Latin folyamatos múlt – Indicativus praeteritum imperfectum

Indicativus praeteritum imperfectum
(Folyamatos múlt)

A latin indicativus praeteritum imperfectum idő képzése

Ahogy a cselekvő (aktív) igealakok, a latin indicativus praeteritum imperfectum is egyszerű igealak. Tehát az ige alakja egyetlen szó, ez tőből és ragból áll:

imperfectum tő + időjel (ēba) + imperfectum személyragok

Az imperfectum tő bővebben

Az 1. és 2. konjugációban a tőhangba olvad az időjel (monē+ēbam=monēbam; amā + ēbam=amābam). Az időjel utolsó szótagja E/2-ben, T/1-ben, T/2-ben hosszú (ā). A létigén kívül minden ige szabályos.

ego

is, ea, id
-ēbam
-ēbās

-ēbat
nōs
vōs
iī, eae, ea
-ēbāmus
-ēbātis
-ēbant

A tőhangra (a, e, i) végződő konjugációk:

1. konjugáció
cantāre
(énekelni)
2. konjugáció
monēre
(inteni)
4. konjugáció
audīre
(hallani)
cantābam (!)
cantābās

cantābat
monēbam (!)
monēbās

monēbat
audiēbam
audiēbās

audiēbat
cantābāmus
cantābātis

cantābant
monēbāmus
monēbātis

monēbant
audiēbāmus
audiēbātis

audiēbant

Rendhagyóságok a tőhangra végződő konjugációkon belül:

Az 1. konjugációs dăre (adni) igének tőhangja nem hosszabbodik meg:

dăre: dăbam, dăbās, dăbat, dăbāmus, dăbātis, dăbant

A 4. konjugációs īre ragozásánál elmarad az e kötőhang az időjelből:

īre: ībam, ībās, ībat, ībāmus, ībātis, ībant

A 3. (nem tőhangra végződő) konjugáció:

mássalhangzó tő
regere
(irányítani)
U tő
polluere
(bepiszkolni)
I tő
facere
(tenni)
regēbam
regēbās

regēbat
polluēbam
polluēbās

polluēbat
faciēbam
faciēbās
faciēbat
regēbāmus
regēbātis
regēbant
polluēbāmus
polluēbātis

polluēbant
faciēbāmus
faciēbātis

faciēbant

További rendhagyó igék:

esse
(lenni)
velle
(akarni)
posse
(lehet)
eram
erās
erat
volēbam
volēbās
volēbat
poteram
poterās
poterat
erāmus
erātis
erant
volēbāmus
volēbātis

volēbant
poterāmus
poterātis
poterant

 

Róma indicativus praeteritum imperfectum

A praeteritum imperfectum használata

1. de conatu: cselekvések, melyek csak kísérletek maradtak, nem tudni, sikerült-e:

Helvētiī flūmen lintribus iūnctīs trānsībant.
A helvétek át próbáltak kelni a folyón összekötözött csónakokkal.

2. iterativum/durativum/habituale: ismétlődő vagy tartós állapotok vagy cselekvések, ill. szokások kifejezése:

Herī hōrā tertiā legēbam.
Tegnap háromkor éppen olvastam.

Rōmæ quotannīs bīnī consulēs creābantur.
Rómában évente két-két konzult választottak meg.

Tribus annīs anteā quōtidiē cursum ībam.
Három évvel ezelőtt mindennap elmentem futni.

Æstāte praeteritā quōtidiē nātābāmus.
Tavaly nyáron naponta úsztunk.

Vulgō multum labōrābant.
Általában sokat dolgoztak.

3. Előre haladó cselekményeket kísérő mellékkörülmények:

Cum Cæsar in Galliam vēnit, alterīus factiōnis prīncipēs erant Haeduī, alterīus Sequānī.
Amikor Caesar Galliába jött, egyik párt vezetői a haeduusok, a másiknak pedig a sequanusok voltak.

4. Cselekvések, melyek még tartottak, amelyek máskor még elkezdődött:

Librum legēbam, tum tū intrāvistī.
Épp könyvet olvastam, akkor léptél be.

5. Módbeli segédigék (dēbeō, oportet, necesse est – kell, possum, queō – tud,-hat,-het; nequeō – nem tud), vagy modalitást körülíró igeneves szerkezeteknél – ha egyszerű mondatokban szerepelnek – ezt az igeidőt magyarul múltbeli feltételes módra is fordíthatjuk (a lényeg abban áll, hogy az eredmény bizonytalan):

Iam prīdem facere oportēbat.
Már régóta meg kellett volna tenni.

— A bejegyzés Latinoloquus tollából származik —

Forrás:

M. Nagy Ilona – Tegyey Imre: Latin nyelvtan a középiskolák számára

Link:

Verbix – latin igék ragozása tetszőleges igeidőben

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.