Imperfecto – Spanyol folyamatos múlt idő

Imperfecto

Az imperfecto a spanyol nyelv egyik gyakran előforduló múlt ideje (a pretérito indefinido (pretérito perfecto simple) és a pretérito perfecto (perfecto compuesto) mellett). Az indefinido olyan cselekvést fejez ki, mely egyértelműen lezárult (pl. „Megírtam a levelet”: Escribí la carta – a levél tehát meg lett írva, a levélírás befejeződött). Az imperfecto viszont nem egyértelműen lezárult cselekvést fejez ki. Például: „Írtam a levelet”: Escribía la carta – de hogy végül megírtam-e, nem derül ki: csak írtam és írtam a levelet, de hogy kész lett-e? Nem derül ki, vagy csak éppen nem lényeges. Levélírás közben más események, cselekvések is történhettek, pl. jött valaki, leesett egy toll az asztalról, elkezdett fúrni a szomszéd, stb. Tehát más cselekvéseket odaképzelhetünk, amíg a levélírás zajlott, mert a levélírást egy hosszabb folyamatként szemléljük. Ezzel szemben, ha azt mondom „Megírtam a levelet”: Escribí la carta vagy He escrito la carta, akkor nem a folyamatot képzelem el, hanem csak azt, hogy a levélírás megtörtént, lezárult.
Az imperfecto kifejez még múltbeli szokásokat, többször megtörtént eseményeket (pl. En verano escribía cartas cada día – Nyáron minden nap leveleket írtam). Ezen kívül kifejezhet még háttérkörülményeket is (pl. Cuando salimos, hacía buen tiempo – Amikor kimentünk, szép idő volt). Itt is más cselekvések, események történtek közben, vagy más cselekvéseket, eseményeket oda tudunk képzelni, itt: „kimentünk”, és imperfecto igeidővel írjuk le a hátterét, ti. hogy jó idő volt akkor éppen – ez a háttérkörülmény a kimenetelünk előtt, közben, és utána is érvényes volt, tehát egy hosszabb ideig fennálló állapotról van szó). Használatáról bővebben lejjebb olvashatunk részletesen.

Az imperfecto szó a perfecto (tökéletes, perfekt, befejezett) ellentéte (az im- ellentétképző), jelentése a cselekvés befejezetlenségére utal.

imperfecto autobús

Esperábamos el autobús – A buszt vártuk. Miran Lesnik képe a Pixabay -en.

Az imperfecto képzése:

Az –er és -ir csoportba tartozó igék ugyanazokat a ragokat kapják:

-AR -ER -IR
-aba
-abas
-aba
-ía
-ías
-ía
-ía
-ías
-ía
-ábamos
-abais
-aban
-íamos
-íais
-ían
-íamos
-íais
-ían

Ékezetek: Az -ar csoport igéinél csak az -ábamos ragon van ékezet. Az -er és -ir csoportnál az i minden személyben ékezetet kap.

Például:

HABLAR COMER VIVIR
hablaba
hablabas
hablaba
comía
comías
comía
vivía
vivías
vivía
hablábamos
hablabais
hablaban
comíamos
comíais
comían
vivíamos
vivíais
vivían

Az E/1 és E/3 alak megegyezik (pl. yo hablaba és él / ella hablaba); yo comía és él / ella comía). Ha nem egyértelmű, kiről van szó, ki kell tenni a személyes névmást. (A szövegkörnyezetből általában ez egyértelmű, így a yo, él, ella névmások is sokszor elmaradnak.)

Sok olyan ige is szabályos, mely jelen időben vagy más igeidőben rendhagyó:

ESTAR: estaba, estabas, estaba; estábamos, estabais, estaban
TENER: tenía, tenías, tenía; teníamos, teníais, tenían
HABER: había, habías, había; habíamos, habíais, habían
DECIR: decía, decías, decía; decíamos, decíais, decían
HACER: hacía, hacías, hacía; hacíamos, hacíais, hacían

Az HAY alakja imperfecto-ban: había

Rendhagyó igék:

Csak kevés ige rendhagyó:

SER: era, eras, eras; éramos, erais, eran
IR: iba, ibas, ibas; íbamos, ibais, iban

A VER azért rendhagyó, mert a főnévi igenévhez tartozó e megmarad a rag előtt:

VER: veía, veías, veía; veíamos, veíais, veían

Az imperfecto használata:

Mivel a magyarban csak egy múlt idő van, figyelnünk kell, hogy mikor használunk a spanyolban imperfecto-t, mikor a másik két múlt időt (pretérito indefinido vagy pretérito perfecto). Alapvetően olyan eseményeket fejezhetünk ki az imperfecto-val, melyeknek kezdete és vége ismeretlen, vagy nem releváns az adott szövegkörnyezetben.

