A német melléknévragozás; A holland melléknév.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.