A német melléknévragozás

A német melléknévragozás

Megjegyzés: az oldal alján az  Érdekességek cím alatt leírtak ismerete középfokú nyelvvizsgán nem követelmény – a német melléknévragozás ezek nélkül is bőven elég változatos.

Az állítmányi szerepben lévő melléknevet nem kell ragozni. A jelzői melléknevet ragozzuk, attól függően, hogy mi áll a melléknév előtt.

Der Tisch ist gut – A „gut” itt az állítmányhoz tartozik, ezért nem ragozzuk.
Der gute Tisch – A „gut” itt jelző, ezért ragozzuk. Határozott névelő van előtte, ezért gyenge ragot kap.
Ein guter Tisch – A „gut” itt is jelző, tehát ragozzuk. Határozatlan névelő áll előtte, ezért vegyes ragot kap.
Guter Tisch – A „gut” itt is jelző. Semmi nem áll előtte, ezért erős ragot kap. Jelen esetben a vegyes és erős rag megegyezik.

Az a német melléknévragozás lényege, hogy megtudjuk, milyen nemű és milyen esetben áll az a főnév, amelyre a melléknév vonatkozik. Ha a névelő vagy egyéb szó a nemet és esetet már megmutatja, nincs szükség olyan melléknévragokra, melyekből a nem és az eset kiderül, így ilyenkor vagy -e, (alanyesetben egyes számban és tárgyeset nőnemben és semleges nemben) vagy -en (általában a többi esetben) ragot kap a melléknév. Ha a nem és az eset nem derül ki olyan egyértelműen, mint a határozott névelő használatakor, akkor a melléknév veszi fel a határozott névelő végződéseit, de, hogy bonyolultabb legyen a helyzet, birtokos esetben ez nincs mindig így.
A határozatlan névelő (ein, eine, ein) és a birtokos névmások (mein, meine, mein; dein, deine, dein, stb.) alanyesetben nem utalnak egyértelműen a nemre: hím- és semleges nemben azonos alakúak, viszont tárgy, részes és birtokos esetben ugyanúgy utalnak a nemre és esetre, mint a határozott névelő, ezért itt alanyesetben (és tárgyesetben is) a melléknevek külön ragot kapnak, amik a nemre is utalnak, a többi esetben pedig csak -en ragot kapnak.
Leegyszerűsítve, ez a német melléknévragozás lényege. Persze tudnunk kell, milyen névelő és milyen névmás hogyan utal a nemre és az esetre, mert ettől függ a melléknév ragja, és van néhány kivételes, különleges eset is.

Az esetek nevei a táblázatokban:

Nominativ = alanyeset
Akkusativ = tárgyeset
Dativ = részes eset
Genitiv = birtokos eset

Az erős ragozás más néven: névelőpótló ragozás, starke Deklination, prägnante Endungen.
A gyenge ragozás másik neve: névelőkísérő ragozás, schwache Deklination.

ERŐS RAGOZÁS

Német melléknévragozás - a melléknév erős ragozása

Akkor ragozzuk erősen a melléknevet, ha semmi nem áll a melléknév előtt, ami a főnév nemére, esetére utalna. A következő szavak után van erős ragozás:
Leginkább többes számmal álló szavak: mehr, mehrere, viele, wenige, einige, einzelne, andere, etliche (Ezek közül a mehr szót egyáltalán nem ragozzuk!)
másféltől a tőszámnevek (pl. drei große Tische)
birtokos tulajdonnevek (pl. Peters neues Hemd)
dessen, deren, dessen (akinek/aminek a…), wessen (kinek a… ?) (pl. Wessen kleiner Hund ist das?)
etwas és nichts után, ha főnév nélküli puszta melléknév követi, tehát főnévként használt melléknév (pl. etwas Schönes, nichts Neues – valami szép, semmi új)

a költőies használatú manch, solch, welch névmások után (ezek háromalakú determinánsként is használatosak, ebben a használatukban gyenge ragozású lesz a melléknév): Welch schönes Wetter! (Milyen szép idő!)

Példák:

Ich kenne mehr gute Schüler als du.

Wessen großes Haus willst du kaufen?

Wessen große Häuser willst du kaufen?

In diesem Zimmer gibt es mehrere alte Komputer.

Mein Freund, dessen braune Krawatte dir gefällt, kommt bald.

Mozarts schöne Werke sind weltberühmt.

Drei dumme Fische und zwei dumme Fische sind fünf dumme Fische.

Guten Tag!
Guten Morgen!
Guten Abend!
Gute Nacht!

Guten Appetit!!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!

Fröhliches Neujahr! / Frohes Neues Jahr!

