¿Ser o estar? Ser vagy estar? – Mikor melyik igét kell használni?

¿Ser o estar? – Ser vagy estar?

¿Ser o estar? Azaz: ser vagy estar? Ez sok spanyolos nagy kérdése. A legtöbbször mindkét igét ugyanúgy (sokszor a létigével) fordítjuk magyarra, így számunkra nehéz eldönteni, a spanyolban mikor melyik igét kell használni. A szabály elsőre bonyolultnak tűnik, de valójában sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk.

A ser igét használjuk:

Igazából két fontos pontot kell megemlíteni, ami nagy segítséget nyújt annak megállapításában, hogy a ser igére van szükség. Az egyik, hogy az alanyt definiáljuk-e, azaz pontosan meghatározzuk-e, hogy kicsoda, micsoda. A másik, hogy olyan tulajdonságról van-e szó, amely jellemzően nem változik naponta. (Ezeket tárgyaljuk lentebb az 1. és az 7. pontban.) Ha a kettő közül az egyik igaz, akkor valószínűleg a ser igét kell használnunk. Kivételek, speciális esetek természetesen így is akadnak.

1. Ha pontosabban meghatározzuk (definiáljuk), azonosítjuk, kicsoda, micsoda az alany.  A kérdés, mennyire meghatározó valamilyen tulajdonság valamire. Ha az alapján tudjuk azonosítani, akkor a ser igére van szükség. Ezért többek között, ha valakinek a nevét, foglalkozását, származását fejezzük ki a létige mellett, akkor a ser ige kell:

Soy Juan – Juan vagyok.
Soy ingeniero – Mérnök vagyok.
Soy español – Spanyol vagyok.
Soy de Valencia – Valenciából való vagyok.

Esto es un ordenador – Ez számítógép.
Sevilla es una ciudad – Sevilla város.

Ha a létige kiegészítője (az állítmány névszói része) főnév, akkor csak a ser ige használható (lásd az első kettő és az utolsó kettő példát fent). Ha nem főnév (pl. melléknév), akkor az estar is felmerülhet, ilyenkor kell figyelembe venni, hogy az alanyt azonosítja-e a melléknév, illetve a lenti szabályokat.

2. Az idő (óra) és a dátum kifejezésére:

Es la una – Egy óra van.
Son las tres – Három óra van.

Hoy es 15 de mayo – Ma május 15-e van.

3. Annak kifejezésére, hogy valami milyen anyagból van:

Esta regla es de madera – Ez a vonalzó fából van.
Los dientes de Drácula son de hierro – Drakula fogai vasból vannak.
La nariz de la bruja es de hierro – A boszorkány orra vasból van.

4. Esemény helyszínének kifejezésére: valami megtörténik valahol, valamikor. Bár nem jellemző ezekre az állandóság (hiszen az esemény belátható időn belül véget ér), mégis a ser igét kell használnunk:

El maratón de Madrid es en la Gran Vía – A madridi maraton a Gran Víán van.

5. Birtoklás kifejezésére. Ilyenkor az állítmány névszói részében birtokos névmás vagy de elöljárószós főnév áll:

Esa chaqueta es mía – Az a kabát az enyém.
El ordenador es del jefe – A számítógép a főnöké.

6. Ár kifejezésére. Ilyenkor a costar ige szerepét tölti be a ser ige:

Este traje es de 50 euros – Ez az öltöny 50 euró.

7. Egyes melléknevek mellett, melyek olyan tulajdonságot jelölnek, mely jellemzően nem változik. Előfordulhat ugyan, de nem tipikus, hogy az utca hosszú volt, majd rövid lett, vagy hogy az asztalom nagy volt, de kicsi lett. Ilyen melléknevek például: corto (rövid), largo (hosszú), grande (nagy), pequeño (kicsi):

Esta calle es larga – Ez az utca hosszú.
Mi mesa es grande – Az asztalom nagy.

Ilyenek még a külső és belső emberi tulajdonságokat kifejező melléknevek. Például: esbelto (karcsú), gordo (kövér), joven (fiatal), viejo (idős), alto (magas), bajo (alacsony), fuerte (erős), débil (gyenge), confiable (megbízható), modesto (szerény), generoso (nagylelkű), creativo (kreatív), extrovertido (társaságkedvelő, extrovertált), introvertido (zárkózott, introvertált).

