Az igeidők egyeztetése a franciában 1.

A francia igeidők egyeztetése 1.
(La concordance des temps)

A francia igeidők egyeztetése egy sajátos szabályrendszer. Ez nekünk elsőre bonyolultnak tűnhet, de nem kell megijedni tőle! Vágjunk is bele!

Nézzük meg a következő mondatokban az aláhúzott igéket!

Láttam, hogy fut a nyúl.

Azt mondta, nincs idejük.

Azt hittem, jön a busz.

Ezek az igék jelen időben állnak. Azonban tényleg jelen időt fejeznek ki? „Láttam, hogy fut a nyúl.” Most fut a nyúl? Nem most, hanem amikor láttam, akkor futott. „Azt mondta, nincs idejük.” Mikor nincs idejük, most, ezt mondta? Nem most, hanem akkor nem volt idejük éppen, amikor mondta. „Azt hittem, jön a busz.” A jelenre vonatkozik, hogy jön? Nem most, hanem amikor hittem. Jelen időben állnak ugyan ezek az igék, de nem jelen időt fejeznek ki!

Mi lesz, ha ezeket a mondatokat franciára fordítjuk? Kifejezhetjük a múlt időt a franciában is így a jelennel, mint a magyarban? Nem! Számunkra elsőre szokatlan lehet, hogy a franciában ilyenkor nem jelen időt kell használni, hanem az egyik múlt időt, mégpedig az imparfait-t:

J’ai vu que le lapin courrait – Láttam, hogy fut a nyúl.

Il a dit qu’ils n’avaient pas le temps – Azt mondta, nincs idejük.

Je pensais que l’autobus venait – Azt hittem, jön a busz.

A főmondat igéje (láttam – j’ai vu, mondta – il a dit, hittem – je pensais) múlt időben áll. Ha ilyenkor a főmondattal egyidejűséget akarunk kifejezni a mellékmondatban, akkor arra az imparfait-t kell használni. A mellékmondat igeidejét tehát a főmondat idejéhez kell igazítani. Ez az igeidők egyeztetésének alapszabálya a franciában.

Máshogy megközelítve:

Adott egy mondatunk, melynek igéje jelen időben áll, pl.

1. Süt a nap – Le soleil brille.

Ha egy múlt idős főmondatot (pl.: Azt mondta, hogy…) teszünk ez elé a mondat elé, a jelen idő (süt – brille) helyett múlt időt (imparfait-t – brillait) kell használni:

2. Il a dit que le soleil brillait – Azt mondta, süt a nap.

Az igeidő a mellékmondatban „visszacsúszik” a múltba a jelenből: brille (1. mondat) → brillait (2. mondat). A mellékmondat idejét tehát egyeztetni kell a főmondat idejével. Ez logikus is, hiszen nem is jelen időt fejez ki, még ha a magyarban ilyenkor jelen időt is használunk.

Hasonló példák:

Où est le livre? – Hol van a könyv?

Il m’a demandé où était le livre – Azt kérdezte tőlem, hol van a könyv.

Il vient – Jön.

J’ai vu qu’il venait – Láttam, hogy jön.

Il est satisfait – Ő elégedett.

Tu as dit qu’il était satisfait – Azt mondtad, ő elégedett.

A múlt idejű cselekvést (történést) a franciában tehát nem fejezzük ki jelen idővel, a magyarral ellentétben. A mellékmondat jelen idejét a főmondat múlt ideje „magával rántja” múlt időbe, ahogy fent láttuk.

Kiegészítés – Amikor a francia igeidők egyeztetése elmarad

Van olyan eset is, amikor tényleg jelen időt fejez ki a magyarban a múlt idejű főmondat mellett álló jelen idő használata a mellékmondatban. Azért, mert még nem zárult le az időszak, melyről beszélünk. Nézzük a következő szituációt! „Pár napja érkezett. Nem tudtuk, meddig marad még. Megkérdeztük tőle. Azt mondta, még marad, csak holnap után fog elmenni. Tehát még itt van.”

Azt mondta, még maradIl a dit qu’il reste encore.

Természetesen lehet olyan szituáció is, hogy az egész időszak lezárult. Például: „Tavaly nálunk volt egy hetet. Egyik nap megkérdeztük tőle, mikor megy haza. Azt mondta, még marad“. Ilyenkor természetesen imparfait-ba kerül a marad, mivel nem a jelenre vonatkozik:

Azt mondta, még maradIl a dit qu’il restait encore.