 

Német melléknévragozás


GYENGE RAGOZÁS

Német melléknévragozás - a melléknév gyenge ragozása

Gyengén ragozzuk a melléknevet a háromalakú determinánsok után (mindhárom nemre külön alakjuk van alanyesetben, ezért háromalakúak):

der, die, das (a, az)
dieser, diese, dieses (ez a)
jener, jene, jenes (az a)
jeder, jede, jedes (minden egyes)
solcher, solche, solches (olyan)
mancher, manche, manches (némely, néhány, számos)
derselbe, dieselbe, dasselbe (ugyanaz)
derjenige, diejenige, dasjenige (az)
welcher, welche, welches (melyik)
aller, alle, alles
(minden)

Valamint a következő szavak után is, melyek többnyire csak többes számban fordulnak elő:

beide (mindkét), alle (minden), sämtliche (összes, valamennyi)

Ezt a három szót ezért külön említik a nyelvtanok, bár ezeknek is három alakjuk van: beider, beide, beides; aller, alle, alles; sämtlicher, sämtliche, sämtliches.
Egyébként a jeder, jede, jedes „minden”, „minden egyes” értelemben csak egyes számban használatos a főnév előtt (pl. jeder Vater – minden (egyes) apa), az alle „minden” értelemben csak többes számban: alle Väter, alle Kinder. A jeder és alle használatáról bővebben itt olvashatunk.

Példák:

das schöne Haus, dieses schöne Haus, jenes schöne Haus – die schönen Häuser, diese schönen Häuser

Welcher große Tisch steht hier? – Welche großen Tische stehen hier?

Ich gebe dem fleißigen Schüler das neue Buch – Wir geben den fleißigen Schülern die neuen Bücher.

Ich gebe diesem fleißigen Schüler jenes neue Buch – Wir geben jenen fleißigen Schülern manche neuen Bücher.

Diesen jungen Mann kenne ich nicht. Beide alten Männer kennen wir.

Die Ergebnisse des fleißigen Schülers sind super.

 Német melléknévragozás

VEGYES RAGOZÁS

Német melléknévragozás - a melléknév vegyes ragozása

Vegyes ragozás csak a határozatlan névelő, a határozatlan névelő tagadó alakja és a birtokos névmások után áll (ezek közül a határozatlan névelőnek nincs többes száma, a többi determinánsnak van):

ein, eine, ein
kein, keine, keinkeine
mein, meine, mein – meine
dein, deine, dein – deine
sein, seine, sein – seine; ihr, ihre, ihr – ihre; unser, unsere, unser – unsere; euer, eu(e)re, euer – eu(e)re

Példák:

ein guter Vater, eine gute Mutter, ein gutes Kind

kein guter Vater, keine gute Mutter, kein gutes Kind – keine guten Väter, keine guten Mütter

mein hohes Haus, sein hohes Haus, unser hohes Haus

meine hohen Häuser, ihre hohen Häuser, eure hohen Häuser

ein kleines Geschenk, Eine Kleine Nachtmusik

Die Fenster meines hohen Hauses sind geöffnet. Die Fenster eures hohen Hauses sind geschlossen.

Die Fenster unserer hohen Häuser sind auch geschlossen.

Gib meinem kleinen Sohn einen schönen Hund! Gib seinem kleinen Sohn eine deutsche Zeitung!

Geben wir ihren kleinen Söhnen ein interessantes Buch!

Német melléknévragozás

A melléknévragozás további szabályai

Ha több melléknév áll a főnév előtt, mindegyiket ragozni kell:

ein schönes, rotes, großes Hemd
schöne, rote, große Hemden

Frohes Neues Jahr! – Boldog új évet!

Vigyázat! Ha a melléknévnek van jelzője (nem pedig a főnévnek két jelzője), akkor azt nem ragozzuk! Hiszen nem a főnévhez, hanem melléknévhez tartozik szorosan:

ein gut geschriebener Brief – egy jól megírt levél
ein guter, geschriebener Brief – egy jó, megírt levél

ein schön aufgeräumtes Zimmer – egy szépen rendbe rakott szoba
ein schönes, aufgeräumtes Zimmer – egy szép, rendbe rakott szoba

Összetételekben (főleg, amikor a két melléknév egy-egy nyelvet jelöl) csak a második tagot ragozzuk:

Römisch-Germanisches Museum
deutsch-ungarisches Wörterbuch

Az -el, -en, -er végű melléknevek e hangja kieshet a ragok előtt: dunkel – dunkler/dunkeler, teuer – teures/teueres:

das dunkele/dunkle Zimmer; ein dunkeles/dunkles Zimmer

Egyetlen rendhagyó ragozású melléknév a hoch: a ragok előtt a ch helyett h lesz:

ein hohes Haus, das hohe Haus

Nem ragozható melléknevek:

két szín: lila, rosa:

das lila Kleid, ein lila Kleid; das rosa Kleid, ein rosa Kleid

Földrajzi nevekből -er képzővel képzett melléknevek:

Wiener Bildband (bécsi képes kötet)
die Dresdener Galerie (a drezdai galéria)
der Pisaer Turm (a pisai torony)
die Tataer Burg (a tatai vár)

Idegen eredetű melléknevek:

ein super Haus

Német melléknévragozás

A helységnevekből képzett melléknevet nem ragozzuk!

