Futuro composto / Futuro anteriore – olasz befejezett jövő idő

Futuro composto / Futuro anteriore
(összetett jövő idő / előidejű jövő idő)

Az olaszban két jövő idő létezik kijelentő módban. Az egyik a jól ismert futuro semplice. A másik a kevésbé ismert futuro composto, más néven futuro anteriore, amiről most szó van. A composto jelentése „összetett”. Ez arra utal, hogy ez az igeidő két szóból áll (pl. avrò parlato). A semplice jelentése „egyszerű”, és arra utal, hogy egyetlen szóból áll az igealak (pl. parlerò). A futuro composto olyan jövő idejű cselekvést vagy eseményt fejez ki, mely előbb fog megtörténni, mint egy másik jövő idejű cselekvés, ahhoz képest előidejűséget fejez ki.

A futuro composto képzése:

avere vagy essere futuro alakban + participio passato

avrò / avrai / avrà …         +       parlato, mangiato, bevuto …
sarò / sarai / sarà …        
+       andato / andata, venuto / venuta …

Mozgást, állapotváltozást kifejező igéknél az essere a segédige, pl. sarò venuto, sarò arrivato, saremo tornati, saremo restati; visszaható igéknél is: mi sarò alzato; ci saremo lavati. Bővebben: Az avere vagy essere segédigét használjunk?

A participio passato képzése (-ato, -uto, -ito, de sok a rendhagyó alak!)

PARLARE ANDARE
avrò parlato
avrai parlato
avrà parlato
sarò andato /-a
sarai andato /-a
sarà andato /-a
avremo parlato
avrete parlato
avranno parlato
saremo andati /-e
sarete andati /-e
saranno andati /-e
LAVARSI ANDARSENE
mi sarò lavato /-a
ti sarai lavato /-a
si sarà lavato /-a
me ne sarò andato /-a
te ne sarai andato /-a
se ne sarà andato /-a
ci saremo lavati /-e
vi sarete lavati /-e
si saranno lavati /-e
ce ne saremo andati /-e
ve ne sarete andati /-e
se ne saranno andati /-e

A futuro composto használata:

A futuro composto igeidőnek két használati köre van. Egyrészt olyan jövőbeli cselekvést fejezhet ki, mely egy másik jövőbeli cselekvést meg fog előzni. Másrészt kifejezhet valószínűséget a múlt időben.

1. Két jövőbeli cselekvés közül azt fejezzük ki vele, amely előbb fog megtörténni, mint a másik. Időhatározói mondatokban legtöbbször a dopo che (miután), (non) appena (mihelyt), quando (amikor) kötőszó mellett fordul elő. A másik tagmondatban futuro semplice áll:

Quando arriveremo, loro saranno già partiti – Amikor megérkezünk, ők már (addigra) el fognak utazni.
Dopo che avrà letto il libro, capirà la storia – Miután elolvasta a könyvet, meg fogja érteni a történetet.
Appena avrò guardato il film, andrò a letto – Mihelyt megnézem a filmet, elmegyek aludni.

Ha időhatározói mondatban a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, akkor inkább a befejezett főnévi igenevet használjuk a dopo kötőszó után, vagy egyéb kifejezéseket (dopo aver letto il giornale vagy letto il giornale vagy avendo letto il giornale stb.):

Dopo aver letto il giornale andrò a mangiare qualcosa – Miután majd elolvastam az újságot (elolvasván az újságot), megyek majd enni valamit.

Figyelem! Ha a kötőszó prima che (mielőtt), akkor kötőmódot kell használni!

Megjegyzés: Magyarul néha szokatlan módon fejezzük ki az ilyen mondatokat. Olykor egyszerűen jelen időt használunk a jövő idejű cselekvés kifejezésére. Máskor múlt idővel fejezzük ki a másik jövő idejű cselekvés előtt megtörténő eseményt. Ezért az ilyen magyar mondatok sokszor félreérthetőek lehetnek. Például, az Elmegyek aludni, ha megnéztem a filmet mondatban az elmegyek és a megnéztem is jövő időt fejez ki. Van, amikor a múlt idő mellett majd szócska áll, így fejezzük ki a magyarban az olasz futuro composto jelentését: Ha majd megérkeztem, elmegyek zuhanyozni. Ezek kicsit furán hangzanak, ezért a magyarban nem nagyon mondunk ilyen mondatokat, egyszerűbben fejezzük ki a mondanivalónkat, pl. Megnézem a filmet, aztán majd elmegyek aludni. Inkább akkor használunk ilyen múlt idő + majd szerkezeteket, ha ki akarjuk hangsúlyozni, hogy mikor fog megtörténni valami: Akkor fogok aludni menni, ha majd megnéztem a filmet (előbb nem, ne is erőltessétek). Az olaszban is egész jól meg tudunk lenni a futuro composto használata nélkül, például mondhatjuk így is, hogy Guarderò il film, poi andrò a letto.

