Folyamatos múlt idő (past continuous)

Az angol folyamatos múlt idő
(Past continuous / Past progressive)

Az angol folyamatos múlt idő képzése:

to be egyszerű múlt ideje    +    ige ING-es alakja.

Példa: a to work (dolgozni) ige ragozása:

Állító alak Kérdő alak Tagadó alak
I was working was I working? I was not working
you were working were you working? you were not working
he was working was he working? he was not working
we were working were we working? we were not working
you  were working were you working? you were not working
they were working were they working? they were not working

Az ING-es alakról bővebben:

Hogy van az ige ing -es alakja (tömören)
Az angol ing -es alak képzése (ajánlott olvasmány!)
Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai (érdeklődőknek)


Összevont alakok: Állító alakban nincsen összevonás. Csak a not-tal vonható össze a was és were: I was not → I wasn’t; you were not → you weren’t.
Tagadás és kérdés egyszerre is lehetséges: Ha nem összevonat alakot használunk, a not a főige elé kerül: Were you not working? Was he not working? Összevont alakkal: Weren’t you working? Wasn’t he woriking?

Rövid válasz (short answer): Ha egy folyamatos múlt időben álló mondatra igennel vagy nemmel válaszolunk, akkor a yes és a no mellett kitesszük személyes névmás formájában az alanyt is, és utána a segédigét (to be múlt ideje), aminek tagadás esetén az összevont alakját használjuk:

Were you listening to the radio yesterday at 5 o’ clock?
Yes, I was.

Was your sister typing letters when you entered?
No, she wasn’t.

angol folyamatos múlt idő

Használata:

– Ha két cselekvés egyszerre folyamatban volt a múltban, akkor egy mondaton belül mindkét cselekvést a folyamatos múlttal fejezzük ki. A mondatban ilyenkor általában megtalálható a while (mialatt, miközben, míg) kötőszó:

While I was listening to the radio, he was watching TV.
(Míg én rádiót hallgattam, ő tévézett.)

– Ha egy cselekvés folyamatban volt a múltban, de megszakította egy másik, pillanatnyi cselekvés. Ilyenkor a pillanatnyi cselekvés természetesen egyszerű múlt időben van. A mondatba ilyenkor általában a when (amikor) kötőszó kerül:

He was cooking when the telephone rang.
(Éppen főzött, amikor megcsörrent a telefon.)

A cselekvés a múlt egy adott pillanatában folyamatban volt. A mondatban ilyenkor általában megtalálható az időpont (itt: at 5 o’clock), amikor folyamatban volt éppen a cselekvés:

Yesterday I was learning at 5 o’ clock.
(Tegnap öt órakor (éppen) tanultam.)

A folyamatos és egyszerű múlt idő különbségeiről itt is lehet még olvasni.

——–

Felhasznált irodalom:

Báti László, Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára, I. rész, Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second edition, Cambridge University Press.

Link:

Englishpage.com – Past Continuous – Részletes, áttekinthető leírás az igeidő használatáról

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.