Az igeidők egyeztetése az angolban 1.

 Az igeidők egyeztetése az angolban I.

Az igeidők egyeztetése leginkább az összetett (főmondatból és mellékmondatból álló) mondatoknál előjövő jelenség, ami a magyar nyelvben ebben a formában nem létezik. Az a lényege, hogy főmondat igeideje kihat a mellékmondat igeidejére, és hogy az angolban az igének mindig abban az igeidőben kell lennie, amikor valójában megtörtént. Nézzük meg a következő magyar mondatokban az igeidőt!

Péter azt mondta, szép idő van.
Azt hittem, álmodom.

Ezekben a mondatokban a főmondatban múlt idő van („mondta” és „hittem”), a mellékmondatban pedig jelen idő („van” és „álmodom”). De valójában ezek a jelen idők tényleg jelen időt fejeznek ki? Tényleg most van szép idő? Tényleg most álmodom? Nem! Akkor volt szép idő, amikor Péter mondta ezt, és akkor álmodtam (ha csakugyan álmodtam), amikor ezt hittem, nem pedig most a jelenben. Jelen időben van itt ugyan a „van”, mégis, nem arra vonatkozik, hogy most a jelenben van szép idő, hanem arra vonatkozik, hogy akkor volt szép idő, amikor Péter mondta ezt. Jelen időben van, hogy „álmodom”, mégsem azt fejezi ki ez ebben a mondatban, hogy most a jelenben álmodom, hanem akkor történhetett az álmodás, amikor ezt hittem, a múltban.
Érdekes jelenség ez a magyar nyelvben: jelen idővel fejezünk ki itt olyan cselekvést, történést, ami valójában nem a jelenben történik, hanem a múltban történt, és ez a főmondatban álló múlt idejű igéből derül ki. Itt tehát jelen idővel múlt időt fejezünk ki, akárhogy is nézzük! De mi a helyzet az angollal? Ott is ki lehet fejezni múlt idejű cselekvéseket jelen idővel? Nem! Az angolban itt ténylegesen is múlt időnek kell lennie. Ezért a fenti mondatok így vannak angolul:

Peter said the weather was fine
I thought I was dreaming.

Az angolban tehát, ha a főmondatban múlt idő van, a mellékmondatban nem lehet jelen idő. Ez a szabály az angolban az igeidők egyeztetésének az alapszabálya. Mint látható, a magyarban az igeidők egyeztetésének a szabálya nem létezik!
Ha tehát egy jelen idejű mondat elé odateszünk egy múlt idejű igével álló mondatot úgy, hogy az eredeti mondatból mellékmondat lesz, akkor „elcsúszik” az igeidő a mellékmondatban: egyeztetni kell a főmondat idejével a mellékmondat idejét, jelen időből múlt idő lesz:

It is fine – szép idő van
→ Peter said it was fine.

I am dreaming.
I thought I was dreaming.

Az igeidőegyeztetés alapszabálya tehát, hogy a present simple igeidőből ilyenkor past simple lesz, a present continuous-ból past continuous. A többi igeidő is megváltozik hasonló helyzetben, ezekkel az Igeidők egyeztetése az angolban 2. cím alatt foglalkozunk.

További példák:

He asked me where you were – Azt kérdezte tőlem, hol vagy.
I saw you were eating – Láttam, éppen eszel.
He said he was satisfied – Azt mondta, elégedett.

Az igeidők egyeztetése az angolban

Kiegészítés:

Az igeidők egyeztetésének lényege tehát, hogy a múlt időt tényleg múlt idővel fejezzük ki az angolban, ne úgy, mint a magyarban jelen idővel. (Lásd a fenti példákat.) Ezért a főmondat múlt ideje „magával rántja” a mellékmondat idejét múlt időbe. Viszont van olyan is, amikor a magyarban a mellékmondati jelen idő tényleg jelen időre utal. Ilyenkor természetesen az angolban is jelen idő áll a mellékmondatban. Például:

Galilei said that the Earth goes around the Sun – Galilei azt mondta, a Föld kering a Nap körül.

Galilei kijelentése akkor is igaz volt, amikor ő mondta, de most is igaz. Ezért itt jelen idő áll a magyarban is és az angolban is. Többek között az ilyen általános igazságokat tartalmazó mondatoknál nincs érvényben az igeidők egyeztetése:

When I was a baby I didn’t know that three times four are twelve – Amikor kisbaba voltam, nem tudtam, hogy háromszor négy az tizenkettő.
When I was 6 I didn’t know that water boils at 100 C – Amikor hat éves voltam, nem tudtam, hogy a víz 100 fokon forr.

Vö.:
When I was 6 I didn’t know that our neighbour was an alien – Amikor hat éves voltam, nem tudtam, hogy a szomszédunk marslakó. (Azóta már más szomszédunk van.)
When I was 6 I didn’t know that our neighbour is an alien – Amikor hat éves voltam, nem tudtam, hogy a szomszédunk marslakó. (Most is ugyanaz a szomszédunk.)

Exercises:

1. Alakítsuk át a mondatokat úgy, hogy eléjük tesszük az „Azt mondta, hogy” (He said (that)) kifejezést! Ügyeljünk az igeidők egyeztetésére!

The boys are sad.
All my friends work.
Nobody wants to come.
You don’t feel like coming
I have to do the shopping.
The weather is great.
It is raining.
Five and four are nine.
The printer doesn’t work.
Summer comes after spring.

2. Translate the sentences into English.

Azt kérdezted, hol vannak a bútorok.
Tudta, hogy elfoglalt vagyok, ezért nem keresett.
Biztos voltam benne, hogy dolgozik.
Láttuk, hogy sok ember van az utcán.
Említettük (to mention), hogy nem lehet használni a számítógépet. De most működik.
Azt mondtad, hogy senki sincs a szobában. De pont most érkezett valaki.
Láttam, hogy az ajtó nyitva van, ezért becsuktam.
Mondtam, hogy nincs szükségem új autóra.
Tavaly mindenki tudta, hogy nem huszonegy éves vagy.
John azt kérdezte, miért várok itt.
Azonnal megértettem, hogy valamit enni akar. Adtam neki sonkát.
Tegnap este észrevettem (to notice), hogy esik a hó.
Megértettem, hogy nincs probléma.

A feladatok megoldása.

Felhasznált irodalom:

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.