1. Az imperfecto kifejezhet szokásos, ismétlődő cselekvéseket a múltban. Ha egy cselekvés többször is megtörtént, és nincs megjelölve, hogy hányszor, és nincs megjelölve az időszak kezdete és vége, akkor imperfecto-t használunk. Gyakori időhatározók ilyen mondatokban, melyek rendszerességre utalnak: cada día / todos los días (minden nap), cada semana (minden héten), los lunes, los martes (hétfőnként, keddenként), todos los veranos (minden nyáron), todas las mañanas (minden reggel), por las mañanas (reggelente), en general, normalmente (rendszerint, általában), siempre (mindig), frecuentemente (gyakran), raramente (ritkán). Rendszeresen ismétlődő cselekvésre utaló mellékmondat is állhat mellette pl. … cuando yo era pequeño ( … amikor kicsi voltam), … cuando yo tenía diez años ( … amikor tíz éves voltam).

En el verano íbamos a nadar todos los días – Nyáron minden nap mentünk úszni.
Cuando tenía 14 años, vivíamos en Madrid – Amikor 14 éves voltam, Madridban laktunk.
En general trabajábamos mucho aquí – Általában sokat dolgoztunk itt.

Ha meg van jelölve az időszak eleje és vége, amikor az esemény ismétlődött, akkor nem használható az imperfecto. Így például az el verano pasado (múlt nyáron), todo el día (egész nap) nem szerepelhet imperfectóval (hiszen tudjuk, mikor kezdődött és meddig tartott az időszak), akkor sem, ha például a todos los días (minden nap) is ott van:

El verano pasado todos los días hizo buen tiempo – Tavaly nyáron minden nap jó idő volt.

Ha meg van adva, hogy hányszor történt meg a cselekvés, akkor is pretérito indefinido-t kell használni!

Comimos en este restaurante tres veces – Háromszor ettünk ebben az étteremben.

Tehát nem az a fontos, hogy ismétlődő cselekvés volt-e, hanem az, hogy az adott időszak behatárolható-e pontosan!

2. Ha két cselekvés egyszerre folyamatban volt a múltban, mindkét cselekvést imperfecto-val fejezzük ki. Ez összetett mondatban lehetséges, és gyakori a „miközben”, „mialatt” (mientras) kötőszó használata:

Mientras yo dormíaleías – Míg én aludtam, te olvastál.
Mientras veíamos la película, comíamos palomitas de maíz – Miközben a filmet néztük, popcornt ettünk.

3. Ha egy folyamatban lévő cselekvést megszakított egy másik, egy pillanat alatt bekövetkező cselekvés, akkor a folyamatban lévő cselekvés imperfecto-ba, a pillanatnyi cselekvés pretérito indefinido-ba kerül:

Mientras comíamos, llamaron la puerta – Míg ettünk, kopogtak az ajtón.
Mientras caminaba, me encontré con Federico – Amikor sétáltam, találkoztam Federicóval.
Dormía cuando sonó el teléfono – Aludtam, amikor megszólalt a telefon.

Olyan is lehet, amikor egy hosszabb időtartamú cselekvés / esemény közben egy rövidebb cselekvés megtörténik, de nem szakítja meg a másik cselekvést / eseményt:

Visitamos el Palacio Real cuando estábamos en París – Meglátogattuk a Királyi Palotát, amikor Madridban voltunk.
Mi amigo conoció a su esposa cuando ella tenía veinte años – Barátom akkor ismerte meg a feleségét, amikor húsz éves volt.

4. Ha egy adott cselekvés a múlt egy adott időpontjában éppen folyamatban volt. Ilyenkor a cselekvésnek a folyamatát hangsúlyozzuk. Nem utalunk rá, hogy a cselekvés befejeződött-e:

Dormía a las 8 ayer – Tegnap 8 órakor (éppen) aludtam.
Comía pizza al mediodía – Ette a pizzát délben (éppen folyamatban volt).

5. Háttérkörülmények leírása. A fő cselekvéseket ilyenkor pretérito indefinido fejezi ki, a cselekvés (mellékes) körülményeit imperfecto írja le:

Entramos en la habitación. Nos sentamos. Había una mesa frente a nosotros. En la mesa había unos libros – Beléptünk a szobába. Leültünk. Előttünk egy asztal volt. Az asztalon könyvek voltak.
Salí. Hacía buen tiempo, el cielo estaba azul – Kimentem. Szép idő volt, az ég kék volt.

Ha tehát környezetet írunk le, a hátteret vagy a tájat, háttéreseményeket, ami a fő eseményhez képest csak háttérként szerepel, azt imperfecto-ba kell tenni:

Entré en la habitación donde mi hermano veía la televisión – Beléptem a szobába, ahol a testvérem tévézett.
Entré en el dormitorio. No había sillas alrededor de la mesa – Beléptem a hálószobába. Nem voltak székek az asztal körül.