2. Ritkábban fordul elő így, de kifejezhetjük vele azt, hogy a jövő adott időpontjára valami már meg fog történni, az adott időpontra már befejezett lesz. Hasonló ez az előző pontban leírtakhoz. A különbség annyi, hogy itt nincs másik tagmondat, amely futuro semplice alakban áll. Tehát nem kifejezetten egy másik jövőbeli cselekvéshez viszonyítunk, hanem egy jövőbeli időponthoz. Egy másik cselekvés legfeljebb odaérthető, de nincs megnevezve feltétlenül. A jövőbeli időpontot, amikorra a cselekvés befejezett lesz, jelölhetjük például olyan határozószóval, mint a domani a quest’ora (holnap ilyenkorra), vagy tra (valamennyi idő múlva, valamikorra), entro (valamennyi időn belül) elöljárószóval álló kifejezésekkel:

Domani a quest’ora avrò già fatto il mio lavoro – Holnap ilyenkorra már meg fogom csinálni a munkámat. (Kész lesz holnap ilyenkorra.)

Massimiliano si sarà laureato entro la fine dell’anno – Massimiliano az év végére le fog diplomázni.

Tra un mese avrai già trovato un nuovo lavoro – Egy hónap múlva már fogsz találni új munkát.

Megjegyzés: A futuro composto ilyen használata nem túl gyakori. Ezekben az esetekben futuro semplice is használható: Tra un mese troverai un nuovo lavoro.

3. Múltra vonatkozó valószínűséget is kifejezhetünk vele. Ilyenkor magyarra fordításakor múlt időt használunk, és mellette a „bizonyára” szót:

Saranno state le quattro – 4 óra lehetett / Bizonyára 4 óra volt.
Avrà fatto colazione stamattina – Bizonyára reggelizett ma reggel.
Saranno arrivati anche loro – Bizonyára ők is megérkeztek.

La tivù è accesa. Mia moglie si sarà dimenticata di spegnerla – Be van kapcsolva a tévé. A feleségem bizonyára elfelejtette kikapcsolni. (dimenticarsi di – elfelejt valamit megtenni).

A futuro anteriore alakjával így ki lehet váltani a forse (talán) és a probabilmente (valószínűleg, bizonyára) határozószókat:

Forse erano le quattro.
Probabilmente ha fatto colazione stamattina.
Probabilmente sono arrivati anche loro.
La tivù è accesa. Forse mia moglie si è dimenticata di spegnerla.

A futuro semplice alakjának is van hasonló, modális szerepköre, csak nem múltra, hanem jelenre vonatkozó valószínűséget fejez így ki:

Il computer funzionerà. Accendilo! – A számítógép bizonyára működik. Kapcsold be!
Il computer avrà funzionato ma non l’hai acceso – A számítógép bizonyára működött, de nem kapcsoltad be.

Egy kis gyakorlás:

1. A következő mondatok valószínűséget fejeznek ki a jelenre vonatkozóan a futuro semplice segítségével. Tegyük az igealakokat futuro composto-ba, hogy múltra vonatkozó valószínűséget fejezzenek ki! A mondatokat (szóban) fordítsuk le magyarra!

1. Saranno le due.
2. Sarà l’una.
3. Il nostro collega userà il mio computer.
4. Tua sorella si alzerà alle sette.
5. Gli ospiti se ne andranno.
6. A quel giorno lui non lavorerà.
7. Qui fa sempre freddo. Qualcuno aprirà la finestra.
8. Il bambino avrà dieci anni.

2. Traducete in italiano! Fordítsátok olaszra!

Egy kis segítség: Az akkor és majd szavakat nem kell lefordítani olaszra. A mondatokban a következő igék használhatóak a megfelelő alakban: parlare, arrivare, mangiare, fare, potere, giocare, finire, portare, aprire, telefonare / chiamare, alzarsi, vestirsi, partire, fermarsi, scendere. Természetesen más igéket is lehet használni, ha valaki úgy is ki tudja fejezni ugyanazt. Minden mondatban használjunk futuro composto alakokat!

1. Akkor fogunk beszélni az igazgatóval, ha majd a kollégám is megérkezik.
2. Akkor fogunk enni, ha majd a vendégek megérkeztek.
3. Mihelyt megcsináltátok a házi feladatot, mehettek (majd) játszani.
4. Ha majd befejezted a levest, kihozom neked a tésztát.
5. Holnap ilyenkorra meg fog már érkezni a fiútestvérem.
6. Bizonyára kinyitottad az ajtót, mert nyitva van.
7. Két órán belül meg fog érkezni a repülőgép.
8. Felhívlak, ahogy megérkeztem.
9. Mihelyt felkeltem, megreggelizek.
10. Mihelyt felöltöztem, elindulok.
11. Mihelyt megáll a busz, le fogok szállni.

A feladatok megoldása

Forrás:

Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, 2006.

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006.

Maria Teresa Angelini, Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Link az olasz futuro composto témához:

Zanichelli – Il futuro anteriore. Egy kis teszttel gyakorolhatunk is.

Talk in Italian – How to Talk About the Future in Italian? A Guide to the Futuro Anteriore

OneWorldItalano.com – Futuro anteriore italiano

A futuro anteriore-hez hasonló igeidő más nyelvekben:

Az angol befejezett jövő és folyamatos-befejezett jövő (Future perfect and Future perfect continuous)

A német Futur I és Futur II.

A latin Futurum perfectum.

 

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.