Somos jóvenes – Fiatalok vagyunk.
Nuestro tío es fuerte – A nagybátyánk erős.
Mis colegas son creativos – A munkatársaim kreatívak.

Bár előfordulhat, hogy valaki karcsú volt, de kövér lett, vagy erős volt, majd gyenge lett, vagy megnőtt, de nem szokott előfordulni, hogy valaki az egyik nap karcsú, a másik nap kövér, a harmadik nap megint karcsú, stb. Tehát, ha változik is a tulajdonság, nem változik naponta, hanem csak egyszer-egyszer, de az is lehet, hogy valaki egész életében karcsú, kreatív vagy nagylelkű marad.

Az estar igét használjuk:

Ha nem az alany kilétét határozzuk meg, hanem például:

1. Az alany hollétét adjuk meg. Így a különféle helyhatározók mellett az estar ige áll, például: aquí (itt), allí (ott), cerca (közel), lejos (messze), dentro (bent), afuera (kint), en la habitación (a lakásban), en Hungría (Magyarországon):

La farmacia está cerca – A gyógyszertár közel van.
El Palacio Real está lejos – A Királyi Palota messze van.
La mesa está debajo del estante – Az asztal a polc alatt van.
Madrid está en España – Madrid Spanyolországban van.

(Ha meghatározzuk, hogy mi is Madrid, akkor a ser igére van szükség: Madrid es la capital de España – Madrid Spanyolország fővárosa.)

2. Azt fejezzük ki, hogy hogyan érzi magát az ember:

¿Cómo estás? – Hogy vagy?
Estoy muy bien, gracias – Nagyon jól vagyok, köszönöm.

3. Ha ételeket minősítünk, az estar igét kell használni:

Esta pizza está muy buena – Ez a pizza nagyon jó.

(Azonban ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy bizonyos étterem pizzája általában jó, akkor természetesen a ser igét használjuk: La pizza de ese lugar es muy buena – A pizza azon a helyen nagyon jó.)

4. Az állapotot kifejező mellékneveknél mindig az estar igét használjuk, akkor is, ha az állapot állandónak mondható. Ide tartoznak például a lelkiállapotot vagy egészségi állapotot leíró melléknevek. Például: cansado (fáradt), contento (elégedett), enfermo (beteg)

Estoy cansado – Fáradt vagyok.
Estoy enfermo – Beteg vagyok.
Estamos muy contentos de que vengas la semana próxima – Nagyon örülünk, hogy jössz a jövő héten.

5. Léteznek állandósult kifejezések az estar igével: estar sentado (ülni), estar de pie (állni), estar atento (figyelni), estar de juerga (mulatni). Ezeket eleve az estar igével tanuljuk meg, így problémát általában nem okoznak.

Melléknevek a ser és estar igével:

1. Egyes mellékneveket attól függően kell használni a ser vagy estar igével, hogy állandó tulajdonságot (jellemzőt) vagy átmeneti állapotot fejeznek-e ki. Speciális esetben valaki lehet átmenetileg magas vagy ellenszenves:

Soy alta – Magas vagyok. (Külső tulajdonságot ad meg.)
Llevo unos zapatos de tacón y estoy alta – Magas sarkú cipő van rajtam és magas vagyok. (Nem külső tulajdonságot ad meg.)

Eres simpático pero hoy estás antipático – Szimpatikus vagy, de ma nem.

Tehát, egyes melléknevek alapesetben a ser igével állnak, de ezek állhatnak az estar igével speciális esetben. Azonban azok a melléknevek, melyek alapesetben az estar igével állnak, nem állhatnak speciális esetben sem a ser igével! Például a betegség és a fáradtság nem lehet ser igével, akkor sem, ha éveken keresztül fennáll. Csakis ezt mondhatjuk: Estoy enfermo és Estoy cansado, lásd fent.

2. A családi állapotot kifejező melléknevek közül a casado és a divorciado az estar-ral áll. A soltero és viudo mellett a ser érzi jól magát:

Estoy casado / casada – Házas vagyok.
Estoy divorciado / divorciada – Elvált vagyok.

Soy soltero / soltera – Egyedülálló vagyok.
Soy viudo / viuda
– Özvegy vagyok.