Érdekességek

A többes szám birtokos eset néhány „kedvessége”

Olykor birtokos esetben kétféle rag is használható:

die Nebenwirkung vieler neuer/neuen Medikamente (sok új gyógyszer mellékhatása – erős ragozás viel után!)

A neuen alak ritkábban fordul elő, nyelvvizsgákon a neuer használatát várják el ilyen esetben.

Mancher, manche, manches után többes szám birtokos esetben (meglepő módon) erős ragot kap a melléknév (középfokon ennek ismerete nem követelmény):

das Zeugnis mancher guter Kinder (némely jó gyerek bizonyítványa)

A számnevek nincsenek hatással a melléknév alakjára. Többes szám birtokos esetben a drei és a zwei ragot kaphatnak (ez kicsit régies):

die Früchte zweier junger Bäume (két fiatal fa gyümölcse)

A folgend, mint „egyéniség”

Ha a főnév előtt a jelzői melléknéven kívül a folgend is a főnév előtt áll, a helyzet kicsit más. Egyes számban a folgend erős, a másik melléknév gyenge ragot kap:

folgender neue Entwurf (következő új terv)
mit folgendem neuen Entwurf

A folgend többes számban ugyanúgy erős ragot kap, mint a másik melléknév, tehát ilyenkor úgy tekintendő, mint mikor két melléknév áll a főnév előtt, ez teljesen ugyanaz az eset, mint a fenti schöne, rote, große Hemden:

folgende neue Erkenntisse (következő új felismerések)

Tehát, egyes számban a folgender, folgende, folgendes úgy viselkedik, mint egy háromalakú determináns, többes számban pedig úgy, mint egy melléknév.

———

Felhasznált irodalom:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Kocsány Piroska, László Sarolta: Die Wortklassen des Deutschen, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Link a német melléknévragozás témához:

nemetnyelvlecke.blogspot.com – melléknévragozás

A német melléknévragozás témájához kapcsolódó bejegyzés:

Mehr és mehrere

Aller, alle, alles és jeder, jede, jedesNémet mellékneves “gyenge” teszt

Teszt a melléknév gyenge ragozásához

Német mellékneves “vegyes” teszt

Teszt a melléknév vegyes ragozásához

Német mellékneves teszt – minden egyben

Teszt a német erős, gyenge és vegyes melléknévragozáshoz

18 komment:

 1. április 21, 2013

  Schrődl Ákos Válasz

  Köszönöm, kéthónap után végre megértettem a melléknév ragozást tíz perc alatt!

 2. január 22, 2014

  Zsanett Válasz

  Köszi, sokat segített a holnapi dolgozathoz 😀

 3. január 24, 2014

  Barbara Válasz

  Szuper! El sem hiszem, hogy ennyi év nyelvtanulás után végre értem! 🙂 Miért nem tudják ezt így elmagyarázni a nyelvtanárok??? 🙂 🙂 Köszönöm! 🙂

 4. február 3, 2017

  Lia Válasz

  3napig tanultam egy könyv mellékleteként kapott nyelvtani összefoglaló “füzet”-ben a melléknévragozást,mire tegnap rátaláltam erre a nagyon jó oldalra,ami jól érthetően elmagyarázza amit kell..Már értem!!

 5. szeptember 1, 2018

  Lajos Válasz

  nem akarok kukacoskodni, lehet valamit én nézek félre, de a vegyes ragozás alatti példáknál:
  ‘Das Fenster eures hohen Hauses sind geschlossen.’ – nem “ist”-el lenne helyes?

  • szeptember 1, 2018

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   De igen! Vagy a Das Fenster helyett Die Fenster, hogy a többes szám indokolt legyen. Köszönöm az észrevételt, javítottam!

 6. október 7, 2018

  Vera Válasz

  A gyenge ragozásnál lenne egy észrevételem, hogy van egy példa a welches große Tisch? – welche großen Tische?, lehet hogy ez nem helyes?
  Szerintem úgy lenne helyes, hogy welches großen Tisches? – vagy mivel ha jól tudom, a welche kérdőszónál nincs birtokos eset ezért szintén nem helyes, ezért a helyes a welcher große Tisch? – welchen großen Tisch? vagy welchem großem Tisch?

