Folyamatos múlt idő (past continuous)

Az angol folyamatos múlt idő
(Past continuous / Past progressive)

Az angol folyamatos múlt idő egy olyan igealak, mely a magyarban nincs. Hiszen a magyarban csak egy múlt idő van. Ezért elsőre nehéznek tűnhet. A magyar nyelv ugyanazzal a múlt idővel fejezi ki azt is, hogy a) Éppen írtam a levelet, és azt is, hogy b) Már megírtam a levelet. Az a) egy múltbeli folyamat, melynek befejezéséről nincs információnk (Akkor éppen írtam a levelet – talán még most is írom, ki tudja, meddig tartott, közben esetleg történt valami más is), míg a b) egy egyértelműen lezárult cselekvés.

angol folyamatos múlt idő past continuous

Angol folyamatos múlt idő: We saw a monster when we were walking – Megláttunk egy szörnyet, amikor éppen sétáltunk.


Az angol folyamatos múlt idő képzése

to be egyszerű múlt ideje    +    ige ING-es alakja

I was / you were / he was / stb.   +   learning / eating, stb.

Példa: a to work (dolgozni) ige ragozása:

Állító alak Kérdő alak Tagadó alak
I was working
you were working
he was working
was I working?
were you working?
was he working?
I was not working
you were not working
he was not working
we were working
you  were working
they were working
were we working?
were you working?
were they working?
we were not working
you were not working
they were not working

Az ING-es alakról bővebben:

Hogy van az ige ing -es alakja (tömören)
Az angol ing -es alak képzése (ajánlott olvasmány!)
Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai (érdeklődőknek)


Összevont alakok: Állító alakban nincsen összevonás. Csak a not-tal vonható össze a was és were:
I was not → I wasn’t; you were not → you weren’t.

Tagadás és kérdés egyszerre is lehetséges: Ha nem összevonat alakot használunk, a not a főige elé kerül: Were you not working? Was he not working?
Összevont alakkal: Weren’t you working? Wasn’t he woriking?

Rövid válasz (short answer): Ha egy folyamatos múlt időben álló mondatra igennel vagy nemmel válaszolunk, akkor a yes és a no mellett kitesszük személyes névmás formájában az alanyt is, és utána a segédigét (to be múlt ideje), aminek tagadás esetén az összevont alakját használjuk:

Were you listening to the radio yesterday at 5 o’ clock? – Rádiót hallgattál tegnap 5-kor?
Yes, I was – Igen.

Were you working at this time yesterday? – Dolgoztatok tegnap ilyenkor?
Yes, we were
– Igen.

Was your sister typing letters when you entered? – Leveleket írt a testvéred, amikor beléptél?
No, she wasn’t – Nem.

Were your colleagues working when the boss entered? – Dolgoztak a kollégáid, amikor a főnök belépett?
No, they weren’t
– Nem.