Latin-Amerikában a családi állapotot kifejező mellékneveket inkább a ser igével használják.

3. Egyes melléknevek mást jelentenek, ha ser, és mást, ha estar igével állnak:

ABIERTO / CERRADO: ser igével: nyitott személyiség / zárkózott személyiség; estar igével: nyitva van valami / zárva van valami

Mi amigo es abierto – A barátom nyitott személyiség.
Nuestro abuelo es cerrado – A nagypapánk zárkózott személyiség.
La ventana está abierta – Az ablak nyitva van.
Las puertas están cerradas – Az ajtók zárva vannak.

ABURRIDO: ser igével: unalmas; estar igével: unatkozni

La película fue aburrida – A film unalmas volt.
Estaba aburrido durante la película – Unatkoztam a film alatt.
Estoy aburrido – Unatkozom.

ATENTO: ser igével: figyelmes; estar igével: figyelni

Eres atento – Figyelmes vagy.
Estás atento durante las clases – Figyelsz az órák alatt.

BUENO: ser igével: jó; estar igével: finom

Tú eres una persona buena – Te jó ember vagy.
Los calamares están muy buenos – A tintahal nagyon finom.

CLARO: ser igével: fényes, világos; estar igével: érthető, világos

Mi cuarto es claro – A szobám világos.
La explicación está clara – A magyarázat világos.

DELICADO: ser igével: törékeny / érzékeny; estar igével: betegeskedni

La taza es delicada – A csésze törékeny.
Mi hermanita está delicada – A húgom gyengélkedik.

DESPIERTO: ser igével: okos, értelmes; estar igével: ébren lenni

Juan es un hombre muy despierto, lo entiede todo rapidamente  – Juan nagyon értelmes ember, mindent gyorsan megért.
Estoy despierto desde las 7 de la mañana – Reggel 7 óta ébren vagyok.

LISTO: ser igével: ügyes; estar igével: kész

Eres listo – Ügyes vagy.
Estás listo – Kész vagy.

RICO: ser igével: gazdag; estar igével: finom, ízletes

Bill Gates es muy rico – Bill Gates nagyon gazdag.
Esta sopa está muy rica – Ez a leves nagyon finom.

VERDE: ser igével: zöld (színű); estar igével: éretlen (pl. gyümölcs)

Mi coche es verde – Az autóm zöld.
Esta manzana está aún verde – Ez az alma éretlen.

NEGRO: ser igével: fekete (színű), néger; estar igével: nagyon dühös / nagyon sötét

Su coche es negro – Az autója fekete.
Mi suegra está negra – Az anyósom teljesen ki van borulva.

VIVO: ser igével: élénk; estar igével: életben lenni

Este niño es muy vivo – Ez a gyerek nagyon eleven.
Después del accidente todos están vivos – A baleset után mindenki életben van.

Egyéb:

A szenvedő szerkezetet a ser és az estar igével is képezhetjük, attól függően, hogy mit akarunk kifejezni. (Például: La puerta es abierta – Nyitják az ajtót. La puerta está abierta – Az ajtó nyitva van. Hozzá kell tenni, hogy az első mondat nem fordul elő a valóságban, helyette azt mondják, hogy Se abre la puerta. Itt csak a példa kedvéért szerepelt.) Erről külön lesz majd szó. Az estar előfordulhat még a gerundio és participio alakkal együtt, erről is külön lesz szó.

ser o estar

Egy kis gyógy-ser a nagy problémára. ¿Ser o estar? Lenni vagy lenni? Ez itt a nagy kérdés!

 

Linkek a ser o estar témához:

El Mexicano: Ser vagy estar? Ez a valódi különbség köztük!

Linguriosa videója: Ser o estar ¡¿diferencia?! – 🇪🇸Español con subtítulos 🇪🇸 – 🤓- con 👉ACTIVIDADES👈 Nivel B1

Linguatua videója: 8 expresiones comunes con el verbo “ESTAR” en español – Estar igével alkotott kifejezéseket említ és hoz rájuk példát. Valamennyire kitér a ser és estar különbségeire is.

Spanyolultanulunk.hu – Ser verde vagy estar verde? – Sok melléknevet felsorol példákkal, melyek mást-mást jelentenek ser és estar igével.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.