  • Helyes a megfigyelés, tényleg nem volt így jó. Most mondatba tettem bele a kifejezést, így jobban érthető, miről van szó. Most már úgy van mondaton belül, hogy Welcher große Tisch steht hier? – Melyik nagy asztal áll itt? Tehát alanyesetben Welcher große Tisch? – Melyik nagy asztal? Tárgyesetben (Akkusativ): Welchen großen Tisch? – Melyik nagy asztalt? Részes esetben (Dativ): Welchem großen Tisch? – Melyik nagy asztalnak (a számára)? Ez utóbbinál is n lesz a großen végén, nem m, mivel a welcher után gyenge ragokat kap a melléknév, ez pedig csak -e vagy -en lehet.
   Köszönöm az észrevételt, így most tudtam pontosítani!

 7. január 27, 2019

  Németh Dávid Válasz

  Szia Tamàs! Hogy látod te helyesnek? Ich hätte jetzt Lust auf eine Stücke Torte. Vagy: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Torte. (Kedvem lenne most egy szelet tortára.)
  Válaszod előre is köszönöm!

  • Ein Stück Torte.
   Mivel das Stück, -e semleges nemű szó, eine nem lehet. Többes számban Stücke, ezért itt marad az ein Stück.
   Ha arra gondolsz, hogy a Torte is ott van: ilyen kifejezéseknél (pl. egy pohár víz, egy üveg tej, egy szelet torta) mindig a pohár, üveg, szelet neméhez igazodik a névelő. Többes számban kicsit bonyolultabb a helyzet, de egyelőre elég megérteni az egyes számot.

 8. január 27, 2019

  Fellner-Nyáry Judit Válasz

  Kedves Tamás,
  nekem a kvíznél nem stimmel egy-két megoldás.
  Wo sind wieder unsere neuen Schlüssel?-t adtam meg, mivel a birtokos névmás után tudtommal vegyes ragozás van. Helyes megoldásnak unsere neue-t adtál meg. Miért?
  A sämtliche és a viele után is -e végződést adtál meg, pedig szerintem az is -en a gyenge ragozás miatt.

  Köszönöm válaszod.

  • Kedves Judit!
   Valóban unsere neuen Schlüssel a helyes, a kvízben is ez szerepel, megnéztem. Szerintem Ön nézte félre. Tehát jót adott meg, jól tudja! Az utolsó tesztre gondol? (Német mellékneves teszt – minden egyben) Mert abban jól szerepel.
   A viele után erős ragozás van, hiszen viel – viele nem utal a főnév nemére, tehát pl. viele große Häuser a helyes.
   A sämtliche (eredetileg elvileg sämtlicher, sämtliche, sämtliches, de egyes számban nem használjuk) után valóban gyenge a ragozás. Melyik kvízben találta a sämtliche-hibát?

 9. április 8, 2019

  Agnes Válasz

  Hello,nekem az lenne a kérdésem,hogy tudsz-e segíteni..sok helyen találkozom a Kindern kifejezéssel,és nem értem,honnan jön,hiszen a többes szám már eleve Kinder…Milyen esetekben kaphat akkor -n-t? köszönöm.agi

  • Kedves Ági! Többes szám részes esetben kapnak a főnevek még pluszban -n végződést is, például: die Väter (az apák) – den Vätern (az apáknak); die Kinder (gyerekek) – den Kindern (a gyerekeknek); die Tische (az asztalok) – den Tischen (az asztaloknak).
   Die Kinder sind fleißig – A gyerekek szorgalmasak.
   DE: Wir geben den Kindern die Bücher – Odaadjuk a gyerekeknek a könyveket.

 10. május 26, 2019

  Dávid Válasz

  Szia Tamás!
  Az a kérdésem, higy sok osztrák miért használja azt, hogy “hab mal” és ennek mi a jelentése, vagy csak szimplán nyomatékosítanak ezzel?
  Köszi a válaszod!

  • Így a hab mal kifejezést nem ismerem. A mal valóban nyomatékosítást fejez ki, főleg felszólító mondatokban. A hab a habe köznyelvi alakja. Szövegben lenne jó látni ezt a kifejezést, úgy talán meg lehetne állapítani, mit jelenthet.

 11. július 19, 2019

  Noémi Válasz

  A minden egyben teszt 13as kérdésénél miért áll a sehen után datív? Ez valami vonzat, vagy hibás a feladat?

  • Nem feltétlen 13-as kérdés az, mert mindig véletlenszerű sorrendben jönnek a kérdések. Nincs benne Dativ. Tárgyesetben van a Polizist szó, ezért lesz Polizisten. A Polizist gyenge főnév, ami azt jelenti, hogy alanyeset kivételével minden esetben kap egy -en végződést, nem csak többes számban! Persze a többes részes eset is -en végződésű, ezért gondolhatta részes esetnek ezt.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.