angol folyamatos múlt idő

Az angol folyamatos múlt idő használata

Az angol folyamatos múlt idő folyamatot, hosszabb ideig tartó cselekvést fejez ki. Míg az egyszerű múlt idővel azt fejezzük ki, hogy a cselekvés egy pillanat alatt megtörtént, vagy pedig nem fontos, hogy hosszabb ideig is eltartott. Például, a magyarban egyetlen múlt idővel fejezzük ki azt, hogy Mentem a konyha felé éppen, és azt is, hogy A konyhába mentem. Az előbbi mondatban a konyhába menésre, mint folyamatra gondolunk (I was going to the kitchen), az utóbbi mondatban pedig csak arra, hogy megtörtént a cselekvés, odamentem és ott voltam (I went to the kitchen). Magyarul egyetlen múlt idővel fejezzük ki azt is, hogy Ettem a szendvicset, és azt is, hogy Megettem a szendvicset. Az előbbi mondatban (I was eating the sandwich) magát az evés folyamatát képzeljük el, az utóbbi mondatban (I ate the sandwich) pedig csak azt, hogy megtörtént a cselekvést, kész, vége. Egyes igéket eleve nem is lehet folyamatként szemlélni, például mondhatjuk, hogy Beléptem a szobába, de azt nem, hogy Éppen léptem be a szobába, mert a belépés egy pillanat alatt történik, nem folyamat. Azt sem mondhatjuk, hogy Éppen estem elfele, csak azt, hogy Elestem. A lényeg, hogy egyes cselekvéseknek a kezdete és a vége nagyjából egybeesik, más cselekvéseknél határozottan hosszabb idő telik el közben. Az elesés, belépés, megütés, villanás, reccsenés időtartama nem mérhető, míg pl. az evés, utazás, futás, alvás, dolgozás időben is mérhető. Az időben mérhetetlen cselekvések nem lehetnek folyamatosak. Az időben mérhetőek sem feltétlen csak folyamatosak lehetnek, ez azon áll vagy bukik, milyen a mondat, pl. az Ettem a szendvicset mondatban folyamatról van szó, melynek időtartama mérhető, míg a Megettem a szendvicset mondatban csak az érdekel minket, hogy megettem és vége. Úgy is megközelíthető, hogy ha azt mondom, Ettem a szendvicset, nem derül ki ebből a mondatból, mikor lett vége, vége lett-e egyáltalán. Ha azt mondom, Megettem a szendvicset, ebből a mondatból egyértelmű, hogy a cselekvés lezárult. Tehát egyértelműen le nem zárult és egyértelműen lezárult cselekvésekként is megkülönböztethetjük a folyamatos múlt idővel és az egyszerű múlt idővel kifejezett mondatokat.

A folyamatos múlt idő használatát a következő három pontban lehet összefoglalni:

1. Ha két cselekvés egyszerre folyamatban volt a múltban, akkor egy mondaton belül mindkét cselekvést a folyamatos múlttal fejezzük ki. A mondatban ilyenkor általában megtalálható a while (mialatt, miközben, míg) kötőszó:

While I was listening to the radio, he was watching TV.
(Míg én rádiót hallgattam, ő tévézett.)

2. Ha egy cselekvés folyamatban volt a múltban, de megszakította egy másik, pillanatnyi cselekvés. Ilyenkor a pillanatnyi cselekvés természetesen egyszerű múlt időben van. A mondatba ilyenkor általában a when (amikor) kötőszó kerül:

He was cooking when the telephone rang.
(Éppen főzött, amikor megcsörrent a telefon.)

3. A cselekvés a múlt egy adott pillanatában folyamatban volt. A mondatban ilyenkor általában megtalálható az időpont (itt: at 5 o’clock), amikor folyamatban volt éppen a cselekvés:

Yesterday I was learning at 5 o’ clock.
(Tegnap öt órakor (éppen) tanultam.)

A folyamatos és egyszerű múlt idő különbségeiről itt is lehet még olvasni.


Gyakorlatok – exercises

Fordítsd angolra a mondatokat! Ügyelj arra, hogy mikor kell folyamatos múlt időt használni, mikor egyszerű múlt időt!

1. Éppen síeltem, amikor eltörtem a lábam.
2. Futottam, amikor hirtelen elestem.
3. Sakkoztunk, amikor hirtelen minden leesett az asztalról.
4. Éppen főztem, amikor a macska ellopta a húst.
5. Tegnap ilyenkor az autómat vezettem.
6. Amikor megérkeztem Londonba, esett az eső.
7. Miközben Leroy hamburgert evett, valaki bekapcsolta a rádiót.
8. Sétáltam az utcán és zenét hallgattam.
9. Sétáltunk az utcán, amikor megláttuk John anyukáját.
10. Miközben aludtam, a feleségem főzött.
11. Zuhanyoztam éppen, amikor megszólalt a telefon.
12. Amikor beléptünk az étterembe, ott mindenki evett.

A fordítási gyakorlat megoldókulcsa itt található!

 – – –

Felhasznált irodalom:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press.

Link:

Englishpage.com – Past Continuous – Részletes, áttekinthető leírás az igeidő használatáról

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.