Egyetlen mondatból tehát nem mindig derül ki egyértelműen, mikorra is vonatkozik, lezárult-e már az adott időszak. Erre figyelni kell, mert ettől függ, hogyan kell a mondatot franciára fordítani!

Nézzünk egy másik példát!

Fiatalként is tudtam, hogy a Föld kering a Nap körül.

Itt a „Föld kering a Nap körül” kijelentés most is aktuális, ezért nem kell a „kering” szót a franciában imparfait-ba tenni. Hiszen nem korlátozódik arra az időszakra, amire a főmondat utal:

Déjà jeune je savais que la Terre tourne autour du Soleil.

Olasz igeidők egyeztetése - A Föld kering a Nap körül

Il a dit que la Terre tourne autour du Soleil.

Vannak tehát olyan cselekvések, történések, melyek a múltban is igazak voltak és a jelenben is igazak. (Sőt, akár még a jövőben is igazak lehetnek.) Ezek leginkább fizikai törvényszerűségek, általános igazságok. Ilyen esetben nem kell imparfait-ba tenni a mellékmondat igéjét:

L’eau bout à 100 degrés – A víz 100 fokon forr. (bouillir – forrni)

Il a dit que l’eau bout à 100 degrés – Azt mondta, a víz 100 fokon forr.

Ha nem általános igazságról, hanem egy speciális esetről van szó, természetesen kell egyeztetni az igeidőt:

Il a dit que l’eau déjà bouillait mais personne n’est allé dans la cuisine – Azt mondta, forr már a víz, de senki nem ment a konyhába.

Vessük össze:

Azt mondta, a Föld kering a Nap körül – A Föld nem csak akkor keringett a Nap körül, amikor mondta.

Azt mondta, fáradt – Akkor volt fáradt, amikor mondta.

Feladat:

1. Alakítsuk át a mondatokat úgy, hogy eléjük tesszük az „Azt mondta, hogy” (Il a dit que) kifejezést! Ügyeljünk az igeidők egyeztetésének szabályaira!

Les garçons sont tristes.
Tous les collègues travaillent.
Personne ne veut venir.
Tu n’as pas envie de venir.
Il faut faire les courses.
Il fait beau.
Il pleut.
Cinq et quatre font neuf.
L’imprimante ne fonctionne pas.
L’été vient toujours après le printemps.

2. Fordítsuk franciára! (Mindegyik mondat egy lezárult, múltbeli időszakra vonatkozik.)

Azt kérdezte, hol vannak a szekrények. Aztán elvitték a szekrényeket tegnap.
Tudtam, hogy elfoglalt vagy, ezért nem kerestelek.
Biztos voltam benne, hogy dolgozik.
Láttuk, hogy sok ember van az utcán.
Említettük (mentionner), hogy nem lehet használni a számítógépet. De most működik.
Mondtad, hogy nincs senki a szobában. De most érkezett valaki.
Láttam, hogy az ablak nyitva van, ezért becsuktam.
Mondtam, hogy nincs szükségem új telefonra.
Tavaly mindenki tudta, hogy nem húsz éves vagy.
Laurent azt kérdezte, miért várok itt.
Azonnal megértettem, hogy enni akar valamit. Adtam neki pizzát.
Észrevettem (remarquer / apercevoir, aperçu) tegnap este, hogy esik a hó.
Megértettem, hogy nincs probléma.

A feladatok megoldása.

Köszönjük Juhász Ildikó francia nyelvtanár pontosításait, javaslatait!

Forrás a francia igeidők egyeztetése témához:

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged

Link:

Learn French with Elsa: LA CONCORDANCE DES TEMPS – Qu’est-ce que c’est ? Leçon de français – Az alapoktól kezdve elmagyarázza franciául, miről is szól a francia igeidők egyeztetése. Nekünk itt most elég az első 6 perc a videóból, hiszen az egész szabályrendszert egyszerre megemészteni nem biztos, hogy jó ötlet lenne.

Az igeidők egyeztetése néhány más nyelvben:

Az igeidők egyeztetése az angolban; Az igeidők egyeztetése az olaszban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.