6. Az igeidők egyeztetésének szabálya szerint múlt idejű főmondat után a mellékmondat imperfecto-ban áll, ha a magyarban ilyenkor jelen időt használnánk:

Me dijo que hacía buen tiempo – Azt mondta nekem, jó idő van.

Az igeidők egyeztetésével bővebben majd később foglalkozunk.

+1. Megjegyzésként: Ha olyan cselekvést akarunk kifejezni, mely a múltban egy adott pillanatban éppen folyamatban volt (tehát nem olyat, ami rendszeresen ismétlődött a múltban), akkor az estar + gerundio szerkezetet is lehet használni. Az estar ilyenkor természetesen imperfecto alakban áll:

Estaba durmiendo a las 8 ayer – Tegnap 8 órakor (éppen) aludtam.
Estábamos trabajando aquí a las 11 ayer – Tegnap 11-kor (éppen) itt dolgoztunk.

De csakis:

En general trabajábamos mucho aquí – Általában sokat dolgoztunk itt.

Az estar + gerundio szerkezetről bővebben El Mexicano oldalán lehet olvasni.

 

A nyelvtanulóknak általában nehézséget okoz, hogy mikor melyik múlt időt kell használni a spanyolban. Így az egyes múlt idők közötti különbségekkel egy külön bejegyzésben foglalkozunk majd.

Köszönjük El Mexicano pontosításait, javaslatait!

Gyakoroljunk!

Ejercicios – Gyakorlatok

1. Hogy van a megadott igéknek a megadott személyben az imperfecto alakja?

Például: llegar → nosotros llegábamos.

1. hablar → yo ____
2. llegar → él _____
3. dar → él _____
4. hablar → nosotros _____
5. dar → tú _____
6. volver → vosotros _____
7. mostrar → ellos _____
8. jugar → ellos _____
9. nadar → nosotros _____
10. nadar → ella _____
11. comer → yo _____
12. comer → vosotros _____
13. ir → nosotros _____
14. venir → tú _____
15. partir → ellas _____
16. ver → yo _____
17. hacer → él _____
18. decir → ella _____
19. comprar → nosotras _____
20. saber → él _____
21. querer → yo _____
22. ver → vosotras _____
23. leer → vosotros _____
24. beber → tú _____

Tegyétek az igéket imperfecto-ba! ¡Poned los verbos en imperfecto!

1. Estoy en casa.
2. Empieza a trabajar a las nueve.
3. Leo muchos libros.
4. Tomamos siempre el autobús.
5. Nado cada día.
6. Ella dice lo mismo.
7. ¿Qué haces?
8. Escribo una carta.
9. Tú comes tortilla los domingos.
10. Rara vez hablamos francés.

Hogy van spanyolul? ¡Traducidlo al español!

1. Újságot olvastál, amikor megláttalak.
2. Amikor az igazgató belépett, a kollégám éppen telefonált.
3. Miközben hazafelé jöttem, találtam egy jó éttermet.
4. Havazott, amikor elmentem otthonról.
5. Amikor rád vártam, láttam egy barátodat belépni.
6. Tévéztem, amikor megérkeztél.
7. Mentünk az állomásra, amikor elkezdett esni az eső.
8. Amikor tíz éves voltam, még nem tudtam spanyolul beszélni.
9. Hétfőnként filmeket néztünk.
10. Tavaly minden hónapban orvoshoz jártam.
11. Míg én aludtam, ő tanult.
12. Amikor nálad voltunk, megnéztük a filmet.

A feladatok megoldókulcsa itt érhető el.

Tankönyvek imperfecto-val foglalkozó leckéinek olvasmányait javasoljuk további gyakorláshoz, és egyéb szövegeket, melyekben az imperfecto előfordul.

Hasonló igeidő más nyelvekben:

A latin praeteritum imperfectumból alakult ki az imperfecto. A latin igeidő folytatása megtalálható a többi újlatin nyelvben is, használatuk is lényegében teljesen megegyezik:

Olasz imperfetto, francia imparfait, portugál imperfeito.

Angol folyamatos múlt idő (past continuous).

Linkek:

Hablamos español videója: Pretérito imperfecto en español – Először röviden az igeidő használatát mutatja be példamondatokkal, utána a képzését. Kissé szokatlan, hogy külön említ egy olyan pontot a használatban, amikor a jelennel állítjuk szembe a múltat: Antes vivía en Puebla, ahora vivo en México – Régebben Pueblában éltem, most Mexikóban élek.

Felhasznált irodalom:

Király Rudolf: Spanyol nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest.

László Sándor: Gramática fácil, Maxim Kiadó, Szeged.

Kertész Judit: Rendszeres spanyol nyelvtan, Aula Kiadó, 2001.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.